Skip to main content

Full text of "An buaiceas : eiṫre sgéalta rug craoḃ an Oireaċtais leó 'sa ḃliaḋain 1898"

See other formats


sgéAluA nuA--óéAm-A— iv An t)UAiceAs *gíg)§* .1 

Ceiújie rH éAtcA pu£ cpAob aii 01 peAccAi^ leó 'j\a btiA-OAm i£ PÁT)RA13 Ó SéA$T)A 

("ConÁn tTUot") 

seósArn ÍAOU)e 

T)0 CUljA 1 n-eA^AjA. 
A]\ n-A 5Cti|i AmAc 

cotitmA-o ha 5Ae-óii 5e 

1 mbAite Aca CliAc. 
sgédLuA miA-T)éAnuA.— IV. An tKiAiceAs ^CjtpS^ ei jj\e ^géAtuA fiti^ cj\&ofa A11 Oij\eAcrAif Leó '] >A V)ViA"ÓA»n 1898. 

pA^OUAI^ 6 séA$T)A 

("CoriArftTUot") 

seósAtri tv\ou)e 

*QO Cthj\ 1 11-eA^A|\. 
Afl tl-A 5CU|1 Mtl&C 

ponntiAt) ru BAetnLge 

1 nibble Aúa CliAú» 1903 y T)o ctóbiiAit 1 wbAile ÁÚA CllAÚ. 180364 ctÁti An teAbAin seo. bílOttAC 


? 


be<sn 


An 


teASA 
- 


„ 


ft 


II. - 
- 


» 


>f 


;, in. - 

„ IV. - 
" 


rníot 


111AH& DO leA'S 


cíos 


- 


„ 


>> 


}f )t 


„ II. 


-' 


>> 


i> 


„ 


„ in. 

„ IV. 


- 


eAcuRA msueAitro - 
- 
» 


II 
- 
>> 


III. 
- 
•> 


IV. 

v. 

VI. 
- 


seA$Án i 


míceÁL 
- 


» 


*» 


II. 
- 


» 


»> 


„ III. 
- 


» 


*> 


IV. 
- 


VOCABULARY, 


toeAH 


ATI 


LeASA 
- 


rmoL 


mAtiA "oo teA^ 


cíos 


- 


CAÓuuA msueAiRD 
- 


seóv^Ati -j 


1111 ceÁL 
- I. 
1 

3 
5 

11 
15 
28 
30 
39 
45 
52 
54 
57 
62 
63 
69 
76 
83 
91 
93 99 
125 
134 
157 neice is inceAftutnéúe- 163 J buottdc. 

'Sé An cóa-o ]\ux> iy ce&]\z -oúmn t>o cu]\ pop 
Annpo, Á]i LeiúpgéAb ^Á'n moiVl *oo bAineAt) Af An 
beAbAf\ yo. tlí boftMnn ^ém auá An rmUleÁn aj\ 

fAT). bí fé 1T)1]A tÁTTIMb A$ CÍÓX)Ó1|A él^m AJA T)CÚp 
•], 1 n-10nAT) A1|Ae 1Í1A1C "00 CAbAipC "OÓ, 1f Air»LA1T> 

Ú115 fé pAittfíje Ann. Uu^At) An ^nó Annpn "oo'n 
ció , oói|A peo 1 LÁÚAifi *j cat) *oo fimne peifeAn acc 

An cló *00 -pjAipeAX) fACH X)Ó -put A bftlAjACAf 

a jnAn-cló. Acc ip jreA^ "oéixbeAnAije 'nÁ jió-t)éiT)eA- 
nAije, a n-AbAi|i An -peMipocAÍ. 

tlí jÁbvVó •óúmn rnóp&n 'oo ^Át> 1 T>UAob nA 
'pgéA'LrA fo. UÁ a pof a^ An -pAogAÍ JAexbeAÍAÓ 
5H]\ rriAiú An f5]ubneóip é Páto^aij; ^ SéAj*ÓA 
(" ConÁn ITIaoL"), -j, *oá n-&b]iAimíf, An ceAnjjA 
ctiAit) rnAfi céAt) biA*ó a|a fpúnóig t)ó, 50 ^ctnpeAnn 
pé a píop-x)uL a|a 5AÓ a f5]\íobó,nn pé, 

UÁ fúit A^Amn 50 b^tníp-ó An 5 Ae *ó e ^ c ^u 50 
téifi -putu tnóp mf ha *oéAnuúpAíb peo " ConÁm 
ttlAoit." 5° *oeiniin pém, if x>eACAi|A ctn-o aca X)o 
f á^uija'ó . 1e yeAli)A^ mn^ce *j te bfiíj pmAomue. 

tlí T)éA|\|:AmAoit) a ctntteAt) 1 bpÁi^c An ug'OAi]i, 
act: An cúi]^ p'p^gÁit pÁ n-A béigúeóvpib pém. 

s. V. 

3iótibAi|\ 19, 1903, 

beAn An LeASA. /2pfcÁ reinm món 1 ^CiAnnAige, ^AipnceAn Cum 
\jO Linmne tnnte. UÁ t)Á mite acjaa nó nior 

^* mó mr An bpeinm tm. JteAnn in ^e féin 
ir eA*ó í — cntnc ájvoa 'nA uimceóXt, mAfi a ngnÁctng- 
eAnn An mA*0A*o nuAt), An pobAn, An pAc *oub ir An 
reAbAC. 

UÁ rnuúÁm mnue 'gÁ rueAttA*ó rém be rÁnAit) 
imeArg rAiUleAÓA,, -j a^a ^tónAc gAjKjAC a$ piAmAt) 
ir Ag piíomAt) cné n-A tÁn. Cunn&c An Aon cAob 
AthÁm "01, -j bótAn An imeA^Lt An cunnAij, -j nA 
rtéibce Afi 5AÓ cAob eite tn. 

Anoir ir Apr *oo tógAt) beAn nó reAjA uAn beAn 
An t?eipn út) An cíor acc ní com5beocAi*oír í acc a 
•0Ó nó cní *oe bbiAT>AncAib. 

*Oeincí 50 fiAito mí-Át> éigm An ceAnn nA reinrne. 
T)eineA*ó -oAome bAotA 50 |\Aib rAmAib éigm "o'Á 
reicpnc mr An cij rbmne acá ctipcA pi Ar 'nA tÁn. 
'OeineA'ó *oAome ciAÍtmAnA 50 nAib rí nó-t>Aon •] 50 
gcneAcpyo p' 51 bé mime *oo cójpvó í. 

Acc Aon nit) AmÁm, bí p 1 n-Ai^vce An reA*ó 
CAmAibb triAic Aon UAin AmÁm gun CArAX) beAn 05 
mr An cftije, -j t>o cóg pre An £eipn 50 cApAit). Ue&fl CA0t &|VO *QO VoAt) Í. X)\ p "OACAtTlAlt 50 

leótt, acc tHM|\(v\t) CAite 5<vn cinjjrmc Annro ir 
Ann pit) 50 p\ib p\obA|\ 'ti,\ ]\at>a]\c t)o cmpreAT) 
pvicceAr o]\c, acc ni c^eTC-peAT) nA yip 05 a An cut- 
CAinc yeo A|\ Aon cop 

X)o ce An 111115 An be An 05 r^ACA bjieÁj CAonAC, 1 
•00 b'é Cúrti tinmtie An Áic *oo ctnpreAT) btém 
peATTiA^ riiAoc A|\ An jcAoinig. X)o teig p' attiac 
p\'n gcnoc ia*o -j cnéA'OAi'óe ; tia bpeitnt. ConnAinc 
ji p\ n-A phb fern 50 mójróÁÍAc a rriACAine bó d'a 
5C|\út) Ag ceAú|\A|A bAn. 

bí cpir^Án nje Aice 50 pitúinreAÓ, i*oin teAp- 
caca, iomt)Ai-óe, bc-r^Ame, córiinAi'óe if CACAoineAÓA, 
1 'nA ceAnncA pMn ^ac fAJAf tnte bit) *j *oije 

be** Aj; CeA^T)AbÁll 1 *OC15. 

bA gnÁcAC béi jrém beic 1 byeitnb nA rnbó, 
vIaio'ii cAicpéibinn 'nA Láitíi Aice, LeAbAn |?Á n-A 
h-ArgAitt Aice, 1 cú cíocnAC córii h-Ájro te bnoniAc 
te n-A coir. 

bA jnÁúAÓ béi reApMii An bÁj\n pAiVle -j péAc- 
Ainr uimceAbt tnnce An nA cnocAib. 

bí nA-ÓAnc cótri ^éAn pMn Aice gun b'péit)in téi 
nA CAOinij *oo córiiAineAtri nneArg nA mbeAnn -j An 
c-Aof)Aine -o'peicpnc An f$Ác pMÍte, nó An a cÁnn 
1 n-ÁinT)e An pbÁr niín An botg An cntnc. 

flí ]AAib Aon fe&\\ An An bpeinm reo aóc ATtiÁm 
An c-AOt)Aine, -| t>o b'éi^eAn *oó-rAn a bócAn x>o 
CAbMnc Ain ^ac cnÁcnónA "o'éir nA z^cAonAÓ *oo 
mACtiJA'ó, 1 *onL cum co-oIaca 50 ceAc córhAnrAn 
cAn ceónAinn nA feinme. T)o b'éigeAn t>o nA 
cAitíníb Aimrine An nut} céA*onA *oo *óéAnAiti, acc 
ATTJÁm An beAn bAinne, -j -oo cot)bAt) p pn 1 
^eómnA uAccAnAc An cije. 1]" AnnAm x>o tAbn<yó beAn An oge ctuce. T)o 
b'é gnó nA mnÁ bAinne $ac omce, comneAb An ÍAr- 
aó "oo buAlxyo aji boyvo 1 tÁn An untÁin coir An 
iOTnt>Ai*ó, peiUún nó At)Ainu *oo cóinmgA-ó An ceAnn 
An iotttoait), bttAictin ir cm tee *oo teACAt) aij\ -j jati 
AigneAr níor mó -oo cun An rhnAoi An oje, 

"1r jneAnnArriAn An beAn i," An An beAn 
bAinne, "ní ÍAb|\Ann rí 5Í05 cujAm, beAg nAc; 
nmneAr mo bÁn-t)íceAbt cum cómnÁii) -oo cun uinúe 
ipooi-óce acc níon b'Aon mAiceAr *OAm é. ThibAinc 
-pi tiom Aon uAin AiMin, be geic, gun ceAnnuij p 
An £einm reo 1 gcóm&in bn^cAn X)1 acá mr n& 
h-1n*oiACAib Úoin 1 jcÁr 50 mbeA*ó Áic cómnui'óce 
Aige njAin t>o ciocrA*ó ré a bAite." 

" 1r b]\eÁg An beAn í, munA mbeAt) An *oÁ fúú? 
út) Aice," An ceAnn eite *oe n& cAitíníb. 

" UÁ rí mAcÁnuA mÁnÍA, -j ní t)ói5 Liom 50 
mAnbócAt) rí rjpAÚÁn teAÚAin,'' An An beAn bAinne. 

" Ca*o 1]" Ainm "01, Ám?" An An cAitin eite. 

"Hi £eA"OAn 'on *oomAn bnAonAc, acu glAcc-Aim-re 
'OeAn An te^rA' mAn LeArAmm tnnúe, 51*0 gun 
món An nÁine 'oumn beic Ag cub-cAinc uince, mAn 
ca ri cium CAnúAnnAc 50 teón." II. "t)Ait ó T)ia An An obAin, An bpuib beAn An 
cije A5 b^ite? ,v An beAn pubAit teir nA cAitíníb. 
\>eir rm x>o úÁmig "beAn An te<vpA" aitiac Y Ari 
•oonur. "O'^óac rí An An mnAoi fiubAit, Leig An 
uiUlpéirc con be 'n-A coir Am&|XAn LÁn-gLón&c «Mjxe, 6uiji v 1 ' co ^5 ui]\ce péin, if "o'éinig An ponn- 
f&ó An a imnneÁl. 

11 |.\\oi ! Ln ij^ pop 50 •oéAt>Ain," An ueAn An 
Ioa]\\. 1lio)\ i'ui|\ An cú fumi mnue, -j teig p' 
cl&Tti eile Ai|xe. 

U V U1 5 P°n ^"° el T uni ^ eAC ! ^Á bíox> eA^ÍA one, 
a beAn bocc." 

11 ion teij^ An cú tnnúe jun ctiAtAif) p i. Ctnn 
be An An teAVA a Laiti 'tia bnoVlAc, CAnnAing -pi 
úiptif uemeAt) attiac Ap Agur -pgAOit p pitéA^ 
Cfié cnoi"óe nA con. " 1Tlúin}:eA*o-px T)uic An neAth- 
piwi *oo cun 1m , ctn*o ai jnif ! " 

buAit p' fÍAicín |?Á n-A h-AfgAiUl 1 *oueAnnuA An 
leAbMn ir buAit p' aitiac jtá'íi gcnoc 50 tnín 
mÁntA, rriAn bA gnÁÚAÓ, 51*0 50 nAib cnÁt) cnome 
ui]\úe gAn pop t)í An beAn bAinne An bAiVUcpc. 

"SeA*ó Anoip nÁc t)eAf An beAn 05 í ! " aj\ 
CAiLín nA gceAnc. 

í(> OAn fo 'guf fúx)/' An An beAn bAiYme, "ní 
h-ionnuAoib beic nA cui*oeAccA ; a teicem pn *oe 
jníom ní ^ACAÚAr niAtti ! S^emnpeA'o Af An "01:15 
reo tÁicneAC." 

" Ó, ní ^ÁbAT) T)uic pn," An cAitín nA j;ceAnc, 
" jeobAin mAncAigeAÓc bneÁg Ap" 

<f tTlAncAigeAcc, An eAt)?" 

" SeAt) 50 *oíneAc, An juAitmb feAn, cuttioac 
TjeAr clucriiAn onu, ir rriAcftuAJ ad' cionnÍACAn." 

"Ó, a llíg nA bpeAju: ! rm í mo focnM*o, a 
CAite ^An u]\nAJ ^An cnócAine," -j x>o ptéAfg An 
V;cv\n bAinne An 50L. Onif cnicvóe ^Áinme An 
cAiLín nA 5ceA|\c. 

"/Otnne a' 50L ir *ouine a' ^Aip'tie, if -peAn- 
^ocaL é," An AO"óAi|Ae tia gcAon^c a^ cniAÍt ip;eAc 'fA riiAin-peAc ciic^. Cuif\ pé ctu<yp Aif\ jrém ^at) 
•oo bí Ati beAn b&mne, i"oi|A a *oeo|iAib, a^ cAbAi-pu 
cuAifiifge bÁip nA con if peipge n& irmÁ *óó. 

í£ A be&n gAn céilX," aj\ peipeAn, í£ nÁ bícró 
eAjjÍA opc poimpe, *oéAn ]\tm tnpúe, *oéAn t>o jnó 
m<v[i í)einirn-pe Ajup ní bc\oj&b *otnu í." 

" Aóc ní ctMfUTnro pibéiji 1 n-o|AOc-iriA*o j pAÍb ; 
cAccAtnAOi*o iat> ! " &\\ An beAn b&mne. 

"b'péi*oi]i é, Vpeitnyv é," aja An c-Aot)Ai|\e 
ciaíItíia|\, " nÁ bí 'a]i rnboT>|\At) mA]i geAÍb a^ 
ThA'onAi'óib ; ip lonAnn bÁp be pibéAfi ip bÁp te ^At). 
UeAfotn jeAnn p^iob&p bAinne iiAim ; uÁ íoca opm." 

" Acc ní £éAT)Aim é cuja Af mo ceAnn," aj\ An 
beAn bó,mne. 

"1f aiu An beAn cu. Útntt An cú a bpiAijvp, 
ip "oóca, 1 ip cumA tiotn cAi-oé An pA§&f bÁip j;eib- 
eAnn a teiúéit) put) t>o liiA'OfiA; níop ÚAicn pí biom 
ip nío]i CAicneAp béi. An b|?eACAbAi|A An cot^ *oo 
ctnfi pí tnpce pém, niiAip "oo connAific pí Ag c|uaVI 
rAfipnA An triACAi^e me?" 

" Ó, f AoibeAp 5tif\ Aft An mnAOi pub<yit *oo bí 
An cú A5 AtnApc]iAi5, 1 pAOib An rhAigipc]ieÁp teip 
é," A|A An beAn bAmne. 

" 5° t>éiróm ip 50 'oeA^búA," A|\ cAibín nA 
^ceApc, *' ní ttiaj\ pm *0Atti-pA, mA|\ connA]ic An prjiín 
btnT)e cajxa po Ag ^AbÁib cujjAmn 1 teic." 

" Ó, 50 ]AAib rriAiú AgAC, a beAn 05 Ábtnnn," 
A|A biiACAibt riA jjcao^ac. Puaija pé An *oeoc -] 
•o'imcig pé 1 bpeitnt a ^nócA. 

Dí DeAn An beApA • p^'n Am po puAf ime^]^ 
"mubbAc n& gcnoc, 50 c<\nncA|A&ó buATÓeApÚA 1 
n*oiAm n& con cuuaij bA gnáúAc be^c te n-A h-Mp 
1 T)0 CO^ÍAt) ^ac oix)ce '-§& COJ^Alb. 8 u UÁ ac cu^Ainn/' aj\ An be^n 05, nuAip vo 
connAipc pi An CAipin ceoig Ap tT1ulA,AC An Aicmn. 
Ili ju\il) ui|\ce acc bpAC éA*ocpom -] -o'iompuij pi 1 
leAccAoib Ap pgÁc pAiUle ntiAip t)o connAipc pi An 
j\,\ip-oe A5 péi"oeA*ó cnnceAtt An riiuVlAig. ÚÁpÍA 
guji buAiL p&bAipe pip béi, pínce 50 puMpc coip 
n& pAitte. P|\eAb pé 'nA ptnt)e 50 béApAÓ ip 
■u'u tilling pé *ói. 

''Suit)," Ap pipe; " ptn'ópeA'o pém ; cÁim cinp- 
ye&c cAp éip An cuptnp peo 1 gcommb An pAobAip." 

"Ip beAg An iongnA*o pAin, a beAn u&pAt," Ap 
An peAp, "ca nA cntnc peo Apt) UAigneAC." 

" Ó, 1 *ocAob An uAigmp, ni goitteAnn pé pm 
ojun, "oo tiiAippmn go *oeo nneApg nA gcnoc po ; péAc 
mi nitup itióp ÍAipciAp -oínn, -] beAnn Ap beAnn ÍAp- 

CUMt)." 

" UÁ Aicne TÍ1A1C AgAin Ap gAc beAnn aca, cait) piA*o 
,\n-bneÁg, acc ip "oeACAip cíop t)o tn'ot ApcA," Ap An peAp. 
'"Oo h-oileA*ó cu 'nA 'tneApg, ip *oóca?" Ap pipe. 
"1p attiLato é," Ap peipeAn. 
"Hi pAbAip piAih Ap a p<yo&pc?" 

í( ní p^bAp." 

"1p ponAi*óe puAipc í xyo beACA." 

" 1p eAT), 'gup tii b-eAt)." 

" CÁ gcóninuit)eAnn cu?" 

" bneApg nA pionnAc." 

" Cat) ip Ainm *ouic? M 

" SeAg^n An Áin x>o cugAit) piA*o opm." 

" 1p aic An Ainm i" Ap pi. 

"tlí gAn pÁc tjo puA]\Ap i, acc Aon nit) AriiÁin," 
Ap pé 50 meit)peAc, "bu&ÓAitl bÁn ip eA*ó mé, 
rnéipleAÓ, mAn At)éAppÁ, -oo b|np gAc -oligeAt) cum 
a cent pern -o'pAgÁil." Úu5 An beAn 05 pjieAb, -j X) y yé&c p Aif\ 50 

" 1T)Af\ -piri j:ém, riÁ. bío*ó eAgÍA opc-fA jtótnAm ; 
ní t)einim feAÍt aji riinÁib, ní mó nÁ pnneAf -ptnt- 
mjjA-ó Afi £eAfi&ib 5M1 pÁt. CinpeAT) Af* mo feitb 
rné, -] &y trio riiAom fAOJAÍuA, *j ní ^ún a j\Át> juja 
b&mexvp gé ajxa 1 n'ionA-o fAin 50 rmnic." 

uí fí A5 féAÓAinc Aip 50 cfiumn. 

"HÁ bíot) eA^ÍA opc-fA aji a fon fAin." 

" CajjLa ! " aja pfe, "ge&ltAirn *óuic nAc b^tnL, 
'tiá *opoc-tTieAf AgArn opc Leif ; b'féi-oifi jjujt ctnUU 
e<vo<vp An c-éi|VleAc T>'irnpif opÚA." 

"T)Ajt mo b<Mfxe, a beAn 05, jup tnóp biom úu, 
•o'éif An £ocaiL pn," aja An biiACAiUl bÁn, Ag 
L&pvó -ptiAf te h-ÁÚAf. 

" Cat) x)o j1>ao*ó<mx) f iat) A|\ An toe tm mf An 
n^teAnn LAfcoiji Tn'nn?" a|\ p. 

"Loo bpAm 1-p Aintn *oi, -j auá cú mnce córii 
h-Ájro te b|AornAc," A|\ feifeAn. 

Cui]A An beAn 05 a Láiíi ^ém aji a cliAb -j ctnp 
p' cpnAt) Aifce. 

" Oí cú AgATri'fA corn mop 1e bjiorriAc, leir, acc 
níoj\ caoAib p jhatti -pÁ tnj^e, 1 níop ciiA^A-p |\iaiti 
if ní cyiei*oirn juja cot)Ait Aon cú eite fÁ tnf^e." 

Dí An f^éAÍ Afi bÁf\fi a béit Ag An mbtiACAiUt 
rnbÁn mA|\ *o'rAifnétJ5 fé 50 mmic é a 

" Ó, cÁ An cú ú*o pÁ t)|\AOi , óeAcc, uÁ po-p a^ac; 
bp&n 1]" Ainm t)i. UÁ An fgéAÍ pop,- *j acá An 
cipoe úx> 1 bpoÍAÓ 1 XjOC ThucfAoif ; T)&bóvC óija ip 
eAt) \ y upí cficngce cóttic|\tnnn, tÁn 'o'ó-p 50 bjuiAc ; 
ní ^uiL p acc fice r|ioij |:Á uifge -| meAfAim nó,c 
bpuit p acc pce cjioij ó imeAÍb An tocA. ,, 

< "0 , mni]:" feAncAi-óe t)Am é 1 jjCpoinAgteAnn. Tlí IO teirjre^t) o^Ia o'éinne mi DsnIkvc do úó^bÁib, ó cá 
l)ju\n \f SjjfcóL&n 'nA ^codIsVó jac ne n-omce 
uipce. C|\eH)im j;o n-oeAc<Mt> mÁij\néAt,Ac S&c^An 
fior }W() ó; bi 0)\mi 'ik\ It'nb aj\ curifotfc n ^ 
TK\ibce, -] ctujieAT) a Leicéu) pn x>o fgAnnjwvo aj\ ati 
tik\i|\iu\\L.\c gii|\ caiIX ye a cu\tX. *OÁ mbeAtb am 
c-ó|\ ux) a^aiii fA, x>o b^mpnn ^puuc &y An -jwogAl, 
-] cui]\}:eovT) yum yoy An x>AbAc xx> có^bÁiL." 

"If DeAr An fgéAÍ é, acu ní -puiL Ann acc 
fgÓAb," A]\ An be An 05. 

44 111Á cÁ ui] % 5e 1 linn, ca An x^AbAc Ann]"út>." 

" Cia ctnn Ann í ? " 

" Seo niAn do bí ye" Aji An ye&y : "1 n-Airnpn 
fmn line CuriiAiLb, bi irnneAf 1x01 n An c-Áijix)ni 
CAi|\b|\e A^ur 11 a piAnnA. bí OfgA^ -j CAipbne 
Ag ^AnncugAX) a céite, rriAn Do-cípeÁ t)Á caj\1> 
btnte a^ cu]\ pthc oncA -pém a^ uí córiif\Aic. l)i 
Oip'n 5I1C, -( bi a po-p Aije, x>Á DCiocpAt) ieó bfuiig- 
eAn do ^AbÁib, ju|\Ab i ym An c-Án b& rhó d'á 
bpACAC&f i\iatti ^oiriie pn 'nÁ do beAD 50 Deo Aníp 
beip pn t)o bMÍij yé niAom nA pémne 1D1|\ ó|\ \<y 
feóiD, 1 do buAib fé ifceAC 1 nDAbAit; óin i, -j do 
ctnn 1 bj:ot,Ac i 1 Loc 1T1ucnoij\ Ctnn fé j?Á beAp- 
CAib cjauaóa 0|u\n if SgeótÁn An DAbAÓ d'£aij\c 
50 x)ca^ad yé yém nó Of^A]; d'á ti-iAy\ji<Mt> 0]\ca. 
Cúm yé beAÚ-beAnn -] pD i í : — 

1 Annrút) a cuipeAmA]\ i 1 bpoÍAc 
THan a DnéixJeAnn An Lém Y A ^°c ! ' 

bA §eÁ|t|i 'nA diaid pú*o j;ii|\ beA^At) An £iAnn ^o 
Léiji 1 n5^b|\A 1TI6|A -] ^n]\ ÓALtnj Oipn te tliAiti 
Cmn Óin 50 Uíp riA n-Óg ; -j nío|\ cÁmig ^eifeAn 
'nÁ Oj'^.-.p Ar élLeATTi An cijx>e ]:ór An D|\An." II. 

"PÁiúfgéAÍ Áttnnn if eAt) é," aja p. 

" Sm niAn At)eipceA|\, acc aja a fon fAin uÁ 
F 10 T A 5 5 A ^ *otnne 50 bjrtnL An ru&inif5 p'oj\ acc 
ní teij;j:eAT> eA^bA *óóib "out j:Á "óéin nA T)Aibce út), 
511) 50 5C|\ei"oiT) pA*o 50 bjrtnb p Ann -j An cú 'gÁ 
yAine. *0<x nibeA-ó oineA-o AgArn-rA if *oo ceAnnóc- 
A*Ó réA-OA 1T -ÓÁ CApAÍt, T)0 beAt) An *0AbAc ajatti 
yÁ'n Am fo." 

"A rnbÁp, ní com^beocAii) cú "OAb^c óip uaic; 
acc bA cófiA "ótnc a por a beic A^AC Af\ 'ocúi'p An 
bruit An *0Ab&c Ann, fut a n-oéAnjrÁ curnA *oo ceAp- 
at) te n-A cógbÁib." 

" ITIeA^Aim 50 bptnb ci&tt if éipeAcc beip pn." 

" UAirbeÁn t)atti-i~a An Áiu," An An be<vn 05, 
" A 5 u r t> ei "ó ^ poy AgAni An bpinb An *oAbAÓ Ann." III. 

Oit)óe beAtuAme bí -peA^ -j beAn Ag ujmaUI 
cAjvpnA CnomAjbeAnnA, -pÍAicín ^Á Ar^AiUl n& TnnÁ, 
1 fbeAg 1 tÁnii An £in *j mÁitín teACAin mr An tÁini 
eibe Aige. bio-OA|\ AfiAon caoÍ curriAfAc finnce 
féicteógAÓ; bnAu Íiac An An mnAOi -j fAtttjmg 
cnón An Ati bpeAn. Cmn pAt) btncneAÓ Af mr An 
5C01LL te n-A -ocAob -] 'o'pneA^Ain p<vó eibe é Ar 
nA coittcib CaVI. 

" A SeAJ^m An Áin ; An fAt)A uAinn An Lam?" 
An An beAn uArAb, 

"flí ^ada^ a b|\tnnneAbb 05 nA ^cnAob/' aj\ 
SeAgÁn, " pn é Cnoc Uni|\c An -o'Ag^ix) aitiac -j 
bpireAnn An Lém Ar a juAtAinn." 12 

"An gctoife&nti cú Ancnrí? cÁ a 511c 50 bo^ bmn ; 
i|* mimc -o'óIa]' botjjAm lonnfiiAn *o'Á pop-tur^e." 

*O'yéA0 aii beAn 05 50 cjunnn aja An rnuú, 
i)'pwc p ai\ An toe; bí An Lá a$ éinge, ceó bÁn . 
'nA ftAODAib a|a An tnrge, rúitíní *onúccA An "ótntt- 
eAbsN]\ riA gC]\Ann, Ajur An Lém Ag cnónÁn 50 
5ló]\AC imeArg nA rmon-ctoc ir nA gAinme, mAn t)0 
bí p va-o ó nuAin *oo ctnn Oirín nA pémne An 
•OAbAC 'r^' toc. 

" Annrú-o a ctnneAmAn í 1 bpoÍAc mAn a 'océi'ó- 
eAnn An Lém 'r^ toe," An An beAn ; " UAbAin T)Am 
An mÁitín rm," An pre, UÁ ctntín cupógAC CAir- 
reArbÁnAÓ 1 -ocAOib ciaja r>o cnAnn 1 *óem rí A1]A. 

Caic p' *Ó1 An b]1AC tlAC, x/pUl p' a gpuAzj A|1 
a cút *j buAit p' coi*óp cúmneAC innce, -j Annpsm 
jtéAr p' í rém 1 ^cutAic fnÁitiAit)e ve fnótt 
fteAniAm. faí a teicéi*o 'o'AcnugA'o tnnúe An ceAcc 
An n-Air gun fuAnAÓ nÁn imáj p' Ar Aicne SeAgÁm. 

" TtACA'o-pN teAC," An ré. 

4< tTlAif eAt)/' An p', "geobAin bnírte AnAinue 
mr An mÁitín ; bnorctnjj one." 

*Oo pneAb An beinc 'p^ toó, fnÁrriA'OAn aítiac. 
cumA-OAn ia*o rém. 

" t,Án T)tiinn *oo gneAn An íoócAin," An An beAn 
05. Conning An c-tnrge ór a ^cionn. 1 gceAnn catti- 
Aitt ctnn SeAgÁn, -j é teAc-múccA, a ptAorg mop 
ciAivóub aja bÁnn, -j -o'péAÓ ré cmiceAtt aija. pÁ 
ceAnn nónrnc eite, "oo cÁmig An beAn An bÁnn com 
liéA*ocnom te tACA. 

"AnbuAit Aon nit) teAc?" An An cum Aine Attn nn. 

"Hi ^ACAr -oA-OAm/' a]a An reAn, -] t>o cAirbeÁn 
ré An *oo|\n gjnn *oi. 

" Iajajaacc eite níor pA AmAc," aja p. UÁmijj 13 

An ]?eA|i A]\ bÁj\ji Ajn'f níof cúifge 'ná í •] "o'veAc 
fé 1 b]?uf if caUI. 

"T)aja tnui|Ae," a^ feifeAn, " uÁ p bÁi-óue, ní 
fAnjNVÓ Íaóa pA-ÓAin pÁ uifge An pit) f eo ! " 

Coppuij; An c-uifge 1 n^eA^p^cc "oó nó 1 *ou]\í 
ftACAib x)ó -j bpucc rmon-conn aja pgpeAm An Ioca, 
p'neAt) tÁm triín geAÍ Aníof ; fnÁim feifeAn 50 u&p- 
Ait) pÁ n-A T)éin ; noócA*ó ceAnn nA mnÁ, -oo ftuig 
p tÁn a béib *oe'n Aep -j "oo ciomÁm p a h-AnÁt 
Aifce te fumneAm. Tlti^ fé A]\ tÁim tnpúe. " bog 
tríom ; nÁ uaj\ im' 50if\e," A]i fí -j t)o teig p í féin 
A|\ a "o^om. 

'"O'^AnAf fAO-pVOA bAlfCÍOf," A|A fí, " *| T) , f'Ó- 

b<yif\ n& h-ei|\geAt) bom, acc if "ocng tiom 50 
bfACAf An "OAbAó ; uÁ f í Annf ú"o 1 ngeAjAjiACc feAcc 
pÍACA óuic, acc ní -pAib AnÁb AgAtn te *oub pÁ 
n-A -oem." 

" UAbAi|i An c-fteAg cujjatii," Afi p. 

"tlACA-o-fA pop An cop fo," A|i An peAp ; "b'jréi- 
•oip nÁc bpiit Aon ufAttiAib 'g<\ pAipe -j bem 'pop 
AgAtn 50 "oeApbcA An bpuiL An ctpoe Ann." 

" Ó, -pACAt) pém p'of ; "o'lmuig An eAfbAit) AnÁile 
•óíom, 1 bé&ppvo An ufteAJ tiom/' Afi An beAn óg. 

T)o -pnÁim p cum An puipc, pug p Afi An pleig 

-J "O'ptt p' A|V A 1lA1J\ 

" t^eig •DAiri-fA/' Ap SeAgÁn. 

b'péi-oip 50 -pAib miAn Aip An *0Abó,c *o , f*eicpnc 
acc b']péix)i|A guj\ te peAfiAmtAÓc nÁ teigpeA'ó pé 
'oo'n ttinAoi í pém T)o cuippugA*ó. Acc gibé pÁc é 
xdo cum -pé é péin 50 ppAp. 

T)ubA|\cA'p 50 -pMb mei^pneAc An LeóriiMn Ag 
SeAgÁn 1 i£ mc|Aeix)ce é, mA^ *oo qioit) -pé be 
cúigeA^ ^Ai5*oiúi|\í Aon uai^\ ^mÁtti. 14 

111 v\p pn péin ní Ctfifgé bí yó pÁ U1 ]'b e ' n ^ ^ 
foj'iunj ]'é A|\ iinpAi|\u. *Oo ppeAb pé a]\ bs\\\\ ir 
•oo cui|\ pé y5j\e<vo &p *oo iiaca*ó c]\é-o' cj\oi-óe. faí 

& SttUAg 'lK\ JTAJWIÍI le h-UAlilAn 1f "0AC tlAÚ-jOUm 

aj\ a ceAnnAijcib. 1lio|\ b'iongnA-ó t>ó-p&n mAp -oo 
connAinc pé uitA/péipc UAcmAtt UAcbÁfAÓ Ap c|uic 
con a 5 -oéAHsMÍi Ain, a bé&l Af\ DeAn^-beAC&t), a 
ctiK\]v\ 'iu peApAiíi, i ÍAfAip a$ ceAcc AtnAC Ap 
a fúilib. 

11ío]\ pAn lu<yóÁit 1 n-Aon bóvtt *oe. ílí mAn 
pn *oo'n liiriAoi 015, -oo b\:<Ml pí pÁ n-A /óém, *oo 
pjnoc p teip An fteig é -] *oo V1Ú15 Aip pnÁmAT) te 
n'vvnsMn, acc bí An péipc jpÁnnA Ag ceAcc puAp teo 
te 5AC téim. 

TTiompuig An beAn 05 tnpce óóm *oÁnA te *oeA- 
triAn 1 T)o Ú115 unóAp *oi. X)o ciomÁm An cj^teAg 
ijxeAÓ 'nA béAÍ "oeApj; acc *oo fttng An péifc, *OA|t 
Leó, imp pteA§ ip pÁmcAÓ, mAp -oo ftuigyeAt) pi 
botgAm uipge -j *oo cug pí téim pÁ Tóém nA mnÁ. 
T)o cum pipe í péin -] *oo pmne An péipc mAp A11 
jcéA-onA. bí SeAJ^n aj cup De cum An ptnpu 50 
meApbAUl&c. ÚÁmig An be^n 05 pÁ uipge cum nA 
cpÁJA; "oo cAibb An péi^c pÁ uipge í a^u)* do úÁimg 
p aja bÁpn A]\íp A|A buite. T)o -óem pí o]\c& An 
•OAp^ h-UAin, acc bí uAin beA^ Ag An mnAoi -] -oo 
CAnpAing pi An peAp 50 beAc-mA|\b cum An pmnc. 
*Oo cuaUvoap ÍApATÓe nA péifce A5 ún^Ainc aji 
tjneAn An tocA -j piúeAt)Ap te n-A n-AnAir.Aib. 15 IV. "buit)eACAr món be *Oi<n," An SeA^&n An Áin, A]v 
a jttumb An cAnn<M$ 1 jCnom^gbeAnn, " if be^$ n^ 
5n<krA t)o cuibbeAf, acc fUAn&r Am cum Aicnije, -j 
ní fAnnuóÓAT) rAmbneAf 50 *oeo Anír." 

Caic An be^n 05 í irém An a gbúimb 'nA úe<\nncA 
1 *oo ónom -pi An 50L -j -o'éinij; An gniAn 50 caiu- 
neAm<sc oncA AnAon. 

"tlÁ 501b a ctnbbeAt)," An An fe^n, " munA 
irbeAt) cufA "oo bemn icce. X)Á mbe<vó ré 1 n*oÁn 
'OAm a beAÚ-oineAt) *oo "óéAnAm -ouic ! CuineAr 1 
n^uAir bSi-p cu, -j b'treÁnp biom beic a^ iAnn<M*ó 
•oéince nó Ag 501*0 if a^ mAnbAt) j:eArT)A, niAn *oo 

bím Afl UAIfub, 'n Á CAÚUgAT) T>0 CU]A OnC." 

" VK 5ÁbA*ó t)uic beic A5 50m 'nÁ A5 m&nbA*ó 
feA-poA, mÁ'f mAic beAC é. UÁ mo *óócAin ir bneir 

AgATTI-rA. blOt) A beAÚ AJAU-f A ; CUIfApX) ré AJA T)0 

bonnAib tu. tlomnpeAt) beAC é 1 mb&nAÓ An con 
50 "ouAb&inpn geAbbAt) t)Am $An ceAÓc im' n^vÓApc 
Ar ro Atn^c." 

*Oo cnic 5AÓ ónbAc -01 -j "oo rjemn rí uai*ó. II í 
nAib SeAJ^n bocc mnmeAtriAib An 5Í05 "oo ÍAbovinu. 
Cúm ré nA focAib acc rcA*0A-0An 'íia r^ópriAig. 
j^b ré rmrne^c; niú ré 'nA t)1ai*ó acc *oo ÓAr pre 
An a coi-p -\ x)o Ú115 p -onom a bÁime teip 

"bí mr An Áic um-AnoinceAn j;un buAiVir biom 
An -ouúir," An fife, *j *o'fÁ5 p' 'nA f eApsm coir 
cnornn é 50 mí-fÁpvmAC. 

" tlí úeAr"otiigeAnn a cum mAome UAim," An 
feireAn, "acc 'OAn tlrg nA n-oúb, *oo VtreÁnn biom í 
-pém 'nÁ ófi nA cnumne. péAc An -oÁfúib -pobufiiiAnA i6 

út) MC1 A|\ "óac An *o]uicca, -j An bmpne Ioa- 
caii *x\6v rjnopAlb caoja, *j TiA piAcbA ^caLa 'nop 
con. buACAibb bÁn if eAT> mé. tlí tjAbAim mo 
toir]^éAÍ pém. 11í ctnnim mé pém p^ ip ^nu^ 
lói," — Aj;up r>o ]\mne An peA]\ bocc nut) nÁn gnÁCAc 
leif, cÁmig bpipeAf) c|\oit>e 501b Aip. 

An oit)ce 'iia *óiAit> rút) bi DeAn An beAfA 'nA 
ci§ pém 1 ^Cinn Linmne. 11 í nAib p An pógnAih. 
Cui|\ An beAn bAinne a comneAb An bónt) be h-Aip 
An iom"ÓAit> 111 aj\ bA jnÁÚAÓ. 

" UÁ pé -oéiT)eAnAc mf An oi^ce," An DeAn An 
te&fA, " ip mí-pobtÁm An nut) ÁinneÁn -j cém a 
co-oLad Anoip," -j fin pipe í pern 'nA cuit) óa-oaij 
A]\ An lonrÓAit). Híon cine néAb An a fthbib rriAp 
■00 bi -pi A5 mAccnAtti. 

bi An polAn 'nA neAt), An piAc *oub 1 pgoibc 
CAipp^e if a 50b pÁ n-A rgiAÚÁn Aige, -7 An -pionnAC ip 
An cac piAT)Ai§ Ag pmblóit) bArming An ti niAnbcA. 

T)'éirc An beAn AonnAc be jjbón-ceób eApAiúe ha 
^cnoc, acc níon cÁmig cot)bAt) nÁ piiAn tnnce. Dí pi 
A5 cuiTTimugAt) An Ú15 1 bpA*o ó bóvile 1 n-iAnúAn nA 
SpÁmne. CuAbAni) pi An §Ainirh bApnung *o'Á fumn- 
ecnj Ag conpinje rriAn a beAt) *oume éi^m aj^ coipi*ó- 
eÁcc cnnceAbb An ci£e. 

T)'éinig pi 'nA fume, Ú05 p piopcAb peAcu-irmm- 
é&L&é 'nA bÁiTTi -| T)o •ónuiT) pí 50 pobAigceAÓ beip An 
bfuinrieóir. T)'peAc pi ahiac. tlí nAib -otnne 'nÁ 
■OAtmnATÓe Ann. 

u Upomlinge, b^ei'Ditt/' An pi. 

Sin pí Anir, "óún pi a pínbe Ajjup be neAnc 
mcmne "oo cunt Trn'05 co-obACA tnnce. 

UATObneAt) t)i 50 p\Aib peAn piociiiAn peAbbcAC A5 
cup nA púb tníce -\ vo X)úi^i§ pi be geic. i7 

"C*roé pn?" 

*Oa|1 béi, cuaLm-ó p 1 bfA-o UAice m&\\ a beAt) 
pobbA píbe Ajt bÁjvp gAcnce. 

T)'éipc fí 50 h-Aine&c. 

" \y •ueÁjAÚAC* be 50b mnÁ é," Afi pí. 

*0'éipi5 fí aja beAÚ-tnbbmn. bí An 50b A5 
•o^uTOim 'nA cÓTh5A]i ; obA^ón bpónAc AuctnjvpeAc vo 
VeAt) é. CboipeAnn p í 50 poibéif\ Anoip é, ceAúfiAmA 
rrn'be uAiúe, céA*o pbAC UAire, céA-o cjioig UAiúe, fÁ 
•óei-peAt) pÁ'n bftnnneóig mAfi aji coifg pé 50 h-obAnn. 

Ppe^b pí 'riA fuit)e, bAf p comneAb, cuaIai-ó \\ 
mAj\ a beAt) éA*OAÓ A5 cumAibc be cjuifgÁn ha cipc- 
eAHAije, -o'^éAc pí ]?Á -óém -oojunp a feómjiA, -j 1 "ocAob 
ifcij "oe'n cÁijApj bí beAn ÓAob Á-jro uAibf\eAÓ 'nA 
peAfAm, bpAc Viac tnpce, a c^oiceAnn bui"óe, a ]?obc 
c&p *oub, pÁinnit)e ói]A a]i a méAj\Aib, biopÁn -oeA^- 

Ó1|A Ap A bpAJATO -J TTlÁltín UAme 'HA bÁlTTI A1C1. 

" Cia cÁ UA1C?" Af\ t)eAn ati beAfA be juc *oo bAin 
jruMni Af riA fjiAÚACAib. bí An cfAtriAib aj^ cuja nA 
púb ú|AÍce — fíhbe com géAp be meAnAice, acc níof\ 
ÍAbAiji fí 5105. 

Sgiob be&n An beApA a piopcAb, p^Aoib pí pibéAfi 
tii|\ce, pibéAj\ Agup pibéA|A eibe. TTéiiug An *oeAUAÓ. 
t)í An cfAtriAit mA|\ a |\Aib pí, •] n& ptnbe géA-pA 
céA*onA tnj\ce. SgAcnb beAn An beApA pibéAp eibe -| 
-90 Ú115 ^oJA pÁ n-A *oém cum í btJAÍAt) be > oopn-cúb 
nA h-úifVbipe, acc níofi biiAib 'oa'oatti téu Dí An 
Cf AtriAib imcijce mA|A *oo púgpAt) An caíaíti í. 

L1Ú5U15 An beAn b<vmne mp An cpeomjiA ciiAp be 
b-eAgÍA^ •] t)o p^emn beAn An beAf a be upí coipcénn 
attiac Af An "ocij pÁ ciuineAf nA h-01'óce *oo]aca. 

* = 'oeAÍijAAiúeAc *1* cof triAiU 18 

tlUAifi x>o few An §ao£ An a rriAtAmn, cpoiú yi í 
péiti. 

*' OAoc-cAi-objieAf) *oo b'eAt) é, h'yewiy, acc, 50 
1i-Ái]\i§ce, ni cpei-oyeA-o pioc XDe, niAn ní T)eÁnnA 
]v\iiK\it nu\-m yóy *oíc -co tunne/' A|\ An beAn x)Átia 

r°- 

*Oo i\\LcAin y\ An nut) éigm mf An *ooncAÓc. Sub 
a jw\ib Aimpj\ Aici a|\ £éACAinu,buAibeA*ó bAic-béimmp 
An tnbbmn •oeif ui]\ce, uuic An piorcAÍ Ap a bÁitri -j 
imJAt) 5|\enn 'oocu caj^iia An CAOib uince, -] cuineAt) 
foc piorcAit 1?Á bun a cbuAire, ^15 fí p^neAt) — An 
céA-o pg^eA-o ó *o'éi]M g y\ puAp 1 n-AOip trmÁ. 

" £aoL ! ^Aob!" An pye. Cuin An peA-p ^Áipe 

A f . 

" ttL\]\bmt;ir psob, m&y do nmnif beip An 5CÚ1TI- 
cír Scu|\m," An peipeAn. 

T)'t:éAc pí mr An -ooncA-OAp uAn a gu^lAinn Ap An 
bjreAft. 

" Ao*ÓAine nA jcAonAÓ auá Ann/' An pí. 

" 1p mé 50 -oíneAc," An peireAn ; " beAnAf ó'n 
bp]\Amnc cu -j j;éibb Anoip ; auá vo jnó 'oéAncA. 11& 
cui|\ co)A 1 x;coip 'nÁ bÁirri beAC, nó cunifeAT) pibéA-p 

CJIÍOC A]A An bÁCAIJt." 

ÚAn^Ain^ yé cniof beAÚAiti Ap a pócA, buAib yé 50 
ctipje cAn a cmpbeAmiAib é ó'n *ocAob ciAn, nic pé a 
nmn t]\é btnb 1 *ouAob úiAn t^'a pbmneÁnAib -] ceAn- 
^Aib pé 50 -obúic oocc í, 

" UÁ úfÁro tk) Láiti AgAc ó nA h-uibbeAnnAib 
Arrive," a]a yé 50 tnín. 

" T7Á," An pife, m]~ An nguc céA-onA. 

"Ote&6c4Jjie ip eAt) cu ; bí ArhnAr AgAtn one Le 
rní nó rriAn pn," An rí. 

" Ó, nÁ bAc pAin x)e," An fé; " beni> Airnpn Á|* 19 

rmóúAin A^Ainn be rfÁóc cAf nA 5nócAi*óib fm aji 
h&LX, ; có, cunro^c id* brvoUtAC ajj&c, -j acá íia cIoca 
UAifte Ann, 1]" t)óca ? Sir» Annfo cugArn iat), acc 
fAn 50 fóib — uógfAT) fém iat)." 

"HÁ caja inV §oipe, a bbeAÓcAife bném," Af\ fí, 
"fug&if bAffó^ t)occ onm Le feAVl, acc *oo beifim 
bunoeAOAf te *Oia, níon ctnf feAf fiArh foirhe feo 
bÁff rnéife onrn." 

" Ó ! riAc bAriArhAib AcÁrnAoro," Af fé. 'Oo caic 
fí ótnge A11 cuth'OAc -j x/fOfgAit fé é 50 cApAró : 
"h-Aon, x)ó, u]\í — cÁ ha riAoi gcbocA feói*o Ann 50 
•oeAf\bcA," a|a feifeAn, " acc if ru&fAc nAÓ bfinbim 
"OAÍt uaca. 11 ac LonnriAC AcÁro fiAX) ! 1f ttiaic An 
t)íot Af -otmrhArvbAt) 1A"0." 

bAitig ÍAf Ain 1 fúitib nA mnÁ, *óún fí a CAfbAb 
50 T)occ -] rÁmi^ nA focAib cfé n-A fiAcÍAib iat)ua. 

"A crumft," Af fí, "rnunA rnbeAt) j^un «jfeArntn^if rné 
50 feAbluAÓ ní éifcfmn teif An eAfonóif fm. Hí 
•oúnniA]\búóir\ mé An Aon cof." 

CtjrriAib An bleAccAijAe a bÁrh 50 mín *o'Á jfAbAf, 
'nór caic '^Á ní jeAt) fém, -j cforn fé Af rnion jÁini'óe. 

UÁmig C)\A"ór5Ab Af aii irinAoi 015 noirh TOfAnncÁn 
An AiniiiiT)e reo. Úti^ fí a cut teif -j lAbAif f í Léi 
fém ór íreAÍ. Ctnn An bteAccAine ctuAf Ain fém. 

"Í11Á cÁ 'otijeA'ó mr An cfAOj&t ní tn'olfA-o Af." 

'í Cfoóf Af cú, rm é 'óéAnf Af leAC," An An bteAcu- 
Airie 50 meiT)|\eAc. 

" UÁ An omce 'gÁ CAiúeArh, if cóif DÚmn beic <\f 
pnbAÍ. UÁ f>Á ÓApAÍt AgAu, uAbAijA X)Am nA fi-eoc- 

nACA." 

"A beAn bAmne, cÁ 1f)|:iiibip ? ,? Afi fé. t/iúgtng 
fife 1 n-Áfo a cmn 'f a 50ÚA, u UÁirn Annfo, ocón, 
cÁ fAnncAtf or\m. ,, 20 

JÁin An bbeAÓcAi]\e beip pern ip ppeAb ye fUAf 
An jXAigfte. V)i An beAn bAinne pÁ'n beAbAit) -] An 
cocc if An c-éAt)Ac beApcA AnuAp uinue. 

"l)l1Alb A1TIAC Ap pAin JjO T)éA*ÓAin ip jbÓAp tlA 

CApAitt -oaiii nó cui]\]:eA"o pibéAn cpioc-pA bei]\" 

11 tilAi^e, An bobgAc opc-pA, a Aot)Aipe big bui*óe, 
An cu f&w?" An pi, -j a púibe Ap beAÚAt) uince. 

u bporcmg, bnorcuij," Ap pé, " cAbAip bnAC beAc 
cum mo cnne, -j bíot) onu fém, mÁ ctupeAnn uú méAp 
Ap Aon ni*ó bA beip An mnAoi peo, 50 'ocA^A'o-pA Ap 
Air. Conning ope Anoip." 

'O'ireAc An beAn bAinne Ap An mbbeAÓrAine ; 
•o'péAc pi Ap An mnAoi 015 ciúm. 

" UÁ An u-Aot)Ai]Ae beAg gpÁn'OA coimijúeAÓ po 
'já ^ua^ac," Ap pipe bet pém, -j r>o cAp pi pibibiu ip 
o^Ajon *oo bAin puAim Ap nA cnocAib. 

TKop cuip t)eAn An beArA ptnm mnce. Hi mAp 
pm *oo'n bbeAÓcAipe, búb pé a eAÓÍApg 'nA bÁim -j 
cuip pé pciAbÍACA Ap An mnAoi bAinne ó bonn a cop 
50 mubbAc a cmn. 

"SeAt) Anoip "óuic," Ap pé, "a* n*oeAnpAip put) 
opm?" acc rgemn pife uató 1 n-A§Ai*ó An cnuic A5 
tiugpAij. 

" Ap mum 50 CApAi*ó," Ap pé. 

"tlí puib buA*óÁit im* bÁmAib, cÁ An cpiop pó- 
cumAng," Ap pife. 

11 CAbnócA*o-pA leAc, ip Ait biorn cungnAm do 
CAbAinc vo mnAoi uApAib," Ap peireAn, be pmigeAt) 
5 Áine. 

UuAib pé a bÁm pém cpé ppiAn a cApAibb, ppeAb 
pé Ap a eAÓ pém -j cu^A'OAp a jcúía Ap Cum Luimne. 
Cuip nA cApAibb ppAnnAt) ApcA -j copnuijeAtiAp aji 

pODAp. 21 

TTeiue&Ul nAop^Aig Ancnp ip Anip Ap riion^Aib Ap 
CAob An bócAip -J bicog pitibin micro^ mp An gcup- 
pAc, acc ni pAib 5105 A^p An rnbeipc rriAncAC. 

bi An oi*oce *oub *ooncA acc ni pAib pi LeAC coiti 
•oiib "oopcA Le cpc-iae nA mnÁ. T)o p^emn nut) 615m 
cAprnA An bócAip A5 caoí nA peAppAc. U05 cApAÍb 
nA mnÁ pgéAn -] x/éinig pi An a copvib -oeipni). 

" ^Ain *oo CApAÍt, a beAn," An An bteAccAine 50 

JTeAtt^AC. fall Alt fé rCIAÍt "D'a t^Apg A|A An ^CApAÍt, 

pnAi*óm An bApg An tÁrhAib ctnbnigce nA mnÁ -j pic 
An piAn cpé n-A cpoi*oe. 

"1p peAnAtriAib An -oume tti/' An pipe. 

"Á!" An peifeAn, " -o'AicmgeAp cionnup x)o beAt) 
pé; CAicpeA'O beA^Án , o , í , oe nA mnÁ bAinne cAboo]\c 
opc-pA, Aicnijim, acc tnineocA-o-pA cu, a beAn bopb," 
-] -oo bAin pé prnúic Ap a juAitmb Leip An gcnÁib. 

Sub a pAib An "OApA btnVle buAitce Aige vo téim 
Aibp *óopcA 'nA cneó Ap •oig An bócAip, -j bí gnemi 
bÁicpeAÓ Ag SeAJÁn An Áip Ap ubAtb pgópnAije Ain. 

^Á ceAnn nóirrnc bi An bteAccAipe Ap a béAÍ ip 
Ap a A^Ait) Ap An mbócA-p -| SeAjÁn Ag cluAr-j:eA*o- 

JAlt Ap IDAnCAlgeACC Alp. 

" Caix)6 An gniotti ro a^ac Ap bun, a biopÁnAig?" 
Ap SeAgÁn. 

" éipig piiAp *oiom, a biceAirinAij, -j nÁ b]\ip An 
'ot15eA , ó. ,, 

"tílAire, C1AÓ Ap An n*oligeAt>, cÁim ^Á bpipeAt) 1 
jjcoriintn'óe, mo ™aUIacc tnnce; bA "óói^ teAc ^up 
itnci*o *oi beic bpirce 'nA bnúrjjAp pA*o ó, acc cá pi 
pi£m rriAp cu pern," Ap SeAJÁn A^bntnceAt) ip A5 
ptuneAt) An bteAccAipe 1 gcommb nA rmoncloc. 

Di An VleAccAipe aj tin^Ainc aj; iApnAi*ó éip^e, 
Acc nion cÁp "oo -j SeA^Án AniiAp Aip. " FÁn^Mi* 1 nm,\n') mo ci'nt o|\m." 

" 111v\i|o, 1]' cuttia "ótnc cionnur *oo c^n^Af," aj\ 
SoAJv\n 'jjá nieitu ^y 'gÁ irnble<yó 50 pÁjXA. 

pu&iji ah bteAcu<M|\e a bÁrii T)eAr fiéit) -j T)o fiiAin 
pé pvibt A]\ An niAnc&c neAriipvineAÓ. 'Óntn'o yé 50 
h-&iaVli*óé roc pioixAil pAi\ pÁ'n Arz^AiUl -j t>o 
P^aoiL i;é pibéA]\ An Se&§<yn t)o ctnnAib t/a beApAA- 
cAib if x)o tmg te ]?eA*o uné n-A bnAC. 

" I1c ! ah é pn •o'muinn?" An SeAj6,n ; " fAOiteAr 
nÁ jaacooó An rule corn tta'oa fAin. Cím 50 bt?tnbin 
TK\ní]\ib ! TVpÁf ir *o'au }:éice<MinA ctrnvp An buA- 
caUIa bÁm, cÁmig ptnnneAtri p'octriAtA 'nA jéA^Aib, 
boon pé gte^nTAir^ ir jíor^Án Ar a p&cÍAib, biiAiL 
yé ^bún 1 ^CAot -onorriA An bteAÓUAine ip cnob 1 nibAic 
a rrunnít, pij; yé aja cÁpA nó pu|\A Ain teir An tÁif.i 
•óeir 1 "o'pbt ré An a céile é. 

CuaLait) An beAn 05 cnA^ Ajur cneAt). t3'éipj 
Se^vj^n 'nA ptnf)e. " UÁ cnÁm *onom^ An jÍAinn'm^ 
reo bnnxe/' aja reipeAn, " acc níojA jÁb<vó *óó é." 

" "OAn muíne, ac^oi ceAn^Aibce, a bptnnneAVl 05 ! 
D\ An ^nó níor rne^vpA nÁ p\oiteAp ." 

X)o cui]Abm5 An beAn 05, ctnn p tsMTi 1 bpóc<N An 
•otnne iÍK\rj\b, -] cAfiftAing p íia cÍoca réoit) ahiac a]\ T)o 
pín p' A]Am An ble^ccAine cum SeAJÁm : " ttnttir é," An 
p, 1 uó^ p' a h-A|\m i:ém -| ctnri rí 'nA bnoUlAÓ é. 

" D^ mAic An p&r ^Ó5ja& cAb^ijAc UAice An beAn 
b^mno." 

M Da ttiaic," A]A SeA^Án, " 51*6 50 nAib meA]AbAbb 
ni|Ace, acc níon pAnó^ beir An f^ó^b aja a?at)." 

CuAnó be^n An teó,rA be 1i-Aon rnuj'bóig AihÁm 
mr An n*oi^ttAic. 

<c StÁn beAc, a Se&£Áin An Áin," An ppe, " cupAt) 
An ÍAe cnuATÓ ir eA*6 cu/' 23 

Caic An cApAtt a ceAnn 1 n-Áip*oe ip vo pmne -pi 
50 h-UAibpeAc Ap An mbócAp. bi a ptnte Ap teACAt) 
Ap SeAJÁn. 

"tílAire, CAit)é An ruAT)Ap po púc, AtriAC?" 

"UÁim An ci *out 50 *oci An SpÁmn cum An -oligiti 
»00 feAfAiii." 

"tjlAipe, tinge nA brcro Ap mumuip An •0I151T); 
ir obc An piuc iat). pAn AmAÓ uaúa; if beAg An ionn- 
CAOib auá A5Atn-pA ApuA," An SeAgÁn bocc, triAn ni 
pAib cAicije Aige An *óLijeA*o coin. bí t)eón 1 ptnb 
nA mnÁ, acc An a pon pAin teij; pi jÁipe beAg 
mei*óneAc, -| p'n pi LÁm min jeAb cum Se&gÁm. 

''Hi mAn pm "OAm-pA/' An pire, "bAinpeAT) ceApc 
1 coin ArcA; -j rub a bpA^rAt) cu, bAt) ttiaic tiom, 
$ibé nit) ctoippip im' cAob, 50 5cpeit>pip 50 bruitim 
neim-óionncAC." 

H115 SeAg&n An An LÁim -] póg -j póg Apip í. 
ÚAnnAing An beAn 05 a tÁm 50 itiaVI UAit) pÁ 
•óei|\eAt) •] *oo pmnc An cApAÍt Apip. 

" AmbÁp/' An SeAján bocc, •] cnAp 'nA pgópnAig, 
'* teij;rin T)&m cu cionnboxAn peAt 50 h-Áipigce. * 
tli *oubAij\c An beAn 0-5 'p exV ó >ri ^ ™ n-eAt), 1 cug 
pi a ceAnn *oo'n ÓApAÍb -j peo cum piubAit í 'nop 
j^aLa ^AOice. Úug SeAJÁn Aon nAt)Anc AiriÁm pÁ 
•óém nA gcnoc, ppeAb pe mp An nt)iAUlAic 1 n-Áic An 
bbeAcuAi|\e -7 Ap 50 bpÁc teip 1 nDiAit) nA mnÁ óije. 

Ap u&ip An meÁ'óóin oi*óce *oo ppoiceA*oAp Céim 
An -ouib, beAn An te&pA 1 /ocopAC -j SeAgAn An Áip 
1 brogup *oi. tu^ CApAtb nA mnÁ ói^e 501U -j cuip 
pi ppAnn Aipce, peApAim pi Ap "oe^p^-LÁp An bócAip, 
a cbuApA 1 n-Ái]\t)e -| a ceAnn 'p Ari ^ e F- 

" 11 & bi *oúp Ano-ip, a 'pjjAtriAiUl An cptéibe,'" Ap 
beAn An teApA 50 min mÁnÍA -] coóuip ip cumAit pi 24 111 ong <\n ÓApAltt acc ní nAÓAt) pre céim An ajait). 
FÁmij SeAJÁn ruAf téi -j t^'peAC reireAn An ajait). 

P]\eAb ré AnuAr ^'A cApAÍt rem -] pu^ An 
bóv.\triu\c An CApAiLt eibe. 

"TH pmb Ann acc CApAÍt An r^Ác r AiUte -j TnÁÍA An a 
ceAnn/' An ré, rnAn bí nAt)Anc ttiaic Aige-reAn ircoit>ce. 

Leir rm cÁmig 'oume Aort)A aitiac An An rnbócAn. 

"LeAnAit) bib 1 n-Amm X)é" An ré, "cÁ rtnb AgArn 
rAÓAn ctnn rno peAn-tÁin r^éAn An bAn ^CApAÍLAib." 

" *Oa]a íiai §," An SeAgÁn beir rém, " ir é An 
cAcAin ITIíceÁt auá Ann, *o'éir nA h-ot& cun An 
mnne éijm 'r^* jbeAnn." 

"ttlAire, a AcAin tTHceÁt," An ré, " ní ^ÁbAt) 
"ÓU1U *oo teicpgéAÍ rém 'oo ^AbÁit." 

"Ann, An cu rAin, a SeAgÁm An Áin, a t)tnne 
boicc Trn'o-Át)TTiAnAi5, ní rutÁin gun *of\oc-pu<yoAn 
éigm auá rúc, mAn bA jnÁcAc." 

"tlí b-eA-ó, a aúai|\, uÁim f\éit> be -onoó-beAn- 
CAlb reAr-OA." 

" 1r TT1A1Ú An nu*o ^eAbbAiiiAinc ttiaiú, acc ir 
reÁnn coirhbionAT),'' An An fA^Anc, " -j cia h-é rm 
bet)' coir ? tlc ! *0An tno ponuúr, ir beAn auá 
Ann." 

"I1Á b-A^Ain beAnu aj, neAc neiriióionncAc, a 
AÚAin," An SeAgÁn. 

"1r peAnpocAÍ é," An An fA^Anc, a^ mAccnArri 
beir rém. 

"UÁ An beAn tJArAÍ ro aj *otit CAn rÁite -j cÁim 
aj; -oéAnAni cniDeACUAn *oi peAb -oe'n bócAfA." 

"UÁ 50 ttiaic," A|A An fA^Anc. 

" Anoip nó niAtri, a beAn An beArA," An SeAgÁn. 

L)í rriAn 'oo beA*ó cneAÚA riiAÓcA An An mnAoi 015 
acc pÁ "oeineAX) tjo ctnn rí AijneAr A]\ An rAgAnu. 25 

"éifc Liom 50 fóit, a AÚAinV' An pfe, "UÁ ntm 
AgAtn te h-mnpnu *ouic: — 

UigeAnnA *oo pníom-pmb nA SpÁmne *oo VeA*ó 
nTACAin -| éineAnnAÓ *oo b'eAt) mo mÁúAin. UÁ bÁp 
nA Cúmcífe Stunm 'o'Á cun im' teic, acc ní bfuitim 
cionncAÓ, -j uÁim a^ "out An Aip cum ceinc *o pÁíjAib. 
tíleAtt, An -oe&mAn-beAn ú*o m'AÚAin, fSfuof f í pnn, 
b|\if p í cnoit)e mo mÁÚAn, 501*0 fí *oeic ^ctoÓA peóit) 
UAinn, fgAip \\ Án 5C111X) m&ome, -óíbin p mo *óeAn- 
b]\ÁÚAin, meAUl pí 'iia 'óeAjvg-meip^e u*óacc An a fon 
^ém am' AÚAin boóc -] AnnpAin Ú115 p mrh -oo. 
T)'AX)ríitii5 p X)Atti é — óuineAf "o'piACAib mnce é, Ám, 
mAn *oo teAriAf í Wn £jt<Mnnc, •oo'n ALmÁmn -| 50 
ceAÓ ófOA 1 *ouín riA tlupAÓ. t)A tem' ACAin ha cIoca 
-peói*o feo -J ní téi-fe; CAiju^eAf cuiT) aca t)i — uní 
cmn — 1 gcÁp nÁ cuinfeAt) p ctnge mé, acu ónom p 

Afl IXeAbb-ttlA^AX) pÚtT), 1 glt) gun CUJAf |\AbA*Ó *Ó1 

CAit)é ah fAJAp mnÁ mé, §Áin p lem' béAÍ, acc *oo 
pneAbAp im' pui*óe cum a cun •o'pAÓAifa uinxe jéilb- 
eA*ó *ÓAm nó óuinpnn pitéAn cné n-A cnoi*óe ; x>o 
'ófuiiT) p tiAim 1 TTOiAit) a ctnb -j *oo cuiu pí AmAc An 
^tnnneój, céA*o cpoit; nó níop mó. UÁ Amn<vp A5 
aíi n^tijeAt) ojim -j cÁim A5 T)uL An Aip." 

" CAi*oé mo teigeAf-pA one, a beAn UAfAt?" An 

Att pAJAnC 

^péA'opAin Cúm Lunnne -j An rriAOin *oo úAbAinc 
*oo'n mnAorbAinne ?" 

'"OéAnpAt) An méit) pn -otiic 50 b-Áini5Úe, ,> An 
An -pA^Anc. 

" SeAt), mÁ'-peAój beA*o A]i pubó,t Anoir," A]i t)eAn 
An teAf a. 

"5° ti-éi|\i'5i , ó *oo bóúó,n leAC, ,, An An -pAj^A^u. 

Ctnp DeAn An teAfA a tÁm An rnumg a c&pAiVl 26 

-] too i^einn pi 'nóf éitl An a mum. ^eij; SeAJ;Án 
An &iti tu'ij Ar — " beAnrA*o í 50 'oeineAt) An 
oorii&iru" 

T)'yéAc ah be An 05 An An rAgAnc ; t/péAÓ reireAn 
A]\ ÓeAJÁn An aija -j tnjAce pn. 

11 Uuitpm," An ré, -j t>o pop ré An beinu úv 
An uai]a riiAinb nA h-oit)ce mr An inbeAnnAin 
iiM^mg, A5 Céim An *otnb uneArg nA jjcnoc fgÁit- 
iiieA|\ cium. 

bAin An -0Á capaVI ceme cneArA Af An rnbóÚAn, 
1 "oo co^Ain reAn-tÁin An crA^Ainu a T)onn coi]\ce, 
-] -oo triAccnuvg reireAn, ir *oo j&b ré a pAit)- 
nin. 

UaiviaIA 'nA "oiAit) rút) cÁmij oirigeAC Ainm ó 
pAnóipoe An UeAmpAiUl Hua caji n-Air ó'n SpÁmn. 
bí Aiúne triAic Aige An SeAgÁn An Áin -j An a ttwaoi. 
bí SeAJÁn 'nA *óuine UApAÍ Áttnnn cneiDeAtnnAÓ •] 
but) ire An beAn bA *óéinceAintA -7 bA *ÓAonnAccAiriLA 
mr nA cníocAib úaVI CAn teAn. 

bí -otijeA-ó món rriAn geAÍb An nA ctocAib reóit) -j 
bÁr tiA Cúmcíre Scu]\m, acu rtiAin beAn An teAfA 
An buAt). P]\AnncAÓ -oo b'eA*ó An p|\íonVpínne bí 'nA 
commb. £eAn cLai*óiiti cbipx>e t>o b'eAt) é acc buAit 
SeAJÁn An Á1]\ 'nA cneó Aon bÁ ArhÁm óum córiinAic 
Aon-p]\ -oo cu|\ Ain -j x)'éipi§ iorriAnbÁif> 1 -ouAob co§a 
tia n-Anm cóiii|)Aic eAUontA -j ]auj SeAJÁn An céAp-cmn 
Áin -j *oo c]\oic é mA|A *oo c|\oicreAt) jjAt)An rnAnn- 

CAC. 

'OubA]\cAp 5U]A cnoic SeA^Án An Á1]\ nA bpógA *oe 
éorAib An P]AAnncAi^ teir An lAnnAcc úx) acc, 'pé 1 
néininn é, éetc An P]\AnncAó te n'AnArn -j ní pACADAf 
50 t)eó A]iír m)* An ceAnnuAi^ ó -j -o'a bÁnn pAW ctnc 
An com Ar An ^coin x>o bí cuncA pÁ leic nA mnÁ. 27 T)ti1i>Ainx ah c-oipjjeAc ai nrn for 50 nrmbAinc 
be^n An teAfA leir 50 jcttnneA-o ri An tiAijnb, *0An 
téi, rnéi*óti§ An UAin 1 5CÚ1T1 ttntnne, ^éim nA bó, 
lu'15 An polAin A^ur cnónÁn eArAi-óe An cninc. • .„ 
...» 


) 
jKX^^Sy^ 
I 


vk^^x^ 


SÍ 


... 
'***" "^sf 


^óy 

^T^ 


'V^!^^ 
K^JSv/^ 


Kr 
/> 
K^S^!$^ 


•■i.i. 

'" 


' 
....»■. 
rníot, mAtiA x)o LeA^ cíos. UAlL AtnAC j?Á'n ^cnoc, a SeAJjÁmín, -j cAbAiji 
beA^c eA|"pAÓ teAC t)o'n bum, -| UAbMj\-fe 
LeAc gAbÁit bpopnAig, a SéArnAip'n ; bpof- 
cuigi"ó ojAAib Anoif, a 'ó&tcAi'óe, -j jeAbcAoi CA*ÓAin 
niAOCAite, rr»A|\ béA]i]?Ai"ó An *of\tnrnponn 05 Anocc." 

(í topofcócAtn, a uiÁicjAín," A|\ An *oá j<vpfún, m&]\ 
bí x)úib aca 1 mAOÚAit, 'nó)" jac Aon §Ajif tnn eite. 

ftug TnÁi]^ Hí D]AOin aja y 511 Mb -j tionn^Ain p Ap 
-p^uAbACÁn 50 meA|A, rriAfi t)o b'í put) Ar, beAti cije 
fbAccTiiAp jA^poA. Sub a pAib An cemnceÁn fjjUAbcA 
Aici *oo rriufgAit An teAnb 'p^' ctiAbÁn. pÁmueAÓ 
bpeÁg 'oo b'eAt) An beAnb -po, 1 n-Aoif a nAOi rní, -j 
bAin fé -peAppAt) Af jrém t)o é]\oic An ctiAbÁn. tlíop 
fjjui|i An ttíácai|a ó'n 'pgUAbA'ó acc cpom p aji 
6]\ónÁn : — 

T)ún -oo fúibe, a |AÚm mo cbéib, 

*Oún *oo f tube, a j\úm ; 
UÁ'n cAoi"oe 'ceAcc be bíon if Lacc, 

^Y T)oTTinAbb pp<vp aji -pcitii]A ; 
UÁ c&om-feAp 05 'íia ttnge 50 ^ójac, 

1f CAonti-peAp móp aja ctnnn, 29 

An u-UAn 'ha fuAn, Y A * ^* Y A ' cuati 
'S a tíonuA tÁn 50 "opuim ; 
SeocA bmn Mnn a púm, 
SeocA binn, a pvtnn. 

T)'éAtoit> An mÁÚAifi, 50 bog, cum An ctiAbÁm, *j 
v'fé&c p ca|\ a bÁpp. t)i An teAnb 'nA co-otAT) 50 
-pÁm 1 a ópT)óg 'nA béAt Aige. 

t>e n-A tmn pnn -oo cuaÍató -pi mAfi a beAt> peA*o 
5|\eAnnATTiA|\ géAp, 'nóp pgpeAT) gAOite ip Anpvó upé 
cuAp cumAng pAippge. PpeAb p' pÁ t)éin An *oopuip -| 
•o'mpuc pi AtriAc A-p An muiji. tÍM ceóbpÁn óp cionn 
nA mA|\A, -j An gpiAn Ag x>ut -pAoi. Cuip p' ctuAp 
uipúe fém, mAp p\oit pi gupi cuAtAit) pi tógóifAeAcc 
mnÁ, Anoip gAn Atri|\Ap clcnpeAnn pi An got. Sgemn 
-pi Am ac ^pÁ'n gcnocÁn. T)o teAÚ a ptnte uipce. 
"h-Aon, X)ó, cpí, ceAÚAi|i : pn bÁ*o eite fóp," Ap -pi. 
Di nA bÁm Ag cup nA fAipfige xriob cum puipc, nA 
mAi*oi"óe piÁmA Ag túbA*ó be upémeAÓc nA bpeAp, -j 
'oume m gAÓ bÁt) aca Ag cup Attuip x>e Ag cAopgA*ó 
An uifge -pAÍAig Am ac Ap úptÁp An bÁi*o. tlic pi Ap 
n-Aif cum An cige, fgiob pi An teAnb piAnm^p Ap a 
bACAtAmn -j -po cum pubAit i 50 bpuAc nA p-Aifipge. 
peAt) gpeAnnAmAp géAp eite, -\ ppuc -pÁite pceAttuA 
Y^n Aep, puippe -j focpAm, -j An c-uipge buAi*óeAf\c& 
meApguigce, Ap put) ceAÚpArhA mite a|a gAC uAob ve 
nA bÁ*0Aib. CjAom nA mnÁ Ap tógóipeAcu ítiaja f AOiteA- 

*OAp gO |AAlb nA b-1ApgAipí CAlttce, ACC CUAtAtDAp 

guc X)omnAitt Hi t)f\om Ag cup meipnig ojaca : 

" ]$]\e6X>&X) cugAib, a mnÁ, aja cAitteAbAi-p bA|i 

gcéitt?" A|A -pei^eAn, -j cuató nA bÁ*oóipí eite 1 

X)cpitit)ib gÁipiix>e. 

"btérómiot x)o VeAt) é, ó'n muip móij\ AttiAp," Ap 30 

T>ómn.\ll, "50 ]\Ó-C|\Á1T)1'6 T)ia é! CaiIA, rc a fLi£e, 
iy OÓca, -] fÁini^ pé Ag pnni i , eA , ó i}xeAc mieAfg Á|\ 
lioncA. 111c-a]*aiiii jun bnif yé nvo 50 Léi|\ -j 50 
bpntmí-o cneACCA. 1]' "oóca ^un rhorint; fé n,\c ]\Aib 
An A1C -ooiiiAin a T)ócAin, niAj\ -oo bénn ré ir "oo -ÓATriAr 
ré te h-eAjL\. bí a teicéi*o pm "oo bmLe aj\ An 
AiiuvoÁn jjun fwoibeAr 50 rnb]\if jreAt) ré Án mbM*o -j 
50 mbÁiT)]:it)e jac aoíi aicit) A^Ainn." 

"Hí ^ACAf ]matíi yóy eA^ÍA one 50 X)ZÁ yo, A 
T)oiiinAilb." 

" ílíon b'ion^nAt) 50 nAib *oeAbA*ó onrn le •o|\tn , oim 
Ar An c-rbje ntK\i]\ *oo cinnAib An c-uaÍac meAn- 
bAÍLAc ú*o a eA|\bAÍb *oerrr b^vo." 

" JcLoircí Apr é A5 réToeAt) tnrje Ar, t?Án a?at)a 
Ain ; ní ^Á^^Ait) ré btn*o -o'Án UoncAib Le céite." 

"UÁ ré imcigce 'r^' "oeineAt), *j nÁ}\ éingm a 
bóúAn teir/' An peA|\ eite aca. j^-^Af a-oaji a mb^it) 
A|AÍr -J ro cum rmbAit ia*o. puAnós*0An íia tíoncA 50 
-plÁn -pocAin, A5 búbAt) i?Á uaÍac, acc níon b'é An 
míot rnón *oo bí lonncA, cnn bí feireAn Ag ceiceA*6 
te nVnAm cum nA p^^^Age connigcige; acc 'o'yAj^ 
ré 'n-A •óiait> Íacc éifg nACAy. cógAt) a beicéiT) 1 
j^cuAn bneAcnmr be cr.»mne nA reAnóiní ; -] An 
pLleAt) nA n-iAf5Ai}\í An con ro ní nAib tnig 'tió. 
oÍAjón Ar nA mnÁib, acc rgéirii An ^ac beACAin -j 
rmi^eAt) An jac béAÍ, niAn bí biAt> -j AnnÍAnn acu 
50 róib beA^ -] An rin gleAC 1 ^corriAip An itiApsAit). 

II. 

"bí An onmmponn 1 -ocemneAf be b-UAin An 
cUn^," An TDÁine, "-] acá bAog bpeÁj bomeAnn aici 
Anoir, bumeACAr be "Oia.^ 3i 

" tTloLyo be T)ia!" An > OotrmAbb, " uÁ nACAiiinAr 
ir féAti onAinn, -j 51*0 50 bptnb An dor unom, ua- 
rnAono, a]a a fon rAin yem, rÁrcA 50 beón." 

" Ctnn rior An cnoc^n ir mó aj;ac," a]\ TDorhnóbb 
An oit)ce 'nA *óiau> f ú*o, " ctnn cní nó ceAÚAin *oe cob- 
tnóiníb Ann ; belt) SeAJÁn 'OeAnj; Annro An bAbb -j 
ctnbbeó,T> *oe nA jreAn&ib ; ní h-eób nÁ 50 'ocAbónpv- 

Tll^Oir ÓfOA1"ÓeACC DÓlb/* 

ÚÁmrg SeAgÁn TteAng -j SeAgÁn Ó CeAbÍAig -j 
ttlíceÁb Ó ^Aibbe -j móinfeireAn eibe, -j ctnneAt) 
j?Áibce pAb nóinpA. 

" SjóaI/ AgAtn one, a *OoTrmAibb/' An SeAgÁn 

" Caix)ó An f&5&f TS^ 1 ^ ^ cAicn^e-At) beAc?" 

"flí rgéAb fiAnnATOeAOCA An con ro, acc a cbor 
uaic gun bÁi*óeAt> An rrriob rnón tm -oo ctnn An rj^Ann- 
nAT) onu." 

Lei^ nA pn -pjeAncA jÁine AruA. 

" 1T!eArAirn," An T)orhnAbb, -j Aibp *oe cobrnóin ú]\ 
'nA *ónAnnt)<\b Aige, "gun coin SeAg^n ge^b *oo §Ainm 
onc-rA, rriAn bi v>o beACA córri bÁn An uAin úx> be 
ceAnnAijcib pn cAiiAcrA." 

TDo cnoiú -ppAÚACA An cige be h-iiAibb-§Áine nA 
b^eAn |:Á ÚAjAncAcc *ÓoírmAibb, -7 cuat© SeAgÁn 
T)eAn5 fern 1 •ocnicitnb, niAn "oume rtilxtiiAn j-ocmA 
*oo b'eAt) é. 

Le n-A bmn pn, buAib }:eAn beAg tpceAc cuca 
^An ctnneAt) £An ceAt), -j furó An funóircín 1 n~Aice 
nA cemeAt). 

"HÁn A--01A *oo beAÚA-rA, 50 h-Ainigce/' AjvbeAn 
An cije j?Á n-A pAcbAib. 

"O^óac nA pn Ain, -] 'o^éACA'OAn An a céibe. 
pnéAÓÁn nA > Onoc-Aimpne x>o jjbAO'ÓAi'oír Ain. 32 

" H1ó|u\ tunc, a t)Uine tVÁp<Min," &\\ *OoirmAbb, 
11 -0^111 1> aik\ÍI cum An cbÁij\. ]y gAbAfi j^An nÁipe 
5|u\*ó nó CAjtc, acc buATóeAnn An c-oc]AAp o|aca." 

14 Cui]\ An ' cocAp' 1 n-ion<vo An * ocpAif/ a T)orh- 
nAitb, i bem An peAn-com&f ceApc a^ac," a|\ An yecs]\ 
bea^. 

" Cím cat) cÁ 1 nbAji n-mumn," ajv bÁibbe An cíopA, 
m&fi 1]" é *oo bí Ann ; " {?éAc 'PpéAcÁn nA *Opoc-Aim- 
ppe/ — 51*6 5U|1 bAi|"ceAt) tné cótri rriAic be h-émne 
A^Aib — if olc An -pmc é," -oeipcí, " ua -ojAonn Aip if 
•o^ait) ai|\, if pbtnc buTOe Aip, ip t)Á ftnbín ^optriA 
Aige, ]"j;éAn lonncA, ip pAfi 10-nncA aj; pAipe A|\ a 
cumncín ppón& cum í conJAbÁib ceAnjjAibce te n-A 
cbÁ]A-éA*o<Mnín prneAjAÚA. UÁim bACAc ip rriAnncAc, 

1)A|\ blb, 1f cbllAfA CApMbb OptTI, 1f fP^S^ CAobó, 

cattia -púm ; cÁ fAbAÓAji 1 n-ACjAAnn "oíorn, T)A|\ bib, 
|AunnAi*óe A|v mo b^ÁgMT), feibvóe aji mo pneigín ir 
fmugAi-óe A|1 mo fpóm — " 

''tic! a bS,itbe big bpém, bíot> rneAf ajac a^ 
An mbTA-D," Ajrp' An beAn. 

<4 beit), a beAn ttiaic thÁnbA, -j íopvo beAgÁn ve 
Ancnp beip, acc riieApAp 50 n-mneópAinn t>o nA t:eAfi- 
Aib bopbA fo CAix)é a pnuAince. 1p AnnArii a cajaiiti 
rnunA mbemn a' ttó^aitu: cíof a ; c&njAf ifceAÓ Anocc 
cum gibbín ppÁCA "o'ice -] 5]ieim ttiaic éifg, rnAp 
ní truib acc c|\eACÁm a^atti pém *o'Á TnbAinc 1 
mbbiA , ón&." 

13a beAg An pÁibue bí aj T)oiiinAbb |Aoimip ; mAfi 
fm yé\x\, ní pAib fé *ooiceAbbAc, *j t)tibAi|\c fé teip 
ice beif. bA rriAit An fÁf polb 'oo cii]i 1 fgiAccng 
ppÁCAi"óe PjiéAÓÁn nA *O|A0c-Aimpfie. bí AmpbA*6 
ai]a An cop -po -j "o'Abp pé fUAf cnAp pbÁn -j 5|Aeim 
éifg m ^ac lAppAcc. HtJAip -oo bí a fÁfAtri Aije, *oo •óntM'o pé a ptn*óircín cum ha ueineAt) ^aíi ceA*o 
pin An cije, ^An bumeACAf be mriAoi An oje, ^An 
AbcujAt) be T)ia, ^An ppbeÁT)ACAp, ^ati beAnn An 
émneAÓ. 

bllAlt f é fpftélt) A]A A píopA, *o'peAC fé fUAf pÁ'n 

gcbAbnA, ctnn pé fpÁj; coire An a beAc-jtúm -j 
riiACcntng pé An peA*ó UAinAibt. 

"t3ftnb An T)opup -oúncA, a SeAgÁm ^Óeing?" aj\ 
peipeAn. 

(i UÁ pé An oeAng-teAUAf),'' An SeAJÁn 50 bonb. 

'"Oún 50 "obúic é, -] ctnn An *0]Aob Ain," An 
pei^eAn. 

"tlí ptnb eA^ÍA 5A*oó.i*óe nÁ biúeAitinAÓ onAinn/' 
An Se&jÁn, -j *o'péAÓ pé An An tnbÁibbe A]\ cí a 
tiiAnbcA. 

"1TlAn pn pém, T)ún é," An An bÁibbe, "cÁptnt 
im' óúb, cit)eAíin pí peAn5 1*0' ptnb-pe, acc if beAj 
é mo cui*o eAjÍA nórhAC." 

" UÁ An *oonup iAt)CA Anoip?" 

" 1p t>óca Tiun cu^bAbAin cnÁcc caji T)iAntn<M'o 
*Oub An ctiAip ?" Ctnn beAn An ci§e ornA"ó Aipce. 
LeAn An bÁiVle An ajahó : "UÁ pé pice bbiAt>An ó 
pom ; ctntrmigim 50 *oiAn-rhAic An An oii)ce ú*o -oo 
ctnneAt) Ap a peibb é; bi a beAn Via binge peóÍA- 
cAin-| nAoi*óeAnÁn '50. cnÁiticAinc nuoon *oo cÁn^A- 
uiAn irceAC. * Ctnn uitiau vo cui*o éA*OAij, a beAn/ 
Anj^A mipe, ' ueApcócATO piAt) uaiu ; uÁ píon ip T)om- 
eAnn bAptntng ' t>iúi§ pí, ip *oo béic pí, triAn ip 
gn^cAÓ be mnAoi "— nuz^ SeAgÁn *OeAf\j; aji An 
T)cbúi*ó\ ConnAi|AC An bÁitbe é be becú-fúib. ílio]\ 
ctnn pé cop *oe. 

" UeApotngeAnn rpnéi*ó eibe UAirn, a SeAgim ; ó 
cÁ An c-unrub pAin 1*0/ \,Áitn ? Ia^ tno píopA," u Seo \n]\z i, M a|\ Se.vgÁn, -] c\\ic ye ótnge ad 

u \y mío-ctn'beAfAC niío-nÁiye<NC ah yeAy cu," Ay 

vii bÁitle -| LeMi yé t>e : 

" ScsNt), nu\|\ A*oub&iyc, bi An be&n a' tuigyMJ -j 
&! 5Á"|iÚAir, i bí t)ac *oub Liac Ay *OiAymAit> T)ub. 
1ll(v\|v\im 511 \\ me^y ye yoJA *oo -óéAnAm púm, chait) 
yé com j:a*oa te bA^Aiyu oyAm.n, acc biomAy uLLAm 
dó, irhtAC, mAy bí mcnyyeiyeAy AgAmn Ann. Di An 
oit)ce út) yucs]\ yiA*ÓAin 50 beoy -j bí eAybA éATDAig 
oycA. t)i ah beAn Ay bAiUlicyic. CAy yeiyeAn An 
l > e^\n-éAT)Ac LeApcA tnyce -j cog Ay a bACAt&mn i. 

"Otibo.ycAy guy bAiLig yé T)tnVteAbAy iy yionn.A- 
iiióin cum teAbATÓ X)o *óéAnAm *oi •] guy cÁmig yAnn- 
c<yiy uiyce. pé 1 n-éiymn é, cuovtAmAy yo*OAy 1 n-Áy 
11-01 <mx) — bí -oó 110 cyi -oe cuAi|\ob eite cAbAycA 
AgAinn — -j ci& beAi) Ann acc T)iAyinAiX) *Ouh, yAJAiyc 
'11 a ytnlib -] a 5yvj<^5 'iia yeAyAm. t>AbAiy ye 'iia 
y 5 ó 1 mAi5 : 

i Ocón mo beAn ! ocón mo teAnb ! cAiUlce, 
CAiUlce ! a bÁyx)An, a faAyoAn, ca "byvnbiiA ? M Ay 
yeiyeAn. 

'T1Á CAy Am* joiye, a *óuine buite, nó b^mocAt) 
cu/ Ay t)Áy*OAn, acc *oo cug *OiAyiriAi'o yiocA*o Aiy. 

l>eiy ym -oo pyeAb OtyAn ó bon*OAin 'riA comne 
— ' Cuiy yuAy *oo *óóiyne,' Ay ye 1 mbéAyb& § A ^' 0A ' 
Di meAy aj OtyAn Aiy yem -j cug ye yAltxog yA 
bun ctuAiye *oo T)iAymAi*o a j^au yioy X)ó. bí T)iAy- 
iik\itj aj -oy&nncAn a^ iAyy<Mt) gyeim t)'yÁJAib Ay 
b^yoAn 7 buAit OtyAn Ayiy é nioy cyeme. 'O'iom- 
ptu£ yeiyeAn -] buMÍ yé pteAyj; *oo •ooyn 1 mbéAÍ 
An ygeicm Ay OlyAn niAy do c&bAyyAt) cApAlb ypeAC 
UAice, -] -oo cmc ObyAn 'nA meAig gAn AnAm ^ah 35 

U|iWb|i&. Spnuic t)Á}V0An AnnpAin p'béAn be ThAjv 
niAit) -J To'Airnpig é. ÚiornÁm TlAnpAn, An t/oct&nn- 
ac, fteAg 'nA guAÍAinn. 1í)tiAibeAp pém unóvtniéAnAf 
•oo bAUA biAtniA Aip " — pug SeA§Án T)eAn5 Aníp 
au An 'ocLint) — "ce^nctng An ueme beip ati unpub 
pAin -j ca!jai|\ ppnéit) *óom," A]i ' PpéAÓÁn nA > 0]ioc- 
Airnpitte' — " acc ttia|a A*oub<y|\c ní teAjpvó p'béin nÁ 
WuAi-óe biAfjiiA nÁ pteAJA T)iA|iTnAi , o, rriAn bí An 
btnle Aip. 1p ^Ainix) ^un ctiAbAp gbucAn An blvip 1 
pgopnAig HMifAn, m<s\\ x)o cuin > OiAninM , o a bnój; 50 
uApgAt) Ann. fóí beinc Aj;Amn rriAnb -j An cin^eAji 
eibe 50 ctnnpeAc ujaaocca. Ctnn pe cnob 1 mbónA 
tno ÓApói^e-pe -j pceAbb pé 'p^ Aep mé 'nóp punAinn 
A|\bAin. T)o ctnceAp 1 bAige 1 "ocofi pj;eice," — "T)ia 
Le n-A bÁi™ !" aia SeAJÁn TDeAng — "tTlAn AmibAjAU, 
ní nAib piop A^Atn cionnup *oo cníocntngeó/OAn, 
ptiAWAr, An 'óvnpuigAt) *óom, ObpAn An a ceiúne cnoib 
\ n-Ái|roe, -j TI&npAn 'nA pleipc. 'OubAnúAr ^tin 
tiiAnbAtriAp *OiA|\mAi*o, acc éiceAÓ *oo VeAf) An cuai- 
}\ipj5 pm. CuaIap 'tiA *óiait> pú*o ^un nic bÁn-oAn be 
cojwib piAi*ó ó'n mbntngm, 50 cAirbeÁn T)oine Ctnnn 
1 gun beAn An ctnt) eibe é -j ^un éAbom 'OiAntriAi'o 
'nA nx)iAiT), 50 cpéACUA geÁ|\pÚA, A|\ uí a rnAjibtA. 
X)einceA}\ 50 bpeACAÚAp cunAÓ te h-éinge An bAe -o'Á 
nAtriAt) A1T1AC pÁn bpAir\nj;e, peAn innce, -j beAn iriAjVb 
-\ beAnb 'nA bemn aici ; acc ní peAT)An -] ip cuniA 
tiam An b'píof\ é." 

" SeAt) 50 h-Áifu gúe, bíop-pA ip bÁnx)An -j bAib- 
i§ceoi|A An cíopA A5 ceAcu CA|\pnA An cuAin 1 *ouorAÓ 
tiA h-oi*óce peo §Ab úonAinn, -] ptiAT)Á|\ pÁ t)Án > OAn, 
5m 50 nt>einreAn nAÓ nAib pé cótti h-tiAbbAc niAth 
ó pom ó ctnn 'OiApmAi'o T)ttb An nic A1|\. t)ío*ó pm 

tTTAtt ACÁ, CUAbATTlAp pilAim ip pOC]AA1TI 'p Ari bpAinpge 36 

1 pe&T) i-px) gfeAnnAmAf, mAf a beAt> fgfeAt) óf 
cionn gAoice, -j conncAmAf f puúÁn fÁite Ag ruiam 
Af ah Ae]\, "oo bÁi'ópeAt) mite feA|i. *0'eifig An bÁt) 
a]\ ÁfoÁn -j fling ífteÁn í ; cfuc -j coffing -j tuAifg 
An fAiffge. 

1 CAi"oé fin ?' Af bÁfOAn. 

4 11í feAt)Af 'on u-fAOgAt,' AffA nnfe. bi An 
oit)ce fpéif-geAÍAige n*o com *oub be pic. ÚAbAf- 
fAi nn An beAbAf guf cu&bAf biúg bemb. 

1 éif c ! ' Af bÁf -QAn. 

CnAÍAmAf Áf *oufitif obAgón *oubfónAÓ mnÁ, ~\ 
AnnfAin cneAT) -j ofnAt) ! 

' Coifg An f ÁtfiA*ó,' Af bÁjvoAn. 

1 CAit)é fm ?' 

Af An mbófo "óeAf vo conncAtnAf fAtiiAib éigm 
•j a *óÁ bÁim go -obtnc Af nneAÍb An bÁio. Sgemn 
An fgAmAÍb ó AgAit) nA ge&bAige •] cinc béAf Af 

AgA1*Ó nA fAthÍA Ú*0. "D'féACAITIAf gO géAf. T)A|\ 

tttinfe, bí "OiAfmAit) "Oub Ag ciif nA fút qiínn, 
fgoibc 'nA éAT)An rriAf fo, -j a bfÁgAit> -j a ceAnnAigfe 
cíiTÍTOAigúe be finb/' — " SbÁn mo cómAfúA," Af beAi 
An cige, Ag bAinc gteAtiiAifg Af a fiACÍAib. " A 
teicéi*o fm *oo fgAnnf a*ó níof úÁmig fiAtti im' cp onóe. 

' Cia h-é cu fém, a Ainrhit)e, nó cat) rÁ uaic,' au 
l3ÁfOAn be gnú Af íoccAf a cbéib. 'Oo fume T)ia|a- 
mAi*o mAf a beAt) cum bAbAfÚA; -o'fOfgAib fé a béAU 
act: níof úÁmig gíog Af, acc biiAifg fé a ceAnn 
Anonn if AnAtb. 

1 biiAib teif An rriAi-oe f áttia é/ Af t)A]voAn, acc 
ní fAib buA"óÁit mi' bÁnri, ní mó 'nÁ bí 1 nréAjj&ip 
An bAiligreóf a. Úug bÁfOAn fém fog^ fÁ T)ia]a- 
thato, acc níof cutji feifeAn cof *oe. t)fif conn aj\ 
An mbójro cté *oo bíon beA?; nAÓ An bÁ"0, v> 7 'Uóg teip An mbo^T) ve&y nó cÁrriAoi*o CAittce,' 
aja b^jADAn. Cui|A An bAiti§úeói|\ fgpeA-o Af, -| 
ADtrmijim 511^ ctnpeAf pém pgpéAC AfArn teip. 
1)1 Á pug An conn tit) ThAinriAi-o téi, nó cÁfi §Ab pé 
ní ptnt pop AgAtn, acc pu^AiriAp bÁjvoAn a bAite 
a]a bAilticpic -j gAn ptnnn ppyntip lonnAinn pém" — 
" 'conÁc pAin opAib/' Ap SeAjÁn TJeApg — "acc, niAp 
A*oubApc, bí ineApbAÍb A]A b^poAn -j meipeÁn opAinn 
fern. tluAip *oo cÁngATriAp 50 cAifteÁn T)oipe Cumn 

T)0 ÍAbA1]A bÁ|A"OAn pOCAlb *00 CUippiT) feA|Ag A|A 

SeAJÁn ^OeApg — <c ^ mnmnceAp bpeACjAtnp pÁ *ÓAop- 
pmAcc A^Atn, rriAicpeA'o cíop nA btiA*ónA po T>óib -7 
teAgpvo peApt)A copóm Y^' púnc 'oóib. Ctnp poy 
An méit) pm, a bAiti§ceoip/ Ap peipeAn. Sgpíob An 
bAitijceoip é, -j pm é AnnpAin ajac An pgpíbmn, 
a 'OoriinAilX." Ú05 T)ótrmAUl An pgpíbmn -j béij 
TDíceÁb Ó £Áitbe é. LeAn An bÁibte a]a a pgéAÍ, 
1 bí nA pip Ag cu]\ nA púb c|\í*o. 

"ÚÁmijj AnpAt) ^Aoice •00 UiAipg cAipLeÁn > Óoi]ie 
Ctnnn, *oo túb nA cpAinn '^a' coiLb acc níop cuAbAit) 
bÁpt)An pioc T>e, mAfi *oo bí a fúibe Ap teACAt) A5 
yeACAinc Ap An gcÍAbpA, -j bí pé cótti niApb Lern' 
feAn-ACAi|\ !" 

" StÁn tnAp a n-mnipceAp é," A|\ beAn An cije. 

" UAbAip *oo bÁtri 'oom, a bÁil/le, -j rriAicimíp t>'Á 
céite," A|\ SeAgÁn TJeApg. 

tlíop ctnp peipeAn ptnm Ann, acc C05 pé An clú'ó 
'nA 5IAIC, 'o'^éAc pé tnpce, Leig pé uai*ó Apíp í, "] 
•o'féAÓ Ya' ceme : 

" HÁ cAfi Am' goipe, a ThAfimAit) X)tjib ! ^An 
tha]a a bi:uiti|\. U f Á An oi*óce fUA-p pAt)Ain. Cútti- 
*oaij 'oo LeAnb 1 mbemn *oo rhnÁ. bog voíom, A 
niA]\bcói|A. t^eig 'oom An -pop po x)o At)Ainc fÁ T)ion 33 

nje *Ooiinu\iUl Hi 0}\oin. péAÓ An bbA*órn tojAeÁg ! 
5^loipcí iiia}\ x>o cnAgAnn ha nAobÁm ? ^y bpeÁg 
An cikmiiIac í. Oog 'oíom. ,, P]\eAb ah coiteAc atpac 

A|\ AH Uflt A|\, blKvlb ye A pjpACMÍl -J T)0 jlAOTHIIg 

j*é r|\í h-uAi]\e. *Ópui-o T)ÓTrmAUl teip An mbÁitXe, 
cui]\ yé a tÁm go mín c^UMgnieileAc aj\ a ruAUAinn. 
CuaLavó yé niA|\ a biA*ó gtuÚAf\ An bÁip 'nA f^óp- 
nAig, *oo ^op yé fgotb gmifiArpe 'y&' ceitie -j £05 yé 
cum a gnúipe é. ¥)\ t>ac bÁn-gonni aj\ AgAiT) An 
bÁiUle -7 bí a An Am pgemnce &y go b-obAnn. 

Caic nA yiy ia*o pém &y a ngLtnmb. Cuij\ An 
beAn biúg Aip*oe. 

"TIÁ bí Ag gA^AlX), A t,A01g." AJA A peAf\. 

" TIÁ coipg í, a X)otTinAiti, a c/poróe. 1Tlo íóaja- 
gom ! ní •ótnpeócAi'ó pí é, mo gneAnn é," a]\ SeAgÁn 
T)eA]ig. T)o mjeAT)A|\ é ir *oo úonACA"OA|A é cóm 
gbeóice ip T)Á íttbAT) ca|\a -óóib é. T),o ópon'A*OAj\ a|\ 
é cAomeA*ó, ip *oo T)eA|^mA•OAf , , a uocca y y a t>f\oic- 
úf\éiúe. T)o biiAib tTIÁipe fVÍ bf.om a x>K OAif 50 
•oubponAC 1]" -oo ÓAom iy *oo róob An co]ip : — 

Ocón mo t,Aog rú ! 

Tlí *oúipeócA*ó An p AOgAt, úú, 

'tlÁ cogAt) nA bp'téAp úú, 

'TIÁ A1JATTI |AÍOg SéAlTIA1f % , 

Ag ^ocjAom iéime 
Cum ^AUlA-ptnc b^ÓAnA 
X)o cpe<\pgAi]ic aji téAtt&j 
^y -oo pgAipeAT) le béune, 
Y\')y £mn ní tia fémne. 

V): timpani ip ÁijAneÁn a^ pon ctnnp An bAU.te acu, -j 
rocy&m go DAibe nA hCAgAilpe nÁ pACAÚAp a teicéit) 
le móftMi btiA"óAn y nme pn. 3S III. "Hi fexVOAji 'on cf&og&l CAiT)é An fAJAf Aici"oe 
•oo itiAi|Ab ah b&ibbe bocc?" aja SeAjÁn "Oe^u^, An 
briLteAt) a bAile t)óib ó'n -poc|uvm. 

" Inneó^Am-iiA fin mnc,'' A|\ bei|\u con)x^bÍAice 
bí Ag -peiteAiti beó, -j ^AbA*ó An An bÁcAi]\ Se^Án 
pém, DóifmAlb Ó t)]iom -j TflíceÁb Ó pÁibbe j:Á 
AnijAA^ 511 11 itiA^bADA]\ An bÁibbe. 

T)o beAÚ An -pgéAt ó 15aoi fóéAfifivN 50 CbÁifv nA 
SionAnn gu-p con^Aib ITHceÁb pÁibbe An bÁibbe A|\ 
An ftn*ói^cín í 5ti|\ buAib SeA^Án "OeApg beif An 
•outum 1 iidumí) a cinb é, -j gun b<vp T)ómnovbb 
Ó 0|AOin fjobb giumAife cum fotuif vo úAbAi|\u 
•o'^eA}\Aib An peibt. ¥)\ An ceAnncA]A aj buA-mtieAt) 
te cóiti]A^*ó bAoú, cui*o acu '5Á ja<vó juja úuibb An 
bÁiVte ca*o -o'imiig aija, -j a úuibte<vó acu 'gÁ ]AÁT), 
51T) 50 -p<sib -pé 50 h-An-obc, guyi món An ufiUAg é 
teAjAt) 'nóf UAi|vb buibe. 

UÁmig bÁ An b|\éicim ]?Á *óei|\eA'ó, niAfi *oo Ú100 
fAit) bÁ An bfveiúeAmnAif UAi]i éigin, -j cujat) 1-pueAC 
A]\ Láúaija nA r|ví cirm'óe 50 fUA-mue -peiiu^úe cAfi éi-p 
a n-Ainrpi|Ae 1 mbjAMj^oeAnA^, Aja Hei'oín *oo rugAt) 

CUITI CÓJA& 1A"0, 1 'OO bAitig mAÚfbuAJ Ó bó|AT)Alb 

Cinnm&|\&, ó'n SriAi-óm, -j ó nA ^teAnncAib, be n-éifc- 
eAÓc teif An jcúif, m&jA bí f iof aca 50 n-oeÁfmA-oAfA 
n& h-iAfgAiju boccA coi|\ a jcjaocua. Dí T)tígceoi|\ 
An jaíoj Ann, ^ón cjAo-meAfAj; ^ v1 tb bbÁc-coi*óp aja a 
cboigeAnn, -j epoi-óe ctoice 'n-A cbiAb. V)\ confCAb- 
bAice 50 i?utúi]AfeAc Ann, m&|\ ciiAit) An ja^oax) attiac 
50 fioob iAf5Ai]ií D^e^cnm-p -7 C'.ní.ih^pó, aj\ buibe te 4 o 

yci|\j;, -| Ap ci iia 5Cinnt)e "o'puApjjLAT). Tlíop b' Aon 
iiu\iroAp -oóib é; bí An -oUtjeAt) níop cpeipe 'n.N iat>. 

11 A cijeApnA," Ap An -otígúeoip, 50 bba/omAnnAc, 
"citnceAbb be t)eic rníte piéeAT) ó'n Áic 50 bptnt do 
fcigekjtnACC a]\ LÁÚAip, uÁ An íilinp ttlóp ÚiAp 1 
n-iA|\ÚA]\ CiA]\j\Ai"óe, 1 bpipeAp An riunn peo ipueA'. 
Y^' cíp -| ^AipmceAp A]\ An gciiAn *oo póiiiAip pi aitiac 
Cuah CmnriiApA. Ac^ An cuAn pvm cimceAÍL be CÚ15 
lin'te a]a teiteAt) 1 n-Áire&nnAib. An pope x>e&y An 
cuAin peo — niAp ir é An pope *oeAp auá pÁ AijneAr 
A^sMim An cop po — rriAipeAnn DAOine -] pAJAnn piAt) 
bÁp"— 

" Cpeitntn 50 niAiú cu," Ap An bpeiceAiri. 

Ctnp An T)bí jceóip beAÚjÁipe Ar : " SeAt>, cum 

pgélt 1>AT)A -00 *ÓéAnA1Tl ^AipiT), AJA fapUAIC Atl CUMtl 

peo, uimceAbb be *oeic míte nó mcp pn Ap po, auá 
l)Aite beAg auá geÁppÚA 'ha cuApAib ó connAib nA 
niApA, 1 acá pé pomnce 'nA cox)Aib it)ip cúi^e^p nó 
peipeAp "o'peAp&ib cige. Aic bpé^j poblÁm ir eAt) 
é. UAjAnn An fAoibteÁn -j An coipbiún Ann cum 
fgíte -o'irÁJAib, 1 ip iomt)A bpeAC ítiaoc auá aj; 
p nÁriiAt) Ap a imeAbb-bópt)Aib. U& nó bí j;ac -otnne 
•oo conintngeAp Ann peAr^Aip pÁpcA piiAipc, ó uÁ '-oó 
nó cpí *oe buAib Ag jac ceAjtAC aca, -j lArg 50 
beóp A]\ A^Ait) An T)optnr aítiac aca. UÁ An cAbArh 
beAg nAÓ pAop aca, ó cá nó bí An cijeApnA UAÍtriAn 
ip ye^pn aca *oo pu^At) piArh. t)ÁptDAn T)oipe Cmnn 
•00 b'Ainm -oó, -| j^b mo LeAC-pgéAb mÁ rA^Ann "oeóp 
im' ptnl nuAip a btJAit)im a Ainrn, niAp ní pAib peAp 
Ap -opinm An *ooriiAin bA rhó mAiceAf ip cÁile 'n6< é. 
tlíop cuip pé piAtTi peAp Ap a feibb M — L/eig X)ÓThncbb 
Ó bpom opnAt) Ap — ÍC ní mó 'n^ cui]\ yé piArh *oeóp 1 
púib bAincpeAbAi^o 'nÁ -oíteAccAióe " — bei^ 1Tlíceó,t 4* 

Ó pÁiUbe cneAt) Af — cf -j mtiriA rnbeA*ó An cíof atj 
ínuinnci|A t>jAeAcj\tnf t>ó, 1-p é An cjnnm t>o ctnj\eAT> 
fé Ann a pÁ*ó 50 mín TntnnnueAfvÓA teip nA cuifipci^ 
-peo *oul a bAibe -j 50 mAiúfeAt) yé *óóib é " — " Ú115- 
Aif -o'éicéAc, a •oiotTTiAnAij," Ap Se^gÁn TDeAp^. T)o 
béic SeAjÁn Ó CeAÍÍAij 1 jcúmne nA ctnpue — "TTIo 
cóat) j^-peAnn 01, a SeAjÁm *Oeip5, ÍAbAijA 50 *oÁnA 
tei]V acc gAbAt) é 50 CApAit) ; t)o nocc nA con-pcÁb- 

t,A1"Óe A JJCUAltll-Óe 50 C1U§, -J bí CO^AfinAC íf CAfAC- 

uac A]t ^tj-o nA cúipce aja n'óimic. Coifg An bpeiceAtti 
An jeóm yeo — ye&]\ mín rneAf ajvóa |\éit) *oo VeAÓ é — 
-j -oo ÍAbAijA f é 50 CA}\ÚAnnAC neAtri jnÁÚAÓ, " a 
•ÓAome, bítnt) m bAp -ocofc, -j bícró ciaUI AjAib," — 

CÓTTlAipbe *00b' ^eÁpjA 'nÁ ATTI&fCflAlg opúA. *Oo 

t)]aui*o 'u]\í nó ceAÚAip -oe conjrÁbbAi'óe A|A guAtAinn 
SeAJÁm *Óei|\5 -j 'o'féAc -peifeAn 50 t)ÁnA opcA, ^uja 
coj;ai|\ > OÓTÍmAtt 'íia ctuAif — " Sic, a SeAjjÁm, a 
c]AOi"óe, auá An StÁnttijceoi]i A5 cA^pAt) •óúinn." 

" pÁ mA]i T)iibA|\c," aji An •oligceoip, -j a gtúme 
A5 túbA'ó ]?aoi, — mA|\ T)o b'é An jreA^ bA róeACA bí 1 
n-éi]Ainn éi n-Aint>eom tia CAbjAA 1 n^A^ t)ó — "cuij\ 
cijeA|\nA An uAbAitti ceAccAijieACC féirti cum nA 
n-oAome fo -j "oo ™Aj\t>A , o<yp An ueAccAifie, rriAfi 
yoittfeocAit) A11 pnné acá a^ath." 

PpeAb con^cÁbÍA a|\ ctÁp nA pA*ónAife *j "o'mnif 
f é a fjéAÍ ó cúif 50 x)ei^eA*ó 5 An tocc 5 An 'oeA|\mA'o, 
^up mnip be^n -oó gup mnif beAn *oi 50 bfeACAVó 
beAC-AmAX)Án *oo bícó A5 pubAÍ j\oimip An coi]i ú*o 
•o'Á "oéAnAni. 

u uuAib An beAc-AmA , oÁn biotn, ctii|\eAp cótripÁ'ó 
ai^\, -| -o'mnif fé -óom 50 ^ottnjceAÓ^ -j ua^ éif 
mó|\Ám TheAbLó,t), ^up niAi|Ab nA p|\ §AbúA fo An 
bÁilte. 5 ' 42 

" Cat) 1]" Ainm *oo'n teAC-AmATK\n -po?" A|\ An 
btteire&TÍi. 

" Uatój 5 10 ^ A ^^ ^ §Laoit)cí Ai|i," aj\ An con- 
rcÁbU\. 

''He! T)ia tmn ir tfftnne," A}\ tTIÁine Hi b]\om 
Léi pern, " ir ioiitoa meigin bAinne ir 5)\eim éirg if 
ppÁCA neAmA|\ *oo cu^Ar *oó." 

u Stige *oo'n f eAn ro/' A]\ beinc conrcÁbtAi*óe. 

" Sin é An pnné/' An *otnne. 

" Le^jA'ó cnbvMp nA h-AbAnn Aip," An mnne aca. 

" 5° fgoitxit) An cAop é'" An reAp eite. 

" fuit ir 5f^ 1 ti Ain, pn é rgéicig o]\ca/' An 
■oume eibe. 

Tlion r^Aoib TnÁin' Hi Onom eAr^Mne nÁ rrnonnA 
mónA An a ceAnn, mAn bi p inireAC a DOCAin cum 
cuimnijce An An reAnpocAb — rÁ^Ann An tiiATOm a 
5111*06 ctífn í rém *oo •ÓAmntijAt) — acc "D'yeAc p roi]\ 
An -oÁ put Ain nuAin *oo riiAin rí fiA*ÓAnc ai|a. 

11 ^Aine 50 bnÁc, a ÚArój-; !" An p. 

TVféAc reireAn tnnce -j cinn ré ^Áine Ar 1 tAr An 
beAn bocc. 

" UÁ ré aj mAjA'ó rútn, acc ir beAg biom é pn 
reACAr *OómnAUl -oo -OAonAT)." 

"Cad ir Ainm dihc ; a -ótnne cnei*oeAmnAi j ? " An 
An "obigceoin. 

" Ua-ó^ 5 10 ^ a ^ a ^ ^ JjbAoróceAn ontn." 

u \y beArAinm i rm ; ca cuÍaic bpeAJ ésroAijfc 
one." 

fí Á," ^t 1 ^ A> °5> f< T P°r time r m ; T)An minne, 
cÁim 1m' -ótnne tiAp-xt; 'OÁ mbeAt) a teiféit) -oo blAC- 
coi-óp onm ir cÁ onc-rA, biA-ó ha cAitini 05A 50 Léin 1 
njnÁt) biom — réAc An e-éA*OAn bneát; rAin onm, 7 ^An 
onu-fA acc cnu^A beAj; jnÁnnA." 43 

TVmpííc ATi bneiueAtn 50 tÁn-urútrn&n é. 1lío]i 
c«i]A -pé pn jAjinAbtiAic a|a Úat)5. 

" pneA^&in mé 50 'oóa'ómia/' aja ah *obigúeoin. 

" PneA^pocAt) 1]" t:ÁiLce, acu cá bpuib An óeifc?" 

" CÁ nAbMr An oix)ce -peo 'o'Áinigce, nuAin *oo 
m&nbAX) An bÁiUle?" 

" Uemn c'iAyi|\&ice one, tnAnAn poj^ptngteAc 

AUA01." 

" jTiAeA^Ain An -otigceoitt," An An b|\eiceArh 50 
5 é*n. 

'O'úiribuij UAt)^ 50 bonn a óor -oó. 

" Ctnn An ceirc Anír." 

" CÁ j\AbAir An oi*óce ú*o, A'oei]\im teAu?" 

" Oíor rtti' cnoiceAnn, wf t)Óca." 

" An nóvbAir 1 rnfoneAcnor An oit)ce tm?" 

"1 rntoneAcnor, An e&t>}" 

" P^eAgAiiA, a pn 1Í1MC, -] A*oeinim teAC cú A?ém 
•00 fo^cAinc," Atv An bneiceAtri. 

" AmbAfA, xÁ beinc aj bA^Ainc onm -] ní meA-pA 
CÁic 'nÁ ConcobAn." 

" pneA^Ain. Ctnn An óeirc Aníf ." 

" Ó, 1]" rné 'oo bi 1 tnbneAcnor -j mo jiobMb a|a 
pbeAt) Liorn, acc ir fAinrrns pAtniAn An t:eAn An 
SÁnpnc, Tl^c Attnnn An cuÍaiú éAT)Aig í rm. T)An 
tiAi§, ir rmre An bu&cAiUl 50 bptnb An nAÚ aija." 

" CirU 50 foil, A buACAltX UAJAjAUA, 1f ATlVA'OÁn 

iA]iAinn tú. *Oo tje^vbtngir 1 bpAfmAire An iturcir 
50 bfeACAÍr An bÁiUle "o'Á triAnbA'ó, 50 nAib fgot- 
p&n An yirmneoig X)ÓTíinAttt W\ ¥)\\om, 51111 cui]\if 1 
LeAcuAOib é, -] 50 n&ib nooJAnc tri aic ajac an An 
tnAnbAt)." 

"Tlíon *óeA]\btngeAf An Aon con. Híon cunneAT) 
An mo LeAbAn me, T)'innif An SÁnrmc ó ctnr 50 44 

T>eijie,vó An fgéAb -j bí b]\eif béAfA a^atd cum a }i<vó 
tei|% *t\\ h-eAt), ní <vo' fAfuigA'c-fA é. ,w 

"ílí nieAfAnn cú a pÁt) jjuji ceApAif An fgcAb 
u'inmfif "oo'n SAjipm:?" 

"Vlío|\ ceApAf Aon nít). CeAp feifeAn é. &o- 
tmnjim gup pApiuig yé •óíom An |mib Aon fgéAÍ 
a 5 Am •] 50 nxmbAju: tei|~ 50 ]iAib a bÁn. CeAp fé 50 
]\^h pún AgAin. * UéAnAin tiom,' A|\ An jreA^ pAÍ- 
iík\|a ; '-j CAbA]\j?<yo cuIaic t>eAp t)uic if biA*6 1]^ Tjeoc 
a|a peAt) Tní. , Ó, tf b|\3Ág An ye&]\ An SÁjipnc; ní 
eiceócAinn é aja rriófvÁn." 

" péAC opn-p^ 50 póit beAij," aji An bpeiceAró. 

" péAÓpAX) if ]?Áitce; 1|" 'oacattiIa 50 mó\\ cu 'nvN 
An *oligceoip beA^ CArn-béAtAÓ 5eÁ|ip-|\At)A|\cAc p>." 

" CAit)é An óeÁjvo acá a^ac?" 

w Sa^aj^ teAgA if eAt) Tné. ,, 

" Cat) t)o leijif eAnn cu ?" 

" C^AOf-gAÍAp, CAiticín if |iiiAt); cÁ pjn ieigi^ 
AgAiT» T)óib 50 téiy\; "oeoc bpeÁg bpogiiiAjt ip eAt> í — 
bAinne cíoc cif\ce *oo cup 1 n-A*ÓAi]Ao ihtnce if é 
íheA^'gA'ó be cbeice caic." 

T)'t?Aip An bpeiceAth é 1 gfitiAim Aip. 

" CÁ jAAbAif An oiúóe ú-o Áipgce?" 

" ^5 f pAnncApnAig, if x)óca, aj\ t)o nóf t?é?n." 

" CÁp C0"0lA1f ?" 

4Í Afi teAbAit), a t)tnne rh'ÁfiAnn." 

fl CÁ fiMb An teAbAiX) ? M 

"ttlAife, a t)ume mo cpoit)e, if -oeACAip cú 
pÁfAtíl ; bí a ceAnn beif An gctAbpA, a cop a be bcfgA 
teAtiiAinn, -\ a cnAip>e t)eAf be ftnnnecog, 7 a" 

" SeAt), -peAt), cia'|a bA beif í ? v 

"Ó, a -oaLca ino cbéib, cuipf cei^c ojatti Anoif ; 

•OubA1]\C bllACAlbb Aimp|ie An C-I^AgAljAC *00 C0X)A1Í 45 

im' ceAnncA gun ceAnnunjeAt) An teAbMt) pn ó pn. 
pn-reAnAÚAin *ÓóninAiUl Hi 'Loingpg *oo pnne te 
pocc a b&m í •] gun — " 

" Seo fú*o onm, a biceAirmAij, 50 bftntin An ci 
rno trieAUluA acc nÁ h-éineócAiT> fé leAc." 

" *OAn pAt), ir ó Ú15 An -oi&bAiL 50 cig An *oeA- 
triAin -com ; if meAf a úu^a 'nÁ An pnnAine "otij- 
ceon&," An UAt>5. 

^Leig t)otti-fA CAfAt) T)o bAinu Ap," A|\ An '0I15- 
ceoi|\. 

11 Ó, t)iuc AgAU-f a^ a t>Ligceoi]i big bném itiaIA,- 
tn^úe," Ap Ua-oj. 

" 5<*bAim pÁjvoúnA AjjAib," An An u-AcAin tTHceÁt, 
*oo bí Ag éirceAcc Lei]" An bpnné, " uÁ An ppnne 
An cop po A5 An AmAt)Án mbocu pAin, -j cAbAnpAt) An 
teAbAn 50 nAib pé AjArr)' ti§-fe jac oróce An peAt> 
nA peAccíTiAine úv" 

" Ó, a bneicim An cnoit>e ipci§, Vpéi^oin Anoir 50 
jjcnenopeÁ *né ; -j a' rnb'p éitnn 50 tnbeAt) cuLaiú -óeAp 

ÓAX)A15 AgAC le CAbAlttU tlA1U, no A tliAC?" 

" Caic aitiac pÁ'n pnÁTO An 'ouine pn -j piArgAit 
nA pn triACÁncA p o." 

"t)i reom ÁcAip 'p^ cúinc," An An pAjAnc, tÁ 'nA 
*óiAit> pút>, " •] 51*0 50 nAib An bpeiceAtrv An -oeAnj- 
tA-pAt), pA^Aim Le h-ut)Acc 50 pAib pÁc JÁine Aip.'' IV. 

t)A bneÁj An meA'óón ÍAe é pú*o An tlenoín. 
ftuj; THÁine Tlí t>nom bApnóg An T)oirmAUl; pig 
SeAgÁmín, a itiac cop-tomnocCA gneim An jtúin 
Ai|\ -j SéAintnpn St 101 ™ An - ^ 1 f ei ^ e ^ ei f> T ^ ei 5 ^ n 4 6 

pÁmceAc t>o conncMii^n 'y& cbi&b^n 1 nit)|\eAC]\op 
5M|\ -| Liar: Ap niiAi|\ *oo ctaift a acai]\ Aigne&p aij\. 

fck 111o CsMCif é," An 111óu|\e, "AicmgeAnn pé 50 
bpml mo 'Qonuuvbl pg&cnbce ; beig x)ó a "ó^ tbeAn- 
n&inn be^utnjce *oo óu|\ it)' iftuméAb rnón." 

*Oo ]\mne An c-acai]\ rnAn Atmb<sncAp beip -j 5Á1 \\ 
An be^nb be h-MceAb. uí SeA§<\n "Oe^nj; a^ péAc- 
v\mc 50 ctnn^nn^c An An méit) peo -j cÁmig ptnuAin- 
eAX) 'tiA c|\oit)e. 

a 1p bneij An ntm beic pópcA," An peipeAn beip 
pern, u acu An a pon pvm pÁptnjeAnn gnÁt) mÁCAn 
•gAÓ 5pÁt) eibe." 

bí a ihÁÚAin be n-A coip A5 50b 50 bog be h-ÁÚAp 
cnoit)e -j rnÁÚAin líhcíb tlí pÁibbe 'pA niocc céADnA. 

T)o §Lé&p tnumcin 1í)peAC|\iiif a rnb&ix) 1 gCAb<yó 
CmntriAnA -] *oo úionnbAic hi.\x> a gcóni^nfAn pi&ft An 
cuAn i<vo. T)o gea^ppAt) rneAÚÁm gbApA 1 nT)ún 
CiA]\Ám -j *oo cuineAt) 'nA peApAtri 1 n-irneALl<vib nA 
mbÁt> ia*o. bA tbóij te peAp pAipe An bnu&c An 
cuAin gup coprtiMb ha h&\x> tm be h-oibeÁn coil.bce&c 
Ag t)]uii'oim píop beip An T)ctnbe. 

tí)í píobAipe 'p A> bÁ*o uopAij rriAn a pAib An 
u-AcAin tThceÁb, -j TDoninAbb ip a c&ipx)e. 

" Semn ptiAp An ' C<vitín -oeAp "conn,' a píob<Mpe, ,> 
A]i Se6,§Án, -j *oo cpónÁn pé pém beip An bpopc — 

" Ónú, bog biom, í, bog biom í, bog biotn í ; 
Ópú bog bioin í, An CAibín "oeAp x>onn. 
Ópú bog biom í, lomptng ip copptng í, 

*Oo b'Áib bioin í bog<vó 'p nÁ bogp<vó pi biom." 

"1p tn<Mú An guc ó pm AgAU, a SeAgÁin/' An An 
p^gApr \ " CAn puAp Air^An." 

" An cuAbAÍp ' SéAiriAp a cpoitbe/ a AtAin ?" 
" Tlí cuirhm liom é, n 47 

" A SéArn&ir ! a cnome ! An téAn Le&r rno fti je ! 
An ÚAob cntnc tÁ jjnéine a' géAn-jol Y A * 

C<N01 

"PÁ cteApyib Ag tnriAOi nÁ )?aca niArii í 

1]^ nÁ |?e<x*o^]A 'on u-rAog&L bn&onAc catoo An 
UAob 50 n^Ab^tin p'." 

TVjrn^S^ 1 ! 1 1TIÁi]te be -pMiri eibe é : — 
"A Sé<vm<Mf ! a cjAome ! ní teAn tioin -oo fti^e, 
'5ur if b^oc tiom tn^ céibb x)inc jun géiUlir 
*o'a 511A01, 

X) A cleAfAlfa be *0|A<\01*ÓeACU 1f *o'Á nACAIJieACC 

gnmn, 
1r gAn por Ag nA h-éAneob cÁ cAob 50 nj^Ab- 
Ann p." 

LeAn SeAJÁn AnY Ain : — 

"Tlí'b ní ceAnc be ^ÁgAit, Y A bpnAinnc 'nÁ Y A 
SpÁmn 
tlÁ pnb a T)ócAin rriAn ceibe 1 bpéAnb<\ An 
ctnb bÁm, 
Sí'n néAÍúAn í 5 An cÁim x>o ctnn n& coa-oca ctm 

'Sí péApÍA An ctnb cn&obAij uÁ t)'éir mo 
cnoi-óe cn5/ó " — 

" Aib-ib-bn3 ! ocón uÁim cAibbue ! cÁim bÁi"óce ! 
CAbAi|\ ! cAb<vin ! c&it) Am' úaccat) ! " 

"Aniú, CAit)é -peo? CAix>é An UAibb rm Y A ^"° 
T)eijni)?" 

"Tfl&ire, nÁ bAc beo, a AÚAin/' An TDorrmAbb, 
u uai*o riA*o aj nrnnc cbeAr An An Am&Vtcng boicc út> 

UAt)5, ACC ní bAOJAÍ *OÓ lAt)," 4 8 

"bítnt) hcs\\ T)uopc AnnpAin/' An SeAgÁn T)eAjA5 

le 511c t)o cLoif]rit>e An Án*o Aoit). 

í4 T)a|) mo popcúr, cÁ r^AjACACA a^au, a SeA§Á1n, ,, 

A|\ An V- V 5^pc; "*oo cuinpeAt) L1Ú5 eile rnAn í pin 

mei]\év\n ojun." 

" Cia cúm An c-ATTi]\Án út), a T)orhnAiVl ?" 

w CiiAÍAf gun b'é *OiAninAi"o TÍ)aj;C]aaic é." 

" Á, bA gtic An buACAiLt T)iA]AmAix) ; An cuaIa- 

bA]A cionnup "oo nomn pé An pA*ó?" 

" tlíon CUA^AmAp, A AÚAItt." 

" Seo TTíAn "oo bí pé : bí beinc -oAome UAifLe Ag 
i;ia"óac Lá AfhÁm, 1 vo pp|AéACA"OAn p'téin 1 n-émt?eAcc 
le CAinnpAt). Útnc pé. * Ttlire *oo LeA^ é/ a-ja ceAnn 
aca. tlíon jóitt An peAn eite teip pm, -| -o'éijAit; con- 
]^pói*o eAUopjAA. ' ITlAireA'ó, jrÁgAnnír a nomnc pÁ'n 
éévvo jreAn -oo cAri?An onAinn/ aja -piA-o-rAn, -j cia CA-p- 
]?Avóe ojac& acc T)iA|AniAit). T) , eicig peireAn An gnó 
A]\ -ouúir, acc pÁ *óeineA*ó ciaja caLI, caja éip Tnón*Nin 
CAÚAinc, *oo nmne ré nut) onÚA. ' beicí fÁrcA tem' 
cinx) nomnce?' aja peireAn. ' beimí-o ^An AtrinAf/ aja 
pA-orAn. Seo ttiaja *oo nomn fé An pAt> : — 

íf CeAúnATTiA 'gup teAÚ A5 ThAnrriAi-o ttlA^CnAic, 
'S a' ceAtnAtiiA ^An nomnc A5 TDiAttrriAiT) tílA^- 

C|aaic ; 
An ceAnn ir nA cor a a^ UAirtib nA uíojaac, 
'S An cnoiceAnn cun bníjxe Ag *Oiajattiai , o ÍÍIaj- 

C]aaiú!" 

T)o ptéArg *OoTrinAtL An ^Áini*óe; x>o cuai^ a 
beAn 1 t)cnícit)ib — r>o Vfunur j^Áijte bAinc AfCA mAn 
bio-oAn 50 Léiji mei-óneAc — -j *oo cuip SeAgÁn IDeAn^ 
if tTlíceÁl Ó TTÁilbe rgeAncA AfCA *oo cnoic An bÁ-o ir 
t)f> mnpg An leAnb 1 tnbemn a triÁCAn. tlío-p 1eig 49 

An teAnb tiú§ 'nÁ béic Ar. fóí fé bbiAT)Ain •o'aoit 
Anoir. 

"1r bneÁg An boiueAÍtAÓ ^Anrúm é pn ajau, a 
ltlÁij\e," An An rA^Anc. 

" bA t>tiAb AÚAn "oó f Am," An pre. 

" SeAt) 'gur rnÁúAn, 1 n-ootrmAc," An An rAjAinu. 

<É SeA*ó 'jur aúaj\ bAipoi*óe teir," An SeAJÁn 

"Caic Ambb cugAtn é, a ÍTIÁine, -j u<MrbeÁnr<vo 
^eAblóg Ag rnÁrii 'oo." 

Socntng rí 1 rnbnoblAÓ SeAg&m An beAnb. 
Úorntnj Se^JAn An nrnnc cbeAr beir An bpÁir*oe -j 
nug reireAn 50 *olúic be n-A t>á *óeÁnnAmn jnenn An 
clu<Mf SeAJ&m. 

" CogAn 1 teiú, a Se<sjÁm," An An be<\n, "51*0 
gtin'b olc iAt) nA m.nÁ, *oo b'otc beic 'n-A n-iong- 
nAir/' An fí. 

''A' n-oeineAnn cú 'liom, a tílÁine, 50 jiAib 
CÁic ílí Stnbne Ag bnireAT) cnoi'óe Ag 50b im' 

*Ó1A1"Ó ?" 

" TDunA mbeiceÁ caoó, 'oo óíreÁ é." 

" *Oo úuj rí a cut bioin a<5 An jcotriúALÁn, -j 'oo 
nmnc rí te Se^JMi Ó CeAbtAig." 

" íílo cnuA§ trión 'oo ceAnn món, ir beAg é 'oo cuto 
eóÍAir An nA mnÁrb. 6 U05 tiAim é ir g&n uAim acc 
é,' " An tTIÁine. 

u> OAn L1A15 nA breAnu, a cÁijroeAr, cÁ éAX>cnom- 
acc im' ceAnn," An SeAjÁn bocc. 

"Tlí £eA*0An cat) uÁ aca ro 'Á cun cné n-A céite? 
lArgAineAcc^ ^.•doca." 

"tlí h-eA*ó, ní at)' -pÁnugA'ó-rA é, a ACAin, acc níon 
b'iongnAt) Liom ^un cle<Miin<yp é," An *OoriinAbb. 

"féAÓ A|\ o'ajaió, a SeAgÁm T)ein5, uÁ a beAj; 'f 5o 
a ihó|\ Y^n gceAnncAn Ag yeiceAift linn an pnn 

T)'yéAc SeAjjÁn, -j ní itiaia mibAnuAf teip, aóc f& 
•óém y^y coiUle aia ymn 1loyA THoiyie, m&y An cua- 
Iato ye tiA h-ém aj c&ncAineAcc. t)í ytnotAc Annpjm 
1 a 50b Y^ Aén, i a piob A5 bnúcu<vó be ceoL So 
nisvp -oo cati -pi, *0An te SeAg&n : — 

" 5l A ^° *° cpoi*óe í ! 5|a<vó *oo cnoi-óe í ! 
CÁic tlí Stnbne ! CÁiu tlí Stnbne ! 
t)ei*ó p 'jac, bei*ó rí 'gAC, bem p 'jjac." 

" Cax) cá onu, a titiine?" An T)oríin&Vl, " nÁ bnif 
An mAme n&riiA, cá uemneAf W tÁim ó'n fcitnn reo 
1-0' commb." 

" UÁ 'oeAbAt) A1]V AjirA THÁine A5 rmon-jÁiivme. 

Dí ATI j|A1An Ag T>tlt yA01 nUA1]A *00 CtlAbA , OA|\ tlúg 

lúúgÁineAÓ UAnrnA An ciiAin ó'n niAúfttiAJ bí ctunnn- 
ijce An nmn fóneAcnmr. ílí ^acaií) Se&g&n aicid 
acóv 'nÁ nA 1i-uaLai 5 ™ón& -j bnornAig bí ceAnutnjúe 
An bÁnn ^Aitte A]A uí ueine cnÁrii *o'A*ÓAinc 1 gcotriAin a 
T)re^ccA, X)'yé&c yé 50 jé&n 1 bjrur ir u&tl aj\ tong 
CÁic 'íia meA-pg. 'O'p^f 1 m^ 1 T* e ^ 1 V^ 5^r e uij\ce. 

"Sm í AnnrÚT) í, An g&mirh riA cnó^A, beAn jeAb 
T)ub An píobám gbéigit/' An TTIÁine. 

póg CÁic tlí Suíbne TTIÁine, póg rí T)onin&Ll, 
póg p nA temb, -j níon ceit -pí a gntnr A|\ SeA^Án. 
1lmne ré a bÁn-T)ícec\tl An cop ro A|\ cnoÚAt) tÁrii x>o 
CA.t>Al|tC T)! acc bí ^Anrúin OJA 50 ]AAlb CUlTlAlin AC& 
i>6 "] bí boinc ac<n Ag ttia]acai jeAcc An a ^UAiLmb, a 
cunbleA'ó acó, aja a -ó]Aom aj ^caúa-ó a ycuc ^iAUAige. 

" T)&y a pÁif a:iat), boj^Ait) *oe SeAJó,n -] nÁ múcAi*ó 
ITIíceÁt Ó pÁibbe ; ^y mcAf a *6óib yib-ye 'nÁ An 
biiAijx^eAnAf," a]a An ^ajaiac. 5i 

" Ca bftnt An piobAifie? Seinn jniAf ' pÁmín 
Ó TlAicbeAyiuAig ' •óóib." 

" tlinncpeA*o--pA if tYIÁi]Ae feAb -oíb, CÓ5 "oo cótti- 
jnnncechfi, a SeAjÁm 'Óeifijj," Ap T)orhriAtL. 

bí ah trióin cijnn -] An bpofnA bjnofg, *] ^Á ceAnn 
nóimic bí f5Áib nA cnÁniÍAije 1 bpAX) atiiac aj\ An 
tnf^e 1 nA jnnnceóifu aj -oatíia^ a|\ An bfAicce. 

bí bbA*óm nA remeAt) Ag *oub 1 bAijeAX), An 
pnot^c 'nA royz Y A C01UI, «j An ^ArnUleÁn 'nA ccotAt) 
a^ bÁpp nA utnnne, -j coppÁn jeAbAige 'jV x)orhAn 
ciA]i, acc bí nA ^nnnceói|Aí yóy 50 Lúcttia|a meA^. 

"Oc! ní cmnpeocAX) An ^aojaL ia*o," aj\ *OorrmAbt, 

" Ó, a CÁic, nío|\ friAiú beAC mé beic cjaocc^, 
b'fé^X)^]\?" Ap SeAjÁn. 

"Oc! a *ótnne gAn riieAbAiji, níofi ttiaiú tiom ^A-ÓAfi 
mo óoniiippNn *oo cpocA'D," Afi pfe te ^Áipe meit>j\eAC. 

Útnc c|A0i*6e SeAtÁm boicc 'n<\ cLiAb, -j *oub&ipc 
-pé beif fém nAC j\Aib An ceAfAC Ag An -pmóÍAC út>. 

jbAcrótng TTlÁi|\e flí lJ]Aom 1 teACCAOib A-p Caic -j 
bí po^m<\|\nAC aca a|\ feA*ó cattimVI rh<vic. 

UÁ An pnóbAÓ ú*o, nó m jeAn a h-mjme aj CAn<vó 
^óf 1 bjrÁfcoiUl TlofA Hlóipe, cÁ An CAoit)e ajj 
c|aája*ó if A5 LionAt) 1 jjctiAn bpeAcpuif rriAfi x>o bí 
fí ó cúif An cfAoj<Mb, cÁ b)iA*oÁn ttiaoú Ann, -j cot- 
mói]i ujiom, acc níop cÁmig An bbéi*órhíot Anío^ ó'n 
tTltnfi THóifi Ann be ^at>a ve btiA*ÓAncAib, acc An 
c-Aon ti<M|\ AiriÁm úx> T)o ÓAf fé Ap f eACj\Án Ann. *Oeip 
Se&gÁn TDeAyij; ^uja ctii]\eAT) An -ponAf aija fém. 136111 
fé fém 1 *oei|\ CÁn: ^u^Ab é An míoL mó]\ úv do ctii|\ 
UAiriAn bÁif A|i lí)Á]i*OAn T)oi|Ae Cumn *j AiDeijA SeAJÁn^ 
tnunA mbeA'ó An b|AAij'oeAnAf út) 'o^uÍAing fé féin 
A-p -pon bÁif An bÁibbe, nAc mbeA*ó CÁic Aije, ttia|\ if 
4< 1 n-Atn nA b|\ui\)e bpAicceAp t)o congnATTi." eAcutiA msueAitro. O hi f eAji 05 CAot Án*o A5 -ppAif ceofi^cc aji bjujAÓ 

/'^V Loóa Léw mAi*oin bneÁg *onúccA Le héinge 

^-^ An tAe 1 mi n& beóAxAine. Oi potc ponn 

Ain, if éAT)An te&ÚAn fteAmAW Ain, pjite gÍAf a Aige, 

ir Láttia mine ge^ÍA Ain. 

" MÁ, há ! An cups, a ifltujrif Hi tflAcgAtrmA?" aji 
511c ^tópAc Ápx)-Ai5eAnuAc Af ]?&rcoiUt 1 n^An T)ó. 

" 1f mé 50 "oíneAc, a tlifceÁijro, mAji if cú acá 
Ann; Aiúmgim An 511c ú*o. UuAit mA]\ ro." 

*Oo óonnuig An -otnUleAb^n 1 LeAcuAoib, a^u^ *oo 
•ónui-o jreAn aitiac a^ca fÁ *óém TTItnnif. T)'£é^c ] % é 
1 bjrur if CAÍt An An m&c&ine, A^uf Annpn do ninne 
An tfltnnir. T)ob' é yeo An ye&\\ vo b'Áitne *o'Á 
bpeACAit) rtht niAm, Di ]~é 6y cionn yé z^o^te <sn 

AÍjVOe, C1Ab-f0tc CArt)A A1]A, 1f 1^ttÓn X)í]\eAC yAT)A A1|1, 

pitin min caoL tnnci, ir poltÁi|\i y^inrm^e mnci ; *oi 
fúit foLurmAnA ÓAome ÓA|ACAnnACA Aige ; béóX c&n- 
Ait)e *olúic; pmeigín ceAnnAC Ain; ^niiAt) uMb|\eAÓ, 
a^u^ buif ne 'nA pttnc. ¥)\ ré caoI ]?Á íoccaji ir ceAnn 
yÁ uaccaji; ^UAitne jAif 51-015 AinAgti^ ctÁn occa con. 
T)o fín tTluinif a tám cu^e A5ur nu5 An peAn eite 
tnnúi Le cnob "oo bi tÁi"oin A*óóicin cum CAnb buite do 
co r5 . 53 
"*Oia beAÚA at> plÁmue, Atfltnpip;" Ap peipeAt), 

" CUAÍAf glltt ÚÁnjAlf Ajl Alp." 

"go niAipin pbÁn, a tlipueÁifvo;" Ap An peAp eite, 
" cÁn^Ap ACjuigAt) ']\é\]\ a bAite, Agtif ip mop ah cacuj- 
a*ó *oo ctnp pé opm a ctop 50 pAbAip Ap "oo teiceAt)." 

"1p *oóca é, ip 'oócA é," Ap HipceApt) t)e bAppA, 
"acc ni ptnb beijeAp Aij}* ' 

" Ctnttimgi-o piAT> opc-pA Y A bppAmnc pop; cÁ ah 
ceAnn ppÁip Ann teip," Ap 1Tluipip. 

"Á!" Ap tlip ce&pt), " An ctnp émne eibe pgotbc 
Ann níop -ooimne 'nÁ mipe?" 

"Híop ctnp, <&5up ni ctnppeAp 50 bpÁc Apíp- 
ÚÁmi^ mAcftiiAg cum An cobÁip-oe bÁ pAoipe, buAib 
5AÓ -otnne aca bintbe *o'Á óboi-óeAtri Ap An bpbAopg 
pp<Mp tm, A511]" cípeÁ niAn 'nA n-oiAit> acc pm a pAib. 
bi ]?eAn aca, peAp bpeÁj; 'oeAbbpACAÓ beip : Si Alp- 
mi neAc, ip "0015 tiom, *oo b'eAt) é, Agup cÁmig pe^p^ 
Ai]\, ip *oo mionntnj pé nÁp bA be bpi§ t)o ^éA^ -oo 
ctnpip An niAn tm Ap An bpbAopg, acc jup beigip 
]TAob^n An cloiTnm An An jcloij^eAnn, Agup jup 
buAib x)tiine 615m eite a cub be ceAp-óp*o. SeAt), 
•o'pobMp 50 mbeAt) bptngeAn eA*opAinn, acu némcig 
■00 f eAn-01-oe i, Agup óuip pé -o'piACAib Ap An SiAip- 
mineAc ppiAn vo cup be n-A juc — ' Agup a t>tnne 
m'ÁpAnn/ An peipeAn l connApc pern An ^eAppAÓ pm 
•o'Á cup Y A P^ AO f5 PT^ 1 f« éineAHTiAc x)o pmne é, 
A^up T)Á mbeA*ó pé Annpo mom jeAbbAim *ouic 50 
pACAt) pé "óíom -oo pÍAOf^-pA *oo congbÁib ó pcoibc 
níop -ooimne 'nÁ pm *oo beic Ann/" 

"HlAipe, mo céA*o ^peAnn An c-ACAip UomÁp, oa 
t1iaic An f&Y upApgAipc vo bAinc Ap 'onme é pénn, t)Á 
5cni|^it)e Aip A^up -oei]\im é pm ó n-A éi*oeAt> AmAc/ > 
Ap HipceAp*o. 54 II. u Ccs htiAin *oo ^eobAinAoiT) nA bAi^rn tm t)0 
^eAt/Lyo t)thnn, a Thinjuf ?" 

"Hi 1 mbtiA*ónA ? 1-p bAoijAbAc, acu beif> ah 
6 T)|ionnÓ5 ' Anrif o fÁ ceAnn j\Áice. Uioc^ait) yé 'n-A 
peA^ pub&iL An coj\ yo 9 Agu-p me&ff Afi 511 j\ bACAÓ é 
Aj iA|\|AAit) *oéi|Ace ; acc ÍAb|A.\mAoif í 1 ^coja^: 
4 bíonn cbtiAf A-p An gcoitt.'" 

"TTIaic," A]i tlifceÁ|vo, " buAibpeArn teif." 

" CÁ bpntijA A|\ cí 5Ab6.1t Anoif?" Ap tTltnjuf. 

" Oc, ní £int ojim acu AtrifiAf fó|V' aja tlifceÁ|AT), 
" |AAÓAt) a' feicpnc IajaÍa CmntiiA]iA ; uÁ bÁif) Ai^e 

Liom, AJUf V^élT)1|A JO n'oéAnjTAT) fé CA]\AT)Af "00111, 

Da liióp An uubAifue 50 nt)eACAi*ó An *oÁ f Aig-oiúi^ úx) 
pÁ *óém mo cige. An bot^Ac oj\ca ! Oío*oaja a^ 
ciia^t)ac Ann^po Y Annftm. TDub^jAu teo nAÓ fiAib 
bitte nÁ a|mti im' Ú15, acc ÚA|\]\<Mn^ ceAnn ac& a 
cboi*óeAiti ; nocu An ife&\\ eite a ctoi-óeAtri teip, ^5^f 
nieAfAT)A|\ ia*o *oo fÁCAt) C|AÍom, flÁj\ "óeAf An gnó 
é? SgjieAT) mo t>ei i |\bfitif\. TlugA'p ):éin Afi cúL cmn 
i><f\ An pAiybin -pAij^oiu-p a, Aguf aj\ bAic a ttitnnít A|v 
An meAbbóig eite, Agu^ A'oirmignn 511^ gojArtngeAf 
1AT) A5 ^AbÁib *oíob A|\ a céite. T)ei|iceA|\ tiom nAÓ 
bptnt Aicne nÁ újVlAbfAA aj *ounie aca, A^uf 50 bjrtnt 
AJAi*ó An pj\ eite boicúe A-p ]reAt) a fAojAit." 

'"Oob' otc An obAi|\ í/' a^v tTliiijuf. 

" *Oob' obc, á \y xdóca ; cáúa]a im' *óiait) 50 T)iAn 
Anoi-p, acc mÁ ^A^Ann émne T>e'n bei-pu bÁ]% bei*ó- 
jreAfi níof *oéme Ap mo cí. UÁ, rno^ Axmbó^c, f ajaj* 
bÁi*óe aj; An 1a^La biom, 51*0 nAc bptnb pmnn ionn- 
CAOibe A^ATn Af, ^gu^p b'-péi-oip 50 5Cui|vpeA*ó 'pé C0|^5 55 

beip An -ocójunjeAcc po. CtnnceAn món-fuim 1 
n-AnAtn f Aig-oiúnA, acc *oa mbAT) 6i|ie^nriAc bocc vo 
beAt) 1 gconcAbAinc bÁif\ meApMtn nAc mbeAt) a beic- 
éiT) pn vo btiAbAt) bAf triAn ge^bt Ain." 

Leip pn "oo Ú115 tlipceÁtvo cnufbóg cum pAbbA ha 
coibte; buAit pé te&c-bÁm Ain, Agiif Ú115 bAOic-béim 
AmAc An An mbócAn. 

" 1f lon^AncAc é a búc/' An H1uinif , A^tip ónom 
yé A|1 Aijvoe An ^aIía t>o comAf. 6Í Á! CAi*oé peo?" 
An feipeAn. CuaIaix) ye pcoAn CApAibb ^guf ^ 1U 5 
triAncAi j. 

" SeAf , a méinbij; cÁ t?tnb beinue pAigtntnn o|\c, 
Agtif géibb 1 n-Ainm An niog." 

" SeA^ccA'D," An tlifceÁtro 1 ngtic Ánr>, "acc ^y í mo 
cómAinbe *óuic, a tnobmAnAij, jAn ueAcc im' gcnne." 

T)o nocc An c-oipgeAc a cboi*óeAm — *oeinci 50 
nÁib pé com hAicibbTóe 511^ bAin yé nA cnAipí Ap 
CApói^ An pn cboi*óim t)o Vire&nfA 'p& ceAnncAn "o'Á 
Am-oeóm 1 n-Aimpn comónrAip, ^5^f 5&n cnneAT) ^y 
b|\Aon jrobA X)o X)onuAt). 

Sitm é An jreAtt *oo toí a^ *oéAnAm A|\ tlip:eÁ|VO Ajjuf 
5 An Aige-feAn be n-A copvmc pern acc b&uA *onoigin. 

" A 1li nA bpeAnc," An Ultnpp, " cÁ *oeineAt) be 
RipreÁjvo, acc n&cA*o cum a conjj&ncA/' Aguf 'o'péAc 
1 hyuy ip cAbb be h-AjjAit) tnnbipe caca "o'trAJAib. 
Hti^ yé 'nA jb<Mc An pifÁn pnnnpeói^e, acc ní prn&c- 
fA*ó jjóa^a T)iAnmAX)A 11 í T)uibne Ap a piéAtiiAib í 
peo. Ú115 yé iAnn&cc aia cnAoib "oo bppeA'ó, acc bí 
p pn pó-pjm ; Agup pÁ -óeineAT) vo ppieAb yé A]i 
bÁcAin ^An Apn 'nA bÁnii 'nÁ pú cboice Aige be n-A 
CAiceAm beip An oipgeAc. 

"ÍIa ^éibb 50 *oeo t)ó, a tlifreÁint). Ctntiwijj a^ 
JAi^e^-ó -oo pnn^eAn." 56 

bí pinjevYO 5wi]\e An An oipgeAÓ, A^uf é atj 
ycwcwmc 50 5éA|\ ponAiriAT)AC An tlipceÁjvo, ^neirn 
A]\ a cLoTóeAiri Aije, Ajur béAÍ An eic ciaija cucai^ 
teAU-yopgAibce, cÍAon '11 a ititiméAt, a cbtiArA 'n& 
pe&fAth, Agiíf a pinte Ag nmnce. Oí tlipueÁjvo aja 
toe&ftjj-tÁfi An bócAin, 5|\enn An trieA'óón a bAUA Aige, 
a t)éAÍ T)Lúicce, pAob&n An a piAcbAib, fAJAinu 'nA 
yintib, Agur 501c Ain. 

"bog bneÁg!" An An c-oipgeAÓ, A^ur ÚU15 An 

r-esNc ciAn é. 'Óntnt) ré be n-A gbúnAib é, Ú115 An 

c-eAÓ pnAp-béirn pÁ *óém tlirceÁinx); cnotn An mAj\- 

cac a ceAnn cum nA rntnnge; connAinc ITItnnir 

TAicneAiri An cLoi*ónri A|\ nór cuaij\ bArnAÓ; con- 

HAinc ré bAUA RirceÁin*o ór cionn a ctnn; ciíaI/Aix) 

fé fuirj; An cboitnrh unit) An Aen; éonnAinc ré 

téim TlirceÁint) 1 beAúc&oib, Agur cuAÍAit) pé pttAitn 

a bmble, ní An pAobAn An cLoit)itri, acc aj\ óúb An 

ctovoitíi; connAinc ré An c-eAc rneAn Ag CArA*ó An 

a coi]^; connAinc ré téim eibe; cuaIai-ó -pé piiAirn 

An bAUA An con po An ÚAob An cboitmn; connAinc 

re tÁrh cnpgij A5 búbA*ó be cnémeAcc btnbbe 

corAnuA tlirceÁin*o, A^ur, 51*0 jun fAoib fé jjun 

béim An u-eAÓ cuúAig cAn ceAnn tlirceÁinx), níon 

léim, triAn *oo cnom peireAn é pém, Aguf 'oo pneAb 

ré Ar An c-rbige; acc nuAin 'oo cí An u-eAÓ Ag 

p^emneAt) ÚAinir, cAr An bACA óorii ciug be ppbAnc, 

0.511^ buAil>GA*ó An c-oi]:i^eAC 1 gcúb An cmn. Uójjat) 

&r An -oiAbbAic é beir An mbuibbe pm, Ajup caiú- 

eAt) é 'nA pbeirc caja cluArAib An CApMbl. SeAr 

An cApAbb corri rocAin Le ^AbbÁn pléibe; nit 

ITItnnir pÁ *óém An 01^1515; nion ctnn reireAn co|A 

1 ^coi^p 'nÁ bÁnti *oe, mAn bí cúb a cmn bnipce 'n-A 

bnú^jAn. fóí An c-oi^igeAÓ An a bÓAb ip An a 57 

AgAit) Ap An mbóúAp; pug THtnpip Ap bónA CAp- 
óij^e Aip, ip -o'iompuig pé Ap pleAp^ a -ópomA é. 

''11í pint 5105 Anrl, ,, Ap peipeAn. 

"beAnnAcc T)é be n-A AnAm," Ap ílipceÁpx), 
Agiip cnomA'OAp Ap&on Ap a n^túnAib 1 n-Aice An 
•otnne riiAipb. 

'O'éinig ITIinpip Via pe&pAm; pin pé a Látti cum 
UipueÁip-o. 

"Tlmmp comp&c longAnuAc," An peipeAn. 

" Cónip<MceAnn An ppAiincAc Ap pon a AnmA/' An 
An peAp eite. 

" Á ! cim 50 bptnt pint ope," Ap tT1ui|\ip. 

" Oc, ní pu' 1 bio]AÓ,n é; ip *oóca gup pteAmnuig An 
cloit)eAtTi Ap An mbAUA rriAp pAJAim 50 bjrtnt pgeAt- 
bóg *oe'n cpoiceAnn "oem' búi*oín." 

" Cat) *oo 'óéAnpAm beip An gcopp po Anoip?" 

" 130 ctnUleAp a cboixbeAm 50 h-Ái|\iúe, A^up bem 
gé A^Am beip," Ap tlipceÁpt), "Agup pÁgpAmAoi-o é 
pém ip a cApALt Annpo. bem peAp Ap a ctmpipg 
50 tiiAÚ, 5 An AtripAp, rriAp CÁ An puA^At) ÍApmtii^ op 
mo ci-pe." III. " éipc ! cboipim pocpAtn c<ypAtb Ap t)poiceAX) nA 
^CAp^A," Ap tTltnpip. Cuip ílipceÁpt) ctuAp Aip 
pém. 

(i Acaoi ceApc, a "DAtcA," Ap peipeAn. 

"bímíp Ap piubAb," Ap tTltnpip. 

" bei'óeA'o-pA A5 *optn*oim tiom, acc bí-pe a^ -out 
a bAibe." 

4í flí pÁgpAX) cupA, a tlipceÁip*o, mAp cÁim com 58 

cionncAÓ teAC ; jiuopngeA^ cú cum caúa, Ajtif *oá 
mbeAt) K\ua a^ahi bemn Leo 1 ÚAob An uain ú-o." 

"tHcró cu\Ul AgAc, a twine m'ÁnAnn. tlí beAjj 
50 bj.witim-'pe aj\ mo conneAt), Agu-p^An ctifA'oobeic 
iTif An ^thg^ji cévVonA bet)' coib pern." 

<í 1léi*ócéoc<NmAoix) An ceifc pn aja bAbb; nic 

beAC," A|\ 1l1ui]Mf. 

P]\eAbAT)A|\ A|\Aon ijxe&c 'p& coibb ^guf ni ctnrge 
bícroAn pobmjue nne&fj; tiA jqiAnn 'nÁ gun cuAb<yoAfi 
^coc Aipm. 

"Á ! fAoileAf 50 robeicme 'n-Án n*oiAit> 50 CAp- 
A1-Ó ; An bpiiL eobAf íia gc&fÁn ajac?" An tTltmAif. 

" UÁ A1Cne AJAm A|A £AC 1?Albb Aglip pbtlAlf 

A^ur c^Ann 1 ^Cnoc Utnpc ; if mime -oo beAnAf An 
cAippiAt) iuisVÓ imeAfs tIA "OCU^UOg fo, acc ni ftllb 
fiú gunnA AgAm be beAÚ-bbiAt)Ain Anoip. *Oo 

ClUfieAp UAHn é nUA1]\ T)0 CtlAbAf 50 ]1Alb AtTinAf 

onm ; acc if beAg An m<Mc *óom é.'V 

ÚAnttMn^ pé f5^n *oub Ap a cj\iop, 'o'iomptnj pé 
i^ceAÓ imeApg ^ 5 CA ri* A1 5 ^S^p j:Á ^eAnn nóimiu 
bí ré be coif ITItnpip Anír. 

"tlí £uib Aon ní*ó 1*0' bÁim," aji pé. "£05 An 
cbeic-Aibpín feo ; b'féiDin 50 'oceAfcóÓA'ó pí uaic 
bÁiú]\eAc ; cuAÍAf CAf acc -pi|A ; rÁ eóbAi"óe éi^m aca 
^eACAf p Ai5*oiúi}\, acc tinjmíp mp An pAicni§ po 50 
póit beA<^, A^ur ]:A11\eócAmA01'0. ,, 

T)o buijeA*oA|\ rriAn a p&bA'OAn. 

1p ^Aipio 50 -ocÁinig beinc pAigt)iui|AÍ An An 
^cArÁn A|A a n-A^Ait) AmAC ; p|\eAb ceAnn aca aji 
rhullAÓ ^Aibbe, A^np -o'féAC pé cim'eAbb Ain. ttuj; 
1lirceÁ]\T) go t)occ An T>o|An-cúb a cloi*óim — cboi'óeAm 
An 011:1515 mAipb, — ^S^f -o'tréAC pé 50 míoÚAicneAriiAÓ 
^■p ^n pAit-múip. 59 

"11Á cuin con *ojou ; ní f-eice&nn pé pioc •conn/' 
An tTltnnir. 

Ctnn An p Ai5*oiúin gtóvOt) Án*o Ar Ajur "o'pne&^Ain 
An rcoc Ainrn ó'n mbóÚAn é. 

" CÁ|i §<sb Á}\ n-eóUvme ?" aja ré, 1 mOéAnbA. 

"T)An tno bÁitft," An An cec\nn eibe, "bí ré Annro 
ó ói&nAib, Ajur acá -pé wicigce rriAn *oo fttngpeAt) 
An uAÍAtri é, Agtir auá mo cLoi*óeATri-'pA Ag An mbiú- 
e&trinAc beir." 

*0'ipéACAX)An 1 bpur ir cAbb, nic peAn aca rriAn 
fo Agtir peAn rriAn ptm. Sgemn 'otnne aca An Air 
An c&rÁn fUAf, A^iif An p eAn eibe be f ÁnAit> ; acc 
> o , pbbeA > OAn Anír cum nA p Aibte. 

" Dí Án 5cuai|vo 1 n-AifoeAn/' An fiAt>-rAn ; " 50 
niAnbAif) An ÓAon peAn nA *oéince." 

bí TDtnnir Ag cun nA púb cníocA, Agttr bí ceAnn 
aca cótii cónigAnAÓ *oo ftirceÁnt) ^un rheAf yé pneAb- 
At) Via fmtie Agur é cn&r^Ainc te n-A cboi*óeArh, 
acc 50 n*oubAinc tHtnnif beir poig-oe *oo beiú Ai^e. 

pÁ -óeineAt) lo'itricigeAOAn An cArÁn ríor A5 rmon- 
cAinc be cQibe, *oume aca aj^ cun An irnbbeÁm aji 
An n"otiine eibe, Ajur fÁ ceAnn nóimiu c&imj; CÚ15- 
eAn nó peireAn eibe An a pÁb&ib. 

^'iomptng tlirceÁjvo An a beAÚ-tnbbmn, A^iir cia 
biiAibfeAt) 'nA commb acc ^eAn beAg -ononnAÓ An a 
óon-jpub mr An nAicni j. 

"TTIónA "bib," An An ^eAtt beAg. 

T)o teAÚ a fúibe An RirceÁnt). 

" T)An mo bAirceA*ó," An tTlvnnir, " ip é An 
"Ononnóg auá Ann." 

"1r mé 50 -oíneAc," An An peAn beA^ ; " bu&ib 
oipjeAÓ Y a buit>eAn biotn be héinje An bAe. 
'O'iAnnAr T)éinc Ain, acu feAn bonb ip eAt> é, Agnp 6o 

ótlljl yé clonoeArh tem' fgópnAig. 'bíot) t)o jaoja 
aj;au/ aia feipeAn, 'bÁr* nó cpeoineAcc ! UÁ Aicne 
a^v\c A|\ éAfÁnAib Crime Utnpc ; rnÁ peicimí*o tÁn 
pút *oe ttirreÁnx), jeobAin r/éinín/ T)o cnomAf An 
ÁiueArh aaja ^unAb í An onóce An c-Am *oo b'peÁpn 
cum An jnócA rm x)o "óéAnArh, A^ur* cAin^eAf a 
CAbAinc 1 tc\ÚAin 1lir*ceÁi]A*o 1 rneAt)ón nA hoit)ce 
Anocc, Ag^f jeAtÍAim t>uiu nÁ nACAi'ó yé r-tÁn aja Air*.'' 

touAib An *0 norm 05 bAf An a ceAcnArhAin Agup 
cofntnj -pé aja "ópAnncÁn ir An thion-jÁini'óe 50 
mei-óneÁc. 

" bí An c-cnpgeAC An rntnn CApAitb Agtif a 
btnt)eAn A5 coirmeACC. 5 e ^^ A f *°ó 5° t>c<MfbeÁn- 
fAinn An CArÁn beAÚAn *o'Á bui*óm, acc 50 nAÓAinn 
1 b pot ac uaca '^a coitt. ifleAVtAf é mA]\ pn, An 
c-AmA*oÁn bocc. TDubAnc teir 50 iAMb pttiAir* r:Á bur. 
eApMj Cniiic Utnnc ^un jnÁÚAc te ílir*ueÁ|\-o *out 
cum r*UAin mnci, Agur* 50 ngeobArriAoir 'n-A cool<vó 
é; acc 50 mbeAT) onóin nA ^Ab^lcA Ai^e-peAn ArhÁm. 
'SeAf) ! cAr \é An a coir* t/éir* ojADtngce *oo ÚAbAinc 
•o'Á btnt)in ntro *oo x)eÁnArh onrn-fA, Agur beió pAt) 
oit>ce Anocc ajatti 'rV CAfÁn cuniAng concAbAinceAc. 
beAt) ]?ém Agur An c-oipgeAÓ 1 -ouopAÓ An bÁnn 
eAfAig Cntnc Utnnc ; jeobAT) teAÚrgéAb te "oub 1 
teAÚCAOib, cAb^nr/At) con *oo'n peAn -oeinit), cuicpt) 
-peipeAn 1 -gcommb An pn An a béAÍAib — cÁ fé 1 
gcuitiAcc temb An gníorh ^Air^i/ó -peo *oo -óéAnAiii — 
A^ur* -pbeATTinócAró An btnóeAn ú*o cóa*o cpoig nó 
níop mó. 5 eA ^ Aim ^ 1 ^ ^ ctnnpt) fé ^ArínAbtiAic 
onrn-r-A orp^eAC Saxatiac ^jjur a *ónoc-btnúeAn *o'Á 
mbjAu^At) if "o'Á mbAf^At) be r/Aibt rhóin Cnuic 
Uni]AC. Con^Aib An cboróeArh 50 bpibbeAt), a 
rhu1]A1r. ,, 6i 

" Ó, T)ia linn !" An TlipceÁfvo, u 'oob' feÁfm Liom 
cotnnAC beo 50 ^eAnArhAiL fAobpAÓ 'nÁ iat) x>o ÓAic- 
eAiii te fAilL triAn pn An nóp beAÚAt)Ac aLLua." 

" A^ur ca*o eiLe iat)?" A|t An "Ononnój;, "mo 
cntiAj trión tú, a TtirceAitro! beit) An tnéi-o rm *oe 
HAini-oib éineAnn imájce, Agur ij\ cumA Liom-rA 
c<vmé An cuniA 50 n-imceocAm fiAD. Dí bneir jreAji- 
attiIacu ir onónA ir cnuAije cnoi"óe Le h-éineAnn- 
A15 A5 córnnAC teif nA xn'oÍAtTinAig feo, Agtir ACA 

A fUMl Ain. *Oo btlA'ÓA'Ó Afl T1A héineAmiAlj A^UT 

'conÁc fAin au n& nómreAÓAib boccA. Hí f\Aib 
^LiocAf 'nÁ peAÍb a n*oóicm ionncA; acc geAbb&im 
T)uic 50 bptnb jreAn Annfo x)0 cóirinAiceócAi*ó nA 
S&xmiai§ feo An peiLL te n-A n-únbAiríb fém." 

Lei^ RirceÁjro ornA*ó. T)'£éAc An Tínonnó^ Ain. 

" *OÁ rnbe<vó CA]Vb buite An cí "oo riiAnbcA •] ^An 
A5AU acu t)o *óóinne, -oéAnfÁ beir, ' Ó, j?An 50 £ÓiL 

50 b^Áff A1t) A"ÓA|ACA Onm-fA, nó cLtlAr A Y At)A, A^Ur 

Annrm, a ÚAinb, a b^cnj, cnoi-oimír be n-A céile 
^An bunc^i-pce.' " 

" T3Á mbeAt) ajau acc bACA 'onoigm, An 'ocnoit)- 
peÁ te -peAn cloitnrii ? " aja THtnnir. 

"tTlo cneAc ! " An An 'O^onnóg, a níon óÁr "oom, 
Agtif An *ononn fo onm ; acc t)o *óéAnj?Ainn An cum a 
eiLe é, Y^ r in > *°° "óé^npAmn ríc Leir *o'Á Ain-oeóm, 
irieAtLpvmn a ctoit)eAni uait), Aj;ur "oo bAinpnn a 
ceAnn 'oe. 1r peÁnn cnoi-o te hmcmn J nÁ 5é<s5Aib. ,> 

4í> Oo tiiAinb tlipceÁno An u-oipigeAÓ úd." 

" Á ! CAit)é pn ajau 'Á nÁ*ó ? ,J An An T)nonnÓ5. 

4Í An -pininne^ aja TDuinir. 

u 1TlAife, a tlifceÁinx), bí An bouún 1 ^cótn- 
ntnt)e opc. TlÁn b^eÁnn mónf ei-peA|\ 'oo beiú niAnb 
AgAm-fA 'nÁ Aon ceAnn AThÁm AgAC-fA. tlc ! uÁ 62 

neApc An *oaiiti ic-nnAC, acc mncteAcc An §é. Caic- 
ye.vo beic An pubAt, nó ní bAinpeAt) gé a]xa f ud." 

l^eip pn *oo -pgemn -pé uaca te cops con. 

"UÁ •onoc-yuA'OAn pAOi put)/' An ftipceApt). IV. 

ui An IDnonnóg 1 ^Citt-Áipne aj CAinc te ceAnn- 
unnAit) An Ainm, Agtip *oeóp 'nA f int. 

" CAitteAp An 'oiiAif bpeÁj ú*o X)o geAtt An 
c-oipgeAc *ooin ; aóc ní hé pn AthAm acá aj 501UU 
eAt) oprn. tli mop An nit) é pn -peACAp An bÁp 
obAnn *oo pUAitt An -pe<vp Áttnnn " — *oo pt fé *oeop 
eite. 

"faí Aicne ajac Aip?" An An ceAnn-upipAit). 

" Di 50 *oiAn-niAiú, acc ní hé pn An pAt) é, acc 
■oo jeAÍÍAp *oó An p5popAX)óin út) T)o j&bÁit, ntm ip 
punnp 50 teóp 1 n-uAini a -piiAin." 

Seo A5 cup 'p A 5 cuiceArii te n-A óéite An beipc, 
ceAnn-npnAit) An Aiprn aj cuniAitc a óui"o -péApóige, 
A 5 ftniiAmeAt), A5 cup put '*p A ' tAtAth Agup a}\ 
iiAipib aj mpucAX) nA IDponnoi^e 50 teAc-AtftpApAC, 
teAú-ionncAoibeAC ; acc eipeAn £An •oiiAinc Aip, 50 
rnÁntA mín, aj CApjAAnj; t)eitbe uattia Cnuic Utnpc 
te n-A t)ACA Ap\ jAimtii An bocAin ; Ajup Anoip ip 
Apip aj biiAtAt) a t)Á triéAp *oeipe An 'óeÁpiAmn a 
bAipe cté, Agup A5 cAúpAnc 50 ^ÓAp-mncteAc Ap An 
j^AnnuppAiT). 

£Á 'óeipeA'ó 'o'utritiiij An 'Oponnóg t>ó, Ajtip t>o 
cAp pé Ap a coip. ftí Acpn jAt) ^núipe Aip, 1 n-ionA*o 
nA jceAnnAijce mÁntA mAcÁncA *oo cuip fé Aip pém 
A 5 npAJAtt teip An jceAnn-tipnAit) ; bí jjpuAim Aip, 63 

bí a 'ÓÁ pbtnc ptngue ipueAc, bí *opAnn gpÁnnA Aip, 
bí poVlÁifií a p póriA cp<ypiiijce itiaja t)0 beAt) cptnrii 
'gÁ "ococtif, Ajuf ppb&nc 'n-A ji<yÓApc. 

Í( Á," Ap peipeAn, " ip ge^p-cuipeAC An buACAitt 
An CApuAom, acc bAinpeA*o-pA téim Ap Anocc nÁfi 
tug pé a LeicéiD ó ÍAecib a tÁTrlACÁ1r^. ,, V. 

13í geóm Ajjup ^teó a$ n& héAnAib 1 ^Cnoc 
Utnpc, An ton'oub a$ ÁiceAtti aja An SCiAjApAig, An 
ppmeoigin bfitnnn-*oeAf\5 aj unpeAp te T)iAijmiín 
-piAbAÓ, pocÁm nA mbeAnn Ag potuAiriAin óp cionn 
tiA gcjiAnn, Agiip An copA-cú x/a cAncAin A5 cottnjA 
nA coitte. 

"1p bjAeÁj é, beic A5 éipceAcc teo," Ap tTluiinp. 

lÉ 1p bjveájj," a]a tlipceÁpt), "A^tip Ap bAÍb niiAip 
•oo beix) -piAT) 'tiA fUAn, ní ctoippip 5 10 5 acc AtiiÁin 
gtó|\ nA ppucÁn, Ajtip eAfAÓ Cntnc Utnpc a$ cuj\ 
opnAit>e Ap be méi*o a fAOÚAifi. t)o co'otAp An 
cpeAccrriAin peo §Ab ÚApAinn corii puAnriiAp mp An 
liAith peo pÁ bun An eAfAij ip t)Á mbemn 1 beAb- 
ATó ctthrii." 

"Tlí putÁip 50 jctnppeAt) An peAp rrntbueAc ú*o 
AijneAp o|\Ainn Anocc?" 

"ílí '0015 tiom é," A|A tT)ui|Aip, " acc A]A a fon pn 
pém, ní cóip -oúmn *otib a ccvoL&t) póp. UÁ pé pitm 
píoctTiAp, Agup ip bAogAÍAc 50 b'ptnb pé peAttcAc, 
acu ní ptut pé Afi tno úí-pe 'nÁ Ap r>o cí-pe. Acc mÁ 
ctnpeAnn pé poitrie nA pAi5*oitnj\í *oo ÚAbAipc Annpo, 
bAin An cttiAf 'oíom 50 nt)éAnpAit) pé é." 

"CA1X)é An fA§Ap CU1T1ACCA AUÁ Al^e?" 6 4 

"flí *opomeAcc 'nÁ -oiAbtAiiDeAcr auá Ai^e, aóc 
•oo róeAtXf at> fé An cnÁrii Af "onAnn-OAt An rriA-onA. 
11 í fACAf niAiii a ieicem be gbiocAf ; acu uÁim 
eAglAc 50 "ocAbAf f ait> fé eAf^Aine *Oé ojiAmn. 1f 
rnón é a jne&nn -o'éinmn ; acc if mó é a fUAÚ x>o 
Saxaih; A^uf gibé coin bA ctuiAi£iriéite, ní ctiinpeAT) 
fí 5A]vpó/buAic ai]a 1 -ocneó 50 bptngeAt) fé An buAit>." 

" Á, if conuAbAipueAC An u-Ainirn*óe é," Af 
HirceÁfo, " Ajur rnÁ cÁ éipge aitiac be beiú A^Ainn, 
•oo b'i>eÁn]A At; An crbige é. tTlAn fin fém, ní 
bf ajahti boóc ai]a rriAn jeAÍb An An bpiiAÚ tm — auá 
An ^nÁc fm c)\eit)eAirmAC 50 beón — acc ní rriAiú biotn 
An cnoit>e feAbbuAc neAiri-cATOeAC." 

" Tlí cbtnnirn f ocóX uaic ; cÁmAOiD nó-córhjAnAÓ 
Wn eAr fo. *OnuiT)imír AtriAC fÁ'n mbÁn. ,> 

" UÁ f é m' Am co*ob&uA, Á1Í1. UÁ ctnbeAnn CAp- 
Aibb A5 fÁf A|\ tinbÁn nA 1i-iiaitia, Aj;tif ponnAtiióin 
An a uAobAib, A^ur berniíx) cotri cbuúriiAn mnci be 
•onecnbín 'riA neA*o." 

" SiubAit one, mAn fin," aji tHtnnif. 

\y\ tlifceÁfo 'nA cnAp cooIaua bÁiúneAÓ, acc 
níon cinu néAÍ Af lflinnif. ITIeAf fé 51111 ctiAbAi*ó 
fé coifcénn úotriAifeAc feAn n~Ainrn. Ctnn fé ctnAf 
Aif fém, acu ní nAib Ann acc reoÚA bmn nA fnutÁn. 
pÁ -óein e<vó *oo btiAit fé a bn&c Aif, Agup feo aitiac 
f Á'n jcoibb é. 

X)\ tiA coibbce 'tia fUAn Ajiif ^An Aon ní*ó A5 
b]MfeA*ó ciúmif nA h-omce, ach fiiMm An eAfAig. 
1í)iiAib An feAf fiiAf An cAfÁn fÁ ajait) An cntnc. 
SeAf fé inAn a fAib con-búb mf An gcAfÁn óf 
cionn An eAfAij, Aguf 'o'féAC fé fíof Ann. bí 
fAibb fbeATTiAin tn'feAÓ Ann 1 ngoifeAcc cfoije x>ó, 
Aguf tÁintg cniceAgÍA aiji. 65 

"Aon utnpbeAt) AiriÁm, Aon céim AtriAm 1 leAÚ- 
uAoib," Ap peipeAn, " A^uf *oo 'óé&npvi'óe bbot)A *oe'n 
cé -co ctnupeA*ó bei. 1p tiAúbÁpAÓ An bApgAT) \, A^u-p 
níop tti<mú Liom An teótriAn btnle *oo cuicim beip An 
pptmc peo." 

"éipc!" a|a peipeAn beip pém, "pAoiteAp gup 
cuAÍAf coipTóe&cc." 

TTéipc pé 50 pAipeAÓ. CtJAtMt) pé rn<sp a beAt) 
mioncboc 50 rnbu&itpit)e ppe&c tnpúi, Ajjup 50 gctnp- 
pit> e A5 tmpAipc Ap An zjCApÁn pop í irneApj; nA 
nt)tJibteAbAp n*opeoigce. Ctnp pé a ctuAp be caIa™. 
Opp p^peAt) AiTiAc Ap ciúmeAp nA h-cnt)ce, A^up 
bAin pi mAC aVIa Ap nA cnocAib. t^ú§ UAtrmAc 
bpónAC eite, inAp 'oo beAt) beAnb T)'Á bpú§AT>, Ajup 
-o'Á trubbeAt), A^tip Annpm mionnA peAp peApjAc. 

ppeAb pé be pAnAm pA *óéin nA h-UArhA, acu bi 
tlipceÁpx) a^ Á béAb Ajiip a 6boi*óeAtTi 'n-A tÁirii Aige. 

" Ap Aipigip Aon nró?" 

" T)'Aipi jeAp. UÁÚAp cu^Ainn. CÁ bptnb mo 
cboif)eAiri ? " Ap Tfltnpip — *o'p^5 ^ TDponnóg 'oÁ 
cboi*óe<ym Áibne aca. 

tlic An beipc peAp aitiac Ap An ^cApÁn. 5 1 *° 50 
p<yib An 01-óce ^An éApgA, bí pí péAÍuAnnAÓ, ajuj 
conncAT)Ap Ap píop-pAobAp An rhubbAij btnt)eAn 
peAp. 

"Ueicirníp," Ap tTltnpip. 

"tlí úeiceócAtn," Ap tlipceÁpx) ; " cÁ An T)ponnÓ5 
Ann/' Agtip beig pé péin biúg Ap -oo rhúpgtócAT), 
beA^nAó, nA rriAipb». 

"tlotú-ú, *optiiT)it) Ap gctib ó'n ppbmc," Ap 
peipe<vn, acc bA beA^ An rriAiceAp *oó é. 1p puApAÓ 
nÁp cuic An cboi*óeAtri Ap a jLaic nuAip *oo cuaÍai'ó 
pé p^peAt) obAnn uAtimAc, A^tip connAipc pé peAp 

E 66 &5 p|\eAbA*ó inf ah AejA, Aguy ye^n eile te béic 
% iu\ t)K\u'). A^tif ye&]\ cite yó\\ 

ÚÁnng pj^nniAAt) an an tnbei|\c £eAn ^5 l1 f *oo 
ceiceA"OAN, acc bénn An bumeAn AniiA-p An CA-pÁn 
pÁ n-A n*oém, pee jreAn aca aj uaiIL if Ag -ppAÍpAX) 
rrnonnA mórux, A5 pucAit) te btnte feiNg, Aguf corn 
miAnAtriAit cum potA te pAotcom. Oi An cAfÁn 
cumAnj, Ajup fNéAtriA c|\Ann aja a uneAttAib. Dí 
1l1uiNip 1 -ocofAc, Agtif ÚU5 ítipceÁrm teAc-ftnt can 
a jiiAtAinn. Leip fin, x>o bu<yit pé b&NN a coipe 
a]a fjtéirii Agtif *oo cine fé A|\ a cajan 1 n-Áijvoe. 
P|\eAb -pé A|\ a cot\&-jiub Agtif caic fé é fém 1 
teAccAoib 1 n-Ain, than bA tn&n í An coin, Agup bi 
innn *oÁ bAigneic cunca Y A bÁCAin gufv cuic pé. 
IIíon pcA*o nA pj\ , óeir\iT> — níop b't:éiT)it\ beó cofg — 
Agtip *oo ciomÁineA*oArA be pumneAtti nA pin copAig 
be pÁnAit). 'O'éitAig 5<vib ip gAifgeAt) tlirxeÁitvo 
teif An bpeAÍb x)o rvmneA*ó ain. *Oo cug fé tuiAjAT) 
if tuiacan 'n-A n^oiAit) ir 'n-A n*oiAi*ó if 'n-A meApg, 
Agnr *oo cionnpgAm yé an a n-AccumAT) Agup an a 
n-éinteAó. T)o cAfAT)An an a pÁtAib 50 bor\b 
p'ocrhAN, rnnne oip^eAc 05 iAtA]\&cc Afi a ngté&f 
ir a gcotAnJAt) ; acc -pub a |i<yib An t)ANó< pocAt Af 
a béAb *oo pgcntc 1Tluir\if a pt&ops 50 caiVc-at). 

'O'iompuijeA'OAn aj\ ttltnrnf, 50 meAfbAtAc ajj 
ciiiciin 1 jcommb a céite. SAoiteA*OA)A 50 j\Aib 
ptiiAJ 'jjá gcorhnAC, acc bA ÓAtmA '-p bA ótifoe 
eipeAn cum jneAf *oo buAtAt) be ctoi*óeArh. tlíoft 
b'é An peAr\ tlifceApit) cum pAittige x)0 cAbAinc 
•oo'n bj?óinicm po, A^up bA UAcbÁp ac a fAAon mAt)mA 
A^uf a béim mAnbcAc. Acc Aon ní*ó ArhÁm, níon 
pÁ^A-ó 'ri-A mbeACAit) "oe'n buit)in btnnb pn acc 
bei|Ac x)o nic be n-A n-AnAm<Mb A-p CAfÁn An Áin, 6 7 

"An bpmt cú goncA, a ifltniup, a §^ 1>ó É 1 ^?" 
aji 1lipceÁivo. 

" 06, ní pú bionÁn é ; *oo meAú tno óteAp cop AnuA 
An UAin peo AmÁm "oenV pAogAl, Ajup auá fgníob 
beAg An m'tnttmn *óeip." 

4< 5t AeA>OA ^ ) cugAib, An bptntcí 'nbAn mbeAcAi*ó, 
a AtriA'oÁnA?" An 511c ó bÁ]in nA pptmce, Agup cia 
p eót^AT) AniiAf cuca acc An *Ó|AonnÓ5 50 pt&n pocAin. 

" beinim-pe tiAig juta bjieÁg An téim *oo Ú115 ah 
ceAnn-uniiAiT) pm Agti^ a beinc peAt)mAnnAc An a 
cúÍAib! A tlipceÁifvo, a 'óaÍua, ní úAbAnpA*o rrnonn, 
ip ní "óéAntrAt) eAfgAme, rnAfi A*oein An peAnfocAÍ 
go bpAJAnn An mA-mm a jume cum í pém vo 
•óAiriAinu, acc ctnjup An bocún a|\ An ngnó po. 
ÚugAp -pAbA*ó *óíb ; btiAibeAf bÁtin coipe An ppAb- 
Aib An ÓAfÁm Anoip ip Apíp, Agup pceAÍtAp y&n 
gcoitX i<vo — bí ptnt AgAtn 50 mbeA'ó tTltnnip ÍAf- 
muij, 51X) 50 mbeAt) tlipceÁp*o 'nA cot/Io^." 

TVpéAC tlipceÁfto Aip 50 neAmctimAnnAc, Agup 
meAp TTIuinif Aquigo/o *oo cuj\ a|\ An gcomnÁt). 

" CuAÍAmAii tiAibt míonÁ'oúnúA éigm." 

" Á, cu<xtAbAin, An eAt) ?" *oo pÁit) An TDjionnog, 
5 An cobg, 5 An cÁim. 1p bAogAÍAc 511 n t)úip5 An 
uaiUI pm TLipceAtvo. CtnneAf pAmnuéAn ^ponti jenrp- 
piA*ó um cnÁúnonA. CtnneAp pÁm' pAttumg é 50 
clttcmA^, A^up nApg An a béAÍ, Agtif An rrTpAt- 
Ltnnjj-fe gup b'é pn An btiAÓAiVl cum p^bAT) 
CAbAi|\c uAit). SgAoibeAp An nApg *oe óp ciorín 
An eApAig, cugAp trnouóg t)o'n biopÁnAc, pmneAp 
cptíncA *oíom pém óum teigeAn onm gun p AUAiteAp 
Ati ptm éigm. 11í c|Aei*opeÁ é, a Thinnip, acc bí 
TfAJAp mncbeACCA Ag An gceAnn-upnAit) tm, mAfi 
CÁ fio^ AgAm 50 fiAib x>poc-ionnc^oib Atge ApAm. 68 11íoj\ jÁlxvó T>Am An meATD fro do T)éAnAm, Acr ctnn 
)t&b&T) t)GA|\bc& ca1)ai]\u 'oíb. Hac niAic *oo "óíob 
Uirce^nt) in é ca]\ éir mo ctnt) uniobbói*oe, be 11 -a 
Ibéic ! 11 í n&bAr ubbArii 1 5Cóiiiai]a ha liArriA'oÁncActó, 
pn, Ajur ní n&ib A^Ain acc aiti cum An cmnunnAiT) 
^Jtif bei|\c ac<\ A^ur mé ^ém *oo rceAbbAt) beir An 
bpvibb. 1r món An cnuAj nÁn mAnbA*ó mé mA]t if 
ye&}\n bÁ-p 'nÁ meAú. ConnAinc -pAig-oiúin cat) *oo 
]\inneA| , ) ^g^r cuAÍA-p co^An a cboixinm. ConnAncAf 50 
]u\ib cftArni Ag ^Ár 1 njponnAéc cnoije x>o'n cArÁn ; 
rceAbl<yp 111 é ]?éiii Ain, A^ur nujjAr gneim -obtnú. Ó, a 
1li]xeÁinT), ir uu&ÚAbAÓ An jreAn cu. Vóac *oo cui*o 
oib|\e — mé f ém *oo cun 1 gconuAbAinc bÁir, uú fém if 
1T)uinir mr An ^concAbAinu cé<vonA, Agur beinc f A15- 
•oitnn *oo beic éAbmjúe rbÁn cum gAijun -oo c&b&inu An 
Án -ocóin. 11í tei^feÁ *ÓAm-rA cómnAc An mo cuítia 
^rem. 11í jrAgfAinn r^ij^oiuin 1 ^ceAnnunAib Cibbe- 
hÁinne. Cuínpnn a beicéi*o pn t)o r^AnnnAT) onúA 
50 bfeicp*oír nAiiiAiT) m g&c con. DeAT) bníg 
A^nr T)ócAr m g&c cuacac tne^cA, ^S^f ^e^* 
niAÚfbuA^ cónmgce cum c&ca AgAinn j?Á ceAnn 
míorA." 

" Acc, a ttluine ttlÁÚAin!" An TlirceÁn'o, "ní 
yéó/ofAinn féAÓAinc onu aj; -oéAnAiri jreibb mAj\bcA ; 
ní cojax) é rm." 

" Ó, mo únu<vg cu !" Ap An ^nonnó^, " ctnneAt) 1 
bjrei"óm ^níom 5^f5 1 *ó> mAn uÁ beAU-rA, 50 mime 
noime-reo, A^ur ir beAj; acó^ *o'Á bÁnn A^A*nn j acc 
CAb^npAm reAÍ mncbeaccA *óóib Anoir 50 fóit, Agur 
círeAtn ca-o *oo ciocpAi'ó Ar." 

" TIÁn céit) m'AnAm 50 ITIei^; ttlícít mÁ conntngim 
co^p nÁ bÁrh 1 jcomÍAnn acá cvi]aca An bun be t)ún- 
mAnbA-6/' An tliyceAnx). 6 9 

■O^é&c An T)|\onnó5 An 1Í1tnni|\ 

" Aonctn.jim le TlifceÁ[vo," An 1T1iiijvif, " ni 
beAÚA*ÓACA aUIca pnn." 

tí)Ain An TDnonnó^ ^pieim Ay a béAÍ ioóuAin AgtJj* 
ctnn j*é cneAt) A-p. 

" 'SeAt), Y eA< P> ni ' fuiV AOri ^Pé ^ e1 ^ ^ 1 ^? 1 f "oocA. 
Hi beit) lomAnbÁif) eA-opi&mn, Ám. Hi néi'ócijmí'o be 
céite. tlACAX)-fA "oo'n £n<Mnnc tÁicne&c, mAf\ A|i 
hoiteAt) mé. 5 eA ^ Airn ^í^» áttiac, 50 mbeit) AiúneAÓ- 
&y ojAAito A]iAon, mAn if 5^^ 50 mbeici An pteAt) 
te cpAnn y y&' coitb -peo A^iip bAn ^cnÁmA Ag bÁn- 
tigAT) yÁ *ónticc nA hoi"óce, UÁ muim jm AgAtn-fA 50 
OCIOCf AX) A]l m'Aif." VI. 

bA iiAúb^fAc An oi*oce í put). 13í nA cfiomn Ag 
búbA'ó Y A 5 ttiAfjAt) be unémeAóu nA ^Aoiúe, bí An 
bÁifoeAc Ag x)0|aca*ó A-p nóf uifS^ tné óniAÚAn, nA 
-pptAnncACA if nA cóinneACA aj tiúj-p&ig uné x)tiitt- 
eAb|\Aib nA coiVle Agup An CAon Ag nAobAt) nA gcnoc, 
tojfoV. Ari mó<c &^& A 5 búicneAt) if Ag ^Iao'óac 
imeAfg nA bpMUleAÓA. 

1 n-AinT)eóin An AnpMt) yo bi cé<vo j:eAn aj uniAbb 
50 upobbói-oe&c cne beAÍAc nA tTlAng&ncAn Agur 
tlifce&jvo *oe UAnpiA aja a jceAnn 50 -oóca^ac x>\y- 
gineAc. pneAb ye Ay cAob beA^ tiAc ApptuAif co^y 
An beAÍAij. X>'féó,c ftifceÁjto 50 qunnn Ain, Agup 
ctnn fé AigneAp aiji. 

" tlÁ nAiúmgeAnn uú mé ! " An An yeAy beA^. 

"T)A]\ mo tÁtrir," An Tlip:eájro, " ir eót •OAm 7o 

•on me jjuji "óe&ltji&É&c a juú bet>' giic-p,, acc bí 
•oponri ai]\ f itm, Ajuf ACAoi-fe cóm *oíj\eAC be jj&mne." 

Cin]\ An yeAp beAg 5Á1 |\e A|\ 

" 111a|\ pn yém 1-p mé An T)]\onnc>5, aóc acá ac- 
]\ugAt) cjaoca ojun Anoif ; 05 An t>nonn nuAij\ t>o ceAf- 
nngeAf p 11 Aim ; acc ni bpiibim Ap ci meAbbAt) nÁ 
yev\ltAt) An co|\-fo." 

DtA-óm -pptAnnc be cbtiAip nA 'Oi'ionnóijje, Aj;uf 
cjnc bibe beice be n-A ftiAim. tlmne nA pp p'ogAijt 
nA c|\oi]-e ojaúa fern ; acc, 51 t> guji CAifbeÁnAt) -oeibb 
if "oéAnAm nA *0]\onnói5e my An bApsip, níop cuin 
yeiyeAn yuim Ann. 

" CÁ topiitifi aj; cjAiAÍb, a tlifceÁi|to ?" Ay -pé, 
"mot At) iy buvóeACAf be *Oia, iy pAt>Am An oi*óce 
í cum jbuAifeAccA." 

" Uaud ]?Á comgeAbbAib," Af\ tlif ceÁfAt), "btiAbAt) 
be tTluipp Ag AcAt) *Oeó 1 ^cionn t>Á uaiji An cbtng. 
UÁmAoiT) A^ ci ia]\jaacc *oo ca1í)ai]ac ^á bongponc 
Cibbe-bÁi]\ne. 'Sé An c-eAfbA ip mó acá ofi&mn 
•oic A|\m, acc meA^Aim 50 bpmb ionA*o comne t)éAncA 
be ÍT1tiijtif A5 ce^ccAipe, Agup 50 mbeif) Aifim Áp 
nt>óicm AjAinri bÁicpe^c." 

" Á, cÁ mAfi "oo meApAp ; acc éipof) be pipnne, 
pib-pe tube Agtij? tlipceÁ]vo 'n-bAp -oceAnncA. AcÁ 
nA ViAi|Am tit) Ap íoccAp nA pAippge, rtiAp CAob-boiceAt> 
An bon^ Ag U15 tflchp ip U15 T)tnnn aja mAitun 
mt>iu |" 

Leig tlipceApt) opn<vó cpoi-óe bpjxe Ap, Aj^up 
To'jréAC nA pp Ap a céibe 50 bpón&c AcctnppeAc. 

"A buACAibb," Ap TlipceAp-o, "ip obc An p$éAb é, 
acc AcÁ AittTTi Áp n*oóicm AjAititi cum bongpopc 
Cibbe-hÁipne -oo cógbÁib — p ice gtmnA ip ceicpe ^icto 
cboiTJeAm. An bptnb meipneAÓ A^Aib?" 7i 

Ctnji nA pip uAbt-guc túcjÁipeAÓ a]ta *oo t>úipi§ 
ítiac aLía nA zjcnoc — "LeAnpArn 50 buAit) nó bÁp cú, 
a TLipceÁi]ro." 

" Á, cÁ -oeAnnKvp tAocpAit)e lonnAib," Ap An 
IDponnój;, "act: bío*ó poig-oe A^Aib." 

ÚApp&mg pé ciompÁn ó n-A bpAc, buAit pé cum 
a béit é, -o'iornptnj pé a -ópoin teip ati n^Apb-píon, 
Agup pemn pé piobt&. 

"fóíop Ag peinrn *oo íia JJ^^-puic l n*o n1 - ^ 
ceAnn-ii]i]\Ai'o ó S&XAin opcA. peA]\ VLyorri&nnAC 
bo|\b-rriéinneAc ip eAt> é. t)A iridic bioin cp&pgMiu; 
T)o bAinu Ap, acc ní peiDcijitn pém ip TíipteÁ}vo be 
céibe ; acc bíot) rriAp pm. UÁim Ag cAbAipc p<Nb<vó 
Ajup cótriósi|\be *óíb. bAt) iftóp An cpti&j; 50 beig- 
pi*óe 1 mbéAb nA j;con pib. UÁ piop bAp T>utiptiip 
Ag An 5ceAnn-ti]\]\Ai*o ú*o. UÁ ctnj^ cé<vo peAp uUlAtii 
Ai^e 'n-bAp ^coniAip. t)eit) peipeAn teip 1 n-Ac<vó 
*Oeó. beió bptngeAn rrióp-ptnLueAc A^Aib — npém- 
cacc peAj\ neAttióóptnjce 1 n-A 5<m*ó óeAp T)túic jjtéAp- 
ca ; tlipceÁjit) 1 Up An caúa 'nóp ieóitiAin irneApg 

pAotóon, Agtip tTluiflip ip A CtH'OeACCA Ag pAobAT) A|V 

nneAbbAib nA pbtiAj. Oc, mo béAn, ip mo béA-p-jom ! 
Cím uopAt) nA cjAémeAcuA ú*o. Uójait) mo córiiAifVle, 
a buit>eAn gpÁ*óiriAp, pgAipit) An cop po, A^tlf Afl An 
mbliAt)Ain peo óujjAinn, te congn^tri *Oé, Vpéi'oip 
50 mbeAt) Aipm 50 teóp A^Aib, ip uAicije Ap a 
n-úpÁit). Sm é b&p jjcajaa ílipceÁito. UAbAjipAm 
ré An córhAipbe céAtmA t)íb, Agtip UAb&ppAi*ó pé 
p^bAt) x)o Thtnpip bocc a buit)eAn *oo bpeic ptÁn 
beip 1 n-Atn." 

Dí *oeóp 1 púib 11ipceÁi|to, Ajjup longnAt) bA ttió 
'nó, pm, ní fi&ib ptnb nA *Oponnóij;e uiprri. Ctnp nA 
t?ip UAbtpApcAÓ neAítipÁpcA ApcA, acc, pÁ "OeifieAT), 72 

00 géilleAT),\]\ *oo llifceÁjvo, Aguf *oo CAfA*OAf aji 
n-Aif a l'K\ile. 

"U15 ah jfiAn 1 rmiAit) tu feAfCAnnó,." Ú&mig 
pomeAnn 1 n"ou\iT) iu\ T)oininne, acc bi rriAob Af nA 
fpuúÁnAib be umbe. ui An pleifg 50 teAÚAn bÁn- 
iK\i!j|\eAc, A5 cup -01 curn Loca Léin, Aguf tlifceÁfo 

1 n'AonAp a^ bpofcugAt) 50 cpóo'óue cporn-cpoi'óeAC 
pÁ *óéin tíltiijwf, 

UÁ Aca-o T)eó Ap An -ocAob cuAit) 'oe'n pbeifg 
acc bí llifceÁpx) An a uAob ceAp 

" bem fopAipí An -opioiceAT) nA pbeAf^A, rp ■oóc&," 
A]\ fé beif pém, "Agup CAiúpeA*o cpono beó. 11í 
ÚAbAppAinn a^ato Ap An *opoiceA*o po rnunA mbeA*ó 
nAc bptnb Aon cpbige eibe." 

LeAn pé Ain. CuAbAi*ó pé pocp&rn nA pbeAf 5A ; 
connAipc pé a ctnbe *óeAp5 A5 bpúccAt) UAp a bpuAc- 
Aib ; connAi|\c pé pAvhAiL "oopcA éigm Ag ceAcc aoiUAf 
leip An "octnbe. 

" Cai*oó pint) ?" An peipeAn beip pem. 
Í3i An nut) A5 buApgAt) Anonn 'p AnAtb. Scat) 
tlipueÁpix) A|\ An rnbócAp, A^tip 'o'feAó pé 50 cptnnn. 
bí An cfAiiiAib A5 -oub 1 méAT) 511 n pueAbbAT) í be 
rtunneATTi 1 ^commb rúÍA meAt)ónAije An T)noicit). 
¥)éic nA h-tnrgí nuAip t)o cuineAf) copg Leo; t/éipig- 
eAtjA]A 'nA rnóp-connAib ip pónip<yoAp 'oíoja ip cuAip 
An An rnbócAp An jac cAob -oe'n -onoiceAt). 
" Cpu^c péip auá Ann," A|\ pé. 
Cjttt A^ur coppitnj nA h-tnpgí bopbA, beigeA'OAn 
ppAnn ir cujjA-OAp ft 115, cnj An Ab^mn btnbe bf úcc, 
cu^bAix) An feAf rriAp do beAt> cbocA aj meilc a 
cóibe, topntng nA móp-connA A|\ lornp^p^bAib, Agup 
nónifATjAf if pfeAbADAf be foúf atd HAcbÁfAÓ úfíx) 
An nt)]AOiceAX). 73 

" *0^yi ítíj ha troúb," An f é be f j^eA*©, " cÁ púib 
meAT>ónAc An -onoici-o miúijce, ^gup ^cÁ tno "ÓAbc^ 
TH u 1 pi -p ip a totn*óeMi cAibbue ! " 

touAib fé a t>á b&ip ip beij; fé obA^ón aj\ £Á 
ceAnn nóitrnc beAC pé a "óá cpob, ip fin pé atiiac 
a *ó<n bÁnri ; 'o'-péAÓ pé a|\ An ^ppéijA^ 'nóp *oume a^ 
Abuug<yó ; cnom pé a ceAnn ; ój\Ap pé a jiiAibne ; jaic 
pé pÁ "óém be^nn&n An *ofioicití. 

"ThA biom," An pé, A^up úug pé bémi búúriiAtt 
meAjA-ionjAnuAÓ Ap a co|\p, Ajjup cuija pé bonn a cop 
Aft An mbóÚAn néit), caw tnpge •óoni&in concAbAinceAc 
-ónoicix) nA pteAf^A. 

Sub a |\Aib AimpjA A5 An Iaoc Ap bui*óe&c&p t)o 
ÚAbAi|iu be T)ia, pneAb beinc p Aij^oiúi-pí aitiac a^ An 
rnbóÚAp, A^up ÓAiceADAn pibéip beip, acc níon Aimpj- 
eó,T)An é. Léim pé uaúa caja cboiT>e ipceAó aja An 
TTiACAine. OuAib pAig*oiúin eibe beíp 50 hobAnn ; 
éuin pé a gunnA cum a juAbAnn cum copg x)o cun 
be tlipceÁp-o, acc níop éipij beip 50 itiaic, than 'oo 
pgoibc peipeAn é be ViAon béim AiriÁm 50 cofvpÁnAib, 
Agup Ap 50 bnÁú beip 50 hAcAt) *Oeó. Dí a cnoi-óe 
50 hACcuippe^c 1 x)CAob An meAÚA, acc mAp pn pém, 
bí pé bÁn-'oócA^AÓ 50 'ociocjta'ó bÁ Ain 50 f ^&ippeAt) 
pé be íiÁn nAitrme a úípe. 

CtiAbAit) pé copAnÁijroe cApAbb 'tia *óiai*ó, acc 
b<s beAg é a beAnn opú&. Cu&b&i-o THuinif copA- 
nÁijvoe nA gcAp&bb út> beip, ^jup 'oo "ojiuit) pé 'ha 
^cómjAfi, A^up cipé ineipneAiriAib be n-A coip. 

" A]\ gcúb ! An gcúb 50 -oéAtxMfi ! " 

" 1p é guc Hi pceAipt) e peo ; pAine 50 bjAÁc, ca a 
conibtiA*oóv|A cb^01 , óce, ,, a|\ tlltnnif. 

ÚÁ11115 móinfeipeA|A mAf\cic, beAg nAc, pu&p be 
tlipceÁ|At). 74 

" UÁ yé concA cAbA]\CA; leAn ain," An inA]\CAÓ aca. 

f< CtijjMf -o'éiceAÓ a IbotJAij, uÁim utLAtii •oíb/' 
A]\ An peA]t T)ÁriA, a«5 •onui'oim um:a te cút ]?Ailte. 

" A]\ AJMt) 50 cApAit), a cÍArm 1TlíteA"ó, cáit> 
pi<yo 'Á c|AAOc<yo ! " A|\ Hltnnif, Agup pÁ ceAnn 
nónmc bí 11A niAncAij út) Via gcopyin cnó pÁ fÁt- 
Aib peAn cojÚA TTl uiy\i-p. 

" T)An iTluine, bA bmn An cte,yp coiiiÍAinn é 
fin," aji ílipceÁno, Ag ^ÍAnA'ó a cin*o AUltnp *oe 
pém. 

"A btiAÓAiVlí," An fé, " p^AippeAm An peAt> 
CAiriAitt big, 511) 50 njcnVleAnn fé An mo cnoi-óe 
a nÁ*ó Ub. T)o bÁit)eAt) ah tong, ^gur ^í ftnt Aintn 
'nÁ Ainge^vo AjAinn curn c&t& '00 óun rriAn bA cóin. 
Cinnit) 1 bjroÍAc bAn gctoi'órrie if bAn mbeA^Án 
5unnAit)e. tlAÓAD-fA ip tHuinif T>o'n £n<ymnc cum 
•oéAnniAif cojai'ó "oo fotÁc&n, Agur geAbtAitn -oíb, 
mÁ ™<Mnimí*o, 50 mbeimít) 'n-bAn rneAfg &}^Y ^ e 
congnAtri 130." 

Co^Ain yé te 1Tlui|Ai-p — " Tlí cóin *oúinn a mnp inu 
•oóib 50 bptnt riA fAi£T)itiifn A5 ceAÓu pÁ n-&n 
n-oém." 

u t1Á nmnif," An tTliiijii'p, "cái-o pA*o An binte 
Anoif. tTleAfAim nÁn b'Aon triAiceAf "oúinn beic teo, 
*oÁ mbeAt) pop aca 50 bptnt ha 5 A M-A-puic 1 ngAn 
T)úinn. Agup riAÓ nACAiT)íp An jcúb gAn bpuigeAn." 

"1p bneÁg An ]mit) An poig-oe," An tlipceÁpt), 
Ajjup cuttiAit pé a fúit, rriAn X)o bí "oeón mnci, Agiip 
-oo nmne jac fe^p aca ttia|\ An 5céAt>nA 50 pottng- 

CC'AC. 

w A bumeAn mo ctéib," aja tlipueÁ|A*o T)e b<N]in6,, 
"fub a f^ApAin te céite, cugAmAOip Aon tiúj ATTi^m 
Ap fon éineAnn.'* 75 

*Oo ÓAf ^ac *ouine aca a clonDe^rri óf ciorm a 
cirm, A^uf LeigeA-oAp a teicéit) pn -oo tiú§ Áfvo- 

gló|AAC ÁjVO-btlAT)AC A|TA 5U|t TTlÚj^AlL tTlAC aLLa Ó 

toeinn 50 beirm. 

CuaLa1*Ó ATI CApCAOHfl £}0it/l < O& AH tlÚg fO, A^tlf 

•oo ceic yé te f5Annp<yó, m<\|\ x>o bí, tíaji teif, *oeic 
tníte méiptoAC cptnrmigce 1 nAcAt) *Oeó aíi ovóce út>. 

seAgÁn -j míceÁL. 
^feÁltn cfiíonnA CAicce Anoi-p, cÁirn triAob, uÁ mo ctnt) tré&fóige biAÚ, Agu-p auá *oftonn o-pm. 
Tlí imbA-p |AiAiri 1 gcotÁifoe, nÁ Ati ájvo- 
fgoib, aóc An méi*o béijmn acá ajmti, aj^uj" ip beAg 
é, fUAfiA-p é, beA^ riAC, ó feAn-riiÁij;ifTijA tx;oibe 50 
njtAO'óm.AOif TNíceÁb riA TTIéipe Aip. 

UÁ ah 'oiiine bocu 'f At1 ^ 1 P ^ e f A, °^ *° e bbiA*ó- 
AncAib, beAnriAÓc riA tij^Áf be n' aiiaíti. 

T)o b'í put) ah Aitn]"i|A x)0 cuipeA*ó Afi bun ha 
-pgoiteAtmA ^Ain auá f\ó-r:bijnttfeAC a|a ^ux) nA uí]\e 
Anoi]\ J^ " ^^ " nÁipúnc& " mAp beAfAinm o]ica. 

1r triAic if cinrinn biom An céAt) bÁ 'oo úóg mo 
ttiáúai]a — fótÁf nA bt/lAiceAf "o'Á hAnAtn — 1-pceAÓ 1 
Iácai|\ TTlícíb mé, Agu^ An fgAnnjuvo c&mig 1m , 
cpoTÓe fioimir. 

peA]i beA^ *oo b'eAt) ITIíceÁb ; acc fAOibeA^ An 
tiAip ij-o 50 ]AAib AÍrvoe " ^AbbÁm nA beApnAn " 
Ann. 1r -oóca juji éitng An ufATTibu15eA.cc fAin *oo 
coi]^5 tti'acaja *oo beic gAitAix) — ]\ux) -oo fUAjAAf attiac 
1 br:AT; 'tia -Ó1AHJ yúx). CongbuijeAf gpeim T)ltnc 77 

Ap beinn mo mÁúAp. t)í fiop Aid, mo JpeAnn í, 
50 . pAib p AiuceAp opm Ajup Ú115 pi rmouóg t)om 
AH0if.1i* Apip ^um roeipmg, *OAp léi, *oo cup o]\m. 
bi pip 1 T)UAob Amuij *oe'n pgoil Ag cup *oin, peAp 
aca A5 *oéAriAíti p^olb, Agup peAp eile aj c.\pAT) 
méApój^ tHA|i ni pAib plmn A]\ An P501I ú*o acu 
•oion ppAOij. ttleApAp pém peAl do ÚAbMpu 1 
•oueAnncA ha bpeAp, acu bi *oeAb<yó Ap mo mÁÚAip 
bocu cum léijmn *oo cup 1m' leic. Di -oopup tia 

f^Olle 1A-ÓCA. 

" UÁ r>opup 1T1A1C Ap ah P501I peo," Ap pi, "Agup 
bí-pe beAfAC C|\eioeAirmAC Annpo, a Se&^Ámín, 
m&p ip peApp An P501I í peo 'nÁ P501I DAile-An- 
DogAig, nAC bpinl uipúi pin m&p *óopup acu pj^ul- 
pÁn. péAÓ riA bocÁm ip uuipli Ap An rmopup po, ' 
Agup pug pi Ap An l>Mpce Azjup -óptnx) pi ipuBAC An 
•oopup gAn ceA*o jjatt. CAfafcip. Do cpiu mo copA pum, 
*oo liiAip5 mo *ópAnn*oAl, *oo leAÚ mo puile opm, 
Ajup "oo bo*ÓAp mo cltiApA le mem geóm.e nA 
n^Appún ip nA gcMlin mbeAj. 

bi TTTíceÁl ha TTléipe 'n& peApAm Ap lÁp An 
uplÁip Agup pAnng g^ppun ip jeAppcAile 'tia cim- 
ceAll. T)o VpeÁpp liom-pA 50 plui^peAt) An uaIaiti 
mé. T>o ÚU15 pé An 5 Ae *ó^5 5° '0iAn-mA i c acu 
níop leig pé Aip 50 p&ib pocAl 'n& rbluic -01. 

•/SeAX), mo beAn ttiaiú," Ap pé 1 mbéAplA, "cia 
úupA?" 

tlíop Ú1115 pipe 5105 T>e'n béApl<\. 

"1p bpeÁg, 50 *oeimin, An lÁ é, a "oume u&pAil," 
Ap pí mAp ppeAgp^ Aip. 

. uí ha pjolÁipí A5 cup ua púl úpífm, acu níop 
cuip pipe puirn lonnuA^ pu-o n&^ b'iongnA-ó. 

ílí mAp pm -OAm-pA : bíop Ap bAill-cpiú, Ajup 73 

cnAjD éigm ttn 1 f5Ó]\nAit; *oo coip^ mo ciJit) AnÁite. 
Jit) 50 nAbAf 05 bí rno *óóicm céitte a^atti cum 
a cmjfin 11 ac nAib mo mÁúAin bocc mnmeAtriAit 
a]a An bjreAn byogtumrA fo t/yneAgjiA'o, Agur bioy 
An *oeA^5-tAfA*ó te nÁine. 

11 Ca*o if Aitim *oo'n fpniorÁn fo a^au?" a|\ ah 
mÁijircin 1 mUéAntA. 

""UeAÓ ve&y ctucmAn ir eAt) é ! " a|a p. 

*^° 5 1 5 1 ^ c b^TM^n ei te. buAit cAitin beAg a 
-pÁt cortomnocuA An coir ÓAitín big eite. "11Á 
^AUAit onm," An An *0AnA cAitín beAg 1 nj&et^tg. 
Ctnn jjAnrún cneA*o Ar, if T> , féAC -pé An S^nríin 
eite, A^ur ctnn reireAn CAf acc Ar. T)o bnir xjÁifii'óe 
a|a An jcAitin mbeAg. *Oo buAit ^Anrún a "óonn 
'tia béAt. 

11 bíot) béAf a Aj;Aib," An ah mÁijirnfi 50 bA^- 
ajacac, acc níon b'Aon mAiceAr t>ó é. *Oo juc aii j;Áine 
tit) imeA-pg nA r^otÁiní aja nór ceme cné bAnnAÓ 

■50 TTOeAntlA-OAtt rjeAfACA 1 brilf 1f f^eA^CA CAtt. 

bi ah fgoit 50 mei*óneAC rúm-rA Agur rÁm' iriÁCAin 
tÁicneAó. £1115 rí Anoir 50 TToeA-pnA rí AmA*oÁn 
•01 rém, *OAn téí, A^uf mo CAicir í, cnom rí An §ot. 

"Hi yint rogtAim AjAtn, a t)ume UArAit, Agur 
ir *oóca hac ctn^im cú, acc ceAfotngeArm téigeAnn 
ó SeAgÁmín, Agur rtntngeócAT) Aon crAgAf eAfo- 
nónA An a fon." 

CeApAf rém gun rúmne *oo bíoT)An Ag 5ÁiniT>e, 
A^ur beinim-re ttnje, *oÁ óige bíor, ^un imci§ An 
bAitt-c]MÚ *óíom 50 5|ao*o niiAin *oo connAncAf nA 
•oeónA An mo mÁcAin. bí boiceAttAC bpcAc-tuin^- 
neAC An jtiéApAi*óe t)tnb rni' Aice 1 -ocpícíb — if 
beA^ é An béAntA bí Aije péin, ní b^AJAim tocc 
Aip mA]\ geAtt Ain pn, acc níon cóin 'oo beic 79 

1t)1|\ Aíl *0A full/ A1JA X)0 teAg Afl pte<N|"5 a T)]\om& 
é. Cui|A nA jAjrptnn Viú§ AfUA if gÁip ; pjieAb ítiac 
An gpéA-ptn'óe 'tia ftn'óe Aguf *oo T)ein(fnnne) fé 
ojim, acc ctigAf -pAÍLcó^ fA bun ctuAife 'óó, *oo 
ctnp Afi a cÁfvji 1 n-Ái|\*oe Apíf é. 

t/éim X)oirinAtL 05 Ó Cpómin aitiac a|\ An tijVlÁji, 
pug yé bA|A]AÓ5 Ojun if *oo póg fé iné. 

"ftlo céAt) j-peAnn cú," Ap -pé, "cÁ bfiAon pocmAp 
mf nA ctn-pbeAnnAib pn ajac. Ua t)UAt acaji T)tiic 
^An mA-ptA vo có^Ainc." 

"HÁp rrieACAit) *oo ctnpte 50 'oeó," aj\ ceAnn 
eite aca 1 n5^e*óiÍ5 blAfDA, mAp if aca fút) *oo bi 
An critic nuAip vo pgtnpeAf) ó f in acc An mÁigifcip ia*o. 

PpeAb *oÁpéAj; aca Am ac Ap An uptÁp, pug bei]c 
Ap bpÁ§Ai*o opm, beipc Ap cÁpp opm, beipc Ap 
lopgA^Aib opm, ip beipc Ap cpoijcib. uiof aj 
únj?Aipc Ap eAgbA 50 múcjrAi'oif mé, mAp *oo bi cum 
aca •oom' CAppAng mAp f o, Agup a ctnbbeAt) mAp yuv ; 
acc fUApA-p AnÁt -pÁ t)eipeAt> Ap a ngtJAitmb, Agup 
'ÓAmfAX)Ap 'nóp *OAim 015 attiac An *oopup biom. 

fliop fAn aici*o mp An fgoit tra 'n-Áp n*oiAiT) 
acc ATTiAm An mÁigipap. X)\ mo rriACAip com móp- 
•óaIac tiom fém, 51T) 50 pAib mApcuigeAcc AgAm-pA 
1 n-Aifgit). U115 > OomnAtb Ó Cpómín Ap ceipclin 
céA*oÁm *oo bí uUIatti a^; peApAib An *oín, Agup t>o 
pceAÍt pé cpé pumneoig nA pgoite i. t)uAit pi 50 
T)ipeAc mp An bpiAp-fuit An mÁijipcip -oo bi Ap 
binie A5 péAÓAinc AtriAC. Cinp An mÁijipci|\ béic 
A-p ; ctup nA -p5obÁipi-óe tiú§ f uLcmAp f Ái-peAttiAit 
AfCA, mAfi bA beAg é a ngpÁt) "oo'n th'-iig^fap. tliop 
coip5GAX)A|i *o'Á biújpAij 50 n*oeACA'OA|\ cpi huAipe 
Afi cuAipc cimceAÍb nA fgoiie. 8o 

"Leigit) An mo bomiAib mé," AjifA mipe A^uf 
•oo cugAr C]\n^tó5 ahiac An An mACAine. tlu^A-p An 
rp&UtA cloice, Agnr *oo rueAUlA-p be ftnnne&m cnfo 
An bpumneoij; i. Ctn]\ An mÁijircin béic eite Ar, 
m<N]\ bA tubAirceAc An u-n|\cAn é — 'o'Aimrij p An 
mÁijiruin Y A wéin moi|A. 

" Le^yAm nA pnACACA An An fpA*o&L<sc,' > A]a 
mire a$ T>éAnAm An cboic eite. 

U TIÁ bAfg An peAn boic," An CAitin beAj Ag 
•oé<\nAm pm' T)éin A^nr A5 cun a tÁime 50 mÁnÍA 
a|\ mo guóXAinn. Di An rrión'óÁib Agttp An btnte 
o|\m, ^gup meApAim nÁ pcAt)pAinn 'ooiii' mÁcAin — 
50 mAicit) *Ch& -óaiti é — acc *oo coipgeAp bÁicne<Nc 
T>o'n cAiUn beA^ -óeópACA ú*o — HónA Hi ^ÁiUbe 'oob' 
Ainm *oi. faí ^nuA^; bui'óe pAT)A tnnci, Agur ptnte 
^ÍAr^ Aici, Agnr tmrneAcc ir teiceAóc 'nA gniiAix) 
•oo cmn cnuAijméite An mo mÁÚAin, Agup onm pém 
beir, ip "oóij tiom. 

" UÁ rocnAiD A5 gAb&ib mAfi po, An ^ctoircí An 
jot?" An An cAibín beAg. " 1pittimíp An n-Aip," An 
rí, " cum An rhÁi jifcin. 1f món An nÁine 'óúmn beic 
cóm eApumAÍ." 

"PiVU-ó, a *ÓAbrAi*óe, ip bneÁj An nu*o An téij- 
eAnn,'' An mo mÁÚAin. 

l,eip pn t>o *ónin"o pí beir An n*oonup cum é pop- 
gAibc, acc bí pé 1A-ÓCA 50 x>búic A5 An mÁigir- 
cip. 

"Imcigit) Ar mo nAt)^nc, a f)neAm SÁc&m; cáúaoi 
&ji cí mo mAn'búA," An ré cpé ptnl An jIait. 

Úuj mo mÁCAin $ei c. 

" Cia ÍAbAijA?" An rí. 

" Cia bAibeónAt), acc An mÁijipcin?" aj\ ceAnn -oe 
nA -oíontóiníb. V T 

"A cijeAjAnA, ni fruit f ocAt S^e^t^e Ai$e !" aja p. 

"Ap m'p^tttung-fe ^u\\ Ú115 nA gA^um T)eA§- 
ÓAinc t)ó," aj\ An xnoncóifA. 

Ca^ An eoóAifi inf An njt&f, te^ú An 'oo-ptif, 
Aguf cui|\ An mÁijifcip a ceAnn attiac. 

"buAitm i|Te^c Annfo," A]a fé, "beit> Áfi 'ocuaiia- 
1 f5 A F f UX) ^ *°úicce, ^S^f ^AbA]A^A|\ nÁij\e T)Am ; 
acc ni teigpeAt) i^ceAc An x)iotAitinAC 05 pn teAu. 
U05 a faAite é, mA|A if otc An puc é." 

"Tlí cof\iióc&m cop, iti^óv teigpp ifueAÓ é feo," 
Afi *OomnAtt O Cfómín. 

Cuif\ An mÁigifcifi cneA*o Af, if t)o ÓAf fé aja a 
fÁtAib. T)ubAipc An CAitin beAg 50 jAAib An cfoó- 
fAA-m 1 n^A|\ -oúmn Ajjuf y ajjajac nA pAfóipoe a^\ a 
gceAnn, A^uf bíomAfi A5 bAinc nA pÁt •ó'Á céite A5 
bTiofcug^yo cum nA |miT)eAcÁn. 

"& TTlÁlglfCip, A tAOlg," A|\ mo TÍ1ÁCA1J1, "bÍ0*Ó 

f 0151*0 AgAC te SeAJÁmín ; cÁ fé 05 neimci&ttmAfi, 
acc CÁ -pé mACÁnuA, ^ibé ní*ó *oo cuija Via ceAnn An 
gAppún eite pn x>o buAtAX)." 

T)'iompui5 fé An piA)vpúit tnfici. 

"T>éAnpAiT> pé pn An -gnó Anoip," aja fé,- Agtif 
buAit -pi An X)OiAtJf AtnAc tiAmn. T)o cAb&fifAinn a 
*ocÁmi5 |AiAm if a 'ociocpAit) coi*óce a|\ í teAnAtri* 
Ainc; acc bí An jtua-oa^ imcijce 'óíom pÁ'n Am po, 
Agu-p ní ]AAib co|\ 1 gcoif ViÁ 1 t<Mm tiom te pMCceAf. 

"Ua^ 1 teic cugAm," aj\ An mAigij-cip. 

T)fitii*oeAf teif 50 mAtt mio-cApAit) A$uf mo 
c|Aoi*óe im' béAt AgAm. 

"Hac T>eAf An piA-óÁn if An jiéAbfAÁt> *oo fvmnif 
•oem' fgoit!" aj\ peifeAn. 

Hí |AAib 5Í05 Af nA f -gotÁijnb, ní mó 'nÁ cui|AeA > 0Afi 
co|\ t)íob, CtoifpeÁ a n-AnÁt aj ceAÓc if aj; 

f 82 

imre,\cr, fcgtlf cuaIa fern I]" moútngeAf mo cnoit)e 
Ag btK\Uvú. 

" Sín aitiac t)0 bA-p." 

T)'yéACAf An mo 'óeÁiMiAinn, A^uf fíneAf attiac í 
iiu\|\ <voub]\At) tiom. SAoiteAf gu|\ ctn*o •oe'n múm- 
eA-ó é. ÚÁmig fé AntiAf *oe'n bmnpe Aj^uf bonnfAÓ 
^iteóije 'nA tÁnii Aige. Ú05 -pé -piiAf An ufÍAU. 
*0 pév\c fé o]\m. "O'^éAÓAf Aip. TVféAC fé Afi mo 
toAi-p ; •o'péACAf pém mnxi. bí pí A5 c^ouat) Ajup ní 
be IigajLa é ? triAp ní fiAib pop Ag&m ca*o *oo bí cujaíti, 
acc te meACAcc m-p An Áiu *óeóp&uA Via fiAbAf. tlic 
piAn éigm fti<yp mo fngée, ftiAf m' tnbte, A^uf fíof 
caoL mo t)]\omA. UAineAt) p^eAb AfAtn. ID'^éAÓA^ 
A|\ mo c|\ob. Dí |\iAn geAb CAjvpnA mo méA|\AnnA ; 
*óeA]^AX)A|\ bÁiúneAc, Agtjf bí mAfv 'oo beA*ó bio]AÁin 

"O'Á bpttlOCAT). A]AÍf AgUf A]AÍf -oo btiAit fé At) bAf 

fo, Agup fÁ *óeifieA*ó 'oo ctnc p' tern' ÚAob §An 

tuA*ÓÁlt. 

"A' 'ocAicmjeAnn An méi'o -pm teAc?" An pé. 
"1p cnuAit) An ]\ux) An téigeAnn, Agup if *oe&cMp 
é fub^ng," Af\ trnfe. 

5b^o-ÓA*ó A]\ T)omnAbb Ó Cpómín, fiugAt) An bonn 

A CA^ÓI^e A1JA, CUI^eAT) pCIAbbACA Afl A ÚÁ|tp 1TIA]A ní 

finjre&'ó feifeAti a bAp attiac. 5^ ao ^ a ^ a T* ^ójaa tlí 
pÁitbe ; §oib pí 50 bo^, cnic pi be heAjjtA, ctnn fi 
bÁnhín mín cAob aíti&c. Cuait) An btnbbe cjiém' 
cbiAb 'oo biiAibeAt) tnnci, acc 'oo coi|^5 An mÁigifcin é 
fém An An T)A]aa bmbbe. 

"Uaoi beice/' A|i pé, "Ajjiif bíoó beAu An cop 
T°> 5 1 ^ B^F c uaLa ct| A 5 5]AÍo]"At) Seó,jÁmín cum 
PPaUIa eite *oo cAiceAtti t]\\v An bjrumneói^." 

lt)ionntii 50A]" rni' c|Aoit>e 511)1 bnéAj; é, acc ní fi&ifo 
*oe iheirneAC a^aiii An c-éiceAÓ x>o úAbAinu 'oo. "Do S3 

t/igpnn a t<yiíriín, *oÁ rnb<vó *óói j l/iorn 50 'ocAbAnfAt) 
r é rm ror T)1 ; acc An rhAom An crAogAit ní mneór- 
Ainn *oi gun 501UI a ririAcctigA'ó ontn. 

Pu&n&r mo céAT) téige&nn An tÁ tm, Ajur ní ó 
LeAbAn, acc ó'n urÍAiu, niAn fÁ^Af) 50 hAonAnÁnAÓ 
aj\ An rtn-óeAcÁn cnuAit) mé A5 rnnnc tetn' triéAnAib 
Agtir Ag pyine An An 50111*0 eite 'o'Á -pmACUUJAt) 
A^ur -o'Á jciin 50 mAt/t cpí-o An teAbAn , oe&cAif\ 
tm 50 n^tAcom Aoir " níoi-tni-oéArAÍ " (" reading made 
easy") aija. 

" Irnagit) a bAile Ancnr Ajur bí'ói'ó Annr o 50 tnoc 
An mAi-om," An An mÁijircin. 

I^Ait/ijeAr An tno ftije a b<\ite tÁn *otnnn *oe 
t)Ainne-bo-bteAcc, 1 gcórfiAin TlónA tlí £Áitbe ; acc 
An a ntigAX) ir a ceApAt), ní cAinjeócAmn xn aíi btÁc 
fo tÁ'n n-A bÁnAc. 

II. 

" Cionnur 'o'éijAig bib in*oiu?" aji mo iriÁúAin. 

"toíceAr 50 TTIA1C t/mn," An rmre, 516 50 nAbAf 
teirgeAiiiAt An pVLeAt) Anír cum nA fgoite, acc níon 
1TIMC tiom a Lei^eAn onm. 

bíor im' ftn-óe te h-éinje gnéme A^ur biiAiteAr 
x>Á c&onÁn mónA pÁm' ArgAitb, A^ur jttiAireAr ontn 
50 rn&tt cnm nA rgoite. T)'£éACAr UAim An Cnoc An 
TÍIeAnnÁm. Di tiAin a$ 'OAtrirA'ó Ann, Ajur bí óa*o 
onm teó. X)o b'^eÁnn tiom 50 mbemn irn' UAn A5 
rnémtig 1 meAf^ nA mbeAnn ^An beAnn aja tflíceÁt 
11 a ITIéine. 

T)einúeAn 511^ bneÁg í beACA ah gAnrúm, zjAti 
cúnAm Aige cÁ bpAg^An An biAt) bíonn uVLatíi *oó te 
Iiajm-o ceAcc' a bAite t>ó, ^An ftnm Aij~e cia aca s 4 

t>em mi c-eA]\pAÓ pl/iuc no uipim, nó ^aoc móp nó 
CAicneAm jjpéme mp An bpogmAp, acc meApAim nAc 
b|:inb cinmne Ap a n-ói^e Ag ha peAtbpAiiinAib -oo 
cmpe*\p a beicéit) peo *oe pÁiméip píop. UÁ matin 
An gA-pf úm neAiriniA]iAc, Ajup ^ac cop$ ^gup pmAcc- 
ugAX) -oo cmppeAp Aip, j;oibbiT) Aip 50 géAp. Sm é 
mA|A "oo cim-pe beACA An g&nftnn. 1r pupup An nut) 
X)o pÁt) ntiAip péACAtnAoiT) piAp An An óige : "bA 
bpe.\j An HAin í put)!" b'péiT)ip 50 pAib pi bpeÁj 
compóp-oAC Ag -oinne Annro if Annpú*o, acc 51*0 50 
bptnbim AopoA Anoip, ni cAbAppAinn mi *oe'n 
beAÚAix) bÁicnij Ap riií 'oe'n Aimpip *oo cAiceAr An 
r5 oit. 

TVpojbtnmeAp mo bicpeACA 1 ^cnuA'ó-cÁ'p. TVpoj- 
btntneAp pgpíbneoipeAcc be peAnn pbmne An bic, 
Agtif 1 gcionn cAmMtb ctnpeAT) cteire inV bÁim it)in 
mo méAnAib, Agup pmneAp lAppAcc Ap rgniobAt) An 
pÁipéAn. 

bíop An f^oib bÁ Áipiúe. bí An bÁ ú*o ptiAp 
pbmc, Agup rrnpe cóm piiAp if cóm pbiuc beir. Dí 
nA*óAnc An An -ocemix) A^Am, acc pm a pAib, 51*0 gup 
tugAp *oÁ ÓAonÁn cipme mónA biom mAp bA jnÁÚAc. 

tlmneAr An 1á úx> lApp^cc Ap An bmp " d " *oo 
•óéAnAtti ; nmneAf "o" An "ocúp ; bí pop ajaiti 50 
pAib cleic aj; pÁp Ap cAob x>eAp *oe'n "o" cum ^d'* 
-oo "óéAnAm *ói. Dí meAfVbAbb opm ; bí mo ptuc teip 
An bpÁipéAn ip mo ceAn^A attiac a^atti. TtmneAp An 
" d " mAp po — 9. 5^ i n Nop a ^ 1 TpÁibbe bí 1 -ocAob 
ciAn *oíom An ptn-óeAcÁn eibe. CtJAbAit) An mÁijipap 
í. T)em pé onm. 

"T)ubAp: beAc ' d ' -oo T)éAnAm," Ap pé, " acc 
nmmp An turnip — '9'; Agur beip p\) *oo bu<MÍ pé 
bÁn-btnble cA^pnA nA nuiciní onm. Kop^p m'ópoóg 85 

im' béAÍ, A^uf pjieAb<yp im' f time be cemneA-p. Di 
An 0^*005 beóncA, acc niofi ctnp An mém pn cofg be 
ITHceAb. 

" Suit) tnA]i a fi^bAif ; An meA^Ann uú u^oto 
biom?" A|A fé, Agtif biiAib fé pciAtb eibe CAjAfnA 
nA -pbmneÁn opm. CpApAf mé pém yu\y ó nA 
btnbbib, Ajuf buAib pé Afu'f Ajup AjAif eibe mé. 

pÁ •óeijieA'ó Ú1A|\ ÚAbb, cui|A Hójm 11 í pÁitbe 
f5fie<yo Aipci. 

'"Oún r>o béAt," A|i pé, "nó jeóbAifi pém An 
oíjieAT) céAT)nA." 

ÚÁmi^ •oo^cA'OAf im' -pA'ÓAfAC; b'péiT)ifi ^ufi cuic 
f A 5 A f ^AigeAcc' tió t?AnncAipe ofirn, mA|\ bA jeÁjAji 
'nA t)iAi*ó ptm gufi moúuije&p *OómnAbb Ó Cpómín 
ip VIójaa flí ^Áibbe A5 -pceAÍtA-ó tnfse oj\m Af 
ppucÁn "oo bí 1 ngA]i *oo'n f50ib. 

"An btrtnb treAbAp ope Anoip?" aj\ An cAibín 
beAj;. T)ubAi]Ac pí é peo córh mÁnÍA mAcÁncA, gu^ 
cÁmi5 b|\íg itn' AnAm, A^tif cpomAp a]a j;Ái]iiT>e. 

" UÁ An ÓtVOÓj; ACCA," Ajl p, Agtlf fltlj; fí UlfACI. 

Híop moctngeAf An piAn aja An bÁcAijt pm, acc 
moctnjeAp ttia|a *oo beA*ó mo ctn-o pobA aj pnÁm 
pÁm' 5IAUA15, Agtif Ap pm píof CAot mo -ófiomA. 
toíop A-p *oeA|A5-tA-pAt) te nÁipe, acu fAoib pipe 511 ji 
be piAn é. 

"An bptnbim at)' gopcugAT)?" Ap pí. 

" Ó, cAppAing teAu," Afi mife 50 púj;Ac, A^up 
pu^ An biAij be^g ÁtAmn peo Ap fvijce ofim A^up Ap 
lon^Am m'óiroóije. Úuj An c-AÍc cnA^, A511P h\ An 
méAp -ptÁn A-p An nóirmc pm. 

"HÁ lei$ A|\ pbeAt) teAt fóp í," aja pí. 

Puai]a p biopÁn -peAitiAn A^u^p fÁiú p újiém' 
mtnnitu|Ae é, A tif Annpn ceAngAit p An mtnnitcpe 86 

be bnÁgATO mo CAróige cótti jAp^A 'y *oÁ ntnob^Ainn 
•oo]\n aij^to Af An j^cbeAr ú*o, * 

" *0Á beAÚ-iiiA|\bAt) tTlíce^t nA TMéi|\e mé," aja 
nnre biom péttl, " ní ctnnjreA'ó fé jjAnnAbtiAic onrn 
jreApoA, acc 50 tnbeAt) tlón^ flí pÁibbe Y A rB 01 ^-" 

Dí ÁÚAr An An rnÁigircin ntiAin *oo connAi|ic ré 
pnn a^ plteAt) aj\ n-Air, rriAn t)o fAOib ré 50 
n'oeACM'ó A11 rbAc-bu&bA*ó nó-t)iAn o|\tnrA. tlíon 
§Ab ré niAtri ó fom onni. 

íé Sui*ó Annrm Anoif coir nA cemeAT), a SeAJÁmín 
Agur bí 1*0' buACAiib 1TIA1Ú peAr'OA," An -peireAn. 

Dí -oeibb nA he-ónpA An An bfAbbA 1 bpo^ur 
•oúmn. Ú115 An mÁigircin ctiAibbe *oo TlónA, ^gur 
*oubAi|\c pé Léi nA hiAÚA *oo trituneAt) t)Aíri-fA. 

Dí pí beA^Án níor rme 'nÁ mire, Agur ní 
bjruAnAr ]aiatti ó fom ceAcc x)o b'^Ann 'nÁ -piiAnAr 
UA1Ú1. 

T)eincí 50 -pAib mcmn neAtritjnÁÚAc aici, Ajuf 
1| % mAic *oo cpeit)im é, rriAtt níon hmnreAT) niAtii Aon 
ní*ó -01 nÁ ctnTrmeóc<yó pí Ain, bí a rne&b&in com ttiaic 
fm. tlíon ÍAbMn p focAÍ béAnÍA tiom An bÁ ú*o. 

'OubnA'ó jun b'iongAncAÓ An beAn a rnÁúAin be 
jéAn-mncbeAcc, ^jjur jti]\ rhúm pí puAij\ nAhéineAnn 
tj'á cbAinn. pé 1 n-Cininn é, bí eob<yp aj TlónA 
ca}a ^ac mriAoi 015 nó cníonnA T^An buAibeAt) niArii 
liom 1 bfur nó ÚAbb. 

*Oo ÚAirbeÁn p An SpÁmn x)Am^ An ^nAinnc^ ir 
An CatjáiÍ ; Ú115 pí cuAinirj; An ní pibib -oom, ir An 
bAinnío^Ain 6ibír nA S^XAn, An " Án btnngir nA 
Spáinne," An b^r únuAigrhéiteAC Aotxn ÍIuait), Agtir 
aja a j^Át) -o'éinmn. 5 01 ^ P fé lri 5° fobtnjúeAc, 
^5 u r f 1 boAr-rA péin nó. -oeóip 'nA ceAnncA. ÚAir- 
beÁn rí An Róitti -oatti iriAn a bpuiL O Tléitb — f5 1 ^ 87 

nA n^Ae-óe&L — cunxA ; Ajjuf tiA rriACAiní cofgAnÚA 

A f r lT1 5° ptt Airmc > rnA t 1 A F ^T 101 " ^ <c 5 éArir)A 
piA*ÓAine " 50 bonb. 

TVéi-pceócAmn 50 bnAÚ ha beAÚAt) teif An jceAóc 
i3*o, A^tif níon ÓAitteAf niArri ó foin a tÁn t)e, acu 
cuineA^ *oeine<vó teir 50 hobAnn. 

Suat) gteó riA -p^ot&ini. fóí cituneAf mf An 
fgoit. "O'péACAf úontn. bí jreAn 'nA feAfAtri An mo 
cut, Agtif An tnÁijiruin A5 ^éACAinu Ain a|\ cniu- 
eAgÍA. 

T>ob' é An -peA'ómAnnAC fgntmcA An ^eAtt ú*o. 
bí cuÍAiú triín-éA'OAig Ain, Agtif boÍAÚA ttnbneAó 
rneóXA Aira, rnAn do beA*ó Af btÁÚAib aj ^Ár imeA'p^ 
jtnnu Aibit> £éAn-UAine. SAoite<yp ah uaija pn ^un 
córii&nÚA *otnne ua^aiL ha botAc^ úd, acu -pÁgAitri 
te hu*óAcc j^tin cÁmig AúnuJAt) méme onrn 'nA diait) 
fú*o. Acc Aon níi) ArnÁm, bí jpuAim Ain pút). Tlí 
*oóca gtj|i ctnn -pé gÁine niAtri av\ 1TlAn T>tibAnc, bí 
^Aiccíof mó|\ An An mÁigifuin noitne. 

V CÁ bptnt t)o teAbAn pAtinAi-pe?" An An jreAn 
•oeónAu^ 1 TttbéAntA. 

Hi feA'OAfA An é An fgAnnnAt) *oo ótnn An tneAn- 
bAtt An An mÁigif an, acu D'fneAgAin f é 1 ng&e'óitg — 

"UÁ fé uVLa™ Annro a^aiti, a *ótnne uAfAit." 

" Cad í An f AgAf únt&bfAA í f m ajau ? ní ctngim 
úú, a T)tnne," An An f eADtnAnnAc fgnú-ocA. 

" Ó, gAbAim pAnt)ún ajac," An An mÁijifa^, 50 
]?Ann, " f AoiteAf 50 nA^Af A5 CAinu te ^Anfún aca 
V o." 

X)o t)tib 1^ do t>eAn$ aj An bp eADtnAnnAc f gnú-ocA. 

"A! if AnnAth *oo cinnceAn -ptiAr if AniiAr te 
pÁir*oe me/' An -peij^eAn, 50 -pocAin, acc 50 bA^AnúAc, 
^Ajur j^eAttAim x>uic 50 n*oiotfAin Ar An eAfonóin 88 pn ; Agtif 50 inó^-irió]A ctnpeAt) mp An Áic feo úú 
cum uéAj\tA "oo tiunneAt) *oo ha pÁift)íb feo, acu "oo 
-|\éi|\ 'o'A'oriiÁt.N pém ir z^n^c^c teAC ceAnjjA aILca 
615111 eite 'oo cleACCA'ó/ , 

ConnAfc glume Thícíl aja cfic, a béAÍ aj cop- 
junje, acc 5 An 5105 Af. 

" > , AifijeAf 50 |\Aib beipc Ag An 'ocemi'ó 1 n*oío- 
iriAomeAf," a^i An feA-óm&nnAC. 

Cui]\ ITlíceÁt boóc cAfAÓu Af ; cÁmig An c-úf- 
tAb|\<N ctnge, acu gibé mí-Át) bí Aifi, ní 1 rntoeAjilA 
'o'ffeAgAi]! fé. 

"Tlí ft»lt An JAffÚn A|A fOgnATTI Agllf ACÁ An 

gei]A|vpeAC teice," aja fé. 

'O'féAc An peA*óinAnnAc aija 50 Cjuimn. 

" ^ ! bíf A5 ót mx)iu ! " 

tlmne ITHce&t lAffAÓc A|\ pÁfgAt) CAbAifc *o'Á 
fgópnAig, acc 1 n-ionA*o An ubAitb 'oo ctniiAitu, ca-o 
*oo *óéMifA*ó fé acu bfeic aja ctuAif Aifi fém. 

"Á! ctnjpm," Ap An feAt)mAnnAc, "acaoi boTDAf." 

T^Áif irh fé nA cmn, 'o'Áipirh fé nA h-AnmAnnA mf 
An beAbAf f iA-ónAife. 

" UÁ ttia|\ -oo f AOile<vp," A-p fé, " uÁ "oeic gcmn if 
cni pcit) bÁiú|AeAC, acc ceiúfe pici*o 'oo féip An 
te^b^vif feo; An trmgifaf bot)Aji Af meif^e, gAn 
ftriAcu A-p nA pÁifoíb 'nÁ fiAn rnúmce!" 

'Óftii'o míceÁt teif, Aguf *oac bÁn-goftn aij% 
tlu^ fé Aj\ eAfbAÍb cAfóige Aif. CAf An peAT)- 
mAnnAC aija 50 cApAi*ó. 

" TIÁ ctn^ AijneAf of m ; fÁ$ mo jiA*óAfc," Af fé 
s° f^f^AC. ^Af ^íceÁt bocc Af a coif 50 túbcA 
Lj\ifce, A^nf 'oo fnÁiTÍi fé An T)0|iuf attiac. 

Tluj; An fe^vúmAnnAc a]\ blúi]\e ÓAitce, T)em pé 
Ati An gcl&ji rmb A^iif do fgfíob fé ceifu Aip. 8 9 

"]TéACAiT> opm," An yéy beif íia f^otÁiníb. 

Tlíofi §ÁbAt> t)ó An c-ója-oujat) pn, rriAn x)o bíomAn 
50 léin A5 ctin nA fút úní*o. 

" A]\ yogtAitneAbAn An floinnc, nó 50 h-Áijnce 
An -oneAiri if fine AgAib?" 

tlíon ctnn A1C1TD aca a íáttia 1 n-Ái]voe, rtiAn bA 
jnÁÚAÓ teo nuAin -o'fiAftttngeA'ó IDíceÁb ceijx 
T)iob. 

" An bpiit émne Ann-p o -oo |Aéit)ceócAt) An éeifu 
pn *o&m ? " 

tlíon ctnn émne aca con -oíob. 

"1p -OAVUmcmneAc An -oneAni pb, acc if t)óca 
nAc onAib acá An tocc, acu An bAn rnúinceóin." 

"LéigfeAT) An ceifc *oíb — tlomn cóax) if ceicne 
teAÚ-pmgmní 50 co*onorriAC it)in fé bACAÓAib 'oéAg, 

1f CAbA1|A *OAÍTl-fA An fUlgteAÓ." 

"UAb<Mn teAÚ-|iAob x>o 5AÓ bACAc if congAib 
-pém CAiftnún," aja guc beAj, 50 teAC-eAjÍAc. 

"UijjeAt) An fneA^Afúóin im' pA*ónAife," An An 
-peA'ómAnnAC, Ajtif btiAiL tlónA Hi/pÁitbe 50 rnÁnlA, 
50 ciúm, j?Á n-A *óém. Ctnn fé ceifc tnnúi, A^iif 
ceifc eile, A^iif ceifu eite fóf, acc -o'fneAgAin ji 
iAt) a|a fA-o, 50 |\éi*ó, 50 tnin. 

T) , imcig An gniiAim t)Á ceAnnAigcib. 

" CAit)é An u-AOf uu, a temb?" An fé. 

ÍÉ> Oeic nibbiA'cnA/' An p. 

" 1f món í a cult) mncteACUA," An fé 50 h-ífeAÍ. 

"Thúin An mÁigifcin 50 itiaic mé, ní beAt) Aon 
™<mu lonnAm triAnA tnbeA*ó é." 

" 'SeAt), b'£éiT)in é," aja An feA*órnAnnAc, "aóc 
meAfAim 50 bptnt níof mó vo' ceAnn-fA, 'nÁ 'nA 
ceAnn pém." 

ÚÁmig rneif ne&ó An An ^CAitín mbeA^, ^gtif An go 

ci teirf^éAt An i7iÁiji]xip -oo gAbÁil, ÍAbAip pi puAf 
50 meitme&c. 

" X)o péit)ceócAinn ceApcA níop c]uiAi*óe 'nÁ t>o 
cuijup o]\m." 

"1f 111AIC t)o c|tei*oiTTi tti," Agup ctnrrnt pé a ptuc 
te n-A b<Mf. 

"UAbAip mAiceATrinAf 'oo'n itiAigifcip bocu ! rÁ 
pé meACA, acc ní ptnt pé bo'óó.p 'nÁ nieipge. UÁ pé 
pojturncA teip ; t>o pémuij pé ceipc t)Atii-pA t)o úeip 
Afi triópÁn eite." 

TVpé&c Ati peAT>rriAnnAc 50 CA]AÚAnnAÓ tnpúi, ip *oo 
jÁip pé ; b'péi-oifi 50 |\Aib CAitín beAg mp An tnbAite 
Aige pém. 

" CtoipjreA'o An ceipc út>, ip péi'óceócA'o í/' aja p é 
50 mó*óiriA|iAC. 

H115 pí A|i ceipc, ctnrmb pi An clÁp t>ub, §ÍAn pí 
é, if pgpíob pí Aip rnAji teAnAf, Agup An peA*óiriAnnAc 
'5Á pAipe :— 

Cuipirn ceipc opu, a pgot-rhÁijifcip : 
T)Á mbeA'ó a^ac cup& beAt) "oéAnuA x)e óÁpúAnn 
That would contain five pints x>e jé&p-Trieit>5 nó 

bbAUAC, 

I demand how many solid inches *oo bí \&n ÁpÚAC? 

T)'péAc An jreATDtnAnnAC a|a T1Ó]ia, 'o'^óac pé aja An 

gclÁp *oub, triAccntnj pé aja feAt) uArriAiUl, jtAcrotiit; pé 

AJA JApftm 1 bpU^ 1]" CALL 1f télgeA-OAIA Of A COTriAIJU 

"Good," Ap pei^eAn, acc pAoitmi nÁp cuaL<vit) pé 
5105 tiACA, mA|\ x)o bí a f úite ceAn^Aitce 'oo'n cÍaja 
•oub. 

^Á 'óeipeA'ó *oo cpíocntng pé a cult) ^nócA. 

"S^Aipió Anoif," Ap pé, " A^up imciji-ó a bAite ? 
ip bíofj pubc A^Aib ; A^up mÁ cÁ nAOTÓeAn 'p A bAite 
1-0' -óiAi-ó-pe, a TIójaa, cAbAif An teAccopóm peo *óó 9i 

Agllf ^bAlfl bet)' TTI&UMfl £0 JCUipiTTl ceAcuAipeAcc 
CU1C1 A1J\e TTIA1C t)0 CAbA1f\U THIIC." 

Ctnrrnb -pé a héA*OAn if a beACA. bí éA*o 0|\m 
beif. 'O'féAC ft i*oi|\ An /oÁ ftnb Atjtr. bí t)eó|\ A-p 

A 5flUA1*Ó. 

"Cat) cá uaic?" aja fé. 
"An TttÁigifciji," a^ p-pe. 

tí)Ain fé beA^nAc jfieim Af a béAb íocuAifi be 
n-A pActAito. 

"faíof) teif An coji fo," aj\ fei^eAn. 
XVuiribtnj; fí *óó. III. 

13íomA'p 50 moc bÁ'fA n'A bÁfiAÓ qitnnmgúe a^ 
*oo|iUf nA fgoibe. t)í > Ooirm&bb Ó Cpómín, if a 
•ófvotn tei|^ An n*oo|AUf , Ag cmiax) beAÚ-beAnn -oe f Aj<s-p 
•oÁm — "fgob&ipí nA fgcnbe 'oMofA'ó nA cboÓA, *oá 
bpéA'opAi'óe a ^cojAinc." 

Sgiob 'ottme éigm a bAijiéAT) *oe *ÓoirmAbb; bu&ib 
•otnne -ppeAÓ aja An mbAi|\éA-o, if funneArriAf\ biAC|\óix) 
coife *oe 50 c<vpAit). Tlío|\ ÚAicmg -pé pn be 'OotrmAbb, 
A^iif 11115 fé A|\ óúb cinn ofunfA 50 jreAjigAC. 

" bog 'oiom/' Aj\ rnife. 

"TH bogfAt), 50 mbéAfvpAifi fÁ-pAtri t)Am," aja fé. 

faí longnAt) o-prn, m^ji *oo jtéi'óciijeAf-'pA if 
*Ootiin&bb be céibe 50 m&n-iriAic 1 gcorhnui-oe, acu 
An coji fo bíomAji A5 -pAnncugAt) a céibe 50 poc- 
itiA]\ mA|A *oo bí nA ^&jifúin eibe "o'aja ngfuofAt). 
Coírm<NOf vo b'eA*ó pnn. £Á *óeijAeA*ó 'oo buAib- 
eAiriA|A a céibe 50 ceAnn, acu 1 bÁj\ An Acj\Ainn cia 
ciocjtat) caji cúmne nA -pgoibe a noeAf ojY&mn acc 
WíceÁb nA TTIéif\e, 50 fthgue fei^tjte. 9 2 

txii^ yé aja hÁ}\]\ cltiAire ofim-fA 1-p aja *ÓoTrmAVl, 

i r D0 r5 in p r^ r 1rm 5° C1tl 5* 

*Oo co^Ain 5A]\rún te ^Ajvpún eite — "UÁ éA*o Afi 
*ÓomnAÍt te SeAJÁmín," 

"An bpnt tlónA tlí FÁitbe Annro?" aja An 
rnÁigircin. 

"tlí jrtnt ir ní beit) 50 ^óiL," aji ré 50 hAcinn- 
reAÓ, 'j^Á ^tieA^n^t) pém, " Agtir ní bi?tnlirn-|-e féw 
An fójn&tri m*oiu Leir." 

"Uéitn-ó a bAite Anoir," aji -pé, c< 1-p bíoó reAcc- 
riiAin fAOine A^Aib. Tléi'ócijp'ó te n-A céite ; nÁ 
ctoipm 50 mbei*ó Aon cnoit) eA*onAib, nó bAmpeAT) 
An cnoiceAnn *o'|?eAn nA bntnjne mp An cpeAcctriAin 
feo cusAinn." 

> , yéAC > OoTrmAVl50 h-eArurhAÍ eAfAonuAC onrn-rA, 
ir xD'féACAf Ain mp An jnocc céA'onA; acc Aon ní*ó 
AtnÁm, -oo ctnn An rnÁijiran fguAb im' tÁiiti, íy 
*oubAi|AU \é tiom An t,uAicneA*ó ir An *oeAnnAc t>o 
-pjtiAbAt) AtnAc^ 51*0 gun t>ói§ Liom Anoif 50 n*oéAn- 
j?at> |*é é f o 1 5CÁf nAÓ rnbeAt) AiújneAr ajatti jrém 
Ajur A5 TDotnnAUl. 

Stn*ó ré jrém An a caúaoin; ctnn yé a 'óá *óeÁn- 
nAinn t?Á n-A -pmeigín Agtif úorntng ré aja CAinc teir 
^ém. tlíon ctnn fé ftnrn ionnArn-rA. Sui-oeAf An 
mo conA-giub if -o'fAineAr é. 

"TpuAin An CAitín beAg a 5tnt)e o'n mbo*oAc 

1r beA^ An LéijeAnn acá 'nA plAorg ftm. Tlí pint 
Ann acc ^Ai^ín sIujajaac. UmgeAnn ré An g^e* 01 ^ 
^o -oiAn-niAic, acc cÁ bneir tíiójvóáLa Aip a uei^eAn 
ai]a. T)eipreAn Uotn ^un peACA cAbA|\ÚA é, acc 
bm-óeACAf le X)ia, ní ^em T)núife mip ; ''—bAin -pé 
^Lón Ar An -pui-oeAcÁn Le n-A *óonn. 93 

*0'éi|\i§ -pé 'n-A ftn*óe Annpn ; •ójuii'o fé teif An 
tvoojuif; cuAlAf 5^ó|A nA heocfiAc ; jÍAcvóAf 50 
huAirinAc — " nÁ cuifi An jLvp opin." Caj* An eoÓAip 
in]" An T)0}uif, Agtif cuiji -peifeAn a ceAnn 1-pueAc. 

"Á! a SeAJÁmín, níop ctnriimjeAf ofic, -pgemn a 
bAite Anoif, mo buAÓAitt rriAiú," A^up geAttAim tDuic 
gup *óeineAf "oeAbAt). IV. 

UÁ tlófiA Tlí pÁiUbe b]\eoice," A|i mo ™ácaiji. 
<4 Puacc, 1-p t)óca?" A|\ rmfe 50 neArhftnrn- 
eAiiiAit, 51*0 50 fiAifa rneAjiÁn irn' ceAnn Aguf cjuc im' 

bAÍÍAllí). 

Ctnfi mo iriÁCAi|\ miAf p|\ÁUAi-óe ajv ™'a jai*ó auiac 
Ajtif 5]Aeim éifg, acu níoj\ b'£éi'oijAbiom-f a a mbÍAip 
eA*ó. 

"tflAife, cA*o cÁ o|vu, nó caji §Aib x>o jjoite?" 

CflOtTIAf A|\ 50b. 

"1T)o 5|A^t) cú; AUA01 bfieóiue, if bAogóbAÓ; uÁ 

c'éAt)An Ajl 'OeAjAJ-tAf A*Ó." 

lí)iiAib p cpocAn tnfge aji ttnb óf cionn nA 
cemeAt). 

" CAIU^eAt) "00 COf A T)'f OÉflUJAX) AgUf CÚ CUJl A 
COT/tAT)." 

"tlí CAICfl]!," A|l mi]^e 50 T)ÁnA '0JA0C-tAb< v f1C<\C, 

"acc CAiq:eA"o Tló^& tlí pÁitbe "o'^eicpn ; bí p 50 

1T1A1C tlOin Afl f50lb, AJUf ní £uit J01OC OflTTl acc 

fgeón, rriAp *otibAi]Ac An mÁigi^cip nÁ beAt) ji 1 bfA*o 
a|\ An -p A050X fo." 

Hi *oubAif\r An mÁiJifdfi a beicéiT) feo, acc ir 
rócA 5ti|A irieAttA-p iné jréin 50 nx)ubAi|ic. 94 

'Mll&ife, ciopnbAt) Ain nÁn teig -uinc," A]\ fí. 

Le n-A linn pn ÚÁ11115 m'AÚAin irueAÓ. 

" AuÁ An CAitín beA^ út) aj T)ut aja cút," A]1 
^eiveAn; u ní cmnp*ó fi An cfeAcxmAin *oi. 13a T>eAr 
An teAnb í ; connAnc 50 mitiic Ag An bpobAÍ í le 
coir a inÁÚA]\, Agtif mun& mbeA-ó nA-ÓAjic id' cút -oo 
cíjreÁ 50 ]^Aib gA^An a tiACAn a$ ^AbÁit *oi. Ú115 fí 
An jTiAoi tJAit), beAnnAcu nA tignÁf be n' An.vm. 

" SAOiteAf nAc |\Aib p *onoc-flÁmceAc Ati Aon 
con, Agur 50 |\Aib piot) bneÁj -pobbÁm tnnúi 1 
jcomnui-oe/' An mo mÁÚAin. 

" HleAbbAnn An tdac *OAome," An feifeAn. 

Útnc mo cnoi'óe im' ctiAb. T)o cAbAnpMv.n mé 
fém An a -pon. Dí biúj im' cbtiAif, ir nmnce im' 
mcmn. CtnneA^ cneA*o ArAm. TV^éAÓ m'ACAin ojmi 

"Uaja 1 beic cu^Am," a|a fé. 

fóuAit fé bÁrri An mo ttiAbArnn, nug fé An cuirbmn 
onm. 

" Ctnn a co*obAt) An beAnb -po, cÁ rriAn a beAt> 
pAbnAr Ain/' An yé. 

TH beig^eAt) eA^ÍA *ÓAm a nÁt) ueir nAc nAib 
émní*ó onm, Agur "oob' éigeAn # oom jjeibleAT) *óó 50 
bom-bÁicneAc. 

"pÁn jta'oa An An mÁigircin; ctnn fé f^AnnnA., 
An An beAnb bocc," An mo mÁÚAin. 

CuineAt) a cox)Ia*ó mé. 

"Hi ctncpt) néAb onm," aji .i»re biom fern, acc, 
mAn pn jrém, ní nAbAf 1 bpvo irrT buije 50 nAbAr 1m' 
cnAp cot/Iaca. 

UAitib^eAT) x)om An oit)ce úv 50 nAib HónA A5 
mtnneA'ó AmnÁm tDAm An m-pe coif AbAnn, 50 nAib 
bbÁÚA A5 fÁf Ann, gun bAibigeAf bÁn "otnnn -oiob 95 

Aj;tif gup T>emeAf pleAfj t>o TIo^a *óíob, 50 fiAib 
bAiuín ajaiti A^tif gun úóÓAf pop pÁ pne&triAib 
An ctucAinicín, 50 bpuAnAp An c-ubAiUUn rmbif 
Ann Ajjup gun pgtnbeAp "oi-pe é/ Sub *oo bí An 
u-ubAiVlín, 'OAn tiorn, pgtnbce A^Atn, x>o tÁmig 
ttlíceÁt nA tTléine be pL<yicín *onAoix)eAccA ip *oo 
buAib pé ipe béi mp An rnbACAf — 

" Am ac 50 pbAiceATrmAf LeAc, a tlón' Hi ^Áibbe," 
An f é. 

T)o jimneAt), t)An biom, cobún geAb t)i, if "oo be&t 
fí a pjjiAcÁm, Agtif "o'eiueAÍt p 50 néAb&ib neitrie. 

T)o iriúfgÍAp Ap mo co*oLa*ó be jeic. CuAÍAf 
MiÁb cox)b&CA mo íftÁúAn 50 néit> fOCAin, AJUp bí 
m'AÚAitt Ag pnAnnuAnnAij 50 -pÁtti, rriAn bA gnÁúAÓ. 

T)'éAbtjigeAf Af An beAbAi*ó, cAjrpAingeAr An 
TnAi*oe" btnbg Af An n*oonup, 'o'Á^'otiijeAf An ÍAifce 
50 bog byieAj if T)o -pgemneAf aiuac pÁ t)núc€ nA 
homce. ^O'pÁgAp An 'oeAng-beAÚAt) An óóriibA im' 

•Ó1A1I). 

Dí Áic córhntn'óe 11ónA cirnceAbb *oÁ triibe tiAitn 
An An "ouAob ceAp *oe'n AbAinn TliAbAÓ. ConnAnc 
1 bpA*o uAim béAf pottnp Agtip "óeineAp Ain. 

Tlí piAib néAríiAipeAcc nÁ eAgbA púcAi*óe oj\m An 
con fo, 51*0 50 -pAbAf meAu^ 50 beón ajv iiAinib 
eibe. 

LeAnAf An id'ajaid pop An cunnAÓ Ag pneAb^vó 
ó cúnuóig 50 cúpuóig, ^SUf mÁ éinig ceAnc pjvAoij 
be jÁin nó nAopgAÓ te pgneAt), níoji ctnneAf pnrn 
ionnuA. 

T)o -ppoifeAf pÁ *óeineAt) An pimneóg rnAji a 
bpACA An pobup Dí connÁn jeAÍAi^e mp An "ooiriAn 
tiA]% Agup 5A0Ú ionnpuAj\ Ag -pe-meA-o a n*oeAp 
Tlí n&ib pinnn éAt)Aij 0|\m. T)o pnÁihAp puAf An 9 6 

cnó bó 1 t)UAob ciAn *oe'n nj, Aguf "o'féACAf 50 
c|\uirm ifceAc unit) An bftnnneóig. 

Sm í Amif Am í ^An Amn Af Aguf a gfUAj; bpeÁg 
bw'óe A5 pteAt) Lei, a mÁÚAip Ag UAbAipc "oige J1 

Anoif If Afíf, ^5^f ^5 JAbÁlt pA1T)|AÍn 50 -OÚt]\ AC- 

cac, Ajjuf Hon a a$ cAinc if Ag bAoc-CAinc téi pém. 
*OÁ óigeACc *oo bíop, bí por ajatti 50 nAib An 

f^TÍlAltl U1]\C1, mAf Af UAIfUb T)0 CU1f fí A tÁlmíní 

mine ge^ÍA AtriAC caji An gcintc, ^gur x>o corntng 

p Af CÓniA1}\eAt1l Af tlA ffACACAlb. TVféACAT) An 

mÁCAin tnnci 50 bnónAó, Ajuf cít)inn 50 gcuineAt) 
H cnop An pATonín Le n-A béitín cAnAi*óe. 

T) , féACAf fUAf An An fpéin Agup fAOiteAf 50 
bf^cAf TlófA Ann, rriAn a CAi'obpeA'ó -oom. 

t)í An rnAig-oín 50 lonnnAó Y A 'oouiAn ceAf— 
•o'AicmjeAf 50 *oiAn-TriAic nA féAÍcA pn, mAn if 
jnÁúAÓ le x)Aomib nÁc bftnt clog nÁ UAineAT>óin 
aca f éAÓAinc 1 n*oeineAt) nA hoi*óce An An 'ocnAij'oín 
nuAin *oo ceAfCtngeAf uaúa bneic 50 moc An AonAÓ 
nó AifneAnn. 

Útnu néitxín Agtif eAnbAbt ceineA*ó teip unit) 
An ppéin 'f A *ooTTiAn coin, teig VS^ca géAnnA An 
vnACAine 1 n^Af *oom gÍAOX) a^ca, ir ctnn j;AnnT)At 'nA 
nieAfg hÁ-*oÁ-T)Á géAn Ájvo Af mAn fAbAt) 50 nAib 
nu*o 615m A5 ceAÓc. 

D'féACAf fÁ t)ém nA ngéAnnA. ConnAnc feAn 
A5 cun *oe cugAm 50 oug cnéAn. TVpyineAf é 50 
TréAn-nAX)AncAc a^ T)éAnAm onm. T) , féAc fé 1 bpup 
ir caVL *Óntnx) bAnAÍcnA tlónA An comneAÍ cum nA 
rumneóiije, ctnc An polur An m'AJAvó, ^uf con- 
nAinc m'ACAin mé. tlic pé cugAm — 

"A CA1C1f, CAT) UÁ AgAC "o'Á T)éAnAítl Annfo?" 

A^ur do fgiob fé An a bACA^Amn mé. 97 

ftíof rni' ttnge An ye&t> t>á thí. 'OubnA'OAn 50 
jiAib ^n n&rhAiUl opm pém, Agur 50 nAbAf A5 
gtACOAC An HónA. UÁimg a rnÁCAin 50 rmnic Arn' 
£eicrmc. 

puAnAf ror fÁ "óeineAT), acc bí HónA ,j p& cilt, 
A^ur bí An rAogAt 'oub *ooncA. UÁ rí ór cionn 
c^og&T) bt/iA*ÓAn Y Ari úifi. 

1]" aiu An rAOJAÍ é. UÁ "oIaoi td'a ^nuAig biii'óe 
Y°Y A 5 Arn > A 5 <J f ^íon cAiUte&r niArh An ceAÓr ú*o vo 
rhúm rí t)om An •óeitb nA h6ónpA An tÁ eAnnAij ú*o 
jtat) ó 1 rjjoit An T)oiníin. ...... 


, „„„ 


„.„„„„„„„ „„, 


•M. •• 


t) 


^^^^$í 


Tj^^^s^^; 


*#" 


Ui 


STJrstV'— 'v^o^ 


OO*^ iS^ArT*^? 


Plp 


íA 


i^r^^g^j 


fi^j-gx^ 


\jfi^ 
beAn An leASA Page 3, line i. f einm món, large farm ; CiAnnAi§e, Kerry ; £Ainm- 

úeAn, ^Ainm, call, ^AinmceAn, is called ; Cúm 

t/tntnne, name of place. 
„ „2. •óÁ rrnbe acjaa nó mor mó, two thousand acres or 

rather more (mó). 
tt a 3- Stearin irmue fern, glen by herself = almost a glen 

in size. 
n tt 4- piÁútngeAnn, dwells, inhabits. 
„ „ 5. mA'OA'ó ntiA-ó, fox ; -pob&n or lolAn, eagle ; f iac 'oub, 

raven. 
„ „ 6. -peAbAc, hawk. 
tt t> 7- V^utf stream, fnuúÁm, pi. ; 'gÁ fueAbtA'ó -pém be 

-pÁtiAi'ó, hurling themselves down hill. 
„ „ 8. i?Aibb, rock,//. -pAibbeAcA; Aitb, rock; AbA, river; 

^bónAc, tuneful, voiceful ; ^An^Ao, violent (in 

flood; ; -pnÁmAX), swimming, creeping. 
tt tt 9- ftiiomAT) (spinning), winding ; cunnAc, gen, cunnAig, 

marsh. 
„ ,, 10. bóúAn, road ; -imeAbb, border, edge. 
„ „ 11. fbiAb, mountain, pi. -pbéibce. . 
„ „ 12. Anoif if Anif , now and again ; cajv beAn, beyond the 

main. 
tt tt x 3« ciof , rent ; An cior, on rent ; con^Aib, keep, hold ; 

ní cóin^beócATóir, (they) would not keep ; a >oó, 

about two . . . 
tt v J 5- 'oeitt» say ; 'oetncí, it used to be said ; 50 nAib, that 

there was; mívÁ'ó éi^m, some misfortune; An 

ceAnn, on the head of, hanging over. 
fl „ 16, > oeineA , o •OAome bAOúA, foolish people used to say ; 

•pAtriAil, an apparition, a ghost, sprite; •o'Á feic» 

TWSi appearing, being seen, IOO VOCABULARY. 

Page 3, line 17. flmn, slate, gen. rl/mne; cig flmne, house roofed 

with slate; cuj\úa ftÍÁf 'tiA LÁp, erected in the 

middle (of the farm). 
„ „ 18. ciaIIiíiaj\, adj.pl. ciaILi1ia|aa, sensible; •OAop, dear; 

j\ó-t)ao]a, too dear. 
n n *9- cpeAc, spoil, rob; 50 ^c^veAc-pAt) ri, would beggar ; 

U05, take, occupy; uó^a-ó, v. cond. t would take. 
,, ,, 20. acc Aon ní-ó A1Í1Á111, (but one thing), however; 1 

n-Áijvoe, vacant for letting purposes. 
., „ 21. UA111A1LL tfiAiú, good space of time ; -£U\\ cAfAt) . . . 

rtige, happened to come along. 
„ „ 22. fipe, emphatic for \\ ; UApATÓ, quickly. 
Page 4, line 1. x)o b'eAx) i, she was; t>aú (colour), 'oacaitiai'L, light- 
some of countenance, fair-skinned, good-looking; 

50 teójA, enough. 
„ „ 2. CAile, girl (term not complimentary) ; cui^pnu, 

understanding ; 5A11, without ; Antif o if Armr* út>, 

here and there. 
» » 3- TAobA|\ . . . (edge), cold stare. 
; , „ 4. -pAiuceAf, awe, fear; cjveit), believe; ni ó|\ei , o|?eA , ó, 

would not give heed to ; cuL-cAinu, slander, back- 
biting. 
„ „ 6. ceArmtng, buy ; -co ceAnnu ig, bought ; t^aua, flock: 

caojaa, a sheep, gen. pi. caojaac. 
it » 7« *>o b'é ... it was (just) the place to put; VUiti, 

flank. 
„ „ 8. |veAifiA|A, fleshy, thick; triéiú, fat, succulent; AinAc 

■pÁ'n r;cnoc, out on the hill. 
tt t > 9- Cj\éA , oAi'óe, shepherd ; 'ha bf eix>iL, attending them. 
„ 10. fÁ n-A fúiL fém, herself looking on ; 50 itiójvóáIaó, 

proudly, with pardonable pride ; rn ACAijAe bó, a 

number ("bawn") of milch cows ; x>'Á ^cpux), being 

milked. 
„ „11. ceAc]\A]A dam, four women. 
,, ., 12. C|\ur£Án cige, house-furniture ; jrutuijAr-eAc, in 

abundance, abundantly; leAOAÍ'ó, bed, pi. LeAp- 

CAÓA. 

„ ,, 13. lomtjAu'je, couches; bor£Ait)e, boxes, trunks; cótfi- 
j\ Ait>e, chests ; cAÚAoijAeACA, chairs. 

,, ,, 14. 'ha úeAnnuA fAin, along with that, in addition to 
that; ceAnnuA, in other cases means support, a 
prop, also difficulty: cÁ fé 1 t)ueAnnuA, he is in a VOCABULARY. IOI 

difficulty (hard-pressed) ; fA§Af, kind, or sort ; 

biA"ó, food, gen. bit); x>eoc, drink, gen. X)ije; 

(-oo) be<yó, would be. 
Page 4, line 15. a^ ueapoAbAib, wanting, required ; 1 T)ci§, in a house. 
„ „ 16. da gnÁúAó . . . her usual employment ... to be 

(beic). 
,, „ 17. rÍAicín, a small rod ; cAiúpéibwn, gen., woodbine. 
„ „ 18. Ar^Aibb, arm-pit, oxter; cú óíocnAc, voracious hound; 

cótfi h-Ájvo be, as tall as ; bnoniAc, colt, reAnjAAc, 

filly, foal. 
„ „ 19. be n-A coir, accompanying her. 

„ „ 20. A|\ bÁnn f Aibbe, on the top or point of a rock or cliff. 
„ „ 22. fVA'OAjAc, sight, power of seeing ; com ^óaja r&m . . 

so keen as to enable her . . . 
„ ,, 23. cómAineAm, reckon, count; rnieA^, amongst; iu 

mbeA-nu, the peaks (of the mountains). 
„ „ 24. AO'ÓAijAe, herdsman; f^Áú fAibbe, shelter of a cliff; 

nó, or ; An, on ; cÁn]\ 1 n-Áijvoe (front parts up- 
ward), lying on back. 
>» >» 2 5- pbÁf mín, smooth-grassed slope ; An bob^ ah cnuic, 

on the side or face of the hill. 
„ „ 26. Aon feAn, no man ; acc Am Ám, except. 
„ ,, 27. ^0 b'éi^eAn -oo-rAn, he was obliged or compelled; a 

bóÚA|\ t>o cAbAinc aij\, to depart, take himself 

away. 
„ ,, 28. 'o'éir, after; t>o niActigAX), to drive to a level place 

for the night, to " bawn." 
,, „ 29. 'otib cum co-oIaua, go for night's rest; cómunrAn, 

gen. of cóíúunrA, neighbour. 
,, „ 30. uajv ueójAAinn, beyond the boundary or precincts." 
,, „ 31. cAibíníb Aimpne (time-girls), serving maids; ntit) 

céA-onA, same thing. 
„ „ 32. beAn bAinne (milk-woman), dairy-maid; t>o co'obAX), 

used to sleep, slept. 
if %f 33« feomuA uacua]aac, upper chamber. 
Page 5, line 1. ir AnnAth -oo bAbjAAX), it was seldom (Ann<vm) used 

to speak, or did speak ; tdo b'é ^no, it was the 

duty. 
„ „ 2. 5AÓ oix)ce, each night ; comneAbb An bAfAX), lighted 

candle. 
„ ., 3. buAÍAó aja bono, place on a table ; coif , by the side 

of. I02 VOCABULARY. 

Page 5, line 4. ioeibiún nó A-oAinr;, pillow or bolster; cóinmjA'ó, 

dress or prepare ; aj\ ceAnn, at head of. 
„ 5. bj\Aicbin (bjAAu, covering, bin, gen. of bion, flax), 

sheet; ctnbue, quilt (not a borrowed word); x>o 

beACAX), to spread ; g An AigneAr, no conversation. 
,, 6. niof wo, further, anymore; ni (5A11) . . . nior mó, 

no more. 
,, 7. 5f\eAnnAriiAn, odd, strange; gneAnnniAn, pleasant, 

agreeable. 
„ 8. 5105, a tittle ; beA£ nÁc, almost. 
,, 9. nmneAf, I did; bÁn.-oíceAbb, full-best; "level" best, 

cótnn.ÁTÓ x)o cun, draw into conversation. 
., 10. ifooróóe (m rAnc oixbce), night in general ; nioj\ . . . 

niAiúeA|% no good for me, effort useless. 
„ 11. be ^eiu, abruptly, with a start. 
„ 12. 1 ^cóniAin, for, in preparation for; bjvÁÚAn -01 (brother), 

friend to her. 
„ 13. 1nt)iACAib Coin, East Indies, India; 1 ^cÁr, in order 

that; Á1C cornntn'óúe, dwelling-place. 
,, 14. 50 tubeA-6 Ai^e, he would have ; nuAin, when ; cioc- 

f ax), would come. 
„ 16. A|\ ceAnn eibe, said another one. 
., 17. mAcÁnuA, honest; mÁnbA, mild, modest; ní x>óig, do 

not think. 
,, 18. mAnbócAX), would kill; rgiAÚÁn beAÚAin (leather- 
wing), bat. 
„ 19. cax) if Air»m xm, Átn ? what is her name, though 

(Ám) ? 
,, 20. ni -peAX>An = ni bftnb fior AgArn, I do not know; 

x>oniAn b|AAon&c (tearful world), a figure of speech ; 

Anglo-Irish, I don't know, "in the world" ; gbAot), 

call, 5b&ox)Aitn, I call (her). 
„ 21. beAfAinm, nick-name; beAn An beArA (bior, a fairy 

fort), a woman of mystery ; 51*6 gun mon. An nÁiné 

x)úmnbeiú, although it is a great shame for us to be. 
„ 22. cúb-ÓAinc, back-biting; mAn, because. 
„ 23. cium cAncAnnAc, quiet, loving. 
„ 24. bAib (prosperity) Ó t3ia . . . God bless the work. 
„ 25. be An pubAib (travelling woman), beggar-woman ; 

beir, to; cAibinib, girls {dat.pl.) 
„ 26. beir pn (with that), at that time, particular time. 
„ 27. letg, let. VOCABULARY. 103 

Page 5, line 28. uittpéirc *on, huge beast of a hound j te tva coir, 

by her side ; AihAruA , bark ; 'lÁn-gtópAó, full- 
sounding. 
Page 6, line 1. Air ce, out of her ; cot^, vicious attitude, ready for, 

attack ; rtonnr/A'ó, hair 
„ „ 2. rntnneÁt, neck. 
„ „ 3. rAot, (wolf), name of the hound ; Ltng ríor 50 -oiAin 

('oéA'ÓAin?), lie down at once. 
,, „ 4. rtnrn mnce, did not notice. 
„ ,, 5. ^tAtn, bark of defiance. 
„ „ 6. At>ei|\im LeAu, I say again ; nÁ bíox> . 3 . be not afraid, 

poor woman. 
„ „ 8. níojA tei^ An cú tnnúe ^un, . . ., the hound did not 

pretend that, did not " let on " that. 
„ „ 9. 'iia bnoUlAc (in her breast), part of body below the 

throat ; ÚAnnAm^ rí, she pulled forth. 
„ „ 10. tnpt/ir, instrument ; cemeA'ó, of fire, fire-arm ; 

r 5A01L, open, let go ; piléAn, shot. 
i t ., 11. rntnnjreA-o-rA, I shall teach; neAtfiftnm -oo cun, to 

put little heed (neAtfiftnm). 
„ „ 12. rnV cuit) Aignif, in my address or conversation. 
„ „ 13. Ar^Aitt, arm-pit, oxter ; 1 -oceAnncA, along with. 
„ „ 14. -pÁ'ti jcnoc, out on the mountain; 50 rnín mÁnuA, 

meekly, modestly. 
„ „ 15. mA|\ bA gnÁÚAc, usually, as usual ; 51X), although ; 

cnÁf) cnoix>e, vexation of heart. 
„ „ 16. ^An por, secretly, without showing it; bAiUl-cn.iú or 

bAil1ic]MÚ, trembling of limbs. 
„ „ 17. reAO Anoir, well now {an exclamation) ; nÁó /oeAf . . ., 

how nice, what a nice . . . 
„ „ 18. cAiLin ha ^ceAf.c, of the hens, hen-maid. 
„ „ 19. t)A|a ro 'pir rút), by this and that; m h-ionnuAoib, 

it is no trust, it is not safe, not to be trusted. 
„ „ 20. ctiroeAccA, company, in company with, in the pre- 
sence of; a leiúénD, the like. 
„ „ 21. piioth, an action ; feic, see; -pACAtJAr, was seen ; ni 

fAcAúAf, was not seen; j\iAtn, ever; rgemn, hie 

away; r^emnr/eAt), I shall fly henceforth (iÁiú- 

neAc). 
n » 2 3- HÁbA'ó, obligation, necessity. 
„ „ 24. geóbAin. or §eAbAij\, you shall get; ttiAncAigeAcc. 

borne forward {primary meaning, on horseback). 104 VOCABULARY. 

Page 6, line 25. An eA-6 ? is it so ? 

„ „ 26. 'peA'ó, it is so, yes; 50 T>íneAó, just so; piAibrnb, 

^UAibne, shoulders; cnrrcoAC T>eAr, nice covering. 
„ ,, 27. cbucmAn, warm, well-sheltered; mAcfbuAg, goodly 

company ; at>' úionnb&cAn, conveying, accompany- 
ing you. 
„ „ 2S. Tti nAtor/eAnc, King of miracles {an exclamation)-, -poc- 

jvait), funeral. 
it „ 29. cAibe, girl, hussey; unuAg, pity; unócAine, feeling, 

mercy ; pbéAr^, burst. 
„ „ 30. An gob, crying, weeping; ujviúi'óe gÁijvi'óe-, fits of 

laughter. 
M „ 32. -otnne a^ 50b . . . , one weeping, another laughing; 

■peAn-focAi, a proverb, old saying. 
„ ,, 33- A0T)Aine, shepherd, herdsman ; cjmaLI, moving towards. 
Page 7, line 1. mAmneAc, back-yard; cuin fé cbuAf Air\ fern, he 

listened attentively {lit. put an ear on himself) ; 

pvo, whilst. 
„ ,, 2. i*oir\, between ; *oeor\A, -oeonAib, tears ; a^; uAbAinu, 

giving. 
M „ 3. cuAinir^e, account, tidings, report, gen. of ctiAi[Y)fS5 

^eAn^, anger; -pein^e ha mnÁ, the anger of the 

woman ; *oó, to him. 
„ ,, 4. £An céibb, without sense. 
„ „ 5. normpe, before her, of her; 'oeAn ntro tnnúe, obey 

her, do as she bids. 
„ „ 6. 'óemim, I do, --pe is emphatic ; m bAogAb, no danger. 
„ ,, 7. ni cuinim'TO, we do not put; pibéin, shots. 
„ „ 8. uacc, choke, uacc Am Aoit), we choke. 
„ „ 9. b'f éroin é, perhaps so. 
„ „ 10. 'Án mbo'ónA'ó, bothering, deafening us; mAn geAbb, on 

account of, concerning. 
„ „ 11. mA'OA'ó, or niA'onA, dog; lonAnn, equal; ja-o, a gad 

or withe ; bÁp be ^at>, death by hanging. 
„ „ 12. ceA-p-otngeAnn tiAim, I seek, require, want; -p^iobAf, 

a sup, as much as the lips can draw in one gulp ; 

iocA, extreme thirst. 
n „ 13. ni feA-OAim é cup, I cannot put it ; Af mo ceAtin, from 

my mind. 
n „ 15. aic, strange, odd, singular; ctnlb, deserved, earned. 
„ „ 16. if cumA biom, I care not ; f AgAr*, kind or sort ; geib- 

eAnn, do get. VOCABULARY. I05 

Page 7, line 17. a LeiúéiT> ritm, the like of that yonder; CAiuneAtii, 
like, esteem. 
„ „ 18. cAicn rné:=úAiuneAr ; An b-peACADcon, did ye see. 
„ 19. cormAinc, saw. 
„ 20. UAnrnA, across ; rnACAine, a plain. 
„ 21. f AoiieAf or f A01L mé, I thought ; gun An, that it 
was at. 
„ „ 22. AtfiAfunAig, barking. 
„ „ 24. 50 •oeithin, indeed; 50 'oeAjVbúA, truly. 
„ „ 25. ni mAn fin 'OAtn-rA, it was not so with me ; f i|\in, 

little man (used contemptuously'). 
„ „ 26. cArcA, twisted, wrinkled ; aj ^AbÁib 1 teic, coming 
thitherward. 
„ 27. 50 j\Aib mAiu ajac, thank you. 
„ 29. 1 bferóib a gnóúA, attending to his business. 
„ 30. fÁ'n Atn ro, about this time. 
„ „ 31. hiuLIac ha genoe, tops of the hills ; 50 cAnncAnAÓ, 
bitter in mind ; buAi'óeAnÚA, troubled, sorrowful ; 
1 n'oiAix), in the absence of. 
,, „ 32. cuúaiJ, fierce, high-tempered; be n-A h-Air, by her, 

along with her. 
•» » 33- 'S A cof Aib, at her feet. 
Page 8, line 1. ciú, a shower. 

„ „ 2. cAipin ceoig, a foggy cloud; mubbAc An Aiumn : 
AiueArm, gen. Aiumn, furze ; a cone-shaped moun- 
tain in Kerry. 
i> >f 3« bf\Au éA-ounom, light covering; 'o'iornptng ri 1 LeAÚ- 

UAoib, she turned aside. 
„ „ 4. r^Áú, shelter. 
»» „ 5- |\Aifoe, rain driven by wind, driving scud ; -peroeA-o, 

blowing ; úájVIa, it happened. 
„ „ 6. gun b«Aib, met; nÁb&ine pn, clean-limbed, active, 
man; rinue, lying; 50 fUAinc, comfortably; coif, 
alongside. 
»» m 7- pneAb ré 'ua f tiiT)e, he got to his feet quickly, stood 

up ('ua furóe); 50 béAr-Ac, politely. 
,, ., 8. «o'titnUiig, bowed low; »01, to her. 

„ 9. ruró, sit; An f if e = An p, said she; utnnreAc, tired. 

„ ., 10. UAp éir, after; An uunmr reo, this journey; 1 gcom- 

mb An ^AobAi|\, "against the edge," fAobAn, the 

extreme ridge or highest point of a mountain, from 

the plain the mountain seems to cut the clouds. TOO VOCABULARY. 

8, linen. irbeAj; An lon^ruvó rain, "little wonder is that," no 

wonder. 
,, 12. Apt), steep, high ; uAi^neAc, lonely. 
„ ,, 13. 1 -ouAob ah iiAipnr, regarding the loneliness; 501LL, 

disagree, dislike ; ni goibbeAnn, does not dis- 
please. 
,, ,, 14. mAinpnn, would live, enjoy. 

,, 15. minn mop, big ocean, "Atlantic;" bAiruiAn t)inn, to 

the west of us, bArcoin, to the east, bAirueAf, to 

the south, bArcuAiT), to the north; beAtin aj\ 

beArm, peak upon peak. 
,, 17. Aiúne 1V1A1Ú, "good acquaintance with," I know 

(them) well. 
„ ,. 18. An-bneÁ§, very beautiful; T)eACAin, difficult; cior, 

rent; 'oo T)iob, to pay; ArcA, "out of them," for 

them. 
,. 19. -oo h-oiLeAx), were reared, brought up. 
„ 20. if AiribAró é, it is so. 
„ 21. ni j\AbAir = ni |\Aib cu, you were not ; jUAin, never; 

Ar a |\a*óa|ac, out of view of them. 
„ 23. ronAi^e, well, happy; beAÚA, life, existence. 
,, 24. if eAx>, . . . , yes and no ; it is so and it is not. 
„ 25. cotrmuix), dwell, live. 

,, 26. imeAr-£, amongst; nA ponnAc, the foxes . . . 
„ 27. Ainm '0111U, your name. 
,, 28. SeAgÁn An Áip (destruction) . . . , they call me 

roving John. 
,, 30. ni ^An r/Áú, not without reason. 
,, 31. 50 mei-óneAc, lightly, pleasantly, airily; buACAibb 

bÁn, white-boy. 
„ ,, 32. méinbeAc, lawbreaker, rebel ; mAj\ A*oéAf\|:Á, as would 

be commonly said; cum a úoib . . . . , to obey 

his own wishes. 
Page 9, line 1. ppeAb, a sudden start ; cug, gave. 
,, 2. ^ÓAn, keenly, sharply. 
„ „ 3. niAjA fin fern, yet withal, for all that. 
„ ,, 4. ni -oemim, -peAbb, I do no treachery ; *oémitn = g(iix)- 

im, I do ; An mnÁib, to women ; ní mó nÁ ninneAr, 

neither did I do (act); -pinbiugA-o, wounding, 

drawing of blood by blows. 
,, 5. \ An jtác, without reason or cause; c tune a*©, was put ; 

Af mo f eibb,, out of possession (of land). VOCABULARY, 107 

Page 9, line 6. mAoin fAogAtuA, worldly goods; ni -pun, not a 

secret; a jv<yó, to say; ^tip bAineAr-, that I took. 
» » 7- 5^ A f CA > t0 °k a goose out of them (his tormentors) 

= I served them out, revenged myself on them ; 

1 n'ioriA'o f Am, instead of that, on account of that ; 

50 mime, often. 
■„ n 8. 50 cjumin, steadfastly ; An a fori r-Ani, still, for all 

that. 
T , ,, 10. ^eAUlAim f>tnc, I promise you, I warrant you. 
,, „ 11. -opoc-nieAr-, bad opinion, disesteem ; teif, either; 

utnlL, earn, deserve ; útnUleA'OAjA, they deserved*, 

was their due. 
„ „ 12. éipleAó, destruction, havoc; ^'impir, you played, 

avenged, 
j, „ 13. 'data mo toAit/ue, by my baptism {an exclamation) ; 

511 p tuóp Liom úti, that I esteem you highly. 
,, „ 15. lA'pA'ó, lighting, blushing ; ÁÚAr, gladness, thanks. 
„, „ 16. vo gl^AcoAit), they do call, or name. 
j, „ 17. tApuoip, on the east. 

., „ 20. ÍÁm féin, own hand ; cl/iAb, chest, breast. 
„ „ 21. ofriA-ó, sigh; Aipce, " out of her," gave. 
„ „ 22. corn mótA, as large as; bpomAc, leir, colt, also (note 

different meanings of "leir"). 
i, „ 23. jviAm, never ; -pÁ, under ; nion cuaLat;, did not hear. 
„ ,, 25. Ap bÁtpn a béiL, on the tip of his mouth (tongue). 
p, „ 26. T>'t:Aipnéig, did relate, or repeat. 
„ „ 27. 'otAAoi'óeAcu, " magic " ; uÁ fior a^au, " you know." 
., „ 28. -ip Ainm »01, is her name, lit. is name to her. 
„ „ 29. ap-oe, treasure, treasure-trove; 1 bpoÍAc, hidden, 

concealed ; >oAbAc, a vat ; if eAT> í (cifoe), it (she) 

is. 
Si ,, 30. ctAoig, foot, ujAOigúe, pi. ; cómcptnnn, cubical, equal 

length, breadth, height ; bpuAc, brim, top. 
,. „ 32. imeAVt, border, edge. 

yy )i 33- "peAncAi-óe, antiquarian ; Ct^omA§l,eArm, irregularly- 
shaped glen, a picturesque glen near Killarney, 

mentioned in Ossianic poetry ; ni teig-peAX) eA^ÍA, 

"fear would not allow." 
Page 10, line 1. x>o úógbÁil, to raise, lift up. 

„ „ 2. "bpAti, £iorm mAc CumAitX's great hound; bpAti, a 

raven, the hound traditionally supposed to be as 

fleet as the raven's flight ; S^eolÁn, a companion Io8 VOCABULARY. 

to bjAAii, the name meaning windpipe; z;ac ne 
n-oróée, each night in succession (^ac j\e), every 

other night. 
Page io, line 3. 50 troeACAi-o, went, did go; mÁinnéAlAc, sailor. 

,, „ 4. fTA-o ó, long time ago; 'ua búib, in a loop, curled up; 

cútfmAC, covering, top-cover. 
„ ,, 5. a teiúéit) fin, such a, the like of; r-^AnnnA'ó, fright. 
„ „ 6. CAiLL,'lose; ciaUI, sense, reason; tdá mbeA'ó a^ Am -fA, 

if I had, had I had. 
„ ,, 7. toAinj?mn, would take ; fubu, joy, pleasure; fAogAt, 

time in the world, the world. 
,, „ 8. ctnnr/eA-o -púm, I shall attempt, make an effort. 
,, „ 9. 'oeAf, pleasant, pretty ; ni fuib Ann acu, there is not 

in it but, it is but. 
„ „ 11. mÁ ca uir^e 1 bmn, if (as certain as) there is water in 

a pool (litin). 
„ ,, 13. -peo niAjA T)o bí ye, this is how it was. 
„ ,, 14. imneAf, strife. 
,, „16. fAnncugA-o, desiring with evil intent; t)o cípeÁ, 

would see. 
„ „ 17. ptnc, threatening attitude, head inclined to one side; 

An ui, on the intention. 
„ „ 18. jbic, sharp, cunning; bi -por Ai^e, he knew; t)Á 

•oui oc): at) beó, should they happen; bnuigeAn x>o 

§AbÁib, to engage in battle. 
„ „ 19. Án, destruction; bA mó, was greater (mó) x>Á bfACA- 

úAr, than (that) was seen. (Note, the important 

verb-termination -ACAr, which expresses such fine 

shades of meaning, appears to have escaped the 

notice of grammarians — comiAjACAÚAr-, it was seen 

that, 'oubAnuAf, it was said that ; cÁn^AÚAr-, 

people came, etc.) 
„ „ 20. niAm noime f m, ever before that ; nÁ t)0 beAX), nor 

would be. 
„ „ 21. teir mn, with that, relative to that ; bAibig, gather, 

collect. 
„ ,, 22. r eoiT), ornaments, precious trinkets ; -oo btiAib, put. 
„ „ 23. beAnuAib cjaiia'óa, binding injunctions. 
„ ,, 24. -pAine, watch, protect. 

„ ,, 25. 50 "oua^ax) (until), would come ; lAnnATÓ, asking. 
„ „ 26. cum, make, put together, compose; LoAc-beArm, 

stanza; f.-o í í, " here it (she) is here." VOCABULARY. IO9 

Page 10, line 28. tern, a stream flowing from Tore Mountain into 
Mucross Lake (note, the hounds and the vat of 
gold are a folk-belief locally). 

„ „ 29. bA geÁpjA, not long ; 'riA ^iait) f ú*o, after that event ; 
LeA^AT), fell, was overthrown. 

m » 3°- 5-AbpA rnón, scene of the battle near Tara ; eAbtng, 
elope, steal away. 

,, „ 32. A^ éiLeAtfi, requesting, demanding. 
Page 1 1, line 1. pÁiú-f^éAl, romance. 

., ,,2. A'oeijAÚeAjA, it is said. 

,, 3. uuAi|\if5, account, report ; fion, true, credible. 

„ 4. fÁ 'óéiti, towards. 

„ 6. oineAt), as much as ; t>o ceAtinócA'6, would buy. 

„ 7. uéAt)A, ropes. 

,, 8. -pÁ'n Am ro, by this time. 

,' „ 9. a mbÁf, "surely" ; m coingbeócA'ó, would not keep, 
would not prevent. 

„ „ 10. bA con a T)tiiu, it would be more proper for you ; aj\ 
•outnr, at first. 

,, „ 11. -pub, before; a troéAnr/Á, you would; ctitriA, way 
means ; T)o ceApAt), to make, to invent. 

„ „ 12. le n-A uó^bÁib, for the lifting of it (her). 

,, ,, 13. éi-peAcu, wisdom. 

„ „ 14. uAirbeÁn T>Atri-rA ah áiu, show me the place. 

„ ,, 16. OiT)ce toeAbuAme, May-eve ; A5 cjyiaU,, moving for- 
ward, marching. 

,, „ 18. fbeAg, a spear; mÁibíu LeAÚAin, small leathern bag. 

„ „ 19. bio-oAjA a|aaoii, they both were ; cuniAr ac, command- 
ing in appearance; -ptnnue, " kneaded," well-knit. 

„ „ 20. féiú, a vein, -péicbeó^, gristle, sinew, -péiúteó^Ac, 
sinewy; Viaú, grey; jrAUltnn^, a mantle. 

„ „ 21. cnón, dark-red; búiúneAT), a roaring; bthúne, a 
roar ; búicniT>, roaring, 

„ „ 22. coiVl, a wood ; f neA^Ain, reply, answer. 

„ „ 24. ah -pA-oA tjAinn, what distance ? how far from us? 

„ ,, 26. ni -pAiDA, not far; bntuntieAbb 05, young fair-breast ; 
ha ^cttAob, of the ringletted hair. 

„ „ 27. An -o'ajató aiuac, facing you, just before you. 

„ „ 28. bpireArm, breaks; Ar, out of; gtiAbAinti, dat. of 
^uaía, shoulder. 
Page 12, line 1, an 5ctoif*Ann uú, do you hear; pi£, voice; bo^ 
(soft), pleasing ; birm, sweet^sounding. I [0 VOCABULARY. 

Page 1 2. line 2. mime, often; ól, drink, -o'ólAf, I drank; bot^Arn, 
as much liquid as the mouth can hold with the 
cheeks pursed out— sometimes pronounced boW 
imic ; iormfiiAj\, cool; -píojvuir^e, spring-water. 

,, ,, 3. pjuic, a stream. 

., ,, 4. A5 éi]\ge, rising, dawning ; ceó, fog. 

„ „ 5. 'nA fLAo-oAib, in " banks"; in other cases it means 
super-abundance, as in the case of drink ; thus, bi 
biocÁitle 'nA f'lAO'OAib. (Note the use of r-LAo-o, 
in bi -pbAot) aij\, he had a provokingly self-righteous 
air); ftntíní -ofvticcA, little drops (eyes) of dew; 
•ouilXeAbAjA, leaves (collectively), foliage. 

„ ,, 6. A^ c)AÓnÁn, humming ; 50 ^loyvAc, voicefully. 

„ „ 7. Tmoncboc, pebbles (small stones) ; ^A-nuríie, gen. of 
5Airnni, sand. 

„ „ 12. cúibítt, a nook, little corner ; cupo^Ac, abounding in 
dock leaves ; cAif f eAjVbÁtiAc, abounding in dande- 
lion. 

,, „13. 'óein fi Ain, she moved (made) towards it. 

,, ,, 14. ÓA1Ú -pi •01, she disrobed (threw off) ; f ibb, fold, 
arrange; 5j\uai£, hair. 

„ ,, 15. buAib, put; coix>p cúinneAc, "cornered cap." 

,, „ 16. §béAf, made ready, robe; 1 ^cuIaiú fnÁtriAi'óe, in a 
swimmer's dress, bathing-dress ; r-poLL, satin. 

„ „ 17. fteArhAin, glossy (slippery); ac|\uJa , ó, change; Ap 
ueAcu A]A n-Aif, on returning, on coming forth. 

„ „ 18. -ptJA|\Aó, little; £tif\ ftiAjAAc, that nearly, but little 
that, almost ; tiÁj\ imúi§ -pi, that she did not go ; 
at- Aiúne, out of knowledge of, unrecognised by. 

,, ,, 19. tlAcA-o-r-A, I shall go; mAipeAX), if it is so, well then; 
§eooAij\, you shall get or find ; bj\ifce ; breeches: 
AriAijAce, gen. of atiaijau, coarse linen. 

„ ,, 21. bpofcmg oj\u, hurry on, make haste. 

„ „ 22. f nÁTriA'OA|A, they swam. 

,, „ 23. cum "oa]a, they dipped, dived. 

„ „ 24. lÁTi •otnpn, handful, full of the fist ; Sf\eAtt, gravel; 
An ioccAijA, of the bottom. 

., „ 25. co|\|AUig, stirred; of a £cionn, over them ; 1 ^ceAtin, 
in the course. 

n „ 26. leAú-tfiúccA, half suffocated ; ptAOfg, head (shell). 

„ „ 27. ciAp-óubor cíofóub, jet black; aj\ bÁnn, on top; fá 
£eAnn, at the end of. VOCABULARY. Hi 

Page 72. line 28. nóiwin, gen. o/nóiweAu, minute. 
, „ 29. éAT>u|Aom, light. 
* „ 30. An buaiL LeAU, did you meet, A011 nix), anything; 

cuwAine, diver. 
» ft 3 1 11 '' V ACAf, I did not see, 'oa'oaw, nothing— I saw 
nought. 
„ 32. ST^ 11 ^ S™- o/5n eAn . gravel. 

>i » 33« lAnnAcu, attempt; nior pA, longer, farther. 
i\ige inline 3. bÁi'óue, drowned. 

,, „ 4. ■piA'ÓAin, wild; An f&m reo, this length of time. 

•> »1 5' 1 n^eAnnAcu, in nearness of, within the distance of. 

„ „ 6. fLAu, a yard ; bnúcc, burst, break ; mion-rorm, 
"small wave," wavelet; fsneAw, scum, surface. 

»> .. 7. ríneA*ó, was reached, stretched. 

„ „ 8. nocuA'ó, was bared, shown; t>o fbtnz;, gulped, swal- 
lowed. 

„ „ 9. ciomÁin, drive, urge ; AnÁL, breath. 

„ ,, 10. ftimneAtri, force; 005 t)iow, let me go, cease your 
hold of me. 

,, - • „ 11. 11Á cAn im' §oine, do not come near me, touch me 
not. 

•> »» T 3- "o'f AtiAf, I stayed ; nó-pvoA, too long ; LAirc^ 
beneath, below; 'o'fóbAin nÁ héinJeA'ó blow, I 
escaped with the skin of my teeth, I had well-nigh 
suffered, it might well not have succeeded with 
me; •o'fóbAin •ootti, I had a "close shave.' 
T)'f óbAin always indicates escape from a mishap 
Or accident of any kind : "o'-jrobAin 50 wbpir-jnnn 
mo Law, I was within an ace of breaking my arm. 

, m „ 14. 50 bpACAf, that I saw, distinguish from 50 bfACAúAf , 
that was seen, as m -jtaida 50 bfACACAf, not long 
until was seen (something). 

„ „ 19. An con ro, this time. 

„ ,, 21. 50 *oeA]\bcA, for certain. 

„ „ 22. eAfbAit) AnÁiLe, want of breath. 

„ „ 23. béAn^A-o, I shall carry. 

„ „ 25. •o'fiLL -pi An a TiAif, returned to the starting-point. 

„ „ 26. Lei^ *oAW-rA, allow me, 

„ „ 29. *oo útíinpugAX), to tire out, to weary ; pbé -pÁó, what- 
ever reason or cause, be the cause what it may, 

•» 1» 30- 5° W*p, quickly. 

„ „ 3 X » ^MbA|\tAr, it was said 1 weirneAó, courage 112 VOCABULARY. 

Page 1 3, line 32. iticpevor;e, credible, believable ; *oo tporo, he fought, 

battled. 
m »1 33- AOt1 l1A1 t^ amain, on a certain occasion. 
Page 14, line 1. map fin fém, ní cóifge, for all that, no sooner; 1. , 

than. 
., „ 2. copung, commenced ; a^ únfAinu, rolling, wobbling. 
n a 3- r5P eA "° A T% screamed; 00 pACAT) cpéx)' cpovóe, would 

go through (touch) your heart. 
„ „ 4. uaitiaii. horror; x)au LiAtgopm, " grey-green" colour, 

livid through fear. 
„ „ 5. ceAiniAigcib, countenance ; níon b'ion^UAT), no 

wonder ; mAp, because. 
,, ,,6. uAttfiAn, horrible; nAcbÁfAc, dreadful, terrible; Ap 

cnuc, in make, shaped like. 
y h 7- A 5 •oéAHAtú ai|a, making for him, approaching him 

An •oeAp^-teACA'ó, wide-open. 
„ 8. LAfAin, tit. "lightning," rhetorical description of eyes 

flashing anger. 
„ N 10. luat)ÁiL, power of movement, use ; ni m&{\ rw, 

not so. 
w ,. 12, ppioc, urge, prod ; liúif; Aip, shouted to him l»e 

n 'aii Am, with all his might. 
„ ., 15. com tdaua be -oeAmAti, as bold as a fiend. 

„ 16. uncAn, cast or throw; x)o ciomÁm, drove, entered. 
,, ,, 17. «oAp "Leó, so they imagined, as it appeared to them. 
„ „ 18. 101 p, both ; rÁmúAc, handle. 
,, ,, 20. cum or com, dive. 
., ,, 21. 05 ctin -oe, getting away, " making tracks," pushing 

onward ; 50 meApbAllAC, confusedly. 
„ ,, 23. cp^gA, gen. o/cpÁig, beach or strand. 
„ H 24. -oo -oem fí opt a, she made for them, made toward 

them. 
,, ,, 25. uAin beA£, a little time, a respite. 
,. 27. ÍApAi-óe, pi. o/lApA, a paw. 
i'iigei5,line 1. An a gtinmb, on his knees. 

„ ,, 2. cAj\j\Ai£, a large rock lying on the ground; f A1VI 01 

Aitl, a large rock jutting out of the ground; 1] 

beA^ 11A 5|\ÁfA x)o cuilleAf, little are the blessings 

I deserved. 
h »» 3> fuapAf Am, I got or obtained time; Ai£pi§e, repen* 

ance. 
^ „ 4. ní fAnncóóAo, I will not covet. VOCABULARY., 113 

^igeis, line 5. 'riA ceAtinuA along with him. 

„ „ 6. -do cj\om, commenced; aj\ got, crying; uAicneAmAc f 

brightly, resplendent. 
,, „ 8. a útntteA'ó, no more, no longer ; mini a mbeAT) úur-A> 
had it not been for you. 
„ 9. -oo beirm icce, I should have been eaten ; t)Á mbeAT) 
f é 1 n-oÁn «oAin , would that I had it in my power. 
; , ,.. 10. a LeAÚ-oij\eAT>, half as much. 

„ 11. ^tiAi-p, danger; b'-feÁ^jA tiom, I would prefer; iaja- 
-pAix) -oéi]\ce, seeking alms. 
, „ 12. a^ 501-0, stealing ; az; mAjVbA-o, killing ; -peAfOA, 

henceforth ; mAj\ T)o bim, as I do (be). 
, „13. cAUugAt), sorrow. 

, „ 14. tií ^ÁbAX) •ótnu, no need for thee, no necessity. 
, „ 15. mÁ'f mAiú ieAu é, if you so desire, if you wish ; mo 
•óóúA-m, enough, sufficiency, if bpeir-, and more 
than enough, too much. V 

„ 16, teAú, half; aja x)o oonnAib, on your feet (soles), make 

you right. 
,, 17. -poirmr/eAt), I shall divide; i mbÁr\Ac, to-morrow; aj\ 
cop 50, on condition that. 
,, „18. seAVLvó, promise. 
„ „ 19. Ar f o A1UAC, from this time forth. 

„ 20. cjviú, tremble; Ó|aLac, inch; -01, of her; r-^etrm p, 
she fled. 
., ,,21. mntrieAiriAib, able, capable. 

„ ,, 22. cum, made, thought of; focAit. words; -oo jxa'oa- 
-oaji, they stopped, stuck : 'ha r-gojuiAi g, in his 
throat. 
„ ,, 23. gAo ye, he took, plucked up, cAr frfe aja a coir,but 

she turned back. 
„ „ 24. cuj p t)jAom a lÁime Leip she refused him permission 

(to follow her). 
„ „ 25. um-Anoi|\úeA]A, the day after to-morrow; sjuja buAitif 

tiom, where I met you. 
„ „ 26 coif c|\oinu, hard-by a tree. 
„ „ 27. míofáf AmAc, dissatisfied. 

„ „ 28. ní úeAf-otngeAnn uAim, I do not require; a cui-d 
mAoine, her (portion of) riches. 
„ ^9. t)A]A nig, by the Lord of the elements (ha trout). 
„ „ 30. ha c]\uinne, of the universe; fotiifmAfv, pi. -a, full of 
light. 114 VOCABULARY. 

Pagei6,Iinei. •ojuicu, dew; ttnftie, blush; teACAti, gen. q/*le<NCA, 

side of the face. 
„ „ 2. 'nór, like to; cjviopAVl, a cluster, a bunch; caoj\, red 

berries ; r/iAcbA ^aLa, clean-bright teeth. 
ft 9$ 3« if eA> ° ™ é > I am (but a) ; ni gAbAitn, I do not make; 

mo teiúf^éAt, my excuse, do not excuse or pal- 
liate myself. 
„ „ 4. -ptJAf if AnuAf, comparison, on a level. 

» 5- pwo ^n jnÁÚAc teif, a thing that was unusual with 

him. 
„ „ 6. bnifeAf) cnoitie 50b, "breaking of heart," intense 

weeping. 
„ ,, 8. ni |VAib fi An fójriAtri (serviceable), she was unwell. 
,, „ 11. 'oéi'óeAtiAc, late. 

„ „ 12. rní-f-oblÁin, not health-giving; ÁinneÁn, night- 
watching, late hours. 
„ „ 13. 'riA ctut) éAt)Aig, in her habiliments, dressed. 
„ „ 14. nion uuiu néAb, not a wink (cloud) fell. 
tt „ 15- rnAcunAtri, thinking, contemplating. 
„ „ 16. fiobAjA or iolA|\, eagle; neAT>, nest , -p Ac *otib, black 

hunter, raven ; r-coibc cAinn^e, c ^ e ^ °f a roc ^. 
., „ 17. 50b, beak, bill ; -ppAúÁn, wing ; -ponriAc, fox. 

„ 18. cac pAÓAig, hunting-cat, wild-cat ; pubbóit), walk- 

ing; tAftnuig, without, outside; An ci triApbcA, on 

killing intent (An ci). 
„ „ 19. AonnAc, solitary; ^Lon-ceob, far-sounding music; 

eAf, pi. eAf Ai-oe, waterfalls. 
„ „ 20. f uati, rest, slumber. 
„ „ 21. ctmrmmgA'ó, thinking, remembering ; 1 bfAt) ó bAite, 

a long way off (ó bAibe) ; lAnúAn, western parts. 
„ „ 23. co pntnge, stirring, moving; rnAn a beA-o, as though 

there were; •ouine éi£m, some person; coip-óeAcc, 

walking, on foot. 
„ ,, 24. 'n a -pu róe, standing; reAcc-irnnneVlAc, seven-necked 

seven-chambered. 
„ „ 25. -oo -ó|\tm>, moved, pushed ; 50 jroLtngceAc, cautiously, 

secretly, noiselessly ; leip Ati, to the. 
„ „ 26. •ouine 'tia •OAonriAróe, a person, or human being 

('OAonnAi'óe) — an alliterative expression supposed 

to give point and swing to conversation. 
„ „ 29. cpornltnge, night-mare; lit. heavy-lying. 
„ „ ^o. nc-Anc m cmnc, strength of will. VOCABULARY. 115 

Page 1 6, line 31. rnío^ cooIaua, a "wink" of sleep, a nod. 

„ „ 32. uAi'ób|AeA'ó "01, she dreamt , -pociiiAjA, fierce, un- 
relenting ; -peA'LLuAc, treacherous; a^ cuj\ tia -put 
cjiice, looking keenly at her, lit. putting the eyes 
through her. 

n t> 33- ^ 50 'óúif 1 E> awoke ; le ^eiu, with a start, startled. 
Pagei7, line 2. tnAj\ a diat), as though they were, like to, resembling, 

» » 3« fio^ A pibe, note of a pipe; aj\ bÁpj\ ^Aoiúe, borne 
on the wind. 

„ ,, 4. 50 h-Ai]\eAc, intently. 

ft m 5- 1 f 'oeÁjAÚAc, or T)eAib|AAiúeAc be, it is like, it resembles. 

„ „ 6. beAÚ-iiibbinn (elbow), one elbow. 

11 v 7- ,|1A cóiii^Ap, in her direction, towards her; oÍAgóri, 
a cAoine, a cry ; bjAÓriAc, sorrowful, mournful ; 
AúctnjAr-eAó, weary, forlorn. 

,. „ 8. foVleip, clearly, plainly; ceAÚ^AniA -mile, quarter of 
a mile. 

r? *> 9- fbAc, a yard-measure, yard in length; cj\oi§, foot- 
measure, foot ; f Á 'oeiyveA'o, at length. 

„ „ 10. aj\ coif5 fé, it ceased : 50 h-ooAnn, suddenly, 
abruptly. 

„ „ 12. a^ cutriAibu, rubbing, brushing against; nA cipceA- 
tiAige, of the kitchen. 

,, „ 13. -pÁ x>ém, towards, in the direction. 

,, „ 14. cÁi]vpg, door step, gen. of uÁippeAc ; uAibj\eAc, 
haughty. 

;, ,, 15. AC|\oiceAnn, herskin; r/obu -oub, a black head of hair. 

,, „ 16. cAf, curled; f Áinne, a ring, pi. "pÁinnróe; rnéA]AAib, 
fingers; biopÁíi, pin, brooch; *oeA|\5-óip, bright- 
golden. 

,, „ 17. b^ÁgAit), breast ; tiAine, green. 

,, 18. cia uÁ uAiu, whom seek you ? lit. who is from thee ? 

,, „ 19. -puAim, echo, ringing sound; -pjAAÚAcAib or fjv&gA- 
cAib, interior of the roof; fAihAib, apparition, 
shade. 

i, „ 20. tneAtiAiúe, awl, 

„ „ 22. rpob, snatch hastily. 
,,23. "oeACAc, smoke. 

,, ,,24. mA|\ a f\Aib fi, where she was (at first appearing). 

„ „ 26. -pogA, a rush, an attack ; T>o]\r»-ctit, haft, handle. 

„ „ 27. úi^tif, weapon, instrument, gen. úif\1ife; -oA-oAtii, 
nothing. I I 6 VOCABULARY. 

Page 1 7, line 28. imuijre, gone; "oo fiigfAt) (would swallow), mAn x>o 
f úgp.vó ah caIaiti i, as though the ground had 
swallowed her. 
„ 29. no tuiguig, cried out, screamed. 

M „ 30. coircénn, a spring off one foot on to the other. 

„ „ 31. |"Á citnnear 5 , into the stillness; -oo^ca, dark. 
PageiS, line 1. réro, blow, -co fc-ro, blew; aja a mAlAum, on her 
eyebrow; (-oo) 6|\oiú, shook. 

»> m 3- bAoú-ÚAix)br\eA'ó, foolish dream ; 50 hÁijMgúe, how- 
ever. 

,, „ 4. -pioc "oe, bit of it; m T)eÁj\ttA, did not. 

m » 5- TMAifi, never ; 'oíú, hurt or harm. 

„ „ 6. 'oo fAlrjAi|\, trod, stepped upon; ntm éipn, some- 
thing, some object ; -oojxcacu, darkness. 

„ „ 8. buA-iteyo, was struck ; bAic-béim, cross-blow, heavy 
blow. 

„ ,, 9. tnVbmn >oeir-, right elbow. 

„ „ 10. rxU^AT), was caught; gjAeitri ^oocc, tight grip; caoI, 
wrist, gen. caoiL ; cuineA-o, was put. 

„ „ 11. roc, snout. 

„ „ 12. ó, since; v'é^i-g rí ftnvp, reached, arrived at; 1 
n-Aoif mnÁ, age of woman, womanhood. 
,, 13- 5 Á1 l Ae ' laugh. 

„ ,, 14. iiiA]Vbuigir, jow killed; n.ittrnr, did; ctnncir-, countess. 

,, ,, 20. 50 t)i|AeAc, just so, sure enough; teAriAr, I fol- 
lowed. 

„ „ 21. ^cibL, obey, submit; auá vo gnó (work) T)éAncA, 
your work is finished, "it is all up with you." 

„ ,, 22. con, movement. 

,, ,, 23. A|\ An LÁúAif\, on this spot. 

„ „ 24. cnior, belt; 50 clipoe, expertly. 

,, „ 25. ctnrte, pulse, also the arm from elbow to body ; \\\t 
ré a nirm, he ran or put its end (ninn). 

„ „ 26. úné ttnb, through a loop or hasp ; rtmneÁn, 
shoulder. 

„ ,, 27. T)búiú, firm. 

,, ,, 28. úrÁiT), use. 

„ „ 29. 50 miri, quietly. 

„ „ 30. 511*, voice. 

„ „ 31. blcAcCAine, detective; AtttpAr, suspicion, doubt ; le 
mi, for a month. 

m 1» 3 2 « ^ó ™ A P r in ) or about that. VOCABULARY. T I 7 

Pageig.line 1. 'oóúAm, enough ; unÁcu, relate, talk over. 

,, „ 2. c utrm ac, case, covering; cLoca uAifle, diamonds. 

m » 5- bp^An, rotten, repulsive. 

„ \ „ 6. -ptJ^Aif, you caught; oa^o^, a hold with encircled 

arms ; x)o beifim, I give. 
„ „ 7. n iAtn n onrie f eo, never before this. 
„ „ 8. bÁnn méijAe, top of finger, touch of hand. 
„ g. nAc bAriAriiAil, how modest. 

„ 11. 50 T)eA|\bcA, for certain; fuAfAó, but little, almost. 
„ 13. 'oaI'L, blind; Lormn&c, sparkling. 
„ 14. •olot, payment; Af, out of, for; "oúnrhA^bAX), murder. 
„ „ 15. bAibi§, collected ; LAf Ain, flame ; ca]aoaL, the inside 

of the jaws. 
,, „ 16. iat)ua, closed. 
„ „ 17. c]Atnrh, earth-worm; munA mbeAT) 511 p, only that; 

gneArnuigif, you grasped. 
„ „ iS. ní éifupnn, I would not listen ; teif, to; eAfoncnn, 

insult. 
,. „ 19. A|\ Aon co|A, or 1 n-Aon óof, at all, by no means. 

„ 20. ^f&OAf, an oat-like mouth. 
„ ,, 21. '5Á m§e fern, washing itself; cnorn, commenced ; 

mion§Ái|vme, giggling. 
„ „ 22. cf\At>f5At,, feeling of repulsion (word variously defined, 
pity, horror, compunction, loathing); 'ojAAnncÁn, 
grinning noise made by a dog in anger. 
„ „ 23. Aintiiróe, beast, animal. 

,, 24. of if eAb, privately, semi- whisper. 
,, ,, 25. mÁ uÁ -bbigeAT), if there is law; mf An crAo§At, in 
the world ; ní wolf At) Af, it (the alleged murder) 
shall not be revenged on me, I shall not be com- 
pelled to pay for it. 
,, 26. cnocfAf úú, you shall be hanged; fin é, that is; 

T)éAnpAf LeAu, what shall be done to you? 
,, 27. meix>neAc, merrily. 
,, ,, 28. '^Á cAiúeArh, passing, being spent ; if coin, we needs 

must be; An fiubAt, travelling. 
,, ,, 29. eocf aca, keys. 
,, ., 31. ca toftnt/in, where art thou? 

,, ., 32. 1 n-Án x> a cirrn 'f a 50ÚA, at the top of her voice, lit. 
height of her head and voice ; ocón, alas, woe is 
me. 
v » 33- f AnnuAif, weakness, fainting fit. i i 8 vocabulary; 

Pag^20,liíie r. jÁi)\ beir- pern, laughed lowly. 

,, 2. pcAigj\e, stairs; yA'w beAbAi-ó, under the bed. 

., 3. cocu, ticking. 

„ 4. buAib A111AC Ay y Ain, get out of that; 50 -oéó-óAin 

(t)iaij\), quickly; ^beAr-, tackle, prepare. 
., 5. ú|\íoc-rv\ beir-, through you, also (beip). 
„ 6. mAir-e, ah, me! bob^Ac, small-pox. 
, ,. 7. An uii r-Ain, is it indeed you (that is here) ; aj\ beAÚAT) 

ui|\úe, wide-open (in wonder). 
„ S. bj\or-cing, hurry up; UAbAin b|A&u beAU, bring a 
covering (cloak) here. 
„ „ g. cime, prisoner; bíox) onu fém, let the consequences 

be on you. 
,, „ 10. b<\ beir-, was belonging, owned by ; 50 'oua^a'o-^a, till 

I shall come (return) ; Ay Aif, back. 
,, „ 11. confung o|\c Anoif, stir up now, busy yourself. 
,. „ 14. coimigúeAÓ, foreign, strange, unwelcome. 
,, ,, 15. ftiA-oAc, forcing, carrying off by compulsion ; lei j?éin 

in thought ; 'oo cAf, set up ; pibibiu, a loud cry. 
,, ,, 16. ido b&m fUAim, that took sound, made the welkin 

ring. 
„ ,, 17. nio]A ctair\ fuim mnue, did not appear to hear her, 

fuim, regard; ni triAjA fin, not so. 
,, „ 18. bub, bent, arranged; eAóbAr^, horsewhip. 
,, ,, 19. fciAlbACA, weals, welts; borm a cof, soles of her 

feet. 
„ ,, 21. yeAt> Anoif t)uic, well now then; a, rmeAn-pAin, will 

you do ; j\u-o onm (thing on me), what I bid you. 
„ ,, 22. 1 n-AgA-ro Ati cnuic, towards the hill. 
„ ,, 24. An mum, mount, get on back (of horse). 
ft » 25. -pó-cúrhAn^, too narrow, too tight. 
,, ,, 2^. cAbnocAt), I shall help; iy Áib biom, I like (Áib) ; 

cun^uAm, assistance; vo cAbAinu, to give. 
„ ,, 28. r-rm^eAT), lip-smile. 
,, „ 30. a bÁm yé\t), his own hand; r-fMAn, bridle; a cApAibb 

her horse. 
„ »> 32. rnAnnAT), v.n.,from yyAnn, a snore; uojmuigeA'OAjA, 
they began. 
.. 33. ro-oA]A, trot. 
Page 21, line I. 'o'eiceAbb, flew, took wing; uao^ac, snipe, pi 
nAor^Aig ; Anoir- A^ur- Anif, every now and then; 
mo 11 5, marsh. VOCABULARY. Iig 

Page 21, line 2. Coo) bico^, rose with a startled cry; pVlibiti micm^, 

wild plover. 
^ >f 3« beijvc, pair, beijAu ™aj\cac, two riders. 
„ „4. LeAú cótfi, half as. 

„ „ 6. c aoL, a narrow, marshy valley ; n a r eAj\ j\ac, of the foals. 
» *> 7- TH^aii, bright ; cof Aib •oeijvró, hind legs. 
„ ,,8. fAi]\, watch, attend to. 
„ ,,9« f eA t^5 AC ) in anger; ruiAbb, a weal, hence a blow from 

a weal-producing weapon, like a rod or whip; bAfg, 

a whip. 
„ „ 10. fnAi'óm, a knot, -oo ftiAi'óm, knotted, or twisted about; 

ctnb|M§úe, bound, manacled ; |\iú, ran. 
„ „ 11. piAn, effect, pain. 
„ „ 12. -peAjAAtriAib, manly. 
„ „ 13. 'o'AicnigeAf, I knew, guessed; cionnur-, how; •oo 

beAX) ye, it would be. 
„ „ 14. cAiupeAt), I shall be obliged to (give) ; beA^Án, some. 

a little; ve i-oe, of the treatment (í-oe) ; úAtoAijxu 

o]Au-f a, give to you (oj\u-fA), lit to bring on you. 
„ „ 15. Aiutiigim, I know, it is as I thought ; míneócA'o-r-A, I 

shall tame ; bopb, ungovernable. 
„ „ 16. r-muiu, dust; cnÁib, hemp. 
„ „ 17. r-uL, before; béim, leap, x)o béim, leaped. 
„ „ 18. Aibp, a mass, a lump ; 'tia új\eó, towards him, in his 

direction ; Af 'oí^, out of the ditch or dyke. 
,, „ 19. -ubAbl f^ójMiAige, apple of the neck. 
„ ,, 20. fÁ ceArm, in the course of, before a; noimeAu, gen. 

nóimiu, minute ; aj\ a beAl Aguf aj\ a aJaix), mouth 

and face downwards. 
P , »21 cluAf-feA-ogAib, lit. ear- whistling, whistling out of 

tune. 
„ „ 22. mAjACAigeAcu, riding. 
„ „ 23. cAroé, what is; zjtiiotfi, act, transaction; aj\ bun, on 

hand, in contemplation; bioj\ÁriAc, a stroller. 
„ „ 25. éi|Aig worn, get off me; a biceArhriAig, you thief, 

scoundrel ; nÁ bjuf , do not break. 
„ „ 27. rriAir-e, well then, Anglo-Irish, niusha; ciac, hoarse- 
ness, ciac A|v au rrobigeAX), bother the law; '5Á 

b|\if eA'ó, breaking it ; 1 ^cóirmtiróe, always. 
„ ,, 28. mAbbAcu, execration ; -mo tfiAbb ac u, my curse, cursed 

be ; da x)óig, one would think ; ^urv nuúi'o, would 

be full time (rmúro). I20 VOCABULARY. 

Page 2 1. line 29. bnúr-5An, particles, bits. 

»1 m 3°- F 1 b 1t1 » tough; a$ bj\úiceAx>, trying, making an effort. 
m m 33- ^ion ^Áf ^ó C c ^r» P ower )» it was of little avail. 
Page22,line 1. tAn^Ai]*, you came, cÁn^Af, I came ; tno cult opm, 

M my back on me," from behind. 
tt „ 2. if cumA -óuiu, you need not care how, if cuuia tiom, 

I care not, need not care how, cuuia, no heed ; ir 

cum a teif, he heeds not, cares little. 
h n 3. meitu, grinding, pressing; trulleAT), crushing, making 

useiess, destroying ; f-Ár-CA, satisfied, calm. 
n u 5- T A1 ^ opportunity, advantage (pron. foy-ill) ; neAtfi- 

fAipeAc, unwatchful; 50 1iAiciUlróe, handily, ex 

pertly. 
„ „ 7. -oo cum Aib, rubbed, grazed; LeArpAcAib, loins. 
„ „ 8. tm^, jumped, bounded ; Le f eAt>, with a whistle. 
„ „ 9. mumn, mind, intention; fAoiLeAr, I thought. 
„ „ 10. 11Á r\ACAX), would not go ; r-uLu, play, merriment ; com 

■pAtJA r-Ain, as far as that ; cim, I see, I understand. 
„ „ 11. -oS ninito, in earnest, not joking; •o'fÁf -] -o'ac, grew 

and swelled ; -peiueAutiA, veins ; cmnp, gen. of 

con.p, body. 
„ „ 12. r/umneAm, force, vigour; 'ua géA^Aib, in his arms 

(géAgA). 

» » x 3- H^ eAr " Ai r5> grinding noise of the teeth in anger; 

^íof^Án, prolonged creaking. 
„ „ 14. cAob -ojAoniA, small of the back ; cuob, hand ; bAic, 

part of the neck above the shoulders, the nape. 
„ „ 15. uÁnn, the lower parts ; punA, the rear part, the dimi- 
nutive sitting part. 
,, „ 16. -o'-pilt -pé, he folded; An a céiLe, one on another. 
„ „ 17. cnA£, a crack ; cneA-o, a groan. 
„ „ 18. An glAimimg reo, of this chatterer (^lAithíneAc). 
„ „ 19. níon JÁbAt) x>6 é (^ÁbA-ó, want, necessity), it need not 

have been so, had he wished. 
„ „ 20 muine, an obscured form of tnuine (Blessed Virgin), 

to avoid profanity; acaoi — cÁ cu; ceAii^Ailce, 

bound, tied. 
„ „21. niof meAfA, much worse. 
„ „ 22. xyo cuiplmg, descended, came down. 
„ „ 23. •oume mAinb, dead man; •oo fin, stretched, gave, 

passed to. 
„ „ 24. cuiltir 6, you earned it. VOCABULARY. 121 

Page 22, line 26. bA triAiú An rÁf , was well able to, was a good warrant 

to (r-Áf, sufficiency) ; f ó^nA, warning, alarm. 
„ „ 30. Aon u|Aurloi£, one hop, an easy hop without a run. 
„ „ 31. ítoiaLIaiu, saddle; fbÁn LeAc, farewell. 
„ „ 32. cunAt), hero. 

» n 33« Ari ^ Ae cntiAix), of the hard day, time of turmoil. 
Page23,linei. nin tic, danced. 

„ „ 2. A|\ teAUAX), spreading, wide-wondering. 

„ „ 4. ftiAX)An, hurry, preparation to act ; púu, "under 

thee," on you; áitiac, indeed, surely. 
m »5- A t^ ci, on the intention ; 50 'oui, to, towards. 
., „ 6. 'oo feAr-Atn, to meet, to face. 
„ „ 7. btnge riA bfot), resting (Ltnge) of the turf (b-po-o), 

deadness of a clod ; rnumcin An •obigi'ó, people of 

the law, minions of the law. 
„ „ 8. if olc An riuu ia-o, bad bargains (puu) they are; 

f?An Am ac, keep away, avoid ; if beA^, little is ; 

lonncAoib, trust, confidence, 
„ „ 10. UAicige, acquaintance, habit; coin, just, fair; *oeón, 

tear. 
„ „ 13. ní mAn pti "OAtn-r-A, not so with me (T>Ain-fA); bAm- 

-peAt), I shall take. 
» » I 5« H 1 ^é, whatever; cboirpin, you shall hear; 1m' ÚAob, 

concerning me. 
„ 16. neitn-cionncAc, innocent. 
,. „ 20. a mbÁf, surely now; cnAp, a lump or swelling. 
„ „ 21. cion nl/Ac An, accompanying, conveying; -peAb, awhile, 

a spell. 
„ „ 26. Af 50 bjAÁc beif, he hied away, lit. out of it for ever 

with him. 
„ „ 27. meÁt)ón oi-oce, middle of night, dead of night ; -oo 

f , noiceAT)A|A, they reached, arrived at; Céim An 

*ouib, the Pass of the black (shadows). 
„ „ 28. 1 iDuo-pAc, in front, heading. 
„ „ 29. 1 bpogur t)i, near to her, convenient distance; ^eic, 

a start. 
>, » 3°- rp Arm > snore; 'oeAn^-bÁn, the "very middle." 
„ „ 32. "onn, disobedient, unwilling to proceed ; a r^AniAiVl 

An urbéibe, O, Mountain cloud (name of horse). 
r> » 33« cocuif, itched, patted ; ctmiAib, stroked, rubbed. 
Page24,line 1. rnong, mane. 
„ „ 4. beVl/mAC, bit. 122 VOCABULARY. 

Page 24. line 5. VS^t shelter. 

„ „ 6. ircoi-óce, at night ; leir pn, with that, just then. 
,, 7. •oinne AOfOA, aged man. 
., 8. leAiiAvó Lib, follow on, continue your journey ; ca 

rúil a^ath, I trust, I have a hope. 
,, 9. re^n-lAin, old-mare ; aja bAn, on your. 
.. 10. t'A'g — a changing of T)ia, to avoid profanity. 
,. .. 11. •o'éi}\ after ; tia Vi-oIa, the oils, anointing before death. 

,, 13. ní ^ÁbAT) xnnc, no necessity for you to. 
„ „ 14. le cfgéAb, excuse, -oo gAbÁib, to make, urge. 
11 „15 A j A ú, lo now ; Ati uu f Am, is it you (that is there) ? 
„ „ 16. irn-Á-óniAn&ig, ill-starred, unfortunate; ní r/ulÁin, 

must it be expected; -ojAOcf uax>a|\ £151 n (some), 

some bad intention. 
„ „ 17. aca fttu, "on you," urging you on. 
,, „ 18. néió, free from, done with ; 'onoc-beAncAib, bad 

actions, bad habits. 
„ „ 19. -peAfOA, henceforth. 
„ „ 20. rp mAic An ntm, a good thing (in itself) is; ^eAbb 

AtfiAmu, promise, resolution; ir- feÁnn, much 

better is. 
„ „ 21. có ifi lion at), fulfilment ; -pA^Anc, priest ; cia h-é fin, 

who is he ? 
„ „ 22. let)' coir 1 , along with you; -poncúr, breviary; ir 

be&n aca Ann, it is a woman (who is there, acá 

Ann). 
„ ,, 24. nÁ h-A^Aip, do not impute to; beAnc, act, crime; An 

neAc, a body, a person. 
„ ,, 26. feAn--pocAb, proverb, old saying ; caja fÁibe, beyond 

the sea. 
,, „ 29. cui-oeAccAn, companionship. 
,, „ 30. cÁ 50 mAic, it is well. 
,, ,, 31. Anoir nó niAin, now or never. 
„ „ 32. bi mAn t>o beA-ó, it was though ; -oo beAt), would be ; 

cneAcA, shivers ; -piiAccA, of cold. 
» » 33- ctnn -pi AigneAf, "put conversation" (AigneAr), 

addressed Jhim). 
Page25,line 1. 50 roil, a little while; nun, a secret. 
„ „ 2. be "h-mnrmc, to relate. 

„ 3. ppioth-ftnt, "first-blood," high-station. 
„ „ 5. -o'Á 6un, being put ; rni' beic, in my way, accused of, 

attributed to me. VOCABULARY. 1 23 

Page 25, line 6. cei]\u •o'fÁgAib, to get justice done me. 

„ ,, 7- meAbt, deceived ; •oeAtfiAn, demon ; r-^nior-, ruined. 

„ „ 8. 'oo goiT>, stole. 

»> » 9» T5 A1 P' scatter ; •óíbin, banished. 

„ „ 10. 'oeAjA^-tfieif^e, intoxicated ; bÁn-tfieif^e, tipsy ; u'óacu^ 

will or testament ; An a r on fém, to her own 

advantage. 
„ ■„ 11. mm, poison. 
„ „ 12. 'o'A'útTiuig, admitted ; ctnneAr -o'-fiAcAib, I put as 

debts (-piACAib), I compelled. 
„ » 13- AbmÁmn, Germany. 
„ „ 14. ueAó ór"OA, hostelry. 
„ „ 15. ÚAin^eAf, I offered. 
„ ,, 16. 1 gcÁr-, in order that ; ctnjvpeA-ó -pi ctn^e mé, put me 

to it (ctn^e), force my hand. 
» „ 17- ■pueAbÍA-rhAjA'ó, offensive mockery ; nAbA'ó'01, warning 

to her (x)i). 
„ „ 18. f A§Af , kind or sort ; r>o pneAbAf, I jumped up. 
,, „ ig. ^éiUleA'ó, obeying. 

„ „ 22. níor mó, or more (mó) ; AmnAr, suspicion. 
„ „ 2\. cAi'oé mo LeigeAr-rA onu, I cannot, how can I help 

(LeigeAf) you. 
„ „ 26. -peA'opMn, you are able to. 
„ „ 28, 'oeAnr/A'o, I shall do ; An mé j \x> nn, that much; 50 

h-Áini§úe, any way, at any rate. 
»» » 30. -peAX), well ; mÁ'reAT), then, lit. it is, if it is so, that 

being so then ; beA-o or bei'óeA'o, I shall be ; aj\ 

pubAb, walking, going away. 
„ „ 32 50 n-einign!), may prosper ; 'oo bóúAn, thy road, 

journey. 
>t » 33- A ^ mum^, on the mane. 
Page26,line2. 50 oeipeA-o, to the end ; An -oorhAm, of the world. 
„ „ 5. utupm, I understand ; x>o pór, married. 
„ „ 6. tiAin, hour; mAinb nA h-oi-oce, dead of night; 

mbeÁnnAm, gap; tiAi^mg, lonely, weirdly. 
„ ,, 7. imeAf^, amongst ; p^ÁibmeAn, shadowy ; cinm, silent. 
„ „ 8. ueme cneAfA, sparks emitted by hard substances 

when pressed suddenly and violently together ; 

ueme, fire, cneAr a, gen. of cjuor, a girdle. 
„ ,, g. -oo co^Ain, chewed ; •oonn, fist or fistful ; coince, 

oats. 
„ ,, 10. x>o §Ab, counted; pAronin, rosary-beads. I2 4 VOCABULARY. Page2i\ linei2. p a |\óip©e, parish ; An UeAnipAill Hua, Templenoe 

(name of place). 
,, ;, 13. Airno ihAic, good knowledge, acquaintance with. 
M ,, 14. c|\eiT)eAiúnAc, respectable. 

n „ 15. but) ipe, she was ; -oéinc, alms; •óéijvceAúibA. alms- 
giving, charitable; TDAonnAcuAtriLA, most pious, 

most contrite. 
„ „ 16. cnioc, country ; pi. cníocA, dat. cpiocAib ; LeAn, sea, 

ocean. 
,'; „ 17. rnA|A geAbt, on account of. 
.. ,, 19. buAt), victory; pmié, witness. 
„ „ 20. feAn cbAit)irii, swordsman. 
„ „ 21. córhnAic Aon-p|A, " fight of one man," duel. 
„ „ 22. ioinA|\bÁit), contention, dispute; uogA, choice. 
5, „ 23. eAco|\úA, between them ; céAf, hair on the top of the 

head ; ceAf-cmn, the top of the head, the " scruff" 

of the head. 
, 5 „ 24. t)o cpoiúfeAt), would shake; jja'óajx, dog; -pfVArincAc, 

rat. 
» ft 2 5« t>ubA|\úAf, it was said; 'pé 1 ne-ijvmn é, but at any 

rate -an expletive. 
M ,, 27. úeiú, flee, fled; be n'AnAtn, with his life, in haste; 

ní ^ACAÚAf , was not seen. 
„ „ 28. ceAnncAn, district, cantred ; t>'Á bÁ]A|A -pAin, owing to 

that. 
Page27,line2. 50 ^cbuineAt), used to hear; tdaja béi, as she thought, 

in fancy. 
„ „ 3. merobig, bleating; ^éirn nA bó, low of the cow. 
„ ,, 4. biú§, scream, cry; eAr- or eAfAc, waterfall, pi, 

eAfAige. 

míot mAtiA *oo LeAg cíos. Page 28, title. trnob ttiajaa, " beast of the sea," whale; 'oo teA^, 

knocked down, lowered ; cíof, rent. 
,, line 1. r/Á'n jcnoc, on the hill. 
„ „ 2. beAjAC, a quantity, a rope-full ; eAf aija, gen. eAr-jAAc, 

bedding for cattle, litter. 
„ w 3. gAbÁib, armful, as much as the encircled arms can 

carry ; bpopiA, gen. bjAOf riAig, brushwood used for 

fire; bjAor-utng, hurry; bj\ofutngi*ó, pi. you (ye) 

hurry up. 
9} „ 4. 'oaIca, pl % 'oaIuaí, dear ones; JeAbcAoi, ye will get; 

cAT)Ain, a measure, a mug or small saucepan. 
w ?; 5« rnAoúAb, gen. triAoúAiLe, beastings, first milk given by 

a cow after calving; beApr/Aix), will bring forth, 

calve ; 'OjAtnrnponn, fair back, name of cow. 
„ „ 6. b|\or-nócAtn, we shall hurry; a tÚAiújAÍn, O little. 

mother, mother dear. 
,. „ 7. T)úiL, desire, taste for; nór-, like; ^ac aou, each, 

every; ^AjAftm, ^Afún, boy. 
„ „ 8. fuis; . . . aj\ -p^uAib, took a broom (f^uAh); úiormp- 

£Air», or corning, commenced. 
„ „ 9. r-^uAbAcAn, brooming, sweeping ; 50 rneAn, quickly ; 

x)o b'i, she was, púv, yonder, the person referred 

to. 
„ „ 10. -pbAcuniAn, neat, capable, tastily ; ^AfoA, careful, 

tidy; ceinnueÁn, hearth ; r^uAbúA, swept. 
„ „ 11. ^0 -mur^-AiL, roused, awoke ; beAnb, child; cbiAbÁn, 

basket, cradle ; pÁmúeAc, a well-conditioned 

youngling. 
„ „ 12. 1 n-Aoir, at the age of, a riAoi mi, his nine months. 
„ „ 13. -peA|\|AA'6, a stretch of body ; »00 ónoiú, that shook. 
ti „ 14. nion f^t>in, did not cease ; cj\orn, began, commenced \ 

aj\ cn.ónÁn, at humming, to hum or sing low* 126 VOCABULARY. 

Page2tt,linex6. tnin x>o fthte, shut your eyes; a pis in, O, loved one ; 

mo óléib, of my breast 
„ ,, 18. cAoi-oe, tide ; lion, a net; Iacu, a load. 
„ m 13. PP A r» active ; An fcitnn, at the tiller, steering. 
M ,, 20. CAOm-feAn 65, pure, young man ; 'ha binge, lying; 

50 f ójAc, comfortably. 
„ ,, 21. cAonrifeAn món; cAonn, sweet-tempered; aja cumn, 

on the wave. 
Page29,line 1. r-uAn, sleep; cuau, harbour. 

„ „ 2. bioncA, nets; 50 'onunn, to the top. 

„ „ 3. feoúA bitin, bmn, a refrain, supposed to have been 

copied from the sound of waterfalls. 
1, „ 5- 'o'éAÍoix), stole ; 50 bo^, softly. 
„ „ 6. uAn a bAnn, over its edge. 
„ „ 7. 50 fÁtri, soundly ; ójvoós;, thumb. 
„ „ 8. be n-A bmn fin, with that, at that very time (tmn) ; 

mAn a beAT>, as though it were ; f eAT>, whistle 
tt ft 9- ^neAnnArriAn, strange, unusual, queer; ^éAn, sharp, 

piercing; f^neA-o, shriek ; An ^at), storm. 
„ „ 10. ctiAf, a narrow sound or strait ; cutriAnz;, narrow ; 

f Á 'óém, in the direction of, towards. 
„ 1, 11. 'o'mpuc, peered, looked closely ; ceóbnÁn, mist, 

gentle rain ; of cionn, over, above. 
„ „ 12. ctnn fi cbtiAf, she listened intently. 
ft n x 3« fAOib, thought, imagined ; ^un éuAtAró fi, that she 

heard; bo^óineAcc, loud erying, wailing. 
„ „ 14. 5 An AtnnAf, without doubt ; cboifeAnn fi, she hears; 

50b, weeping, crying; r^emn fi, she hied. 
„ „ 15. *oo beAú a f tube tnnúe, " her eyes spread upon her," 

she wondered greatly. 
,, ,, 17. cun x)iob, hurrying forward ; cum -puinu, totheshore 

(bank). 
„ „ 18. mAi-oi-óe nÁtriA, oars, " rowing sticks"; a^ búbAX), 

bending, straining; cnémeAóc, vigour, power, 
,, ,, 19. A5 cun AbbAif, putting sweat, T>e, off him, sweating, 

perspiring ; A5 uAOf^A-ó, bailing. 
„ i, 20. An tnfge fAÍAig, the dirty water, bilge- water. 

(Fishermen say that sea-animals steer clear of 

dirty water, because it indicates proximity to 

land). 
•* tt 2i« T5 1 °k» snatch up quickly; fUAntriAn, soundly sleep- 
ing ; aj\ a bACAbAinn, in her arms. VOCABULARY. 1 27 

Page29,line22. fo cum muoAit \, away she hurries ; bnuAc, brink. 
„ „ 23. f nuú fÁite, stream of salt water ; f ceAÍluA, ejected, 

squirted. 
„ „ 24. r/ui]vpe, startling, beating about rapidly; btiAi'óeAnúA, 

troubled. 
„ „ 25. meAf^tngce, mixed, stirred up; ceAúnAmA, quarter. 
„ „ 27. iAr-£Aini, fishermen; cAiVlce, lost, dead. 
„ ,, 29. A|\ cAibleAbAi]A, did you (ye) lose. 
f) 11 30. bÁT>ói|AÍ, boatmen. 

„ ,, 31. 1 •oc|MÚix)ib, in fits; ^Ái]M'óe, of laughter. 
„ „ 32. bLé-rómíob, an old word for "whale"; AniAn, from 
the west. 
Page3o,linei. 50 ]\ó-cpÁroró: 50, may ; cpAioiT), vex, bother, con- 
found ; 50 no-cpA-mix) *Oia, that God may worry 

him greatly. 
„ „ 2. A5 r/tnppeA'ó, rattling, plunging. 
„ „ 4. cpeAccA, robbed, beggared ; gup moútng fé, that he 

felt. 
» tf 5- "ootfiAin ('ooitfnn), deep ■ 'óAmAf ré, hopped, danced. 
„ „ 8. 50 mbAi-op-be, would be drowned ; aiúi"o, single 

member. 
„ „11. 'oeAbA'ó, haste, hurry. 
„ „ 12. Af An upbige, out of the way; uaIac, load, mass; 

meAnbAtbAc, confused. 
„ „ 13. eAnbAtb, tail 

„ „ 14. zjctoirci, do you (ye) hear him ; féiT>eA>ó, blowing. 
„ „ 15. btiro, bit of a garment ; the word also means an 

untidy woman. 
„ „ 16. nÁn éingix) a bócAn beif, lit. " that his road may not 

rise with him," may his journey not prosper. 
„ „ 17. gteAr-A-oAn, they prepared, made ready. 
„ „ 21. nA r/Ainp^e coimigci§e, the wild sea. 
,, ,, 23. lectnmne, in the memory of ; feAnóiní, very okTmen. 
n n 2 5- TS^im, pleasing look, healthy appearance; 5AÓ beA- 

cAin, each cheek. 
,, ,, 26. r-migeAO, smile; biAO, food; AnnL&nn, condiment, 

" kitchen." 
„ „ 27. -puigbeAc, remainder, more to the good ; niAn^A-o, 

market. 
,, „ 28. 1 «ouemneAf, in pain, labour ; be n-uAin (with), 

during an hour ; An cltn^, of the clock. 
„ „ 29. 1ao§, calf ; bom eAnn, female. I2S VOCABULARY. 

Page3i,linei« pAftÁifcrÍAf', good luck. 
,, 2. r-ÓAn, prosperity. 
„ ,. 3. a}\ a fon pain pern, still, for all that ; rÁfCA, satisfied. 
„ „ 4. An cuocÁri, the pot; ip mó, which is biggest. 
„ ,, 5. col/móin, hake. 
„ ,, 7. cmlleAT), some more ; ní h-eóL, it is not right ; nÁ 

50 •ouAtoA|\t:AtnAoir', but that we should give. 
,, ., 8. ófOATóeAcu, entertainment. 
,, , ( io. moijvfeiyeAji, seven persons. 
„ „ 11. -pAl, hospitable. 

„ ,, 12. S^eVl A^Atn onu, I conjure you to relate a story. 
,, ,, 14. fAgAf , kind, or sort ; 'oo úAicntreA-ó, would be 

pleasing. 
„ „ 15. a clor* uaiu, to hear from you. 
,, „16. bATOeAT), was drowned. 
„ „ 18. -p ^eAjACA $Áij\e, burst of laughter. 
„ „ 19. AiLp, lump. 

„ ,, 20. 'otAAtitTOAL, the back part of the mouth, the jaw 
„ „ 22. ceAnriAi§úib, all the face ; uatiacca, laid out in 

death. 
r , „ 23. trpAÚAÓA, " ceilings." 

„ ,, 24. t:Á, at, on account of; uA^AncAcn, wittiness. 
„ ,, 25. fututriAn, given to joy; pocmA, kind-hearted, good- 
tempered. 
„ „ 23. ^Ati cinneAT), without invitation; fuix>ifcin, a stool 

made of coils of straw, Englished "baz." 
„ „ 30. X)ia -oo beAÚA-f a, welcome, lit, God thy life ; nÁn. 

a-T)ia . . . the opposite. 
„ „ 31. pÁ n-A -piAcLAib, under her teeth (breath). 
» » 33- pnéAcÁn, rook, crow; riA •onoc-Aimpne, of the bad 

weather. 
Page32, linei. mónA 'ótnu, an off-hand salutation; tnórvA, mójA, 

perhaps a slurring over of the name minne, the 

Blessed Virgin. 
'2. ^aLaja, disease; nÁine, shame. 

3. octAAf, hunger. 

4. uocAf, itch. 

5. f eAti-cotriAr, old measure, saying. 
7. bÁiUle, bailiff. 

10. ir oLc An puc é, he is a bad lot (fitir) ; t)einúí, ye 
say; 'ononn, a hump. 

11. "orxAi-o, a dog-moutb ; pUnc, cheeks. VOCABULARY. 1 29 

Page32.1inei2. rgéAti, look of fright ; pA]% wryness. 
„ „ 13. ctnnncín r-nótiA, thick flat nose. 

„ „ 14. a cLÁ]A-éA'OAitiín, his little forehead; rtneAT\£A, 
greasy ; bACAÓ, lame ; mAnncAC, wanting some of 
the teeth. 
„ „ 15. >oaj\ Lib, as you (ye) think ; r-pÁ£A, ill-shaped thin feet. 
„ „ 16. f aLaca]a, dirt ; 1 n-AónArm, entangled. 
„ „ 17. jAuntiAi'oe, water from the mouth, dribble ; bpAgAi'D, 
upper part of ihe chest ; f eibix>e, spittle ; ^mei^ín, 
chin. 
„ „ 18. rmu5Aix)e, mucus in the nose. 
„ „ 24. fo^Ainu, warning, proclaiming. 
n » 2 5- 5iVlín pnÁuA, a large solid potato. 
„ „ 26. cneAcÁm, poor, small potatoes; t>'á mbAinu, being 

dug. 
t, „ 29, 'ooiceAttAc, inhospitable; T>tibAinu fe Leif, he told 

him. 
n » 3°, ^e ^ e1 f> eat on (^ el f) ; tfiAiú An fAf, a good warrant 
to, well able to ; pott, hole ; \ 51AÚÓ15, in a small 
basket. 
ti *) 3 T « AmpbAX), voracity, ravenous hunger. 
„ ,. 32. 'o'Abp x é, he bolted ; cnAp rLÁn, a whole large 

potato (cnAp). 
» » 33> fÁf Atfi, fill, satisfaction. 
Page33,line3. aIuu^ax), grace, prayer; ■ppbeÁ'ócA'p, dependence; 
^An fpteÁ'ócAf, independent ^f anybody; 5A11 
beAtin A|\ émtieAc, without caring for the will of 
anyone. 
„ 5, r-pj\éró, a live coal. 
„ 6. cl/Ab]AA, the mantlepiece. 
„ 10. *oeA]A5-beAÚAX), wide open ; -oiAÓb, a hasp. 
„ 14. A|v ui a tfiAjVbÚA, with intent to kill him. 
„ 19. 1A-ÓCA, shut fast. 
„ 20 cuAbAbAi|\, you (ye) heard. 
„ 24. Vuige-'peoLAcAin, lying-in, after confinement. 
„ 25. nAOix)eAnÁn, infant, baby ; cnAtficAinu, suckling. 
„ 26. timAc, about you, on you. 
„ 27. céA-pcócAiT), they will be wanting, 
„ 30. ulúró, tongs. 

» 33- tijNfuL, tongs, a short fire^tongs. 
Page 34, line 3. tnío-ctnbeAr-Aó ? ungentle, turbulent ; mío-nÁi|\oAG, 
§hameles§ ? 130 VOCABULARY. 

Page34,line4. teAn ré \*>e, he followed on. 
m ft 6. ^ÁnúAig, ciying with a shout. 
,, „7- T°é A » an attack, an attempt. 
„ „ 8. bA5Ai]\u, threaten, also, in other cases, to beckon 

thither. 
„ „01. eArbA, want. 
„ „ 11. bAibbicrxiú, limbs shaking. 

„ „ 13. "oubAjAUAf, it was said; ponnAtnóm, white moss. 
,. „ 14. r-annuAir, weakness, swoon. 

„ 15. péi n-éi]Mnn é, howbeit, whatsoever; rot)A|\, trotting. 
„ 16. cuAif\uib, visits. 
„ 17. -pA§Ai|\u, "steel," temper. 
„ „ 18. 5JAUA15, hair; 'ha fgójMiAig, in his throat. 
,, „ 21 a "Oajyoah, O, Warden, a man's name. 
,, „ 23. Laitióca'o en, I shall shoot you. 
., „ 24. ]moúa'ó (pron. -jauúa^), a run, a rush. 
„ „ 27. fAbbco^, a false blow, an unexpected blow. 
„ „ 29. •opATinuÁn, a low growl. 
m » 3 1 * V^é&TS' a seam ° r crack, also a crushing blow ; bé&l 

ah fz;éiúin, the pit of the stomach (r^eium). 
„ „ 32. rpeAó, a kick. 

n tt 33- tneAig, a helpless body, an unconscious state. 
Page 35, line 1. rpjviuc, hurl, fire, kick as a horse. 

a » 3» ujvÁctriéA-pAf, a quick heavy blow given from the 
hand (perhaps from cnÁú, speedily, méAj\, finger). 
„ n 4. biAT)nA, ferrule. 
t* tt 9- S^ucaja, rattles in the throat. 
„ „ 11. tAf^AX), the part of a boot which covers the ball of 

the foot. 
„ „ 12. ujaaocua, puffed out; bótiA, collar. 
„ „ 13. punAmn AjVbAin, sheaf of oats. 
„ „ 14. bAi^e, faint, weakness; uo|\, bush; f^eAc,^^. r^eice, 

brier, bramble. 
„ „ 17. ceicne cnoib, four limbs ; 1 ii-Áijvoe, up, a stiff and 

stark position. 
t , „ 18. 'nA -)!>leiru, in a lifeless mass. (Note that pleiru does 
not always indicate death, ir bneÁg An jbteifC fin. 
é, he is a fine, heavy-built man). 
„ „ 19. éiúeAc, a lie. 

„ „ 24. -oeinúcAn, it is said ; 50 breACAcAr, was seen. 
„ ,, 26. 'nA bemn, carried in front ; ni y eA*OAn, I d^not know. 
„ „ 28. bAiligcoói|\ An cior a, rent collector. VOCABULARY. 131 

Page36,line8. rpéin-geAtAige, " moon sky," moon hidden by 

clouds ; pic, pitch ; CAbAnpMnn An teAbAn, I 

would give (swear) the book. 
„ „ 15. bójvo x>eAr, starboard ; -oeAf, right-hand side ; f Arii- 

aiL, apparition. 
„ „ 17. f£AmAVl, cloud. 

„ „ 21. flÁn mo coiriAjAcA, God bless the mark. 
„ „ 30. biiA-oAit, nerve, vigour, power of motion. 
tf ^ 33« bójvo cbé, port, left-hand side. 
Page37,linei. có^ teir Ati rnbójvo >óeAr, "pull the starboard oar." 
„ „ 6. fpjvmr, sprightliness 
„ „ 7. 'óon Ác rAm ojAAib, serve ye right, 
„ ,,8. írieAjVbAVl, contusion, loss of memory, thoughts at 

random ; rneineÁn, reeling in the head. 
„ „ 11. •oAon-ftnAcc, tyranny, thraldom. 
„ „ 24. rbÁn rriAn a n-inmrceAn é, mAn, where, in the place, 

mnirceAn, is told, health and peace where it is 

told, "God between us and harm." 
„ „ 32. bo^ T>iotn, let me go. 
- » a 33« tnAnbcóin, a murderer; -pop, a wisp of hay or straw; 

At)Airjc, to kindle; won, thatch. 
Page 38, line 2. x>o en A^Ann, crackles ; uAobÁm, rafters. 
„ „ 3. cnÁnibAc, a very large fire. 
„ „ 8. -oo nop, stabbed, stuck; f^obb, a splinter; ^iutfiAif, 

gen. -e, " bog-deal," pine. 

„ tt 9- 5™ i r> face - 

„ „ 16. nigeAt)An,washed; úonAcAT)A|vé, laid him out in death. 

tt tt x 7- S^eóiue, nice, pretty. 

„ „ 18. x>o > óeAnmAT)An, they forgot ; Iocua, faults ; T>noc- 

únéice, bad qualities. 
„ „ 25. ha "SeAUAtuAiJ, the FitzGeralds (Desmonds). 
„ „ 31. uónn&in, "wake," watching the corpse; ÁinneÁn» 

night-watching, keeping late hours. 
„ „ 32. focnAi'o, funeral. 
Page3Q,linei. aicít), gen. -e, disease. 
„ ,,20. cimi'óe, prisoners. 
„ „ 21. Tleroin, Kenmare. 
„ „ 22. cum cónA, to justice. 

,, „ 24. 50 n'oeÁnnA'OAn, that they committed (made). 
„ „ 25. coin, crime, a ^cnocuA, " of their hanging" — a crime, 

the penalty for which is hanging; T)bigúeói|\ An 

|\iog, the "Crown Prosecutor." 132 VOCABULARY. 

Page39,line26. cjxoi-óeAjxz;, blood-red ; blÁc-óoi-óp, "wig." 

,, „ 27. cloi$eAmi, skull ; cjxoi'óe cloice, heart of stone ; 
cLiad, breast. 
Page 40, line 9. aj\ leiúeAT), in breadth. 

„ „ 10. -pÁ AiJneAf , under discussion. 

„ „ 20. fAoitleÁn, sea-gull ; coi]Vtiún, sand-piper. 

„ H 21. V51Ú, rest. 

„ 23. -peAf^Ai|\, comfortable. 
,. „ 26. rAOj\, free from rent. 
„ ,, 29. LtiAvóim, I mention. 

,, ,, 30. 'OjAinm ah T>otriAin, throughout the world. 
» ft 33- bAinc|\eAbAc, gen. Aige, widow; 'oíteAÓuAi'óe, orphan. 
Page 41, line 3. cinppcig, wicked people, imps. 
„ „ 4. 50 mAiú|?eA , ó, would forgive. 
„ ,, 8. -oo nocu, bared. 
»» » 9- ^ ^cuAiLbi-óe, their staves; co^AjxttAC, whispering; 

cAf acuac, coughing. 
„ ,, n. ^eóiti, murmur; tneAfAjvoA, temperate, reasonable; 

jveix), easy, not given to wrangling. 
„ ,, 12. neAtrignÁúAc, unusual. 
„ „ 13. cor-u, silence. 
m » 15- A T* SiiAÍAitirí, by his side. 
,, „ 18. CA51VAT), pleading. 

„ „ 24. -poilbfeocAi-6, declare, state publicly ; -pnné, witness. 
cbÁ]A nA -pA-óriAire, " witness-box," evidence-table. 
„ „ 28. fiubAb ]\oimip " walking before him." 
„ ,, 31. 50 -poLtngceAc, secretly. 
Page42,line3. ^iocaLac, tattered. 

,, „ 10. LeAgA-ó, melting; cubAjA, gen. cubAip, foam, froth. 
„ „ 12. fgéicig, spied, told upon. 
„ „ 15. ijM-peAc, devotional, religious. 
„ „ 20. La]-, lit. blushed up. 
„ „ 22. mÁ^At) -púm, mocking me. 

„ „ 27. "LeAfAmm, nick-name; cuLaiú, suit of clothes. 
„ „ 29. rnume, from tttuifve, to avoid profanity. 
„ ,, 30. cnu^A, a small ugly forehead, a " purse" forehead. 
Page43,linei. bÁn-cfúLiriAj\, wide-eyed. 

„ ,, 2. £Aj\pAbuAic, confusion of mind, lit. "cutting of 
mind," dulling; buAic, profit to the mind, clear- 
ness of vision. 
.» „ 5. o'Ái]M§óe, under consideration. 
„ ,, 7. ceinn u'iApf\Aite, " botheration to you," ueirm, pain, VOCABULARY. I 33 

iA|Af\Aiúe, questioner, the pain of the questioner 

(itching for news) on you, mAn an -piopnuigceAc 

auaoi, if it is not inquisitive you are. 
Page43,linei9. 11 í meAr-A, not worse is. 

n „ 20. CÁiu . . . Kate is as bad as Connor — bad is the best 

of them. 
;; „ 27. 'oo t>3 AjVbtngir-, you swore ; 50 bpe&cAoir-, that you 

saw. 
„ „ 28. f^otpÁti, a bundle of sticks, a faggot. 
„ „ 32. níon 'óeApbtJigeAp I did not swear. 
it a 33- A|\ mo LeAbAjA, on my oath. 
Page44,líaei. bneir- béAr-A, too much good manners. 
„ „ 2. ni a-o' fÁ)\ugA-6-|"A é, not interrupting you. 
n it 7» 5° T^ 1 ^ A ^Án, that I had a good deal. 
„ „ 11. ní eiueócAitin é, I would not refuse (eicig) him. 
„ „ 16. fA§Af LeA§A, a kind of doctor. 
„ ;, 18. c|\Aor--5&lAn, white-mouth, babies' disease ; cAiticin, 

sore eyes, red swollen eye-lashes; juia-o, erysipelas; 

]\ún teígif, a secret cure. 
w „ 20. OAinne- , the teat milk of hens put into the 

horn of a pig, and to stir or mix it (the milk) with 

the quill of a cat. 
„ „ 29. boj^A LeAtfiAitin, an elm box. 
„ „ 30. 'oe^f, right; cnAifoe, that part of a bed-frame which 

connects both bed-posts. 
Page 45, line 1 , fin-r-m-feAtiAúAn, great-great-grandfather. 
» tt 3- t A10ÓC » power, also action, state, condition. 
„ „ 4. yeo -put) o|\m, by this and by that. 
„ „ 6. uig An TMAbAiL .... from the house of big D to that 

of small d — from the frying-pan into the fire. 
„ „ 7. pupA, a very small setting part; punAine, a person 

so built. 
„ „ 11. 'omc, a disease in hens called the il pip," which 

causes them hoarseness or loss of voice. 
„ „ 25. tmAcu, will, testament; -pÁ^Aim Le hti'ÓAcc, "I 

declare to you " 
,, ,, 27. bA]\|AÓ^, an embrace. 
Page46,line3. cAicir-, a term of endearment. 

,, „ 4. X)Á ^óeÁjvnAirm beAutngúe, two fat fists., 

„ „7- AiueAl, great joy. 

„ „ 11. pÁpuigeAnn, suipasses. 

„ ,, 15. caLax), port, quay. 134 VOCABULARY. 

Page46,linei7. inoAcÁm, branches, twigs. 

., io. peap v A1 l xe » a watching (|?Aij\e) man, 
Page47,line29. awaIXos, a harmless fool. 
Page 48, line 3. r^Aj\cACA, lungs. 

,, ,, 6. cia cum, who made, composed. 

„ „ 22. ce^u|\AtiiA '^ur- LeAt, a quarter and a half. 

„ „ 23. ah ceAÚjAAriiA ^au |\omnu, the quarter not divided, 
the undivided quarter. 

» i» 2 5- bjúfce, breeches. 
Page 49, line 3. boiceAlXAc, stout, sturdy person. 

a f > 5- ^a 'óuaI ACAp, " it was kind father." 

,, ,, 6. 1 rroórimAc, indeed, truly. 

„ „ 7. AÚAip bAifome, baptism-falher, sponsor, gossip. 

„ ,, 10. ^eAbLó^, a small fish. 

„ „ 16. 'ha n-ion^nAif, without them. 

„ „ 22. cotncAbÁn, dance pattern. 

„ „ 25. C05 tJAim é, take it away from me ; if 5A11 uAim acc 
é, and yet it is the only thing I seek. 

„ „ 32. cteAtrmAf, match-making. 
Page5o,line2g. a^ f caua-ó, pulling ; fuuú, thick, matted hair. 
Page 5 1, line 3. cómnmnceóin, partner, co-dancer. 

» t, 5. V°r5> brittle. 

„ „ 20. porrnApn&c, whispering. 

m m 33« 1 ^-^m tiA bntn'oe, in the time of want (captivity) ; 
bj\AicceA]A, is felt; con^nAtn, help, "a friend in 
need, is a friend indeed." 

e ACCRA tllSUeAUlT). Page52,line i. eAcunA KipueAifvo, the adventure of ílirueÁjvo 
(Richard); eAcunA, also story: eAcun& A]\ 
ftirueÁrvo, a story concerning Richard. 

„ „ 2. xp AirueonAcu, walking, sauntering; bnttAc, brink. 

n ^ 3- bocA, gen. o/Loó, lake; bém. name of lower lake of 
Killarney; •onúéuA, dewy; be néinge An ÍAe, at 
the dawn (rising) of the day. 

„ „ 4. beAtuAine, month of May; -potu, plentiful crop of 
hair. 

»1 tt 5- éA'OAti leAÚAn, broad forehead; rbeAmAin, "slippery," 
smooth, not wrinkled. 

„ „ 6. mine, pi. of mi n, smooth; ^eAÍA, pi. of ^eAl, white. 

„ „ 7. An cufA, is it you (who is there) Maurice. 

„, „ 8. 511Ú ^LópAó. clear, resonant voice; Án-o-Ai^eAnuAÓ, 
proud, commanding; Af, out of; fÁréoibb, " grow- 
ing- wood." grove; 1 n^An, alongside, within hail; 

„ „ 9. 50 t)ineAc, surely, sure enough. 

„ „ 10. Aiúmgim, I know, recognise; buAÍl mA|\ fo, strike 
(walk) hither. 

„ „ 11. conning, moved, stirred ; T)tiibleAbAn, foliage, leaves; 
1 beAÚuAoib, aside. 

„ „ 12. f Á 'óém, towards. 

„ „ 13. mACAine, plain, open space; -\ Annrm, and then; 
nmne An, made (for) towards, approached, drew 
near. 

„ „ 14. -oo b'Áibne, (who was) the most beautiful. 

„ „ 15. ^oÁ bfeACAix) rtht, an eye had seen, niAtn, ever; cnoig, 

pi. unoigce, feet, ré cnoigce, six feet (measure). 
„ „ 16. ciAb-folu, strong hair in locks ; cArt)A, curled; i3Í]AeA6, 
straight, finely chiselled. I jg VOCABULARY. 

.2, line 17. jutlfl, point, end; pollÁi|\i , óe, nostrils; -pAippn^e, 

wide open. 
„ „ iS. foluf man, pi. -a, full of light; ÓAome, pi. of c&oin, 

mild ; cA|\CAnnAC, pi. -a, loving, gentle ; cAnAvóe, 

thin (lipped). 
M „ 19. 'oLuiú, close, evenly set; fmei^in, chin; coajuiac, 

square; gntiATi), pait of the face between cheek- 
bone and brow; UAibpeAc, imposing. 
„ „ 20. Luifne, blush; pbuc, cheek, pi. pltnc; caoL fÁ 

íoóuAn, light-made in the under limbs; ceAti, 

compact. 
„ „ 21. -pÁ, under or about; uacuaja, upper part ; ^UAitne, 

shoulders; ^Aif^i-óig, of a hero; cLÁn occa, 

breast-bones, chest ; cú, hound, gen. con. 
„ „ 22. cj\oto, hand; LAit^n a x>óiúiti, strong enough 

(•oóiúm); uAnb buile, mad bull; cofg, hinder, 

stop. 
Page53,line 1. T)ia beAÚA at>' fLÁince, "welcome" in thy health, 

lit. God thy life, in thy health (mode of salutation). 
„ „ 2. cuALAf, I heard ; jjtin úÁn^Ai-p, that you came (cÁn- 

^Aif) ; An Aif, returned. 
» ts 3- 5° ™Ainip, may you live. 
„ „ 4. AunvigAT) A|\ein, the night before last (night) ; caú- 

ugAX), sorrow. 
„ „ 5. a cbof, to hear; nAOAir-= nAib uti ; An *oo úeiceAX), 

lit. on thy flight, avoiding arrest. 
„ „ 6. if "oóca é, I suppose so. 

„ „ 7. ni -ptnl LeigeAf (neAnu) Ain, it cannot be helped. 
„ „ 8. ctntrirngi'o fiA*o, they remember. 
„ „ 9. pnÁif, of brass, brazen; Ann leif, there also (leir). 
„ ,, 10. r^oilu, a split, cut. 

„ „ 11. nior- -ooithne, deeper; 'nÁ rmfe, than I (did). 
„ „ 13. mAúfLuAg, a host, a crowd; colÁipoe, college; LÁ 

fAoij\e holiday. 
„ „ 14. plAors, head, shell. 
„ „ 15. cífeÁ, you would see; niAn, sign, track; pn a jvAift, 

that was all. 
„ „ 16. t)eAllnAúAc, or •oeAtlnAUAc, of good shape, likely; 

Leir, too, also; SiAinrmneAó, or SeAnmÁnAC, 

German. 
„ „ 17. if "0615 biom, I think. 
„ „ 18. 'ootinonnuig, swore; bníg-óogéA^, power of thy arms- VOCABULARY. 137 

Page5 3, line 1 9. ^un. lei^if, that you let or put. 

„ „ 20. -pAobAjA, edge; cboi^eAnn, frame of the head, shell. 

„ „ 21. a cúl, its back (the sword) ; ceApo^t), a small sledge- 
hammer ; p eA'ó, well. 

„ „ 22. -o'fóbAip, it had almost come to pass; bntngeAn, 
battle; eA"opAinn, between us; |\éiT>ui5, settle, 
arrange. 

s> t> 2 3* TeAti-oToe, old teacher; i)' piACAib aj\, forced, com- 
pelled. 

r : ,, 24. r]AiAn t)o cti|A . . . bridle his voice. 

„ ,, 25. m' ÁjAAnn, " my kidneys" — and O, man dear to me, 
or my very good friend; ^eApjAA'ó, cut. 

„ ,, 26. t>'a cup, being put. 

>> » 2 7- ^eAbbAitn 'otnc, I promise you, I warrant you; 50 
jaacax) yé x)íom, that it would go beyond me. 

„ ,, 28. "oo congbÁib, to keep from, protect, ó rcoibu, from a 
split. 

„ „ 29. 'nÁ nn, than that ; 'oo beic Ann, to be in it (your 
head). 

„ „ 30. niMfe, Anglo-Irish, musha, an exclamation; mo ceA-o 
5|\eAnn, my hundred loves (to), well-beloved is 
(Father Tom); bA itiaiú An rÁp, "he was a good 
warrant to," well able he was himself. 

„ „ 31. uj\<yp5Ai j\u, a fall; 'oo bAmc, to take; Ay -omtie, out 
of a person ; *oa sctnjvp'óe Ain, if put upon. 

„ „ 52. •oeijyitn, I say; ó n-A éiT>eA*ó AtnAc, from his canoni- 
cals (eToeAT)) out, a common phrase to distinguish 
the priest from the man in him. 
Page54,linei. cÁ huAin, when, at what time; -oo geoó&mAoi-o, 
when shall we get? ha hAij\m, the weapons; t>o 
SeAVLAX), was promised. 

„ „ 2. ni 1 mbbiAX)nA, not this year (1 nib1iAT)nA) ; ip bAog- 
Iac, it is to be feared. 

„ „ 4. 'orvonnó^, humpy persan, T>nonn, a hump; -pÁ ceAnn, 
before, in the course of; nÁiúe, a quarter of a year. 

„ „ 5. yeAy r-mbAiL, beggarman ; An cop yo, this time; 
meArpAn, will be believed ; bAcAc, person seeking 
alms, not necessarily lame, a poor man. 

,, „ 6. »oéi|\ce, alms, bAb|\AniAoif, let us speak; co^An., 
whisper. 

»5 » 7» bionn ctuAf ... a wood has ears, eavesdroppers 
are about. i; v S VOCABULARY. 

rage54,line8. biiAibreMn beir, we shall meet him («oponnój;). 

,, ,, 9. cÁ l)pnLi]\, where are you; aj\ cí 5ADÁ1L, on the in- 
tention of going — where do you inteud to go. 

M ,, 10. AriipAr, suspicion. 

„ ,, 11. ]\ ac At), I shall go; bÁit>, partiality. 

„ „ 12. 50 iToéAti]:A'ó, would make; CAnAt>Ar, friendship, 
favour. 

„ ,, 13. bA rriórx An uubAirce, it was a great misfortune 
(uubAir- ce) ; 50 nt)eACAit>, did go. 

„ ,, 14. -pÁ x)éin, towards, in the direction of; bob^Ac, small- 
pox ; biot)A]A, they were. 

,, ,, 15. cuajyoac, searching. 

„ ,, 16. bibbe, document, letter; úAnnAm^, drew; nocu, 
bared, unsheathed. 

„ ,, 17. a ót&i'oeAm beif, his sword also (beif). 

„ ,, 18. ■meAfA'OAn, contemplated, intended; t>o f-ÁcAt), to 
stick or pierce; úníom, through me; nÁn 'óeAr 
au ^nó é, was it not a pretty business. 

m » x 9« r5 neAX) > cried out, screamed; cub cimi, poll, back of 
head. 

,, ,, 20. ttAirbin, weanling, poor wretch; bAic a thtnnit, nape 
of the neck. 

,, „ 21. meAbbój, sack, sack-like man; A-otfitngim, I admit; 
SonutnJ, hurt; gonutngeAr', I hurt. 

„ ,, 22. a^ ^AbÁib 'oíob, beating of them ; An a céibe, on each 
other; t)eij\úeAn biotn, I am told. 

n n 23. Aiúne, recognition, memory; unbAbjAA, speech, state 
denoting coesciousness. 

,, „ 24. boicce, spoiled. 

,, „ 26. uáúa]\ im' 'óiaix), (they) are after me, I am being 
pursued; 50 *oiau, closely, energetically. 

t , ,, 27. mÁ, if; fAgAnn, find, get; bÁf, death, if either, or 
any one (émneAc) die; T>e'n beinu, of the pair. 

„ „ 28. benbjreAn, they (persons on the look-out) will be; 
•oiati, gen. t>éme ; An mo úí, in wait for me, watch- 
ing with bad intentions (ui) ; niAn AmibAj\u, as I 
said ; f A§Af , a kind or sort. 

M „ 29. pinrm, not much, little. 

»1 m 3°- lonncAOibe, trust, confidence ; A^Atn Ar, out of him, 
in him. 
Page55,line 1. cóntngeAcu, pursuit, hounding down; cum^eAn» 
there is put ; móp-f uim, great regard. VOCABULARY. 139 Page 55,line2. atia™ pAi§'oui|\A, life or soul of a soldier; -oÁ mbA-ó, 
if it were, had been. 

»> >. 3- *°o beA*6, would be; 1 ^conuAbAinr;, in danger; 
beiúé./o, the like. 

„ ,,4. btiAtAÓ bAf, striking of hands, fuss, noise; mAj\ 
geAbb, on account of. 

»» » 5- ^ e1 f r iT1 > w ^ tn that, at that time; ujAUfbó^, a hop. 

., ,, 6. beAc-bÁtn, one hand ; bAoiú-béitn, an easy leap. 

„ „ 8. 1 on^Anu ac, wonderful ; a biiú, his agility ; ópom -pe, 
he proceeded, commenced ; 'oo corriAp, to measure. 

„ ,, g. CA1T é peo ? what is this ? 

,. ro. porA|\ canter, trot ; biú§, shout, call. 

„ „ 1 2. peA;, halt, stand; rnéipbeAc, lawbreaker, rebel, a 
•méi|\li5, O rebel, you rebel. 

» a T 3- E^ 1 ^> submit ; An f\ioj, of the king. 

,, ., 14. feA;ói at), I shall stand. 

,, ,, 15. cóiriAi|\be, advice; a •óíobtriAnAig, lit., you hired- 
soldier, sometimes used in mockery, " my fine 
fellow " ; ^An ueAÓu, not come ; im' goine, near me. 

,, ,, 16. o.-pi^cAó, officer; -oeipúí, it used be said. 

,, ,, 17. Aiobti6e, handy, expert ; ^uja bAin pe, that he took 
or cut (b&m); cnAipe, pL cnAipi, buttons. 

,, ,, iS. Ap cApói^, out of a coat; -peAj\ cíai > óiiti, man of 
sword, swordsman ; ceAnnuAjA, district. 

„ ,, 19. 'o'Á Am-oeom, in spite of (him); comópuAip, of com- 
petition ; ^Att oijAeAT) if, without as much (oipeA'o) 
as. 

„ „ 20. bpAon -pol,A, drop of blood ; "oo 'óojauat), to spill. 

,, „21. *oéAn&tTi A]A, making for, going for. 

„ „ 22. copAinu, defending; bACA, stout stick: T>poigeAn, 
gen. t)|\oigin, blackthorn. 

„ ,, 23. nA bpeAjAu, of the miracles ; 'oeipeA'ó be, end to. 

„ ,, 24. a congAtiuA, his assistance. 

„ ,, 25. be hA§<vm, in order to; tnnbipe caúa, weapon of 
fight, offensive weapon. 

„ „ 2 5. 'tiA §bAic, palms of the hands; r:ÁpÁti, sapling; 
^umtipeoige, of ash ; ní r-cnAcr: at>, would not tear. 

„ „ 27. ^éA^A, muscles, arms; -p|\éAiriAib, roots. 

,, ,, 28. iajajaacu, attempt; cjA&oib, branch ; 'oo b pipe a^, to 
break. 

„ ,, 29. ]AÓ-|M§in, too tough. 

.,, ,, 30. 11Á pti, without as much as. :4° VOCABULARY. 

Page55,line3i. cAi£éArii tei]% to throw at him (teip). 

,, 32. cuimnig, remember; ^Ai^eAx), bravery; -oo fitin- 
y eA|\, thy ancestors. 
/>,line 1. i'nn^eA-ó 5Áij\e, half-laugh, smile. 

,, 2. |?oNA-iiAt>Ac, mockingly ; 5f\eim, grip, hold. 
,, 3. eAc, gen. eic, steed, war-horse, charger; ciaja, chest- 
nut colour. 
,, ,,4. cLaoti, bend. 

„5. junnce, dancing. 
,, 6. meA-óón, middle. 
,, ,, 7. x)túiú ce, firmly closed; fAobAjA, edge . . . teeth 
set ; -pA§Air\u, temper of steel; fA§Ai|\u 'tia fthl/ib, 
lightning in his eyes, blazing eyes. 
,, „ 8. 501c, head inclined to one side, attitude of intention. 
„ ,, 9. bo?; byveAg, " soft fine," steady; £«15, understood. 
,, ,, 11. p|\Ap-béim, swift leap. 
„ ,, 12. cum inuin^e, to the mane. 

,, ,, 13. uAiurjeA-m, glint, reflected light; A]\ tióf, like, resem- 
bling; cuaij\, circle, ring; LAfjAAc, lightning. 
,, ,, 15. piiifg, noise produced by air resistance. 
,, ,, 18. m?A|A, swift; cAfA'ó Ar\ a coif, returning, wheeling 

round. 
,, ,, 21. A£ LubAT), bending, giving; urvéineAóc, power . 

btnl/le, blow. 
,, ,, 22. copAnuA, protecting, gen. of cojmA'ó, act of protect- 
ing ; f A01I,, thought. 
,, ,, 26. r^einneA-o uAipif, flying past; com ciu§ te, as 

quickly as ; fpbAnc, flash. 
,, ,, 29. pleifc. inert mass. 

» » 30- ^AbbÁn rtéibe, " standing stone " (^AttÁn) in amoor t 
,, ,, 31. cop, movement. 
,, ,, 33. bpúr-^Ap, small bits. 
Page57,linei. bótiA, collar. 

,, ,, 2. pleAfs a -opomA, broad of his back. 

„ 3. 5105, a tittle. 
,, ,, 9. rxirinir-, you waged (made). 
,, ,, 10. r/|AArmcAc, rat ; aj\ yow a AnmA, for (the sake of) his 

life. 
,, ,, 12. citn, I see. 
,, ,, 13. m y\ú bior\Án é, it is not worth a pin, it is a small 

matter; fbeAmntng, slipped. 
>} ,, 14. r/A§Aim, I find; r^eAtbog, small strip. VOCABULARY. MT ^a;e57l nei5. cnoiceAnn, skin ; bth'om, little finger. 

„ u 17. t)o úuiLLeAf, I earned, deserved; no ctntXip, you 

deserved; 50 h-Áij\ice, at any rate, at all events. 
„ „ 18. ieif, too, likewise; pA^pAmAoi-o, we shall leave. 
„ ,, 19. An a úuAifvir-5, seeking, enquiring for him. 
„ „ 20. mA|\ uÁ An nuA^AT), because the alarm or pursuit; 

t&rnrji§, abroad ; aj\ mo ci-pe, with the intention 

of doing me harm. 
„ „ 22. ■pocnAm cApA^L, the thunder of horses in swift 

motion; 'onoióeAt), bridge; ha pLeAr^A, of Flesk 

(river) near Killarney. 
59 „ 23 cui|\ ctiiAp A1|\ fern, "put an ear on himself," 

listened attentively 
„ „ 25. ACA01 = auá cú (old form) ; -oaLua, foster-child, a 

term of endearment. 
„ ,, 26. bímír An pmbAt, let us be moving (walking). 
„ ,, 27. x)|\ui'Oim biom, moving off. 
; , „ 29. ni pA^pA-o, I shall not leave ; corn cionnuAc beAu, 

as guilty as you. 
Page58,line 1. gniortngeAf, I urged, encouraged; cum caúa, to 

battle ; 'OÁ mbeAT), if I had, had I had. 
„ ,, 2. bemn, I would be. 
„ ,, 3. ní b^A^, it is enough ; An mo coimeÁx), on my 

" keeping," fleeing from the law. 
,, ,, 5. Am^An, disress; bet)' Ú01L pém, by your own 

wish. 
,, ,, 6. néi-órejcAmAoi-o, we shall arrange or settle: An 

bAVl, by-and bye, full soon, at another time; niú 

LeAu, run thither, away with thee. 
., „ 8. ní uú if ^e, no sooner. 
,. „ 9. pobtn gee, hidden, concealed; 'nÁ, than; ^tipv ctiAÍA- 

'OAn, they heard. 
,. - ,, 10. puoc, trumpet, bugle ; puoc Air\m, military bugle. 
,, ., 11. 50 trneiúix)e, that (some persons) would be. 
„ ,, 12. eóbAp, acquaintance, knowledge ; ua ^cAfÁn, of the 

paths. 
,, ,,13. pAibb or aiUI, cliff or rock partly covered in the 

ground ; ptuAip, cave or cavern. 
,, v 15. cAtnpiAf) niiAT), stag, red-deer, ua ^outinuo^, lumps, 

protuberances in uneven ground ; ni ptnl piu 

^tinnA A^Am, I have not had aa much as a gun, 

not even a gun. 142 VOCABULARY. 

Page5S,linei7. «Aim, from me, away from mc. 

„ ,, 18. ifbeA^ Ati rfiAi6 "6om é, it did not avail me, *• little 

was the good," it availed ms little. 
„ „ 19. úA|\]\Ain5 ré, he drew; fpAti -oub, "black knife," 

black-handled short dagger ; cniop, belt. 
„ „ 20. fk ce.vrni, in the course of. 
„ ,, 21. be coir-, alongside of, 
„ ,, 22. Aon nit), nothing. 

,, „ 23. cbeiú-Aibpín, a short cudgel with a thick head 
(Aibp'm) ; 50 'oueAfuócA'ó, would be necessary to 
you; ueAfumg, require, want. 
„ „ 24. cAf^cu, a cough ; eólAi'óe, guide. 
m »» 25. feAcAf, beside; feAÓAr r-AiJ-oitnn, besides, in addition 
to a soldier; tmgrmr, let us lie; mr ah nAiúnig, 
in the ferns ; 50 -póiL beAz;, for a little while. 
„ ,, 26. fAin-eocAmAOix), we shall keep watch. 
m n 27. rnAn a nAbAX)Aí\, where they were just then. 
„ j, 28. ip ^Ainro 50, it was not long till; bei|\u, two, a 

pair. 
»1 11 29. A|\ A n-A§AiT), right opposite to them. 
„ „ 31. 50 •oocu, firmly; 'oonn-óúL, x>onn, fist, cub, hind 

portion, hand or haft. 
11 »i 32. míoúAiutieAmAc, unlovingly, viciously. 
Page59,linei. co|\, move, stir; «i -peiceAnn, does not see; pioc, 
not a bit ; 'oinn, of us, 
»1 >> 3- H^aox), call, shout. 

it h 5- CAn 5 A ^> where did go, what became of; Án, our. 
„ „ 6. t)An, by ; ó ciAnAib, a little while ago ; t>o f l ui^peAó, 

would swallow. 
„ „ 8. Ati biúeAmnAÓ, the thief, scoundrel. 

, „9* ^ el T> too > a ^ sa 
,, ,, n. f^emn 'otune aca, one of them hurried; aj\ Aif, in 

the direction whence he came. 
„ „ 12. pÁnAi'ó, down-hill. 
„ „ 13. -o'-pibleA-oAp, they returned, 
„ 1 14. Án ^cuaijvo, our visit; 1 n-AipoeAn, in a journey ; our 

search was bootless or profitless, we had nothing 

for our pains but the journey ; 50 mAjVbAi'ó An 

An cAon, may the lightning kill. 
n m x 5- f eA P ™ A *oóince, the begging (alms) man. 
„ „ 16. a^ cuj\ tiA fúb cniocA, "putting the eyes through 

them," gazing intently at them. VOCABULARY. 1 43 

Page59,linei7. cóin^AnAc, near, close ; ^ti|\ tneAr ré, that he con- 
templated ; ppeAOAX) 'íia f uróe, jump up standing 

('nA fui'óe). 
,, „ 18. újAAf^Aip^, tumble, overwhelm. 
„ ,, 19. roig'oe, patience. 

„ 20. -pÁ 'óeipeAX), at length. 
„ „ 22. cúi^eAn, five (persons). 

„ „ 23. reireAn, six (persons) ; An a rÁÍAib, at their heels. 
„ „ 24. beAc-mbbinn, one elbow; cia buAibfeAT), who should 

meet (strike). 
,, ,, 25. 'tiA com nib, against him. 

,, „ 26. con-§iub, half- sitting posture, haunches on calves. 
„ „ 27. mónA x>íb, a salutation ; mónA == Mary. 
„ „ 30. acá Ann, who is there; buróeAn, company, command. 
rt » 33- •o'iAjvnAr, I asked. 
Page6o,linei. tem' rgónnAig, to my throat; bío-ó -oo nogA a^ac, 

have your choice. 
„ ,, 2. cneói|\eAcu, guidance, pointing out the way. 
„ „ 3. mÁ feicimit), if we shall see ; bÁn rub, " full of eye," 

a glimpse. 
„ „ 4. geobAin, you shall obtain; féinín, reward, present; 

•oo cnorn&r, I commenced. 
,, „ 5. ÁiceAih, persuading, attempting to convince. 
„ „ 6. ÚAin^eAr, I offered. 

„ ,, 9. bAr, open hand; a ceAcnAiriAin, his thigh. 
,, „ 10. úopnuig (cionnr-^Am), commenced ; T)|\&nnuÁn, 

snarling, making a noise like a dog; mion-JÁin- 

ix>e, "small-laughter," chuckling; 50 mei-opeAc, 

merrily. 
„ „ 12. A|\ mum cApAilb, on the back of a horse, riding. 
„ „ 13. coirmeAcc, on foot ; geAubAr, I promised ; 'oó (to) 

him; 50 'ocAirbeÁnr/Ainn, that I would show or 

point out. 
i, „ 14. beAÚAn, broad ; x/Á totn-qm, to his troop or company ; 

50 nAcAinn, that I would go. 
,, „ 15. 1 broÍAó, in hiding, in concealment ; iheAbbAj*. 

coaxed, deceived. 
„ „ 17. -pÁbun eAfAig, at the foot of the waterfall (eArAc), 
„ „ 18. 50 njeobAtnAoir would find. 
m » 19. ^AbÁbuA {gen.), captive; Ai^e-reAn AinÁin, he him- 

self only (AinÁin) 
„ „ 20. 'ye&o, well then, 144 VOCABULARY, 

Page6o, lineal, nuo -oo dé&nAih o|\m, lit., to do a thing on me, to 

obey me ; beio y uvo A^Am, I shall have them. 
,, 22. CUtrA 15. narrow ; concAbAinueAc, dangerous. 
„ ,, 24. Vcac i^óaI, excuse. 
,, „ 25. Lcaít-caoiI), aside; v a1j&]\|.wo coia, I shall give a twist 

or trip; cop coife, a trip in wrestling; •oeijwó, 

hindermost. 
,, ., 26. aj\ a béAlAib, immediately in front of him ; 1 gcuth- 

a'c, in the power of. 
„ „ 27. 5^1^51-0, (gen.), heroic, valorous. 
„ ,, 2S. ^LeAninócAix), will slip or slide; céA"o cnoi§, a 

hundred feet in measurement; no, or. 
„ „ 29. níor* mó, more; £A|\j\-buAic, qualms of conscience, 

trouble of mind. 
„ „ 31. -o'Á mbAr^A-ó, being hurt, crushed by falling; bAr/^A, 

a precipice ; OAr^AT), being killed by falling over 

a precipice. 
„ „ 32. con^Aib, hold, keep; 50 bplteAt), till I return. 
Page6i,linei. t>o VfeÁnn Liom, I would prefer. 

„ 3. A}\ nop, like to ; beAÚAx>Ac aUIca, wild beast. 
„ „4- cat) eile iat>, what are they, what else are they? 

-mo úpuAg may úu (derisively), I pity you. 
„ „ 5. An méro pn, so many, that many. 
,, „ 6. if cum a Liom-fA, I care (cumA) not. 
,, „ 7. ah cutuA, the manner or way ; bpeiry too much. 
„ „ 9. aca a niAn Ain, Anglo-Irish " and signs on it," and we 

see what has come of it ; niAn, sign, track, evidence. 
„ ,, 10. -oo btiAT)A-ó, victory (buA-o) was obtained; An tiA 

ViéineAnnAig, (on) over the Irish. 
„ ,, 11. 'conÁc fAin An »14, serve them right; a conÁc rin, 

its benefit, its result (used derisively); ómr-eAó, 

a female fool. 
„ „ 12. jbiocAf, cunning, deceit; yeA\X, treachery; t>óicin, 

enough; a nx)óicm, pi. form, enough (amongst a 

number. 
., „ 13. T)o compAiceocATO, who woald fight. 
„ „ 14. An feilX, of the treachery; útaIaijVj yé\r\ t their own 

weapons or iestruments. 
» » I 5« ornAT), sigh. 
„ „ iG. cA)\b binie, mad bull. 
„ 17 "oóipne, fists. 
„ 18. 50 hyiy f Att), until shall grow, VOCABULARY. 145 

Page6i,linei9. a IaoiJ, thou dear one; unoit)itttij\ let us fight. 
„ „ 20. bunuAifue, advantage (on either side), 
- , „ 23. tno cneAc, "my destruction," woe is me; nioj\ 
óÁf •oom, what chance (cÁf) should I have, how 
could I. 
„ „ 24. 'OjAonn, hump; ajv ctitnA eite, in another way. 
»» a 2 5« f^i peace ; 'o'Á Aitvoeów, despite him, against his 

will. 
„ „ 27. be hinuinn, with mind, intellect; tiÁ, than (be) géA- 

£Aib, limbs (arms). 
„ „ 31. bocúti, misfortune, result of stupid blundering. 
„ „ 32. mójAfeir-eAp, seven (persons). 
Page62,linei. An 'OAirfi, of the ox; mnuleAcc, intelligence; §£, of 
the goose. 
„ ,, 4. 'onocftiA'OAn, evil propensity ; -pÁ or ^aoi fiút), taking 

possession of him. 
„ „ 5. ceArm-unnAi'o, head, administrator. 
„ ,, 6. x>eón, tear. 

„ „ 7. -oo CAibleAf, I lost ; "OtiAif , reward. 
» t> 8. A£ ^oilteA'ó op, troubling me, disagreeing with 

me. 
if ft 9« r eA ^Af, beside, in comparison with. 
„ „ 10. obAnn, sudden ; f 1b, dropped, shed. 
„ „ 12, Aiútie, knowledge, acquaintance with. 
„ „ 13. T>iAn-triAiu, very well; aj\ fAt), altogether, solely. 
„ „ 14. -p5niofAt)óin, destroyer, plunderer ; v*o jAbÁib, to 

capture. 
„ „ 15. f «juif, easy ; uAitri, cave ; a f uaiti, his sleep, his rest 

or repose. 
„ „ 16. A£ cun "J A5 cthueAth, putting and planning. 
„ „ 17. ctmiAibc, rubbing, stroking ; féA^ó^, beard; a ctii-o 

-péAf ói^e, all his beard. 
„ „ 18. ftntiAineA'ó, meditating; A£ cu]a púL 'fA cAt,An\ 
«'putting eyes in the ground," looking intently at 
the ground. 
„ „ 19. inpucAX), keenly looking ; LeAÚ-Atri|\AfAC, half- 

suspiciously. 
„ „ 20. LeAt-iormcAoibeAc, half-distrustfully ; ^Ati 'ottAipc 
A1|\, without ill-humour (•ouai^c), coolly, uncon- 
cernedly. 
„ „ 21. A5 uAn^An^ -oeiVbe, drawing the shape, mapping. 
» »> 22. gAimiri, sand. I46 VOCABULARY. 

Page62,linea3* a ^á m<5A|\ "oeife, (his) two fingers of the right hand ; 
■oeÁfflA, palm-hollow, hollow of the bAf or palm 
of the hand. 
„ „ 24. cté, left ; UAÚf&itiu, urging; 50 $éAn-i tin cleAc, per- 
suasively, with quick intelligence. 
„ „ 27. AÚJU1 Jat) piúif e, change of countenance. 
„ „ 28. ceAnnAijúe, (whole of) the face. 
„ „ 29. U}\aj;aU,, speeching ; gjúi Aim, frown. 
Fage63,linei. fúigce, sucked (inwards); T)f Ann, grin. 

„ „ 2. en Apuijce, drawn, twisted ; entutfí, worm or grub. 
m » 3- '5Á T>uocuf, itching them; fpLsnc, flash, fire; 'ha 

-pA'óAnc, in his sight (of eyes). 
„ „ 4. ^éAn-cúifOAc, sharp-witted, wide-awake. 
,, „6. tÁriiAcÁm, creeping as a baby. 
„ „ 8. LoiToub, male blackbird; ÁiueAir», arguing, discussing; 

ciAjAfeAc, female blackbird. 
u » 9- fpvoeóigín bftntw-'oeAfs, robin redbreast ; unneAf, 
disputing; *OiAfirmi jua^ac, dark-grey little Dermot, 
the yellow hammer (?). 
„ ,, 10. f iocÁm ha mbeAnn, starlings of the hills. 
„ „ 11. copA-cú, the song of the wild dove; t>'á cAiicAm, 

being sung; cot/tnn, doves. 
it t* 1 5» ' nA fUAti, in their rest, resting, sleeping; acu AmÁm, 

but, only. 
„ „ 16. eAr-Ac, gen. eAfAig, waterfall; Cntnc Uuinc, of Tore 

Mountain. 
., „ 17. of nAix>e, sighs. 
„ „ 18. §Ab ÚAf Amn, past us, last (week). 
„ „ 20. ct/úm, gen. cltiim, feathers. 
„ „ 21. ní f uLÁin , not expected, surely not ; vulgarly "must 

be"; mi Vice ac, unwelcome, ill-starred. 
„ „ 22. A1 5 neAf, conversation, hail; formerly, attack, fight. 
„ ,, 23. ní t)óig Viom é, I think not; it is unlikely. 
„ „ 24. 111 coin iDÚnin, we should not. 
„ „ 25. fióctfiA|A, fierce, vindictive; if OAogAlAc, it is to be 

feared ; f eAllcAc, treacherous. 
„ „ 26. Af mo ci-f e, watching (on the intention of doing me 

harm). 
„ „ 27. mÁ óuifeAnn, if or should he put or think, noime, 

before him, makes up his mind. 
„ „ 28. bAin An cLuAf t)iom, "cut the ear off me," believe me 
truly. VOCABULARY. I47 

Page63,Hne29. r-A§Af, kind or sort. 

Page64, linei. 'OjAAoi'óeAcr;, magic; 'oiAotAi'óeAcu, deviltry, demon 

help. 
,, „ 2. T)0 meAlXr/AT), would coax, entice ; •ojvAtiti'OAl, jaws. 
„ „ 4. eAf^Aine, curse 

» »> 5' t] KeAYtn > l° ve > T m ó, much greater is ; r;UAú, hatred. 
„ „ 6. coi]A, crime ; bA uptiAigméiLe, (would be) most 

pitiful. 
» a 7' 5A}\|\AbuAic, uneasiness of mind ; 1 rycpeo, but that, 

in order that ; 50 bptngeAX), would get, obtain ; 

btiAix), victory. 
„ „ 8. conuAbAipueAc, dangerous ; Awmróe, animal. 
» » 9- ^ijA§e Am Ac, rising out, rebellion ; Le beiú, to be. 
„ „ 10. *oo b'f eÁjAft, it would be better ; Ay An ur-bige, out of 

the way ; é, him ; mA|\ y in fern, for all that, yet 

withal. 
,, „ 11. m bjTAgAnn, I do not find; tocr, fault; trjArv geAbt, 

on account of. 
„ „ 12. ^riÁc, trait, custom, characteristic ; c|\ei*oeAmtiAc, 

respectable, praiseworthy ; ní 111A1Ú Viom, I do not 

like. 
„ „ 13. neAir)-cÁix)eAc, vicious, evil-minded. 
„ „ 14. ni cltnmm, I do not hear (cUnn) ; fvo-comgAjAAc, too 
1 near. 

„ „ 15. 'Ofun-oimir-, let us move ; -pÁ'n mbÁri, towards (pÁ'ri) 

the open or level ground (bÁn), 
„ „ 16. m' Am, in time; co-oLaua, of sleeping; Ám, though ; 

cuibeAtm cApAlb, "horse holly," coarse grass 

called plantain grass. 
„ „ 17. u |\bÁ|v, floor ; pormAmom, moss. 
„ „ 18. cAobAib, sides; beimi-o, we shall be; cttiúmAn, warm, 

sheltered, comfortable. 
„ „ 19. 'OjAeoiUn, wren; neA-o, nest. 
„ „ 20. -pubAit, ojau, move on, walk; mA|\ fiti, then, in that 

case 
„ „ 21. ctiAp, a mass; 'tiA cnAp co-oIaua, the form quiet and 

still, in a deep sleep ; tÁiú|\eAC, forthwith, at once. 
„ „ 22. nío]\ úuic hóaI (wink), a wink did not fall (útnu); 

meAf ye, he thought or fancied ; 5 tip cuaLait) ye, 

that he heard. 
„ „23. coifcéim, step of foot, footstep ; uomAifeAc, measured, 

regular; yeA\\ n-Aif\m, army men, soldiers. 148 VOCABULARY. 

Page64,line24. fcutp yó cliiAf ai]\ péifl, ''he put an ear on himself," 

he listened intently. 
»» n 2 5- ™ 1 UM ^ Arm » ^ was on ly? Arm > ^ n i fc ( tne fancy); 

yeoUA, whisperings, murmurs; f)\ucÁn (gen.pl.), 

of the streamlets. 
„ M 26. r/Á 'óei|\eA'ó, at length; b)\Au, cloak; feo aitiac 6, 

and out with him, he sallies forth. 
„ „ 27. coiVlue, woods; fUAn, sleep; 5A11 aoh rn*6, without 

anything, nothing; A£ b^ij-oAT), breaking. 
„ 28. cunnif, gen. of ctthneAr-, stillness. 
„ 29. yA aJató, towards the face. 
„ 30. -oo feAf, stood ; inA]> a ]\Aib, where there was; coj\- 

búb, u twisted bend," abrupt turn. 
„ „ 32. tripe ac, straight, upright; 1 n^oipeAcu tpoige »óó, a 

foot in distance from him; £Ap, near; ^oineAcn, 

nearness. 
» m 33- cniúeA^bA, trembling fear. 
Page65,linei. ctufleAX), stumble; cérni, step; 1 leAÚcAoib, aside. 
„ „ 2. bbox)A (or bbtupi), bits; 'oo 'óéAnfAi'óe, would be 

made ; •oe'n ué, of the person. 
,, „ 3. t>o úuicpeAx) Léi, who would fall over it (the cliff) , 

tiAubÁp ac, terrible, dreadful ; DAp^A-O, dangerous 

cliffs. 
„ „ 4. níop 1TIA1Ú Viotn, I should not like; teómAn buile, 

savage lion; 'oo úuicim teip, to fall with or head- 
long. 
» t* 5- PpLinc, an awe-inspiring cliff. 
„ „ 6. fAoibeAf, I thought, imagined; ^tip cu^lAr, that I 

heard. 
„ ,, 7. coipix>eAcu, walking, footsteps. 
,, ,, 8. fAineAc, watchful, attentively; cuaIavó pé, he heard; 

inAp a beAX), as though it were. 
„ „ 9. mioii-ctoc, tnion, small, cboc, stone; 50 rnbtiAib- 

tn-oe, that would be struck ; ppeAc, a kick ; uipci, 

on it (her), the small stone; 50 scuippme, would 

be put. 
„ „ 10. a$ tmpAipc, rolling, wobbling; imeAp^, amongst. 
„ „ 11. riA n-omlleAbAn, the foliage; t>peoigce, decaying, 

decayed ; tiA rmuilleADAp rmpeoigce, fallen, 

decayed leaves ; be caIa™, to earth. 
„ „ 12. r^neA-o, a screech. 

„ 13. mAc aUIa, echo ; tiúg, aery; uaiíihac, terrified. VOCABULARY. I 49 

Page65,!ínei4. bnótiAC, sorrowful ; niAn t>o beAT> le^nb, as though a 
child were; t>'á bnúgAT), being bruised, crushed. 
o it J 5- •o'Á-mib'leA'ó, being destroyed ; A^ufAnnpn, and then; 

tmonnA, curses, swears ; -peAjujAc, angered. 
,, „ 16. pne Ab fé, he jumped, hopped ; be f ÁnAix>, down the 

slope. 
„ „ 17. A5 Á béAÍ, at its (her) mouth. 
„ „ 18. A|A Ai|\igif, did you observe or see. 
„ „ 19. 'oVinigeAf, I did observe ; cáúaj\, some persons or 
things are — cu^Airm, coming towards us, we are 
being approached ; cÁ bptnb, where is ? 
„ „ 22. -JA1C AtnAc, ran out, hurried out ; 51X) 50 nAib An 

ovóóe, although the night was. 
„ ,. 23. £An éAf^A, without moon (eAf^A) ; néAbuAntiAc, 

starry. 
„ „ 24. fion-fAobAn, the exact (f ion) edge, the horizon ; 
muVlAc, gen. mubbAig, the top ; bui'óeAti, a troop, 
a number. 
„ „ 26. ueicirmf, let us flee. 

„ „ 27. ní úeiceócAm, we shall not (flee) ; Ann, there. 
,, „ 28. bei^ biti§, let a cry (biú§) ; Af, out of him; -oo 

triú^bócAt), would awake. 
,, „ 29. beAgriAc, almost, well nigh; tia mAijYb, the dead. 
n i> 3°- hobú-ú, an imitation of aery; T>j\uro, push; 'oj\uit>1'ó, 
push ye; An ^cúL, backwards; ('onuroix) fiAn, 
same). 
„ „ 31. bA beA^, little was ; An ifiAiueAf, the good; t)ó, for 
him ; é, it — his effort was of 10 avail ; if r-tiA ( >Ac, 
it was but little that. 
„ „ 32. nÁn útnu, did not fall ; Af a ^Laic, out of (from his) 
hand (^Iaic). 
Page66, linei. be béic, with a yell. 

„ „ 2. 'tiA 'óiAi'ó, following after. 

» » 3- nj Ar mpAo> fright. 

„ „ 4. x>o úeiceA"OAn, they fled. 

»» >» 5- ^H uaiUI, howling; a^ r-pAbpAt), uttering without 

hesitation. 
,, „ 6. mionn a, oaths, swears; a^ pti 6 Arc, boiling, bubbling; 

btube-f ei)A5, violent anger. 
„ „ 7. cótfi miAnAiriAib, as desirous; cum pobA, for blood; 

-pAotcom, "wild hounds," wolves. 
** „ 8. curriAn^, narrow; -pnéAthA, roots ; mieAbbAib, borders, 150 VOCABULARY. 

Page66, line 9. 1 e.\f>finb, glance ; guAL&irm, shoulder. 
,, ,, 10. leip fin, with that. 
„ „ 11. A|\ f|\6im, on a root ; uÁnp, lower parts; 1 n-Áijvoe, 

up, upwards. 
„ „ 12. co[\A-§mb, half-sitting posture. 
,, „ 13. 1 n-Atn, in time, just in time; ha 'óiAn, close was; 

uóiu, pursuit. 
„ „ 14. ]\inn, point; bAigneiu, bayonet (or f^i An ge^b, "white 

knife"); cunúA, buried. 
„ „ 15. fUAt), stand, halt; pj\ •óeijvi'ó, hindmost men, rere; 

co 1*5, halt, cease. 
r , „ 16. 'oo úiotnÁineA*oA]A, they drove, orged on; be -pum- 

neAni, with force; corAig (gen.), in front, 
„ „ 17. -o'éi|\i§, rose ; ^Aib, bravery ; if ^AifgeA-ó, and 

heroism, valour. 
„ „ 18. -peAbb, treachery; junneAX), was made; nuA^A'ó, rout. 
,, ,, 19. nuAÚAn, onslaught. 
„ „ 20. x>o úionnr^Am, commenced; (ctim a, shape,) Aúcum- 

ax>, depriving of shape, wounding. 
„ ,, 21. éinbeAó, destruction ; cAfAT>An, "twisted," wheeled, 

turned ; f ÁbAib, heels ; bon.b, bold, violent. 
„ „ 22. -piocniAn, fierce, 50 fioctriAn, fiercely, savagely; 
oip^eAC, an officer ; lAnnAcu, attempt ; An. a 
n^béAf 1|* A jcójAiigA'ó, on dressing them — putting 
them in order (of battle). 
„ 23. fub, before; t>aua, second. 
„ 24. f ^oibc, cut, split ; pbAofs, shell, head ; 50 cA]\b<yo, 

to the jaw. 
„ 25. 'o'iompuigeA'OAfv, they turned ; 50 meApb^bAc, con- 
fusedly. 
„ 26. 1 jcommb, against; a céibe, each other; fAoile^- 
T)An, they thought ; 50 n&ib r-buA§, that a host was. 
„ 27. '^Á ^cómpAc, fighting them ; cAltnA, vigorous ; 

cbipoe, keen, skilful. 
„ 28. eir eAn, he himself ; ^neAp, sustained effor;, a repe- 
tition of blows ; niof\ b'é, he (Richard) was not. 
,, 29. An -pcAjA, the m:. j ; pAibbige, neglect. 
„ 30. fóipicm, relief, respite; uAúbÁr-Ac, frightful; nAon, 

a way, a passage; mAix)m, gen. mA-omA, onset. 
„ 31. bérni, blow; mAnbcAc, deadly, death-dealing; acu 
Aon m-b, but one thing; ArhÁm, however; nioj\ 
-pÁ^Aó, was not left. VOCABULARY. 151 

Page66,line32. 'tiA rnbeAUAit), of them alive, lit. in their live state. 

» f> 33. .AtiAtnAib, souls, lives; Án, gen. Áin, slaughter. 
Page67,linei gonuA, wounded; a §nÁiT> git, a term of endearment, 

pure-loved one. 
a v 3« ™ pú bionÁn é; it is not worth a pin (bionÁn), it is 

of no consequence ; ^o trieAú, failed; cbeAf, feat; 

cofAnuA, defending, protecting. 
„ „ 4. ah uaij\ yeo, this time; AtnÁm, only; fAogAb, life; 

fSjAÍob, a scratch. 
„ „ 5. mbl/inn, elbow ; 'oeAf, right, dative, 'oeif. 
„ „ 6. ^neA'OA'ó cu^Aib, bother ye, sneA'OA-ó, a beating, a 

birching; An bjrm'lci, are ye; 'nbAn, in your. 
it tt 7' ^nú, voice; cia, who. 
„ „ 8. f eóLf ax), should saunter (sail towards) ; 50 -pocAin, 

coolly. 
„ „ 9. beinim-re, I give, I take, I invoke; biAig, healer, a 

probable changing of *Oia, to avoid profanity. 
„ „ 10. ceAnn-unnAi'o, a head, an administrator, leader, 

"general"; feAx>mAnnAc, attendant, "aide-de- 
camp" ; An a cúlAib, riding behind him. 
„ „ n. 'oaIua, dear one, "foster-brother." 
„ „ 12. eAf^Ame, a curse invoked on something. 
t> tt I 3« 5° b]?A§Ann, gets, receives; mAi-óm, a cursing woman ; 

a 5nix)e, her prayer; curn í j?ém t>o •ÓAmAinu, in 

order to damn herself. 
„ ,, 14. ctnnir, you put; bnuún, botch, a mess; 5110, business. 
„ „ 15. ctJ^Af, I gave ; nAbAx), warning ; buAiteAf, I struck; 

-ppAÍAib, small stones, broken stones. 
„ „ 16. rceAlÍAf, I hurled, I ejected; ^Á'n ^coibb, through 

the wood, amongst the trees. 
„ „ 17. bí rúil» A^Am, I had a hope, I expected ; 50 mbeAt), 

would be bAf mtng, outside. 
„ „ 18. neAtn-ctmiAnnAc, unfriendly. 
,, „ 20. tneAf, thought to ; AúnugA'ó, change, turn. 
„ „ 21. cuAbAtnAn, we heard; míonÁ'otinúA, unnatural; UAibt 

615111, some howling or other. 
„ „ 22. cuAb&bAin, you (ye) heard j An eA-ó, is it so ? -oo nÁit), 

said. 
tt tt 23. ^An cot^, without anger ; cÁrni, impropriety of 

manner ; cÁrni in other cases means a blemish of 

body; ir bAogAlAc, it is to be feared; there is 

danger ; titur 15, awakened, roused from sleep. 152 VOCABULARY. 

Page67,linc2.j. p Am 11 uóaj\, snare, trap; 5eij\|\pAT>, hare. 

M „ 25. urn, about the time of, cj\ÁcnónA, evening; fAlXtnn^, 

cloak. 
„ „ 26. tiAfg, a tie ; aj\ irTf AtUnn^-r-e, by my cloak, I declare 

to you. 
„ „ 29. T1110CÓ5, a pinch or nip with the fingers; bioj\ÁnAó, 

a " joker." 
a n 30. cjMjncA, a heap, the legs gathered up and the body 

bent; tei^eAn opm, pretend, "let on"; 511 j\ fAc- 

AiLeAf or f AtcAi|\eAf, that I trod. 
„ „ 31. m c|\eit)|:eÁ é, you would not believe it. 
» >y 32. f^gAf, kind or sort; mnuleAccA, gen. of irmuleAcu, 

mind, understanding. 
m » 33- 'o^oc-ionnuAoib, mistrust. 
Page68,linei. níop gÁbAX) x)Am, I had no need (^AbA-o). 

„ „ 2. *oeA|\búA, sure, certain ; hac ttiaic, how well ; t>o 

T)io1, pay, requite. 
» m 3- c|Mobiói-o, trouble ; gen, u|Mobtóix)e. 
„ „ 4. ní ]AAbAf, I was not ; uVlAtfi, prepai'ed, ready ; 

1 5cótftAi]\, for, in preparation for. 
„ „6. Leif An bfAitb, headlong with the rock, down the 

face of the rock ; riÁjv mApbAX) mé, that I was not 

killed. 
,, „ 8. meAú, failure. 
„ ,,9. co^aja, whisper. 
„ „ 10. 1 n^iojAfVAcu u|\oi§e, within the distance of a foot; 

1 n^iopjAAcu, in nearness. 
„ „ 11. tvu^Af, I caught; £neim -olúiú, tighthold; uuaúaLac, 

awkward. 
„ „ 15. éAltngúe, escaped secretly; ^Aiptn, a call, a cry. 
„ „ 16. ctrniA, way, manner 
,, ,, 17. 1 5ceArmuj\Aib CiUle h-Ái|\tie, in the districts of 

Killarney. 
n ft J 9- 50 bpeicp-oif, that they would see ; riAtfiAix), enemy ; 

uoj\, bush. 
,, „ 20. -oócAf, hope; b|Aͧ, grit, worth; uuacac, country- 
man ; meAUA, cowardly. 
„ ,, 21. niAcfUiAg, host ; cój\tngte, prepared, drilled ; fÁ 

éeAnn, in the course of; miofA, of a month. 
„ „ 23. ní ^ÓA-o^Ainn, I could not. 

„ „ 24. -peilb triA|\bcA, treachery (f eAtl), leading to death, 
,, ,, 26. cuijacax) 1 bfeix)m, was put in force. VOCABULARY. 153 

Page68,line27. ^níotfi sAirp-ó, heroic action ; teAu-f a, with you, 
belonging to you. . 

a )> 2 9» X eA ^> a s P e ^> a period of time. 

„ „ 31. mei^ rhícíL, a popular name for Paradise [a corrup- 
tion of ITlAg nieAVl] ; conntngim, I move. 

m » 3 2 - ScomÍAnn, fight, battle; x>úntriA|VbAX), murder. 
Page6g, line 2. Aonctngim, I agree. 

„ „ 4. béAÍ uacuai]a, upper lip, 

„ „ 5- cneA-o, groan. 

„ „ 6. ni f tut Aon b]Ai§ beiu bib, there is no use to be (beic) 
trying to persuade you ; ir -ooca, I suppose. 

„ „ 7. iomA|VbÁi'ó, disputing ; eAt)jAAinn, between us. 

„ „ 8. tnA]A A|\ hoiteAX) mé, where I was brought up 
(oiteAx>). 

„ „ 9. ÁtfiAc, though, indeed; AicneACAr, regret; ajaaoti, 
both. 

„ ,, 10. 50 mbeici, until you (ye) will be; nLeAx>, hanging. 

„ f , 11. bÁtiugAX), whitening. 

„ „ 12. mtnmgm, trust, hope. 

„ „ 13. m'Air = mo Air, my return (Air-), aj\ m'Air, back. 

„ „ 15. tubA-o, bending ; LiiAr ^at), rocking. 

„ „ 16. bÁifoeAc, heavy rain; 'oojacat), spilling; A]\ nop, 
like to, resembling ; cniACAn, a sieve. 

„ „ 17. fptAn hcaó a, lightning-flashes ; cóinneAcA, name for 
noise and lightning combined. 

,, „ 18. cAon, thunderbolt ; A£ nAobAT), rending. 

„ ,, 21. AUfA'ó, gen, Anj?Ai-o, storm, tempest. 

„ „ 22. beAtAó nA tnAti^AnuATi, the Pass of Marjgerton. 

„ „ 23. •oifpneAc, eager for fight ; fierce of aspect. 

„ „ 24. Liac, gray ; ptuAir, a den ; coif An beALvig, along- 
side the path or way. 

» » 2 5« 5° cntnrm, carefully, intently. 

„ „ 26. AiJneAf, conversation in the way of question. 

„ ,, 27. nÁ íiAiúni§eAnn uu me, do you not know me? 

„ „ 28., if eób Dom, I know, have knowledge of. 
Page 70, line 1. 'oeAtLnAcAc, resembles, is like; 'ononn, hump; aij\ 
put), on yonder man; AUAoi-re, you are ; "oineAc, 
straight ; ^Amne, a dart, a javelin. 

» tf 5- cnuú, gen, cjaoca, shape; U15 — ua^auii, comes; 
ceAfctug, want, require. 

„ „ 6. meAbÍA'ó, deceit. 

„ ,, 7. -peAbÍAX), treachery; Ati con ro, this time. T 54 VOCABULARY. 

Page 70, line 8. bbAtmi, flamed, lit up ; be ctuAir-, near the ear. 
,, ,, 9. epic, trembled; bibe, a very large tree; beiu, gen, 
beiúe, birch ; pog<M|\ ha C|Aoir-e, sign of the Cross. 
„ ,, 10. x>eiUb, appearance, shape. 
„ ,, ir. -oeAtiAtfi, make. 
„ ,,12. ftiitn, heed. 

,, i3- *5 ut\iAU, going. 
„ „ 14. pAT)Ain, wild. 
,, „15 cum ^UiAir-eAcuA, marching. 
„ „ 16. fÁ comgeAltAib, under bonds, promises; biiA^A-o 

be, meet with. 
„ ,, 18. ia|A]aacu, attempt ; boti^ponu, camp. 
„ „ 19. eAr-bA, want ; ir- mó, is greatest, most in need. 
„ ., 20. 'oic A|Am, scarcity (t>ir) or want of arms ; iouat), 

place : com tie, of meeting. 
,, „ 21. ueAccAijAe, messenger. 
„ ,, 23. uÁ mAjA 'oo tfieAfAf, it is as I thought (meAr-Ar-); 

eifuix>, listen ye. 
„ „ 24. 'n-bAji t)ueAnnuA, along with you. 
„ „ 25. íocca^, the bottom ; uAob-LoiueA'ó, " side-spoiled," 

wrecked. 
„ „ 26. Utg rhóip ir- U15 "Otnnti, the house of Mór and Donn, 
the rocks south-west of Kerry, called Bull, Cow, 
and Calf. T)orm, gen. T)uirm, is said to commemo- 
rate a Milesian prince wrecked here; mop, another 
name for "Mary," but who was mó|A? 
„ „ 29. AccuijAr-eAc, weary in mind, very sad. 
„ „ 32. t)o úó^bÁib, to take. 
„ 33- meipneAc, courage, 
age 7 1, line 1. uaU,-£uc, shout of triumph ; LúúgÁijAeAc, joyful. 
„ „ 2. buAró, victory. 

„ „ 4. "oeAriTfiAf, makings, materia ; bAocjAAit), heroes. 
„ „ 5. biot), let there be ; jroig'oe, patience. 
,, ,, 6. uiompÁn, a musical instrument said to be a tambour- 
ine, used here for bugle. 
,, „7. SAjVbfion, storm ; poUlA, a note, a tune. 
„ ,, 9. £Al/lApuic, " foreign bucks." 
,, ,, 10. bbA-ómAnn&c, boastful. 

„ „ 11. bor\b-TriéinneAc ? rough-mannered, rude-minded; bAT) 
1ÚA1Ú Liom, I should much like; unAr-^Airxu, a fall» 
a tumble. 
n » x 3- Moo mAjA pti, let it be so. VOCABULARY. 155 

Page7i,linei4. 50 let^r/roe pb, that you would be allowed. 

,, ,, 15. 1 mbéVl tiA ^con, u in the mouth of the hounds," to 

destruction; bAj\ T>utif\tnr-, of your journey, your 

movements. 
„ „ 18. b]\uigeAn, battle; triórx-f'tiílueAC, very bloody. 
„ „ 19. tieAtricójAtngúe, unprepared, untrained; 1 ti-A^Aro, 

against ; ceAp, a battalion ; 'olútc, close, firmly set. 
„ „ 21. cumeAccA, company, following. 
,, „ 22. tno LéAti, my sorrow; mo téAy\goin, alas! "my sore 

wound." 
„ ,, 23. co|aat), fruit, result. 
„ „ 24. r^Aipi-6, scatter. 
„ „ 26. if uAicige, and habit, used to. 
„ „ 27. tir-Áro, handling, making use of, 
„ ,. 31. x>eó]A, tear, bA trió, was greater. 
„ „ 32, cifvm, dry. 
„ » 33- UAblr/AfvuAc, bark, howl ; tieAtrifÁr-UA, dissatisfied ; 

-pÁ x)ei|AeAX), at length. 
Page 72, line 1. r>o gétLteA'OAjA, they obeyed. 
,, „ 3. ui^ = uA^Ann, comes. 
„ „ 4. -poineArm, cease from rain, fine weather ; 'oottieAtiti, 

gen. -oonnntie, bad weather ; idaoL, a flowing over, 

a surplus. 
„ „ 6. aj c«j\ t>i, going forward, shortening the journey, 

proceeding. 
w »» 7- A S bpof cuJax), hurrying. 
„ „ 11. r:oj\Atj\i, watchmen, sentries, 
„ „ 15. ieAti ye A1|\, he followed on. 
„ „ 16. b|\úcuA'ó, bursting, belching; b|\UAc, brink. 
„ „ 17. -pAtriAil/, object, thing, apparition; 'oojAcA, dark, 
„ „ ig. cAroé put), what is yonder being; tetr- fétti, to him- 
self. 
,, ,, 23. fúÍA meA'óóttAige (gen.), middle arch (eye), 
„ „ 25. |\ótri]\A'OA]\ they dug, ploughed; ^oí^, pi., •0105^ 

trenches, drains; ctJAtf, channels. 
„ „ 27. cptiAc, a rick ; cojVjAtng, moved, shook 
„ „ 28. tei^eAXDAiA ^]\Atrn, they let a snore (f]AAnn), snored. 
„ ,, 29. ftti 5, a swallow, a gulp. 
„ „ 30. tnetLu, grinding. 
„ „ 31. iomj\Af5bÁit/, contending, wrestling. 
Page 73, line 1. ttíg ha trout, Lord of the elements. 
„ „ 3. cAiVlue, lost, destroyed. 156 VOCABULARY; 

Page73,line5. cj\ob, hand ; bcAc ré, he spread out. 

„ ., 7. a^ aIcuJa-o, praying; (00) cj\Ap ré, he drew in, 

contracted. 
„ „ S. boA}\iu\, gap, gen. An. 
,, „ 10. meAj\-ion$AncAc, exceedingly agile ; Ar a conp, " out 

of his body," with his whole force. 
„ ,, 15. pibéin, shots; nioj\ AimpgeA'OAn, did not hit (Aim- 

PÉ)- 

M „ 19. níon ei|M§ beir, "did not rise with him," did not 

succeed well with him, turned out ill with him. 
„ „ 20. connÁnAib, the jaws. 

n „ 21. Af 50 bjAÁú beir, away with him, he hied away. 
„ „ 25. corAnÁijvoe (i.e., cor 1 n-Ái|voe), galloping. 
„ „ 26. bA beA^ é a beAttn ojaúa, small was his heed (beAnn) 

of them, little he cared for their worst, 
„ „ 29. A|\ ^cúb ! fall back ! ; 50 T)éAT>Ain, quickly, at once. 
m >t 30. -pAine 50 bnÁú, Anglo-Irish " for ever,'' alas! what a 

pity. 
„ „ 31. corh'LtJA'OAn, company ; cbAOTOue, destroyed, anni- 
hilated. 
Page 74, line 1. copncA, tired ; uAbAnúA, jaded. 

,, „ 2. úu^Aif éiúeAc, " you gave your lie," you lie. 

„ „ 4. An aJaix) ! forward! 

pi t> 5- 'Á (x)'Á) únAoc ax), harrying him, overwhelming him; 

j?Á ceAnn nóirmu, before, in the course of a minute. 
„ ,, 6. cop Ain cnó, bloody mass. 

t > t> 7- yeAn uogúA (gen.pl.), choice (uo§ua) men, picked men. 
,, „ 9. Abbur, gen. Abbtnr, sweat. 
,, „ 12. 50 n^oibbeAnn, disagrees. 
„ ,, 13. x)0 bÁróeA-ó, was drowned, lost. 
„ ,. 17. x)o f obÁúAn, to gather, provide. 
„ „ 31. mo cbéib, of my breast. 
,, ,, 32. rub a f ^AjAAm, before we separate. 
Page 75, line 4. ó bemn 50 beinn, from peak to peak. 

„ „ 6. T)o ceic re, he fled ; x>A|\ beir, as he thought. 
n » 7' niéinbeAc , a rebel; cntnrmigúe, collected. 
seAgÁn t míceÁt. Page76, linei. cfvíontiA, old ; CAiúue, spent, worn. 

„ „ 2. -péÁfó^, gen. -péAfói^e, beard; t>j\orm, a "hump," 

properly a stoop. 
i> a 7« 'f At1 úip, * n tne earth, grave. 

„ „ 10. fxó-ftúijvpeAc, too plentiful; a j\ put), throughout. 
„ „ 12. if triAiu, well, right well ; if cuinun t/iom, I remem- 
ber, recollect. 
,, ,, 18. rAtfitingeAcc, appearance, delusion. 
„ „ 20. congbtngeAf, I kept, held on. 
Page 77, line 2. miouó^, a pinch, a nip with the fingers. 
„ „ 3. rmr-neAc, gen. rneir-mg, courage, confidence. 
„ „ 4. 1 »ocAob Amtng, on the outside; T>ioti, gen. 'olrí, 

thatch. 
» » 5- TCS ^, s P^t sticks for securing thatch. 
„ „ 6. tnéA|\Ó5, small balls of straw rope; ftirm, slate. 
» » 7« 'FpAoc, gen. j?jaaoi§, heather; feAt, a spell, a space 

of time. 
„ „ 14. 005 Ac, gen. bo^Aig, bog; ^tatpÁn, a bundle of 

sticks, a faggot. 
,, „ 15. bocÁn, a staple, an iron pin on which the door-hinges 

(utnr-ti) are fixed. 
„ „ 16. t,Aif ce, latch. 
„ ,, 22. fVArms, a class ; ^eA|A|\cAiLe, a little girl in her first 

teens. 
„ „ 23. fttn^-peAT), would swallow. 
„ ,. 24. 'oiAti-ifiAiú, very well. 
„ „ 25. níoj\ tei^ fé A1]\, " did not let on." 
,. „ 28. 5105, a tittle. I58 VOCABULARY. 

Page /8, line 1. cflAp 'im fóopTÍAig, a lump in my throat; ah Át, gen, 
aiumIo, breath, breathing. 
|f |f 2. 1 11 11 nioAiiu\it, able, capable. 
M M 6. ppjMOfÁn, a diminutive, wretched creature. 
m »> 9- "oo gi^ilu, trckled ; cor-tornnocuA, bare- footed. 
„ ,, 11. fACAib, -pALcAin, tread. 
,, „ 12. cue at), a grunt, a groan. 
„ „ 13. cAfAcu, a cough. 

,, „ l8. bA|\]AAC, tow. 

„ ,, 2S. t)Á óigebíof, though young I was. 

,, „ 29. 50 5poT>, quickly. 

„ „ 30. boiueAtbAc, stout, sturdy fellow ; b|AeAc-tui|\^neAc, 
speckled-skinned, 

»1 m 3 1 * 5]AéA]"AiT)e, a shoe-maker. 
Page 79, line g. b|\Aon poctriAf\, fierce drop. 

„ „ 10. ctiifbeAnnAib, muscles, pulses. 

„ „ 15. T)Á|\éA5 (T)Á-f eA]A-T)éA5), twelve persons of either sex. 

„ „ 17. ior-£AT)Aib, the hollow behind the knees; c|Aoigúib, 
the feet. 

„ „ 25. 1 n-Aif5iT>, without payment; cei]\ulin céAT)Áin, a 
large ball of rope or line. 

„ „ 28. 50 T)i]AeAc, exactly. 

V » 3°' fubctftA]A, joyful ; fÁif eAifiAil, satisfied. 
Page 80, line 1. bontiAib, soles of the feet. 

,, „ 7. LeA^fAtn tiA -pnAÚAÓA, we shall tumble the ceilings; 
-ppAT)AbAc, a clod, a worthless fellow. 

„ „ 14. T)eónAUA, strange, unacquainted. 

„ ,, 16. ttnr-tieAcc, blushing; teiceAcu, want of condition 
thinness, frailness ; £|\uAró, cheek. 

„ ,, 22. eAfutriAb, disobedient, ungovernable. 

„ „ 29. ftnb ah jWif, the eye of the lock, the key-hole. 

„ „ 30. ^eiu, a start. 

„ „ 32. cia tAibeójAAT), who should or would speak. 
Page8i,line2. T>eA§-cAinu, good speech. 

,, „ 7. A]A pat) nA T)úiúce, throughout the country (world). 

>» 11 30. pAT)Án, topsy-turvy; ]AéAbjAÁT>, confusion, disorder. 
Page 82, linei. trioutngeAr-, I felt. 

„ „ 6. bonnf ac, a seasoned rod or withe. 

„ „ 7. triLeó^, gen. triteo-i^e, a kind of spruce-fir (?) which 
grows in marshy places. 

„ „ 12. ]M§ce, wrist ; ui Lie, elbow. 

„ „ 13. caoL ino -opomA, the "small " of my back. VOCABULARY. 1 59 

Page82,linei5. •óeAjxzjA'OAfv, they reddened. 
„ „ 23. rxiAtbAcA, stripes, welts. 
„ „ 29. biox> teAC, let it go with you ; biot> beif, let him be. 

„ 30- *b 51^ ofA-6, urging on. 
„ „ 32. trnonntngeAf 1m' cr\0iT>e, I swore in my heart. 
» » 33- Ari u-éiúeAc, the lie. 
Page83,Hnei. ^0 tigprm, I would like. 
„ „ 2. rof, ease, respite from pain. 
» » 3- H U P £oitL, that (it) disagreed; a r-tnAccu§AT>, her 

punishment. 
„ „ 14. OAmne-bo-bteAcu, " the milch-cow's rich milk," the 

primrose. 
,, „ 15. 111 uAir^eocAimi, I would not offer. 
„ „ 17. -o'éir\ig bib, "ri&e with ye," get on." 
„ „ 18. biceAf 50 rriAiú bmti, it was well with us, things 

went well with us. 
„ „ 22. cAorxÁn, a small sod of peat ; Af£Aibb, arm-pit. 
„ „ 24. rneArmAri, kid; bí éA-o o]\m beo, I was jealous of 

them, I envied them. 
„ „ 26. méróbig, bleating; nA-mbeAnn, the peaks; ^An beAn 11, 
without heeding, independent of. 
Page 84, line 1. eAjv|AAc, spring-time. 

„ „ 2. CAiuneAtri ^rxéine, glinting of the sun. 

t) tt 3- t ?eA ^r A ™ i1A1 ^> philosophers. 

„ „ 4. |\Áiméir , ) nonsense. 

tt t» 5« neAir»r\iAnAc, unruly. 

„ „ 12. bÁiújvig, present. 

„ „ 15. ajVLic, on a flag. 

,, „ 16. cbeiue, a quill. 

„ „ 25. cteiu, a "stick," a stroke; A5 pÁj*. growing, strelch- 

ing. 
„ ., 26. rneAjVoAtb, confusion, doubt; tnirnjA, number. 
» „ 33' ^úicíní, knuckles, joints ; r\opAf, I stuck. 
Page 85, line 2, beónuA, sprained. 

„ „ 6. flitineAin, shoulders and back combined ; cr\ApAf , I 

curled up, twisted myself. 
„ „ 8. j?Á 'óei^eA'ó Ú1A]A caLL, " at long last/ 
., „ 13. f AgAf, a kind or sort; bAi^eAcc, weakness; i?Ati tic Aip 

fainting. 
„ „ 17. -peAbAf, improvement. 
„ ,, 20. auúa, swollen. 
„ „ 22. A5 rtiÁtii, swimming, creeping. 

Date 


Due 
ftPII-8'í 


x?f /4wHf 
l 


r^^N 
DO 


iSNOl 


CIHCL 


LATE 
i 


1 


/ 

/ ^B 
180 BOSTON COLLEGE 3 9031 01161827 9 DOES NOT CIRCULATE BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL. MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.